Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji
Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Autorzy: dr inż. Iwona ŻABIŃSKA, dr inż. Łukasz DZIEMBA

2 Instytut Inżynierii Produkcji
Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji ul. Roosevelta 26 Zabrze

3 Instytut Inżynierii Produkcji
Instytut Inżynierii Produkcji ROZ3: Instytut liczy 59 pracowników (naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz administracyjno-technicznych) W ramach Instytutu funkcjonuje 9 laboratoriów specjalistycznych (naukowo-badawczych i dydaktycznych) Instytut jest współorganizatorem cyklicznych konferencji: Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji; 2. Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń. Zintegrowane Systemy Zarządzania: Jakość – Środowisko – Bezpieczeństwo –Technologia. Instytut jest współwydawcą kwartalnika: Management Systems in Production Engineering

4 Instytut Inżynierii Produkcji
Laboratoria Instytutu Inżynierii Produkcji Laboratorium Badań Zagrożeń w Środowisku Pracy Laboratorium Wizualizacji Komputerowej Laboratorium Cyfrowe Mapy Akustyczne Laboratorium Technik Multimedialnych Laboratorium Technologii Informatycznych w Zarządzaniu Jakością Laboratorium Materiałoznawstwa, Diagnozowania i Monitorowania Technologii Laboratorium Monitorowania Parametrów Bezpieczeństwa Laboratorium Symulacji Systemów Zarządzania Środowiskiem Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

5 Instytut Inżynierii Produkcji
Wybrane obszary działalności Instytutu: 1. Kształtowanie sposobów i warunków eksploatowania obiektów i systemów technicznych Stosowane narzędzia informatyczne: MAXIMO, MP2, ZMT, Aretics, expert systems – Sphinx, Nexpert Object, reliability modeling - BlockSim, Weibull++, process modeling - ARIS Toolset 2. Kształtowanie układów redukcji zagrożeń przemysłowych Stosowane narzędzia informatyczne: Raynoise, Sysnoise, CadnaA, HPZ’2001, MapInfo Professional, Map Basic, ArcInfo, ArcGIS, Geoxa 3. Kształtowanie wirtualnego środowiska pracy Stosowane narzędzia informatyczne: AutoCAD, 3D StudioMAX, Anthropos - ErgoMAX, Photomodeler, 3D Static Strength Prediction Program, ErgoLab, CAPTIV L2100 4. Kształtowanie jakości i bezpieczeństwa procesów przemysłowych 5. Kształtowanie środowiska procesów przemysłowych – ocena cyklu życia jako technika zarządzania środowiskiem Stosowane narzędzia informatyczne: SimaPro 7

6 Instytut Inżynierii Produkcji
1. Kształtowanie sposobów i warunków eksploatowania obiektów i systemów technicznych Modelowanie i optymalizacja struktur organizacyjno-decyzyjnych służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie Strategie eksploatacyjne (TPM, RCM) Komputerowe systemy wspomagające zarządzanie (CMMs/EAM/ERP) Niezawodność maszyn i urządzeń Systemy ekspertowe w zarządzaniu utrzymaniem ruchu Procesy i scenariusze eksploatacyjne Analiza awaryjności maszyn i urządzeń przy wykorzystaniu metod i narzędzi jakości

7 Instytut Inżynierii Produkcji
2. Kształtowanie układów redukcji zagrożeń przemysłowych Projektowanie środków redukcji hałasu Badania symulacyjne pól akustycznych Pomiary i analiza hałasu i drgań

8 Instytut Inżynierii Produkcji
3. Kształtowanie wirtualnego środowiska pracy Modelowanie wirtualnego środowiska pracy Analizy ergonomiczne i biomechaniczne Modelowanie ergonomicznych metod pracy Tworzenie zintegrowanych systemów doskonalenia warunków pracy z użyciem technologii ICT Szkolenia multimedialne z zakresu ergonomii i doskonalenia warunków pracy Kształtowanie środowiska osób z niepełnosprawnością

9 Instytut Inżynierii Produkcji
4. Kształtowanie jakości i bezpieczeństwa procesów przemysłowych Modelowanie, projektowanie i utrzymanie systemów alarmowych w zabezpieczeniach stanowisk pracy i budynków Modelowanie, projektowanie i utrzymanie systemów wizyjnej kontroli procesów przemysłowych Projektowanie systemów detekcji gazów w procesach przemysłowych Ocena obciążenia pracą przemysłowych stanowisk pracy Projektowanie stanowisk pracy, organizacji systemów bezpieczeństwa, opracowania i doskonalenia zasad zarządzania bezpieczeństwem  Badanie przyczyn wypadków i awarii w celu doskonalenia metod zapobiegania katastrofom  przemysłowym Badanie przyczyn błędów ludzkich w celu poprawy niezawodności ludzkiej i technicznej Badanie wpływu środowiska pracy i stosowanych technologii na bezpieczeństwo człowieka

10 Instytut Inżynierii Produkcji
5. Kształtowanie środowiska procesów przemysłowych – ocena cyklu życia jako technika zarządzania środowiskiem. Chcę porównać dwa lub więcej produktów (lub wariantów produktów) w zakresie wpływu ich cyklu życia na środowisko i wybrać opcję, która wiąże się z mniejszym wpływem na środowisko. Chcę wypełnić zalecenia dotyczące zielonych zamówień publicznych, czyli włączyć kryteria i/lub wymagania środowiskowe do procedur udzielania zamówień publicznych. Chcę przejść procedurę uzyskania deklaracji środowiskowej III typu. Chcę przejść procedurę uzyskania prawa do używania wybranej etykiety środowiskowej II typu (np. Ecolabel – oznakowanie UE). Chcę oszacować ślad ekologiczny lub ślad węglowy. Jeżeli zgadzasz się choć z jednym z tych stwierdzeń, wykorzystaj zalety oceny cyklu życia (ang. Life Cycle Assessment – LCA)

11 LCA oraz SimaPro – odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw
Instytut Inżynierii Produkcji 5. Kształtowanie środowiska procesów przemysłowych – ocena cyklu życia jako technika zarządzania środowiskiem. rozwój i doskonalenie produktów i procesów ekoprojektowanie zielone zamówienia publiczne wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych benchmarking LCA oraz SimaPro – odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw Eksperci z Instytutu Inżynierii Produkcji (Politechnika Śląska) Know-how w zakresie LCA SimaPro Potrzeby przedsiębiorstw wewnętrzne cele marketingowe procedury uzyskiwania etykiet i deklaracji środowiskowych uczestnictwo w programach środowiskowych cele informacyjne i sprawozdawcze zewnętrzne w posiadaniu Instytutu Inżynierii Produkcji (Politechnika Śląska)

12 Instytut Inżynierii Produkcji
Wybrane projekty zrealizowane w Instytucie: Zintegrowany inteligentny system monitorowania i zarządzania siecią wodociągów na terenie działalności PWiK sp. z o.o. w Rybniku Sieciowy system doradztwa i konsultacji w procesach tworzenia i użytkowania strategicznych map akustycznych Oparte na wiedzy doskonalenie warunków pracy w organizacjach opieki zdrowotnej WIRTUALNY SZPITAL System zarządzania likwidacją emisji CO2 ze zwałowisk odpadów powęglowych

13 Instytut Inżynierii Produkcji
Wybrane projekty zrealizowane w Instytucie: Zintegrowany inteligentny system monitorowania i zarządzania siecią wodociągów na terenie działalności PWiK sp. z o.o. w Rybniku Sieciowy system doradztwa i konsultacji w procesach tworzenia i użytkowania strategicznych map akustycznych Oparte na wiedzy doskonalenie warunków pracy w organizacjach opieki zdrowotnej WIRTUALNY SZPITAL System zarządzania likwidacją emisji CO2 ze zwałowisk odpadów powęglowych (COOL’s)

14 Instytut Inżynierii Produkcji
Wybrane projekty zrealizowane w Instytucie: Zintegrowany inteligentny system monitorowania i zarządzania siecią wodociągów na terenie działalności PWiK sp. z o.o. w Rybniku Sieciowy system doradztwa i konsultacji w procesach tworzenia i użytkowania strategicznych map akustycznych Oparte na wiedzy doskonalenie warunków pracy w organizacjach opieki zdrowotnej WIRTUALNY SZPITAL System zarządzania likwidacją emisji CO2 ze zwałowisk odpadów powęglowych

15 Instytut Inżynierii Produkcji
Wybrane projekty zrealizowane w Instytucie: Zintegrowany inteligentny system monitorowania i zarządzania siecią wodociągów na terenie działalności PWiK sp. z o.o. w Rybniku Sieciowy system doradztwa i konsultacji w procesach tworzenia i użytkowania strategicznych map akustycznych Oparte na wiedzy doskonalenie warunków pracy w organizacjach opieki zdrowotnej WIRTUALNY SZPITAL System zarządzania likwidacją emisji CO2 ze zwałowisk odpadów powęglowych


Pobierz ppt "Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google