Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Logistyka w F1 Logistyka w F1 Logistics in Formula 1 Samuel Góźdź Grupa projektowa: I Trener: Anna Dobrowolska

2 Jak ważna jest logistyka w F1? Aby zespoły Formuły 1 podczas wyścigów lub sesji testowej mogły zakończyć swe wysiłki sukcesem jest potrzebny tak ogromny wysiłek że sport ten ma swojego własnego Oficjalnego Partnera Logistycznego - DHL. Każda z drużyn konkurujących w FIA Formula One World Championship podróżuje około 160.000 km rocznie aby zaliczyć wszystkie wyścigi sezonu i sesje treningowe.

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki How important is logistics in F1? For Formula One racing teams one of the biggest battles of a race weekend or testing session will be over before a car even turns a wheel: the vast logistical effort required to get all of the team's equipment to the circuit - so vast, in fact, that the sport has its very own Official Logistics Partner, DHL. Indeed each team competing in the FIA Formula One World Championship now travels something like 160,000 kilometres a year between races and test sessions.

4 Nor is the logistical effort as simple as merely getting people and equipment in place. Hotel accommodation must also be found and booked (a team can require anything up to 100 rooms), hire cars must be sourced and the team's facilities at the circuit - from the pit garage equipment to the drivers' motorhomes and the paddock corporate hospitality units must all be in place. Almost equally important, in this digital age, are the secure data links that connect the team to its base, enabling telemetry and other data to be sent directly back (which in turn allows engineers to study any potential problems, even while the race is running.)

5 Działanie nie jest takie proste, jeśli na jednym miejscu zgromadzi się tyle ludzi i sprzętu. Trzeba znaleźć i zamówić zakwaterowanie w hotelu (zespół może wymagać do 100 pokoi), wynajem samochodów i obiektów na torze - od wyposażenia garażu, samochodów kempingowych, kierowców i na padoku. Te wszystkie rzeczy muszą cały czas znajdować się na miejscu. Prawie równie ważne, w epoce elektroniki, są bezpieczne łącza danych, które łączą zespół z bazą, umożliwiając śledzenie telemetrii i innych danych a później przesyłanie ich bezpośrednio na zaplecze (co z kolei pozwala inżynierom badanie potencjalnych problemów, nawet podczas wyścigu.)

6 Preparation for Transport Przygotowanie do transportu

7 What needs to be done? For the European rounds of the championship most of a team's equipment will travel by road, in the liveried articulated lorries so familiar from race paddocks across the continent. All of the race equipment required for the weekend will be loaded in these: cars, spare parts and tools. Most teams will 'pack' three cars, one spare chassis and several spare engines plus a full kit of other spares. Tyres, fuel and certain other equipment are brought separately by technical partners and local contractors.

8 Co jest do zrobienia? Dla europejskich rund mistrzostw większość zespołu przemieszcza się sprzętu drogami, w konwoju ciężarówek przegubowych tak dobrze znanych z wyścigów na całym kontynencie. Wszystkie urządzenia wyścigowe wymagane na weekend zostają załadowanie na te ciężarówki: samochody, części zamienne i narzędzia. Większość zespołów przewozi "pakiet: trzy samochody, jedno zapasowe podwozie i kilka silników oraz pełny zestaw innych części zamiennych. Opony, paliwo i inne urządzenia zostają podane osobno przez partnerów technicznych i wykonawców lokalnych.

9 F1 car on the way to the race. Samochód F1 w drodze na wyścig.

10 The fleet of Mercedes F1 Team Flota Mercedes F1 Team

11 Loading the Toro Rosso car Załadunek samochodu Toro Rosso

12 Cars with accessories Samochody z akcesoriami

13 Big Challenges For the non-European races the logistical effort is considerably more complicated (all Formula One teams being resident in Europe at the moment) as equipment has to be flown out on transport planes. Rather than using conventional aircraft containers, teams have created their own specially designed cargo crates, designed to fill all available space in the planes' holds.

14 Wielkie wyzwania Dla pozaeuropejskich torów wyścigowych wysiłek logistyczny jest znacznie bardziej skomplikowana (wszystkie zespoły Formuły mają stałe miejsce zakwaterowania w europie) jako urządzenie do lotu na samoloty transportowe. Zamiast używać zwykłych pojemników samolotowych, zespoły stworzyły własne specjalnie zaprojektowane skrzynie ładunkowye, mające na celu zapełnienia całego dostępnego miejsca w samolotach.

15 Securing the car Zabezpieczenie samochodu

16 Thank you for your attention. Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google