Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

International Competence Baseline (IPMA) 1. 2 ICB jest zbiorem wytycznych, kierunkujących rozwój project management a nie metodyką, dającą konkretne rozwiązania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "International Competence Baseline (IPMA) 1. 2 ICB jest zbiorem wytycznych, kierunkujących rozwój project management a nie metodyką, dającą konkretne rozwiązania."— Zapis prezentacji:

1 International Competence Baseline (IPMA) 1

2 2 ICB jest zbiorem wytycznych, kierunkujących rozwój project management a nie metodyką, dającą konkretne rozwiązania

3 3 TechniczneBehawioralneKontekstowe Interesariusze Wymagania i cele Ryzyko Jakość Organizacja projektu Praca zespołowa Rozwiązywania problemów Struktury projektu Zakres i produkty cząstkowe Zasoby Koszty Zamówienia i kontrakty Zmiany Kontrola i raporty Dokumentacja Komunikacja Przywództwo Zaangażowanie Samokontrola Asertywność Odprężanie Otwartość Kreatywność Zorientowanie na wyniki Sprawność Konsultowanie Negocjowanie Konflikty i kryzysy Wiarygodność Docenianie wartości Etyka Orientacja na projekty Orientacja na programy Orientacja na portfele Wdrażanie systemu zarządzania Stałe struktury organizacji Działalność gospodarcza Systemy produkty, technologie Zarządzania zasobami ludzkimi Zdrowie, ochrona, bezpieczeństwo, środowisko Finanse Prawo

4 Techniczne Behawioralne Kontekstowe 4

5 5

6 Zarządzanie interesariuszami Wymagania i cele Organizacja projektu Ryzyko Jakość Organizacja projektu Praca zespołowa Rozwiązywanie problemów Zakres i produkty cząstkowe 6 Zasoby Koszty Zamówienia i kontrakty Zmiany Kontrola i raporty Dokumentacja Komunikacja

7 Przywództwo Zaangażowanie Samokontrola Asertywność Odprężanie Otwartość Kreatywność Zorientowanie na wyniki 7 Sprawność Konsultowanie Negocjowanie Konflikty i kryzysy Wiarygodność Docenianie wartości Etyka

8 Orientacja na projekty Orientacja na programy Orientacja na portfele Wdrażanie systemu zarządzania Stałe struktury organizacji Działalność gospodarcza Zarządzanie zasobami ludzkimi 8 Zdrowie, ochrona, bezpieczeństwo, środowisko Finanse Prawo

9 Podsumowanie 9

10 10 RozpoczynaniePlanowanieSterowanieZakończenie idea inicjująca Mapa interesariuszy Work-shop Hierarchia celów Etapy/kamienie mil. Techniki kreatywne Karta projektu (1) Plan zarządzania proj. (2) Uzasadnienie biznesowe (3) Plan zarządzania zmianą Plan komunikacji Komitet sterujący Kierownik projektu SPP, CPM, PERT Macierz RAM Techniki budżetowania Spotkania projektowe Techniki kreatywne Uaktualnienia (1)(2)(3) Plan etapu/projektu Dokumentacja techniczna Budżet, harmonogram Plan sterowania Analizy trendu EVA Postęp (50-50, 0-100, [%]) Spotkania projektowe Check-list Raporty postępu Protokoły odb. produktów Raport podsumowujący Protokoły przekazania Formalne zamknięcie Rejestr ryzyk Zmiana Żądanie zmiany Akceptacja Odrzucenie

11 11 RozpoczynaniePlanowanieSterowanieZakończenie idea inicjująca Mapa interesariuszy Work-shop Hierarchia celów Etapy/kamienie mil. Techniki kreatywne Karta projektu (1) Plan zarządzania proj. (2) Uzasadnienie biznesowe (3) Plan zarządzania zmianą Plan komunikacji Komitet sterujący Kierownik projektu SPP, CPM, PERT Macierz RAM Techniki budżetowania Spotkania projektowe Techniki kreatywne Uaktualnienia (1)(2)(3) Plan etapu/projektu Dokumentacja techniczna Budżet, harmonogram Plan sterowania Analizy trendu EVA Postęp (50-50, 0-100, [%]) Spotkania projektowe Check-list Raporty postępu Protokoły odb. produktów Raport podsumowujący Protokoły przekazania Formalne zamknięcie Rejestr ryzyk Zmiana Żądanie zmiany Akceptacja Odrzucenie

12 Organizacja i etapowanie projektu 12

13 13 Etap projektu – skończony przedział czasowy przebiegu projektu, który w swej treści różni się od pozostałych przedziałów

14 14 Cykl życia projektu jest sekwencją etapów, przez które projektu musi przejść od momentu otwarcia do zamknięcia

15 15 Przejścia między etapami są definiowane jako kamienie milowe to kluczowe wydarzenia, w których należy podjąć odpowiednią decyzję

16 16 Rozpoczynanie Planowanie Wykonanie Zamykanie Rozpoczynanie Planowanie Wykonanie Zamykanie mile stone

17 17 Cel: Podział projektu na etapy wraz z podaniem kamieni milowych każdego z nich Organizacja koncertu charytatywnego w Łodzi z udziałem gwiazd Zespół: 4-5 osób Czas: 20 min przygotowanie, 10 min prezentacja

18 Zamówienia i kontrakty 18

19 Prowadzi się w celu uzyskania najlepszego stosunku wartości do ceny od dostawców wyrobów i usług wykorzystywanych w projekcie Swym zakresem obejmuje: sformalizowanie prac wykonywanych przez dostawców precyzyjne określenie oczekiwań w stosunku do tych organizacji kontrolę odbiorów określenie zobowiązań każdej ze stron 19

20 Zwykle zarządzaniem zamówieniami zajmuje się zespół zakupów i dostaw (np. dział zamówień, dział zakupów itp.) będący w stałych strukturach organizacji Zadania zespołu zakupów przy współpracy z PM: ustalenie potencjalnych dostawców uzyskanie ofert cenowych przygotowanie przetargów wybór dostawcy negocjacje umów długoterminowych 20

21 Kontrakt to wiążąca w świetle prawa umowa pomiędzy dwiema lub więcej stronami, przewidująca wykonanie pracy lub dostarczenie wyrobów bądź usług zgodnie z określonymi warunkami Zarządzanie kontraktami to kontrola formalizacji kontraktu przed podpisaniem oraz zarządzanie nim w czasie realizacji Konieczne jest współdziałanie PM z działem prawnym 21

22 22 Cel: Sprecyzowanie potrzeb, które będą realizowane w drodze zamówień – przygotować dokument Zapotrzebowanie na materiały i usługi określając jego zakres i treść Zespół: 4-5 osób Czas: 20 min przygotowanie, 5 min prezentacja

23 Zmiany 23

24 Zmiany spowodowane są nieprzewidzianymi wydarzeniami Zmiany mogą dotyczyć: specyfikacji projektu warunków kontraktu Problemami wynikającymi ze zmian są: błędy jakości (oczekiwania są błędnie zdefiniowane lub w ogóle nie zostały zdefiniowane opóźnienia ostatecznych terminów dodatkowe koszty 24

25 Zmiany są nie do uniknięcia, są naturalne Ograniczyć liczbę zmian można poprzez odpowiednio ostrożne przygotowanie i planowanie projektu Analiza konsekwencji co do jakości, kosztów czy terminów, planowanie i kontrola każdej wprowadzanej zmiany może minimalizować konsekwencje 25

26 Proces zarządzania zmianami powinien być uzgodniony ze wszystkimi istotnymi interesariuszami na początku projektu Proces zarządzania zmianami powinien być formalny, aktywny i wyprzedzający, tj. przewidujący potrzebę zmiany 26

27 Zarządzanie zmianą to: określanie opisywanie klasyfikowanie ocenianie akceptacja bądź odrzucenie zmiany wdrożenie zmiany 27

28 28 Cel: Opracowanie planu procesu zarządzania zmianą dla projektu Plac zabaw Zespół: 4-5 osób Czas: 20 min przygotowanie, 5 min prezentacja

29 Informacje i dokumentacja 29

30 Modelowanie, gromadzenie, wybieranie, przechowywanie, wyszukiwanie danych dotyczących projektu Kierowanie odpowiednich informacji do właściwych osób/interesariuszy Każdy interesariusz otrzymuje te informacje, których potrzebuje, w odpowiedniej formie, pozwalającej na podejmowanie działań, których się oczekuje 30

31 Określa rodzaje dokumentów potrzebnych w projekcie, w taki sposób aby każdy dokument w pełni służył celowi, dla którego został opracowany System precyzuje: informacje zawarte w dokumencie formę tych informacji (opis, grafika, kody itp.) postać dokumentu (wydruk, format pliku itp.) 31

32 Dokumentacja obejmuje zebrane podczas projektu: dane informacje wiedzę oraz doświadczenie W szczególności te dotyczące: konfiguracji (produkty i ich wymagania) zamian w projekcie zarządzania projektem 32

33 Rozpoczynanie 33

34 Dobre rozpoczęcie jest podstawą udanego przeprowadzenia projektu Cechy etapu rozpoczynania: niepewność informacje o charakterze wstępnym lub całkowity brak informacji nieprecyzyjne wymagania interesariuszy i nierealistyczne oczekiwania narzucone terminy nierealne 34

35 Narzędzia etapu rozpoczynania projektu: karta projektu plan zarządzania projektem (master plan) warsztat rozpoczynający projekt 35

36 Narzędzia etapu rozpoczynania projektu: karta projektu plan zarządzania projektem (master plan) warsztat rozpoczynający projekt 36

37 Zamykanie 37

38 Proces zamykania dotyczy zakończenia przedsięwzięcia lub etapu następującego po dostarczeniu rezultatów projektu Każdy etap powinien być formalnie zamknięty, oceniony i udokumentowany W przypadku zamykania etapu należy wziąć pod uwagę: opracowanie i ocenę planu kolejnego etapu aktualizację planu projektu przekazanie podjęcia decyzji na właściwy poziom 38

39 W przypadku zamykania etapu należy wziąć pod uwagę: opracowanie i ocenę planu kolejnego etapu aktualizację planu projektu przekazanie podjęcia decyzji na właściwy poziom 39

40 Zamykając projekt oparty na formalnym kontrakcie bierze się pod uwagę: przekazanie odpowiedzialności na rzecz właściciela rozpoczęcie okresu gwarancyjnego końcowe płatności wymagające wystawienia faktur Formalne zwolnienie członków zespołu z pełnionych przez nich ról 40

41 Podsumowanie 41

42 42 RozpoczynaniePlanowanieSterowanieZakończenie idea inicjująca Mapa interesariuszy Work-shop Hierarchia celów Etapy/kamienie mil. Techniki kreatywne Karta projektu (1) Plan zarządzania proj. (2) Uzasadnienie biznesowe (3) Plan zarządzania zmianą Plan komunikacji Komitet sterujący Kierownik projektu SPP, CPM, PERT Macierz RAM Techniki budżetowania Spotkania projektowe Techniki kreatywne Uaktualnienia (1)(2)(3) Plan etapu/projektu Dokumentacja techniczna Budżet, harmonogram Plan sterowania Analizy trendu EVA Postęp (50-50, 0-100, [%]) Spotkania projektowe Check-list Raporty postępu Protokoły odb. produktów Raport podsumowujący Protokoły przekazania Formalne zamknięcie Rejestr ryzyk Zmiana Żądanie zmiany Akceptacja Odrzucenie


Pobierz ppt "International Competence Baseline (IPMA) 1. 2 ICB jest zbiorem wytycznych, kierunkujących rozwój project management a nie metodyką, dającą konkretne rozwiązania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google