Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja „Hutnictwo 2006” Katowice, 11 maja 2006

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja „Hutnictwo 2006” Katowice, 11 maja 2006"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja „Hutnictwo 2006” Katowice, 11 maja 2006
Strategic Sourcing w obszarze zakupu usług i możliwości jego wykorzystania w przedsiębiorstwach branży hutniczej Konferencja „Hutnictwo 2006” Katowice, 11 maja 2006 Copyright © 2006 Accenture. All rights reserved. Accenture, its logo, and Accenture Innovation Delivered are trademarks of Accenture.

2 Zakup usług – trendy i tendencje
TRADYCYJNY MODEL NOWY MODEL Wydatki przedsiębiorstw na zakup usług stanowiły stosunkowo niewielką część całości wydatków Suma wydatków na usługi staje się coraz bardziej znaczącą pozycją Rachunku Zysków i Strat Kategoria „zakup materiałów” obejmowała często wydatki na zakupy związane z utrzymaniem majątku i infrastruktury, remontami oraz bieżącymi naprawami Część wydatków traktowanych dotąd jako zakupy materiałów przechodzi do kategorii wydatków na usługi (np. części zamienne  outsourcing usług remontowych i konserwacyjnych) Odpowiedzialność za zakup usług – w tym wybór dostawcy i ustalenia warunków współpracy - ponosiły w dużej części działy produkcyjne i utrzymania ruchu Istnieje potrzeba intensywniejszego angażowania w proces zakupu usług profesjonalnego Działu Zakupów oraz pracy w ramach tzw. zespołów międzyfunkcyjnych. © Accenture All Rights Reserved.

3 Zakup usług a Strategic Sourcing
Strategic Sourcing w zakupach usług skupia się na: Kategoryzacji, logicznym grupowaniu usług oraz konsolidacji wydatków Identyfikacji optymalnego modelu zakupu i kontraktowania usług, (np. single sourcing, co-sourcing, outsourcing, usługi włączone w zakupy materiałów) gwarantującego redukcję kosztów, zwiększenie wydajności oraz poprawę bezpieczeństwa pracy Definicji i budowie krótkoterminowego planu i długoterminowej strategii ich zakupu Zapewnieniu warunków kontraktowych spełniających oczekiwania jakościowe oraz wspierających programy ciągłej poprawy i redukcji kosztów w ramach łańcucha dostaw Definicji reguł monitorowania jakości wykonywanych usług oraz określenia dodatkowych warunków niezbędnych dla spełnienia kryteriów partnerstwa In footnote area - change 9 pt. Arial to “Arial 9 pt.” Strategic Sourcing możemy definiować więc jako okresowe zdarzenie, które obejmuje identyfikację potencjalnych dostawców oraz wybór i zakontraktowanie docelowego dostawcy dla określonych kategorii zakupowych © Accenture All Rights Reserved.

4 Redukcja kosztów pozyskania Redukcja wydatków na wykonanych zakupach
Miejsce Strategic Sourcing w całkowitym programie redukcji kosztów Redukcja kosztu Unikanie kosztów Redukcja kosztów pozyskania i procesu Redukcja wydatków na wykonanych zakupach Cost Savings Ograniczenie popytu wewnętrznego Łagodzenie ryzyk Ograniczanie pozostałych kosztów Strategic Sourcing Racjonalizacja bazy dostawców Strategic Sourcing Rationalize Supply Base Redukcja ilości dokumentów Uproszczenie procesu wymiany dokumentów e-Procurement i karty © Accenture All Rights Reserved.

5 Jakie korzyści może przynieść Strategic Sourcing?
Zakupy są jednym z głównych obszarów dających możliwości redukcji kosztów a tym samym poprawy zyskowności w coraz bardziej konkurencyjnej kosztowo branży hutniczej 100 100 Zysk 5 5 5 5 7.5 7.5 7.5 7.5 +50% 5-procentowa redukcja kosztów zakupu może pozwolić na 50% wzrost zysku Koszty pozostałe 45 45 45 45 45 45 45 45 -5% Zakupy 50 50 50 50 47.5 47.5 47.5 47.5 Dalsze inwestycje celem usprawnienia procesu zakupu i zaopatrzenia Inwestycje w obszarze badań i rozwoju Inwestycje w obszar kontaktu i obsługi klienta Osiągnięte oszczędności mogą zostać zainwestowane w rozwojowe obszary © Accenture All Rights Reserved.

6 Strategic Sourcing usług a branża hutnicza
Section Name Strategic Sourcing usług a branża hutnicza Dla firm międzynarodowych i koncernów globalnych związanych z branżą hutniczą istnieje możliwość podporządkowania wielu rodzajów usług do kategorii, dla których decyzje zakupowe mogą być podejmowane na poziomie ponadregionalnym Już istniejąca i ciągle rosnąca konkurencja na rynku usług pozwala na znalezienie interesujących alternatyw dla dotychczasowych dostawców lub/i docelowego modelu kontraktowania Postępująca stabilizacja w obrębie branży hutniczej oraz zauważalna chęć wejścia na rynek polski i naszego regionu dużych graczy usługowych daje możliwości poszukiwania nowych opcji współpracy i rozwoju partnerstwa długoterminowego Przykłady osiągniętych oszczędności w branży hutniczej w Europie In footnote area - change 9 pt. Arial to “Arial 9 pt.” Kategoria zakupowa usług Przykład osiągniętych oszczędności Transport wyjściowy (samochodowy) 10% Transport wewnętrzny 9% Uzdatnianie wody 33% Przerób żużla 7% © Accenture All Rights Reserved.

7 Wyzwania projektowe i rola firm doradczych
Główne wyzwania dla inicjatywy sourcingu Silne wsparcie z poziomu kadry zarządzającej Harmonijna współpraca w obrębie sourcingowych zespołów międzyfunkcyjnych Cele inicjatywy sourcingu zgodne z ogólną strategią firmy (np. w zakresie outsourcingu określonych usług) Gotowość organizacji do akceptacji nowych procesów i procedur zakupu i rozliczania usług Pełna i jasna komunikacja dotycząca zakresu i celów inicjatywy sourcingu. Komunikacja wewnętrzna w obrębie firmy oraz komunikacja zewnętrzna z partnerami handlowymi Potencjalne wsparcie ze strony doradcy Dostarczenie metodologii projektów sourcingowych Wsparcie w organizacji i pracy zespołu projektowego (zespołów międzyfunkcyjnych) Dostarczenie wiedzy o rynku, dostawcach, specyfice kategorii zakupowych Wsparcie w procesie negocjacji i kontraktowania przy wykorzystaniu najlepszych praktyk Zapewnienie przejrzystości procesu zakupowego, m.in. wyboru dostawcy © Accenture All Rights Reserved.

8 Dziękujemy Szczegółowe informacje dostępne w punkcie informacyjnym Accenture (podczas konferencji) lub poprzez kontakt bezpośredni: Filip Kowalski Jacek Cichosz Accenture Accenture © Accenture All Rights Reserved.


Pobierz ppt "Konferencja „Hutnictwo 2006” Katowice, 11 maja 2006"

Podobne prezentacje


Reklamy Google