Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU SZKOLENIE BIBLIOTECZNE Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU SZKOLENIE BIBLIOTECZNE Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU SZKOLENIE BIBLIOTECZNE Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

2 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU AGENDY BIBLIOTEKI Wypożyczalnia Czytelnia BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU

3 KONTAKT BIBLIOTEKA Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku w Gdańsku 80-239 Gdańsk ul. Miszewskiego 12/13, tel. 0 58 520 26 14 w. 132, 149 biblioteka@wstih.plbiblioteka@wstih.pl www.wstih.edu.pl www.wstih.edu.pl biblioteka@wstih.plwww.wstih.edu.pl BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU

4 ZBIORY BIBLIOTEKI książkiksiążki czasopismaczasopisma bazy danych na cdbazy danych na cd e-czasopismae-czasopisma

5 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU ZBIORY BIBLIOTEKI: KSIĄŻKI Księgozbiór naukowy i dydaktyczny gromadzony jest zgodnie z profilem kształcenia Uczelni, a więc są to książki z dziedzin: turystyki, hotelarstwa, gastronomii, żywienia człowieka, prawa, ekonomii, zarządzania, marketingu, rachunkowości, informatyki, nauk społeczno- humanistycznych. Profil zbiorów ulega ciągłemu poszerzaniu o nowe kierunki badań i studiów na Uczelni. Obecnie kompletujemy zbiory z nowych specjalności, tj. wellness i spa oraz dietetyki. Biblioteka stara się przede wszystkim zaspokoić zapotrzebowanie na podstawową literaturę, polecaną przez wykładowców, ale dąży też do dopływu nowości. Wielkość księgozbioru – ok. 13 500 vol.

6 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU ZBIORY BIBLIOTEKI: KSIĄŻKI cd. Wśród książek należy wymienić: - publikacje informacyjne typu encyklopedie, poradniki, wydawnictwa statystyczne (np. wydawnictwa GUS, Instytutu Turystyki) - podręczniki i skrypty - książki specjalistyczne - książki specjalistyczne w języku obcym - wydawnictwa własne Uczelni

7 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU ZBIORY BIBLIOTEKI Ponadto Biblioteka posiada zbiory specjalne (atlasy, normy, mapy, wydawnictwa multimedialne, kasety), a także katalogi i foldery turystyczne, publikacje okolicznościowe, informatory o innych uczelniach

8 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU ZBIORY BIBLIOTEKI: CZASOPISMA W Bibliotece Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku dostępnych jest około 130 tytułów czasopism, w tym także zeszyty i roczniki naukowe współpracujących z nami uczelni wyższych. Czasopisma udostępniane są na miejscu w Czytelni (po zostawieniu dokumentu tożsamości można wykonać ksero na terenie Uczelni). Bieżące roczniki udostępniane są w wolnym dostępie do półek, roczniki archiwalne można otrzymać od dyżurnego pracownika Biblioteki. Poniższy wykaz zawiera tytuły czasopism dostępnych w Czytelni Biblioteki WSTiH wraz z informacją o wydawcy, latach gromadzenia i w większości tytułów linki do stron www (na stronach WWW czasopism często można znaleźć spisy treści numerów bieżących i archiwalnych, a w przypadku niektórych tytułów pełne teksty artykułów).

9 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU ZBIORY BIBLIOTEKI: BAZY DANYCH Biblioteka WSTiH oferuje Czytelnikom następujące bazy danych oraz publikacje na CD (dostępne w Czytelni Biblioteki): Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych, kuchni hotelowych i szpitalnych, B.Kozłowska, M. Biernat, Gastro-Projekt, Warszawa 2009 (e-book)Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych, kuchni hotelowych i szpitalnych, B.Kozłowska, M. Biernat, Gastro-Projekt, Warszawa 2009 (e-book) Album fotografii produktów i potraw, Instytut Żywności i ŻywieniaAlbum fotografii produktów i potraw, Instytut Żywności i Żywienia Bezpieczeństwo turystów w województwie pomorskim, materiały z konferencji, Sopot, 1 czerwca 2005Bezpieczeństwo turystów w województwie pomorskim, materiały z konferencji, Sopot, 1 czerwca 2005 Informator (nie)pełnosprawnego turysty, PTTKInformator (nie)pełnosprawnego turysty, PTTK Przyroda uczy najpiękniej, PTTK, 2008Przyroda uczy najpiękniej, PTTK, 2008 Mały Rocznik Statystyczny 1999Mały Rocznik Statystyczny 1999 Mały Rocznik Statystyczny Polski 2002Mały Rocznik Statystyczny Polski 2002 Multimedialny słownik języka angielskiego LANGMaster Collins COBUILD Interactive English Student's DictionaryMultimedialny słownik języka angielskiego LANGMaster Collins COBUILD Interactive English Student's Dictionary Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWNNowy słownik poprawnej polszczyzny PWN Elektroniczna encyklopedia PWN; Słownik ortograficzny PWNElektroniczna encyklopedia PWN; Słownik ortograficzny PWN Pomorska Książka Telefoniczna 2003/2004Pomorska Książka Telefoniczna 2003/2004 Ksiązka telefoniczna - woj. pomorskie 2009Ksiązka telefoniczna - woj. pomorskie 2009 Witamy w Sopocie. 400 najpiękniejszych widoków Sopotu.Witamy w Sopocie. 400 najpiękniejszych widoków Sopotu. Województwo Pomorskie. Przewodnik multimedialny po województwie pomorskimWojewództwo Pomorskie. Przewodnik multimedialny po województwie pomorskim Gdańsk. Przewodnik multimedialnyGdańsk. Przewodnik multimedialny Historia Pomorza... dźwiękami pisana - materiały ze zbiorów archiwalnych Radia Gdańsk S.A., 2005Historia Pomorza... dźwiękami pisana - materiały ze zbiorów archiwalnych Radia Gdańsk S.A., 2005

10 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU ZBIORY BIBLIOTEKI: E-CZASOPISMA Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku przystąpiła do Konsorcjum eIFL EBSCO (http://www.pfsl.poznan.pl/eifl/) i uzyskała dostęp on-line do kilkunastu baz czasopism i publikacji elektronicznych. Bazy te są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych. Baza dostępna jest wyłącznie z komputerów sieci WSTiH w Gdańsku pod poniższym adresem: http://search.ebscohost.com Możliwy jest zdalny dostęp do bazy spoza sieci dla pracowników naukowych Uczelni i uprawnionych użytkowników. Osoby zainteresowane zdalnym dostępem do baz EBSCO proszone są o wypełnienie formularza. Wypełniony i podpisany formularz należy przekazać do Biblioteki WSTiH. http://search.ebscohost.comformularza

11 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU ZBIORY BIBLIOTEKI: E-CZASOPISMA cd. KRAJOWE LICENCJE AKADEMICKIE NA DOSTĘP DO BAZ: ELSEVIER, SPRINGER I WEB OF KNOWLEDGE Biblioteka WSTiH w Gdańsku posiada dostęp do cennych zasobów internetowych dostępnych w ramach Biblioteki Wirtualnej Nauki tworzonej przez ICM UW (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego). Na podstawie umów zawartych między ICM i wydawcami oraz dzięki sfinansowaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego są udostępniane dla wszystkich szkół wyższych oraz instytucji naukowych trzy krajowe licencje akademickie na następujące zasoby : - Elsevier - Science Direct : http://www.sciencedirect.com/ Licencja pozwala na dostęp do 1650 bieżących tytułów czasopism zawartych w zbiorze Science Direct Freedom Collection z rocznikami archiwalnymi od 1995 roku.http://www.sciencedirect.com/ - Springer : http://www.springerlink.com/home/main.mpx Licencja zezwala na dostęp do 1140 czasopism z rocznikami archiwalnymi od 1997 roku. http://www.springerlink.com/home/main.mpx - Web of Knowledge : http://apps.isiknowledge.com/ bazy abstraktowo-bibliometryczne (tzw. indeksy cytowań): http://apps.isiknowledge.com/

12 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI Zasady korzystania z Biblioteki Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku okeślone zostały w: Zasady korzystania z Biblioteki Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku okeślone zostały w: Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki WSTiH, Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki WSTiH, którego pełny tekst jest dostępny na stronie: którego pełny tekst jest dostępny na stronie: http://www.wstih.pl/biblioteka/regulamin http://www.wstih.pl/biblioteka/regulaminhttp://www.wstih.pl/biblioteka/regulamin

13 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI Regulamin Pkt. 1 Osoby i instytucje uprawnione do korzystania z Biblioteki: a) pracownicy i studenci WSTiH - z Czytelni i Wypożyczalni b) pracownicy i studenci innych szkół wyższych Trójmiasta - z Czytelni c) inne osoby - z Czytelni d) biblioteki (dla potrzeb swoich użytkowników) drogą wypożyczeń międzybibliotecznych

14 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI cd. Regulamin Pkt. 5 Dokumenty uprawniające do korzystania z Biblioteki: - w Czytelni - dowód tożsamości; - w Wypożyczalni - karta biblioteczna, którą otrzymuje się po wypełnieniu deklaracji. Ponadto studenci winni przedłożyć indeks i aktualną legitymację oraz dowód osobisty. Karta biblioteczna ważna jest jeden semestr; jej ważność jest prolongowana na podstawie aktualnej legitymacji. O zmianach adresu, bądź innych, czy też o zagubieniu karty, należy powiadomić pracownika Biblioteki.

15 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI Regulamin Pkt. 9 Wypożyczalnia udostępnia na zewnątrz zbiory biblioteczne, poza wymienionymi w pkt. 6. Książki zamawia się na rewersach (specjalnych drukach). Regulamin Pkt. 10 Ilość wypożyczonych woluminów i termin ich wypożyczeń ustala się każdorazowo dla danej pozycji. Uzależnione jest to od ilości posiadanych egzemplarzy oraz zapotrzebowania na dany tytuł. Generalnie ustala się termin wypożyczeń od tygodnia do miesiąca. Jeśli książka nie jest lekturą obowiązkową lub nie jest zamówiona termin ten można przedłużyć. W tym celu należy skontaktować się z Wypożyczalnią osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przed upływem terminu zwrotu.

16 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU KORZYSTANIE Z CZYTELNI Regulamin Pkt. 8 Korzystać z Czytelni może każdy zainteresowany po okazaniu dowodu tożsamości. Czytelnicy zobowiązani są: - pozostawić w szatni okrycie wierzchnie, duże torby, plecaki, itp., - wpisać się czytelnie do księgi odwiedzin, - przedłożyć dyżurnemu bibliotekarzowi dowód tożsamości, - zgłosić wnoszone książki, - wypełnić czytelnie rewers (zamówienie) na książki, bądź samodzielnie korzystać z wydzielonych zbiorów o wolnym dostępie. Jednorazowo udostępnia się 3 książki. Zabrania się wynoszenia poza obręb Czytelni jej zbiorów. Czytelnia udostępnia swoje zbiory na KSERO na następujących warunkach: - z książki skserować można do 20 ( dwudziestu ) stron; - artykuły z czasopism w całości.

17 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU KATALOG BIBLIOTECZNY Książki alfabetycznie i przedmiotowo opracowywane są komputerowo w Systemie PATRON 3 (autorstwa Firmy MOL w Gdyni). System ten pozwala na przeglądanie katalogów według różnych kryteriów oraz umożliwia sprawdzenie dostępu do książek i informacje o nowościach wprowadzonych do Biblioteki. Powyższe opcje dostępne są także w Internecie. Katalog dostępny jest pod adresem: http://biblioteka.wstih.pl/Opac3/

18 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU WYSZUKIWANIE W KATALOGU Katalog OPAC można przeszukiwać według różnych indeksów wyszukiwawczych: autora, tytułu, hasła przedmiotowego, ISBN, serii, UKD oraz w całości opisu bibliograficznego, czyli w dowolnym, innym miejscu opisu. Istnieje możliwość wprowadzenia jednocześnie trzech zapytań. System podpowiada użytkownikowi wyszukiwane frazy poprzez prezentację zawartości bazy – tzw. podpowiedzi kontekstowe. W przypadku jeśli czytelnik chce zawęzić zakres wyszukiwania może wpisując poszukiwane frazy zastosować tzw. spójniki logiczne (i, lub, i nie). Operator logiczny i jest ustawiony jako domyślny. Dodatkowo system pozwala na zawężenie przeszukiwania katalogu do określonego typu dokumentu, dat wydania oraz ilość opisów prezentowanych na stronę. Istnieją dwa sposoby przeszukiwania katalogu.

19 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU WYSZUKIWANIE W KATALOGU cd. Możliwe są dwa rodzaje wyszukiwania: Wyszukiwanie standardowe – należy wpisać pełne słowa. System potrafi odszukać ich inne formy (odmiany). Wyrażenia można podawać w dowolnej kolejności. Przykład: dla frazy "filmy polskie" wyszukane zostaną rekordy: "filmy polskie", "filmy z polski", "polski film". Wyszukiwanie z gwiazdką (*) – część wyrażenia należy zastąpić znakiem maskującym. Należy zwrócić uwagę na kolejność wpisanych fraz. Przykład: dla wyrażenia "film* polski*" znalezione zostaną rekordy: "filmy polskie", "filmy z polski", ale nie zostanie wyszukany "polski film".

20 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU INFORMACJA O ZASOBIE Z poziomu opisu książki możemy przejść do zasobu, wybierając opcję Egzemplarze. Jest to lista woluminów znajdujących się w bibliotece. Na opis pojedynczego woluminu składa się: ikona, nr sygnatury oraz informacja o dostępności egzemplarza Są trzy tryby udostępniania: I. Do wypożyczenia 3570 ( 3570 ) do wypożyczenia Placówka II. Wypożyczone 5459 ( 5459 ) do wypożyczenia Placówka ( ) Wypożyczona do: 2010-01-07 III. Udostępniane tylko na miejscu – w Czytelni 3568 ( 3568 ) czytelnia Placówka

21 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU STRONY WWW BIBLIOTEKI Biblioteka Aktualności Regulamin Księgozbiór Czasopisma Katalog On-Line Szkolenia Biblioteczne E-Zasoby Konfraternia Turystyczna Inne Biblioteki Godziny Pracy

22 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU INNE BIBLIOTEKI Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego Biblioteka Akademii Morskiej w Gdyni Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku Biblioteki baza adresowa Biblioteka Instytutu Turystyki - kartoteka zagadnieniowa Katalog rozproszony Bibliotek Polskich NUKAT - katalog centralny polskich bibliotek naukowych Serwis informacyjny dla bibliotekarzy i specjalistów informacji EBIB Katalog Online Biblioteki Kongresu

23 BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy do Biblioteki WSTiH!


Pobierz ppt "BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU SZKOLENIE BIBLIOTECZNE Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google