Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunki bankowe Rozliczenia pieniężne Operacje kasowo-skarbcowe Rozrachunki międzybankowe Inne usługi bankowe / home banking, direct banking, usługi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunki bankowe Rozliczenia pieniężne Operacje kasowo-skarbcowe Rozrachunki międzybankowe Inne usługi bankowe / home banking, direct banking, usługi."— Zapis prezentacji:

1

2 Rachunki bankowe Rozliczenia pieniężne Operacje kasowo-skarbcowe Rozrachunki międzybankowe Inne usługi bankowe / home banking, direct banking, usługi maklerskie Zagraniczne operacje rozliczeniowe /kursy walut clearing,czeki i weksle forfaiting, polecenie wypłaty, inkaso,akredytywa /.

3

4 Wpłaty realizowane są za pomocą: - bankowego dowodu wpłaty - formularzy nadawczych odbiorców wpłat - innych dowodów wpłat (np. dowodów wpłaty z książeczki oszczędnościowej PKO BP) - szczególną formę wpłaty stanowi wrzucanie pieniędzy do skarbców nocnych Wypłaty gotówkowe realizowane są za pomocą: - dowodów wypłaty – najczęściej czeku gotówkowego lub rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego (ROR) - bankowej asygnaty wypłaty - innych dowodów wypłat (np. wypłaty z książeczki oszczędnościowej PKO BP) - w bankomacie – na podstawie karty identyfikacyjnej, płatniczej Zasadniczymi operacjami kasowymi są wpłaty i wypłaty gotówki Operacje te są wykonywane przez piony kasowo-skarbcowe banku: - kasy dzienne - skarbiec

5 SKARBIEC-KASA Moduł Skarbcowy zapewnia obsługę skarbców w powiązaniu z kasami i sortownią. Dostarcza informacji o aktualnym stanie skarbca (skarbców), kas i sortowni wraz z wykazem operacji kasowo-skarbcowych oraz pozwala na szybkie rozliczenie kas i sortowni na koniec dnia. Moduł Skarbcowy pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego DOS, a przeznaczony jest do stosowania w oddziałach banków. W oddziale banku zachodzi określony przepływ środków pieniężnych, którego ogólny zarys przedstawia poniższy schemat.

6 Schemat przepływu środków obsługiwany przez Skarbiec-Kasa. Moduł Skarbcowy pozwala rejestrować przepływ środków pieniężnych w strumieniach widocznych na schemacie, oraz ewidencjonować stany tych środków w poszczególnych punktach oddziału banku, takich jak kasy, sortownia, skarbiec.

7 Moduł Skarbcowy charakteryzuje się, między innymi, następującymi cechami: operacje kasowo-skarbcowe, złotowe i walutowe są prowadzone w rozbiciu na wybrane nominały lub/i kwotowo - łatwo można dodawać nowe waluty i nowe nominały oraz wycofywać nominały wyłączone z obiegu, zapewniona jest ochrona informacji o stanach i obrotach poszczególnych komórek kasowo-skarbcowych przed nieupoważnionym dostępem, istnieje możliwość definiowania i modyfikacji struktury oddziału (skarbiec złotowy, walutowy, sortownia, kasy złotowe, kasy walutowe, kasy zewnętrzne) wraz z dynamicznie definiowanym systemem uprawnień w zakresie wystawiania i księgowania operacji, co pozwala na dopasowanie Modułu Skarbcowego do specyfiki pracy danego oddziału.


Pobierz ppt "Rachunki bankowe Rozliczenia pieniężne Operacje kasowo-skarbcowe Rozrachunki międzybankowe Inne usługi bankowe / home banking, direct banking, usługi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google