Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki. O Stowarzyszeniu… rok powstania 2000 inicjatywa Polskiej Akcji Humanitarnej, Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki. O Stowarzyszeniu… rok powstania 2000 inicjatywa Polskiej Akcji Humanitarnej, Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki

2 O Stowarzyszeniu… rok powstania 2000 inicjatywa Polskiej Akcji Humanitarnej, Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Klon/Jawor Misja: wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw działających na rzecz pożytku publicznego. Zapewnienie skuteczniejszego ich funkcjonowania poprzez wsparcie rzeczowe i technologiczne.

3 Beneficjenci organizacje pozarządowe placówki non-profit

4 Programy prowadzone przez BDR Technologie non-profit Dary rzeczowe - pozyskiwanie od firm - serwis www.daryrzeczowe.pl dla osób prywatnychwww.daryrzeczowe.pl

5 Technologie non-profit OKREŚLENIE PROBLEMU brak funduszy organizacji na zakup legalnego oprogramowania komputerowego i sprzętu sieciowego ceny komercyjne oprogramowania nie pozwalają organizacjom na wyposażenie się w odpowiednią ilość stanowisk komputerowych zmuszając je do zminimalizowania obecności nowoczesnych technologii w ich pracy, pogarszając jednocześnie swą mobilność i skuteczność działań

6 Technologie non-profit PODJĘTE DZIAŁANIA Dzięki nawiązaniu współpracy z: - amerykańską organizacją Compumentor oraz firmami: - MKS - Lefthand możemy udostępnić oprogramowanie i sprzęt sieciowy za 4-15% ich wartości rynkowej. Program działa od września 2006r. i jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej stowarzyszenia. Zyski z prowadzenia programu Technologie non-profit przeznaczane są na realizację celów statutowych Stowarzyszenia BDR.

7 Technologie non-profit UŻYTECZNOŚĆ Obecnie w ramach Technologii non-profit prowadzone są następujące programy: Microsoft dla non-profit (umożliwia zakup m.in. FrontPage 2003, Office Professional 2003, Publisher 2007, Visio Professional, Windows Server Enterprise 2003, Windows Vista Business) Cisco dla non-profit (Cisco Router -Ethernet to Ethernet, Ethernet Wireless, Rollover RJ-45 ) Lefthand dla non-profit (e-Faktura, Mała Księgowość, Pełna Księgowość, System CRM, Środki Trwałe) MKS dla non-profit (mks_vir 2k7 Firma Plus, mks_vir 2k7 Serwer Windows Firma) Ubuntu (Ubuntu Linux PL z płytą instalacyjną) Microsoft Authorized Refurbisher (MAR) (instalowany w siedzibie BDR system operacyjny Windows 2000, bez przekazania nośników)

8 Technologie non-profit MECHANIZM DZIAŁANIA każdy Program wyznacza nieco inne warunki uczestnictwa zamawianie odbywa się wyłącznie za pomocą sklepiku internetowego na stronie www.technologie.org.plwww.technologie.org.pl zawsze prowadzona jest weryfikacja zamówienia i organizacji zgłaszającej się do programu (przesłanie KRS i statutu do siedziby BDR) zamówione produkty wysyłane są do organizacji bezpośrednio z siedziby producenta, a nie Banku Drugiej Ręki. Wyjątek stanowi program MAR, w ramach którego systemy operacyjne instalowane są w siedzibie BDR. oferta sklepiku jest stale poszerzana, jak również prowadzone są rozmowy z kolejnymi firmami z programu skorzystać mogą organizacje z całej Polski

9 Technologie non-profit REZULTATY PROJEKTU Do tej pory zrealizowaliśmy 427 zamówień, dodatkowo w siedzibie BDR zostało zainstalowanych 420 systemów operacyjnych w ramach MAR. Przychody w pierwszym roku działania programu wyniosły około 270 tys. zł, co oznacza, że na rynku komercyjnym zakupiono by oprogramowanie i sprzęt za 3 mln zł. Wartość pojedynczego zamówienia waha się od około 20 zł do 8 tys. zł. Przychody z działalności gospodarczej wynoszą około 23500 zł miesięcznie, natomiast koszty 19000 zł.

10 Pozostałe wsparcie technologiczne dla III sektora BDR prowadzi szkolenia z postaw obsługi komputera i Internetu dla placówek mających swoje siedziby w powiatach na skrajach województwa Mazowieckiego (działania dofinansowywane z Urzędu Marszałkowskiego) serwis www.nt.ngo.pl traktujący o wykorzystywaniu nowych technologii w pracy organizacji pozarządowych.www.nt.ngo.pl

11 Inne programy: Pozyskiwanie darów od firm Pośredniczenie w przekazywaniu darów rzeczowych od firm dla organizacji i placówek non-profit z terenu Mazowsza Pozyskiwanie rzeczy nowych lub używanych, ale wciąż sprawnych Wszystkie rodzaje darów poza artykułami spożywczymi. Najczęściej komputery, sprzęt i meble biurowe. Organizacje chcące pozyskać dar rejestrują się na stronie www.baza.bdr.org.pl i określają swoje zapotrzebowanie, oczekiwanie odbywa się na zasadzie wirtualnej kolejki, odbiór z magazynu osobisty przez przedstawicieli placówki, BDR nie zapewnia transportu do siedziby organizacji. www.baza.bdr.org.pl Otrzymanego sprzętu komputerowego nie można przekazać ani odsprzedać osobom prywatnym czy podopiecznym. BDR prowadzi kontrole organizacji i placówek, którym przekazało dary

12 Pozyskiwanie darów od firm REZULTATY Naszymi darczyńcami są m. in.: Agora S.A., Axel Springer Polska, Henkel, Fortis Bank, Bank P.K.O. S.A., Dr Irena Eris, Johnson&Johnson sp. z o.o.,Ambasada USA w Polsce wartość darów rozdystrybuoanych w roku 2006: 915 tys zł 51 darczyńców w roku 2006, natomiast odbiorców 466 ilość komputerów i monitorów pozyskanych od darczyńców w roku 2007: 1667 sztuk PROBLEMY bariery prawne - przepisy dotyczące podatku VAT (instytucja oddająca dary takie jak sprzęt biurowy, komputery, musi zwrócić VAT odliczony przy zakupie tego sprzętu)

13 Inne programy: serwis www.daryrzeczowe.pl Określenie problemu - chęć przekazania darów organizacjom i placówkom non-profit przez osoby prywatne z całej Polski - brak mechanizmów ułatwiających takie przekazywanie (np. pomoc w transporcie daru, wskazanie konkretnego potrzebującego) - brak obywatelskiej świadomości, że przedmioty, których jedni już nie potrzebują innym mogą być niezbędne

14 Daryrzeczowe.pl MECHANIZM DZIAŁANIA powstanie serwisu www.daryrzeczowe.pl w sierpniu 2006r.www.daryrzeczowe.pl serwis jest ogólnopolski, pełni rolę łącznika między prywatnymi darczyńcami, a potrzebującymi organizacjami, działa na zasadzie umieszczania ogłoszeń o rzeczach, które ktoś ma do oddania, lub których ktoś inny potrzebuje potrzebującym mogą być wyłącznie organizacje lub placówki non-profit, w serwisie muszą się zarejestrować, podlegają weryfikacji przekazanie daru następuje bezpośrednio między darczyńcą a przedstawicielem placówki potrzebującej przekazywanie darów odbywa się zwykle na płaszczyźnie lokalnej serwis wspiera ekologię, gdyż dzięki znajdowaniu wtórnego nabywcy, zmniejsza ilość odpadów wielkogabarytowych i elektronicznych kształtuje postawę aktywnego wspierania lokalnych organizacji pozarządowych

15 Daryrzeczowe.pl REZULTATY - prawie 80tys. wejść na stronę serwisu od sierpnia 2006r. - 1727 zamieszczonych ogłoszeń - 647 zarejestrowanych potrzebujących i 894 zamieszczone przez nie ogłoszenia PROBLEMY - projekt nie jest samofinansujący - serwis został stworzony dzięki dotacji, jego prowadzenie i promocja nie jest jednak dofinansowywana - promocja wśród społeczeństwa wymaga dużych nakładów finansowych, ponieważ pewne koszty są nieuniknione, a dochody z działalności gospodarczej nie wystarczające (przykładowo wyprodukowanie i emisja spotu w kinach: koszt kampanii około 280 tys. zł - udało się ją przeprowadzić za 8 tys. zł)

16 Zarządzanie w BDR… Działa od 2000 roku w Warszawie, przy ul. Księcia Ziemowita 51A, gdzie mieszczą się zarówno biuro jak i magazyn (350 m 2 ) Do Stowarzyszenia BDR należy około 20 członków, dodatkowo BDR zatrudnia 8 pracowników i korzysta z pomocy wolontariuszy Działalność nieodpłatna pożytku publicznego finansowana jest głównie z dotacji osób prawnych – organów administracji samorządowej, rządowej, unijnych środków przedakcesyjnych, fundacji. Posiada 3 filie – organizacje, które zdecydowały się realizować projekt Bank Drugiej Ręki w zakresie pozyskiwania i dystrybucji darów (województwa: łódzkie, lubuskie, wielkopolskie).

17 Dziękuję za uwagę. www.bdr.org.pl www.daryrzeczowe.pl www.technologie.org.pl


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki. O Stowarzyszeniu… rok powstania 2000 inicjatywa Polskiej Akcji Humanitarnej, Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google