Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pami ę tnik podczas pobytu w Anglii 2011r. Adrianna Machelska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pami ę tnik podczas pobytu w Anglii 2011r. Adrianna Machelska."— Zapis prezentacji:

1 Pami ę tnik podczas pobytu w Anglii 2011r. Adrianna Machelska

2 Dzie ń 1, pi ą tek Pobudka o 5 rano. Wyjazd z domu o 6:10 na zbiórk ę pod szko łę. Wyjazd na lotnisko do Krakowa o 6:30. Przyjazd na lotnisko ok. 8:00. Odprawa na lotnisku o 8:30, wylot do Anglii o 10:30. Przylot na lotnisko w Bristolu – 12:30. Dosy ć ł adna pogoda. Wsiadamy do autokarów i jedziemy do szko ł y Pilton. Przyje ż d ż amy oko ł o 15:00, tam czeka ł a na mnie moja partnerka Kate wraz z mam ą Holly i bratem George'em. Jedziemy autem z Kate i pani ą Holly do Bratton Fleming. Kate pokazuje mi pokój, w którym b ę dziemy spa ć. Rozmawiamy przez d ł ugi czas. Opowiadam jej o Polsce, a ona o Anglii, o szkole, o naszych zainteresowaniach, o tym, co zaplanowali na nasz pobyt w Anglii. Daje mi tradycyjn ą angielsk ą przek ą sk ę (bu ł ka z zapiekanym serem) i sok pomara ń czowy. Nast ę pnie idziemy do niedalekiej sma ż alni ryb i frytek. Tam spotykamy Toma, partnera Mateusza, rozmawiamy. Po otrzymaniu zamówienia, idziemy do sklepu. Stamt ą d wracamy do domu. Po kolacji idziemy do domu Toma i wraz z jego rodze ń stwem, tat ą, Mateuszem, Bartkiem i Joem jedziemy na pla żę, gdzie czekaj ą na nas Paulina wraz ze swoj ą partnerk ą Paige, Marcel z Lusie, Ola z Indie, Emma z Dawidem, Szymon z Bethan i Peter z Piotrkiem. Gramy w rugby, rounders, w krykieta., rozmawiamy i ś miejemy si ę. Zaczyna pada ć deszcz, wi ę c idziemy si ę schroni ć. Oko ł o godziny 21:30 tata Toma zabiera nas spod pla ż y i wracamy do Bratton Fleming. Oko ł o godziny 22:30 idziemy spa ć.

3 Anglia. Widok z autokaru, 1 dzie ń.

4 Dzie ń 2, sobota Pobudka oko ł o 7:00. Budzi nas piosenka napisana i ś piewana przez Bethany, partnerk ę Szymona. Kate robi mi na ś niadanie p ł atki z mlekiem na zimno i sok pomara ń czowy. Po ś niadaniu idziemy si ę ubra ć i wyje ż d ż amy oko ł o 8:20 pod szko łę. O 8:35 jeste ś my na miejscu, a nast ę pnie ok. 9:00 wyje ż d ż amy autokarem na wycieczk ę do Bath. Przyjazd do miasta ok. 11:00. Zwiedzamy miasto autokarem pi ę trowym, przez s ł uchawki s ł yszymy polski opis zabytków, m.in. Katedry, parku, ś cie ż ki, po której niegdy ś chodzi ł a Jane Austen. Nast ę pnie idziemy zwiedza ć roma ń skie ł a ź nie w Bath. Od 14:50 - zakupy. Idziemy do butików, a potem do McDonalda. Nast ę pnie oko ł o 15:35 wracamy na zbiórk ę pod katedr ę. Idziemy do autokaru, wracamy do Pilton College ok. 17:00. Nast ę pnie wracam do domu z Kate, jem obiadokolacj ę i idziemy ogl ą da ć Eurowizj ę u Toma. Jemy pizz ę, lazani ę, s ł odycze, ż artujemy. Po powrocie pakuj ę si ę na noc do Paige, partnerki Pauliny. U Paige wszystkie cztery idziemy spa ć oko ł o 23:00.

5

6

7 Dzie ń 3, niedziela Dzie ń z rodzinami. Budzimy si ę oko ł o 10:00. Po ś niadaniu idziemy wszystkie cztery na High Street. Mijamy most. Na High Street spotykamy si ę z Piotrkiem, Peterem, Joem z Bartkiem, Mateuszem z Tomem i z siostr ą Joego. Jemy lunch w pobliskiej restauracji, potem idziemy na zakupy. Po 3 godzinach buszowania po sklepach wracamy do domu Paige, tam pakujemy z Kate swoje rzeczy i czekamy na jej mam ę. Wracamy do Bratton Fleming, jest godzina 17:00. Jemy wspólny obiad z Georgem i siostr ą pani Holly.

8 Dzie ń 4, poniedzia ł ek O 9:00 wyje ż d ż amy autokarem spod szko ł y w Barnstaple. Zabra ł am ze sob ą adidasy i p ł aszcz przeciwdeszczowy, na szcz ęś cie nie pada ł o. Wysiadamy w Watersmeet i spacerem idziemy do Lynmouth. Po drodze widzimy wybrze ż e oceanu, wi ę c robimy sobie zdj ę cia z Roksan ą, Karolin ą i Klaudi ą. Kupujemy lody. Wje ż dzamy kolejk ą do Lynton, fotografujemy pi ę kne krajobrazy, a nast ę pnie idziemy na lunch w Dolinie Ska ł. O 13:00 pijemy herbat ę z mlekiem i zajadamy ś wie ż e bu ł ki z d ż emem w Mother Medrums Tea Rooms. Oko ł o godziny 15:00 wracamy do Barnstaple. Stamt ą d od razu po szkole jedziemy autobusem do Emmy. Tam jemy zup ę pomidorow ą zrobion ą przez jej mam ę, a pó ź niej idziemy do parku gra ć w rugby i rounders, potem w koszykówk ę. Wracamy i uczymy Anglików mówi ć podstawowe rzeczy po polsku. Oko ł o godziny 21:00 wracamy od Emmy i jedziemy wraz z pani ą Holly, Paige i Kate do McDonalda. Potem pani Holly odwozi Paige i Paulin ę, a my wracamy do domu. Idziemy spa ć oko ł o 22:30.

9

10 Dzie ń 5, wtorek Pobudka o 6:50. Wyjazd z Bratton Fleming o 8:20 z Mateuszem i Bartkiem. Przyjazd do szko ł y Pilton oko ł o 8:40. Idziemy na apel zwo ł any w drama hall. Po apelu zaj ę cia taneczne. Uczymy si ę nowych kroków i ogl ą damy uk ł ad taneczny w wykonaniu dziewczyn z 8 roku. Po 2 godzinach idziemy na boisko. Gramy w pi ł k ę r ę czn ą, a potem w rounders. Potem zaj ę cia komputerowe, odpowiadamy na pytania dotycz ą ce brytyjskich zwyczajów. Idziemy na wycieczk ę po Barnstaple ok. 14:15, po godzinie mamy czas na zakupy na High Street. Zakupy trwaj ą 2 godziny. Partnerzy odbieraj ą nas ko ł o biblioteki w Barnstaple, by zaprowadzi ć do szko ł y na euroobiad, nast ę pnie jedziemy z nimi do domu Lusie. Tam idziemy do parku i gramy w rugby. Wracamy oko ł o godziny 21:00.

11

12 Dzie ń 6, ś roda Pobudka o 7:00. Wyjazd z domu Kate oko ł o godziny 8:20. Zbiórka w drama hall o 8:45. o 9:00 wyjazd autokarem spod szko ł y. 10:00 – Clovelly Visitor Entre, nast ę pnie Lunch w Tintagel. O 13:00 zwiedzamy Zamek Tintagel. Oko ł o godziny 16:30 powrót. Jedziemy do Toma, stamt ą d idziemy z partnerami do parku w Bratton Fleming, uczymy ich gra ć w ground game, nast ę pnie wracamy i iedziemy zje ść kolacj ę do Toma. Spacer po ulicach Bratton Fleming. Pó ź niej gramy w rugby, rounders, je ź dzimy na hulajnodze. Wracamy do domu z Kate oko ł o 21:00.

13

14 Dzie ń 7, czwartek 8:00 – wyjazd z partnerami z roku 8 ze szko ł y Pilton Community College na Devon Country Show w Exeter. Wysiadamy oko ł o godziny 10:00, do 15:00 mamy czas dla siebie. Idziemy z Roksan ą, Klaudi ą i Karolin ą ogl ą da ć wystawy, kultur ę Devonu, a potem do weso ł ego miasteczka, tam sp ę dzamy ponad 4 godziny. O 15:00 idziemy na zbiórk ę i wracamy do szko ł y o 17:00. Stamt ą d jedziemy do Joego. Spotykamy si ę wszyscy. Idziemy na dwór je ść pianki (rodzaj ż elek) podgrzanych na ogniu, ś piewamy, Bethan gra na gitarze. Potem gramy w rugby i bawimy si ę w chowanego. Na koniec przy ognisku wiele ś miechu przy grze prawda czy zadanie. Nast ę pnie oko ł o 21:30 przyje ż d ż a po nas pani Holly, która podwozi do domu Paulin ę i Paige.

15

16 Dzie ń 8, pi ą tek Wycieczka do Exeter, wyjazd ok. 8:45. Zwiedzamy miasto z przewodnikiem, nast ę pnie lunch i zakupy w centrum miasta. O 15:00 zwiedzanie Quay Visitor Centre. O 17:00 docieramy do szko ł y, stamt ą d wraz z Kate wracamy do domu, gdzie przyjmowa ł y ś my tego dnia go ś ci. O 18:00 zjawili si ę Paige z Paulin ą, Marcel i Lusie, Bartek i Joe, Mateusz z Tomem, Indie z Ol ą, Emma z Dawidem i Szymon z Bethan. Ogl ą dali ś my filmy z polskimi napisami, potem poszli ś my do parku i grali ś my w gry, a nast ę pnie zjedli ś my obiadokolacj ę w postaci szasz ł yków, sa ł atek, pieczywa z mas ł em czosnkowym, kukurydzy, ry ż u, sera itp. O 21:00 po ż egnali ś my go ś ci, a Pauina i Paige zosta ł y si ę u nas na noc.

17

18 Dzie ń 9, sobota Pobyt z rodzinami. Niedziela. Budzimy si ę ok. 9:00. Wszystkie razem robimy nale ś niki z d ż emem i pijemy sok pomara ń czowy, nast ę pnie oko ł o godziny 13:00 jedziemy do miasta, a potem na ł y ż wy. Tam spotykamy Ol ę, Bartka i Dawida. Jemy hamburgery w Burger Kingu, potem jedziemy na pla żę, gdzie rodzice partnerów pocz ę stowali nas hamburgerami i hot-dogami. Spacerowali ś my po pla ż y, rozmawiali ś my i grali ś my w rounders i rugby. Powrót oko ł o godziny 21:00, nast ę pnie pakowanie.

19

20 Dzie ń 10, niedziela Wyjazd z Bratton Fleming o godzinie 2:20. Na miejscu zbiórki po ż egnanie z rodzicami i wyjazd o 2:45. Ok. 4:40 jeste ś my na lotnisku w Bristolu, nast ę pnie odprawa i wylot o 7:05. Ok. 10:30 l ą dujemy w Balicach. Nast ę pnie autokar zabiera nas spod lotniska i jedziemy pó ł torej godziny do Zawiercia. Oko ł o 13:00 rodzice odbieraj ą nas spod szko ł y.


Pobierz ppt "Pami ę tnik podczas pobytu w Anglii 2011r. Adrianna Machelska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google