Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarząd Integer.pl S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarząd Integer.pl S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują"— Zapis prezentacji:

1 Zarząd Integer.pl S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują
Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Integer.pl S.A.

2 Agenda Informacje o Spółce Informacje o rynkach Wyniki finansowe
Strategia Integer.pl S.A. Oferta publiczna

3 Informacje o Spółce Struktura Grupy Integer S.A.
InPost Finanse 51% udziałów 51% głosów Sieć Punktów Obsługi Klienta w 153 miastach w Polsce Sieć Punktów Obsługi Klienta InPost Usługi Pocztowe w 130 miastach w Polsce Punkty kasowe 42 magazyny regionalne 15 magazynów centralnych 91 punktów przeładunkowych Franczyza Integer.pl SA InPost 99,98% udziałów 99,98 głosów

4 Informacje o Spółce Grupa Integer S.A.
Grupa Integer.pl lider wśród konkurentów szybciej, pewniej, taniej przyszłość w naszych rękach lider na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych największy, niezależny, ogólnopolski operator pocztowy ponad 8 lat doświadczenia rozbudowana sieć oddziałów i filii struktura organizacyjna czytelna, elastyczna i generująca niskie koszty realizacja usługi dystrybucji materiałów reklamowych zgodnie ze standardami Normy ISO 9001 bardzo duży potencjał rozwoju, innowacyjne i pionierskie usługi szybko rosnąca sprzedaż i rentowność rynki, na których działa Grupa posiadają szerokie perspektywy i możliwości ekspansji 4

5 Informacje o rynkach Obszary działalności Grupy
Obszary działalności INTEGER.pl Rynek usług pocztowych największy, niezależny operator pocztowy alternatywa dla poczty narodowej Rynek dystrybucji bezadresowej pozycja rynkowego lidera obsługa ogólnopolskich sieci handlowych Rynek pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego szeroki wybór usług pośrednictwa finansowego dla klientów indywidualnych

6 Informacje o rynkach Dystrybucja bezadresowa
Gazetki i ulotki reklamowe są najpopularniejszą formą marketingu bezpośredniego wśród klientów w Polsce (badanie TNS OBOP) 71% firm korzysta z narzędzi marketingu bezpośredniego (badanie TNS OBOP) Systematyczne umacnianie pozycji lidera rynku dystrybucji bezadresowej przez Integer.pl S.A. W ciągu najbliższych 2 lat na rynku pozostaną maksymalnie 2-3 ogólnopolskie firmy kolporterskie

7 Informacje o rynkach Usługi pocztowe
Polski rynek usług pocztowych jest częścią wspólnotowego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej i prowadzona na nim działalność podlega szczególnym regułom określonym przepisami Prawa Pocztowego - ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku. Przepisy tej ustawy umożliwiły funkcjonowanie prywatnych operatorów pocztowych. Od początku 2007 w instytucjach UE trwają prace nad projektem III Dyrektywy Pocztowej mającej w pełni zliberalizować rynek usług pocztowych. Zgodnie z opracowywaną przez Parlament Europejski III Dyrektywą Pocztową pełna liberalizacja rynku pocztowego ma nastąpić najwcześniej w 2011 roku. Parlament Europejski zadecydował również, że nowe państwa członkowskie, a także kraje o skomplikowanej strukturze topograficznej i wyspiarskie, będą mogły skorzystać z dodatkowych dwuletnich okresów przejściowych (Polska należy do tej grupy). Oznaczałoby to pełną liberalizację od 2013 roku.

8 Informacje o rynkach Usługi pocztowe
Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez TNS OBOP potwierdzają, że ponad 70% Polaków popiera obecność rynkowej konkurencji dla Poczty Polskiej. * * Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadu face-to-face w okresie r r. na próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej.

9 Informacje o rynkach Usługi pocztowe
InPost (spółka zależna) - największy ogólnopolski, niezależny operator pocztowy, który powstał w Polsce po częściowej liberalizacji rynku usług pocztowych. Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej oraz obowiązującą od stycznia roku częściową liberalizacją prawa pocztowego, Polska do 24 sierpnia zobowiązana jest do wymiany skrzynek pocztowych na euroskrzynki spełniające standardy unijne. W marcu 2007 InPost roku rozszerzył swoją ofertę o świadczenie usług związanych z produkcją i montażem euroskrzynek. Firma oferuje swoim Klientom produkty wysokiej jakości odpowiadające standardom technicznym obowiązującym w Unii Europejskiej.

10 Informacje o rynkach Usługi finansowo-ubezpieczeniowe
Obserwuje się dynamiczny rozwój rynku pośrednictwa finansowo- ubezpieczeniowego ze względu na wzrost ogólnego popytu na usługi i produkty finansowe oraz większy udział pośredników w sprzedaży tych produktów i usług. Prognozowany udział pośredników w rynku kredytów konsumpcyjnych w 2009 roku wynosi 41% ( wg IBnGR) Relatywnie niskie nasycenie polskiego rynku umożliwi dalszy, szybki rozwój usług pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego. * Źródło:

11 Wyniki finansowe Rachunek wyników skonsolidowany
Wyniki (w tys. zł) 2006 2005 2004 Przychody netto ze sprzedaży 44 778 31 507 30 461 Koszty operacyjne 42 995 28 869 27 167 Zysk ze sprzedaży 1 783 2 638 3 294 EBIT 1 826 2 303 3 310 Zysk brutto 2 181 2 351 3 339 Zysk netto 1 584 1 921 2 709 Najistotniejszy wpływ na wyniki finansowe w 2006 roku miały: znaczące inwestycje w rozwój podstawowej działalności, połączenie z największym krajowym konkurentem Agencją Reklamową Fibra-Hallo, przygotowania i rozpoczęcie działalności, związanej z usługami pocztowymi.

12 Wyniki finansowe Prognozy
Prognozy przewidują: dalszy, systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży, od 2007 roku dynamiczny rozwój całej Grupy i poprawę wyników.

13 Strategia Grupy SUKCES Rozbudowa sieci sprzedaży - najlepsze
punkty miast i centra handlowe w całym kraju Stałe podnoszenie jakości obsługi klientów, m.in. przez stworzenie własnego centrum obsługi klienta i call-center Rozszerzenie zasięgu na min. 85% adresów w Polsce, budowa centrum logistycznego Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w usługach pocztowych i finansowych Ekspansja na rynki zagraniczne – usługi dystrybucji bezadresowej na Ukrainie Przejęcia podmiotów gospodarczych z branży

14 Oferta publiczna Cele emisji
Cele inwestycyjne finansowane z publicznej emisji akcji serii E w mln zł Utworzenie 300 Punktów Obsługi Klienta spółki InPost 3,00 Utworzenie własnych oddziałów InPost w 15 największych miastach Polski 0,75 Utworzenie 50 nowych oddziałów agencyjnych spółki InPost 1,00 Stworzenie centrum obsługi klienta i call-center dla spółek Grupy 0,50 Zakupienie licencji oraz wdrożenie systemu IT w spółce InPost 1,40 Utworzenie 2 nowych sortowni spółki InPost 0,40 Inwestycja kapitałowa w podmiot gospodarczy na Ukrainie 2,00 Przeprowadzenie 2 ogólnopolskich kampanii promocyjnych Inwestycje w rozwój działalności pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego Inwestycje w generalne finansowanie działalności Grupy Kapitałowej 0,60 Przejęcia podmiotów gospodarczych z branży 7,00 Wydatki inwestycyjne razem 22,65

15 Oferta publiczna Harmonogram oferty
Zdarzenie Przedział czasowy Składanie Deklaracji Nabycia – (godz.14.00) Otwarcie Publicznej Subskrypcji Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane Zamknięcie Publicznej Subskrypcji Przydział Akcji Oferowanych Do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Subskrypcji Lock-up Akcjonariusze Emitenta: A&R Investments Limited oraz L.S.S. Holdings Limited złożyły dyspozycje blokady będących w ich posiadaniu akcji Emitenta serii A przez okres 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. Wskazani akcjonariusze zobowiązali się, iż w okresie lock-up nie obciążą, nie zastawią, nie zbędą ani w inny sposób nie przeniosą własności, jak również nie zobowiążą się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby.

16 Oferta publiczna Warunki oferty
akcji serii E Transza Inwestorów Instytucjonalnych akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł każda Transza Otwarta akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł każda Przedział cenowy: od 13 od 16 zł 1. Liczba akcji oferowanych szt. 2. Maksymalna cena akcji serii E 16 zł 3. Planowane wpływy brutto (1x2) 4. Koszty emisji 5. Planowane wpływy netto (3-4)

17 Oferta publiczna Struktura akcjonariatu przed i po emisji

18 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zarząd Integer.pl S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują"

Podobne prezentacje


Reklamy Google