Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarząd Integer.pl S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Integer.pl S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarząd Integer.pl S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Integer.pl S.A."— Zapis prezentacji:

1 Zarząd Integer.pl S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Integer.pl S.A.

2 Informacje o Spółce Informacje o rynkach Wyniki finansowe Strategia Integer.pl S.A. Oferta publiczna Agenda

3 Informacje o Spółce Struktura Grupy Integer S.A. InPost Finanse 51% udziałów 51% głosów Sieć Punktów Obsługi Klienta w 153 miastach w Polsce Sieć Punktów Obsługi Klienta InPost Usługi Pocztowe w 130 miastach w Polsce Punkty kasowe 42 magazyny regionalne 15 magazynów centralnych 91 punktów przeładunkowych Franczyza Integer.pl SA InPost 99,98% udziałów 99,98 głosów

4 Informacje o Spółce Grupa Integer S.A. lider wśród konkurentówszybciej, pewniej, taniejprzyszłość w naszych rękach lider na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych największy, niezależny, ogólnopolski operator pocztowy ponad 8 lat doświadczenia Grupa Integer.pl rozbudowana sieć oddziałów i filii struktura organizacyjna czytelna, elastyczna i generująca niskie koszty realizacja usługi dystrybucji materiałów reklamowych zgodnie ze standardami Normy ISO 9001 bardzo duży potencjał rozwoju, innowacyjne i pionierskie usługi szybko rosnąca sprzedaż i rentowność rynki, na których działa Grupa posiadają szerokie perspektywy i możliwości ekspansji

5 Informacje o rynkach Obszary działalności Grupy Rynek usług pocztowych największy, niezależny operator pocztowy alternatywa dla poczty narodowej Rynek pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego szeroki wybór usług pośrednictwa finansowego dla klientów indywidualnych Rynek dystrybucji bezadresowej pozycja rynkowego lidera obsługa ogólnopolskich sieci handlowych Obszary działalności INTEGER.pl

6 Gazetki i ulotki reklamowe są najpopularniejszą formą marketingu bezpośredniego wśród klientów w Polsce (badanie TNS OBOP) 71% firm korzysta z narzędzi marketingu bezpośredniego (badanie TNS OBOP) Systematyczne umacnianie pozycji lidera rynku dystrybucji bezadresowej przez Integer.pl S.A. W ciągu najbliższych 2 lat na rynku pozostaną maksymalnie 2-3 ogólnopolskie firmy kolporterskie Informacje o rynkach Dystrybucja bezadresowa

7 Informacje o rynkach Usługi pocztowe Polski rynek usług pocztowych jest częścią wspólnotowego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej i prowadzona na nim działalność podlega szczególnym regułom określonym przepisami Prawa Pocztowego - ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku. Przepisy tej ustawy umożliwiły funkcjonowanie prywatnych operatorów pocztowych. Od początku 2007 w instytucjach UE trwają prace nad projektem III Dyrektywy Pocztowej mającej w pełni zliberalizować rynek usług pocztowych. Zgodnie z opracowywaną przez Parlament Europejski III Dyrektywą Pocztową pełna liberalizacja rynku pocztowego ma nastąpić najwcześniej w 2011 roku. Parlament Europejski zadecydował również, że nowe państwa członkowskie, a także kraje o skomplikowanej strukturze topograficznej i wyspiarskie, będą mogły skorzystać z dodatkowych dwuletnich okresów przejściowych (Polska należy do tej grupy). Oznaczałoby to pełną liberalizację od 2013 roku.

8 Informacje o rynkach Usługi pocztowe Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez TNS OBOP potwierdzają, że ponad 70% Polaków popiera obecność rynkowej konkurencji dla Poczty Polskiej. * *Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadu face-to-face w okresie r r. na próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej.

9 Informacje o rynkach Usługi pocztowe InPost (spółka zależna) - największy ogólnopolski, niezależny operator pocztowy, który powstał w Polsce po częściowej liberalizacji rynku usług pocztowych. Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej oraz obowiązującą od stycznia 2007 roku częściową liberalizacją prawa pocztowego, Polska do 24 sierpnia 2008 zobowiązana jest do wymiany skrzynek pocztowych na euroskrzynki spełniające standardy unijne. W marcu 2007 InPost roku rozszerzył swoją ofertę o świadczenie usług związanych z produkcją i montażem euroskrzynek. Firma oferuje swoim Klientom produkty wysokiej jakości odpowiadające standardom technicznym obowiązującym w Unii Europejskiej.

10 Obserwuje się dynamiczny rozwój rynku pośrednictwa finansowo- ubezpieczeniowego ze względu na wzrost ogólnego popytu na usługi i produkty finansowe oraz większy udział pośredników w sprzedaży tych produktów i usług. Prognozowany udział pośredników w rynku kredytów konsumpcyjnych w 2009 roku wynosi 41% ( wg IBnGR) Relatywnie niskie nasycenie polskiego rynku umożliwi dalszy, szybki rozwój usług pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego. Informacje o rynkach Usługi finansowo-ubezpieczeniowe * Źródło:

11 Wyniki finansowe Rachunek wyników skonsolidowany Wyniki (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży Koszty operacyjne Zysk ze sprzedaży EBIT Zysk brutto Zysk netto Najistotniejszy wpływ na wyniki finansowe w 2006 roku miały: znaczące inwestycje w rozwój podstawowej działalności, połączenie z największym krajowym konkurentem Agencją Reklamową Fibra-Hallo, przygotowania i rozpoczęcie działalności, związanej z usługami pocztowymi.

12 Prognozy przewidują: dalszy, systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży, od 2007 roku dynamiczny rozwój całej Grupy i poprawę wyników. Wyniki finansowe Prognozy

13 Strategia Grupy Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w usługach pocztowych i finansowych Rozbudowa sieci sprzedaży - najlepsze punkty miast i centra handlowe w całym kraju Rozszerzenie zasięgu na min. 85% adresów w Polsce, budowa centrum logistycznego Stałe podnoszenie jakości obsługi klientów, m.in. przez stworzenie własnego centrum obsługi klienta i call-center Przejęcia podmiotów gospodarczych z branży Ekspansja na rynki zagraniczne – usługi dystrybucji bezadresowej na Ukrainie SUKCES

14 Cele inwestycyjne finansowane z publicznej emisji akcji serii Ew mln zł Utworzenie 300 Punktów Obsługi Klienta spółki InPost3,00 Utworzenie własnych oddziałów InPost w 15 największych miastach Polski0,75 Utworzenie 50 nowych oddziałów agencyjnych spółki InPost1,00 Stworzenie centrum obsługi klienta i call-center dla spółek Grupy0,50 Zakupienie licencji oraz wdrożenie systemu IT w spółce InPost1,40 Utworzenie 2 nowych sortowni spółki InPost0,40 Inwestycja kapitałowa w podmiot gospodarczy na Ukrainie2,00 Przeprowadzenie 2 ogólnopolskich kampanii promocyjnych3,00 Inwestycje w rozwój działalności pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego3,00 Inwestycje w generalne finansowanie działalności Grupy Kapitałowej0,60 Przejęcia podmiotów gospodarczych z branży7,00 Wydatki inwestycyjne razem 22,65 Oferta publiczna Cele emisji

15 ZdarzeniePrzedział czasowy Składanie Deklaracji Nabycia – (godz.14.00) Otwarcie Publicznej Subskrypcji Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane – Zamknięcie Publicznej Subskrypcji Przydział Akcji OferowanychDo 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Subskrypcji Oferta publiczna Harmonogram oferty Lock-up Akcjonariusze Emitenta: A&R Investments Limited oraz L.S.S. Holdings Limited złożyły dyspozycje blokady będących w ich posiadaniu akcji Emitenta serii A przez okres 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. Wskazani akcjonariusze zobowiązali się, iż w okresie lock-up nie obciążą, nie zastawią, nie zbędą ani w inny sposób nie przeniosą własności, jak również nie zobowiążą się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby.

16 Oferta publiczna Warunki oferty Transza Inwestorów Instytucjonalnych akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł każda Transza Otwarta akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł każda akcji serii E Przedział cenowy: od 13 od 16 zł 1.Liczba akcji oferowanych szt. 2.Maksymalna cena akcji serii E16 zł 3.Planowane wpływy brutto (1x2) zł 4.Koszty emisji zł 5.Planowane wpływy netto (3-4) zł

17 Oferta publiczna Struktura akcjonariatu przed i po emisji

18 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zarząd Integer.pl S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Integer.pl S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google