Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarząd Integer.pl S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Integer.pl S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarząd Integer.pl S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Integer.pl S.A."— Zapis prezentacji:

1 Zarząd Integer.pl S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Integer.pl S.A.

2 Informacje o Spółce Informacje o rynkach Wyniki finansowe Strategia Integer.pl S.A. Oferta publiczna Agenda

3 Informacje o Spółce Struktura Grupy Integer S.A. InPost Finanse 51% udziałów 51% głosów Sieć Punktów Obsługi Klienta w 153 miastach w Polsce Sieć Punktów Obsługi Klienta InPost Usługi Pocztowe w 130 miastach w Polsce Punkty kasowe 42 magazyny regionalne 15 magazynów centralnych 91 punktów przeładunkowych Franczyza Integer.pl SA InPost 99,98% udziałów 99,98 głosów

4 Informacje o Spółce Grupa Integer S.A. lider wśród konkurentówszybciej, pewniej, taniejprzyszłość w naszych rękach lider na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych największy, niezależny, ogólnopolski operator pocztowy ponad 8 lat doświadczenia Grupa Integer.pl rozbudowana sieć oddziałów i filii struktura organizacyjna czytelna, elastyczna i generująca niskie koszty realizacja usługi dystrybucji materiałów reklamowych zgodnie ze standardami Normy ISO 9001 bardzo duży potencjał rozwoju, innowacyjne i pionierskie usługi szybko rosnąca sprzedaż i rentowność rynki, na których działa Grupa posiadają szerokie perspektywy i możliwości ekspansji

5 Informacje o rynkach Obszary działalności Grupy Rynek usług pocztowych największy, niezależny operator pocztowy alternatywa dla poczty narodowej Rynek pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego szeroki wybór usług pośrednictwa finansowego dla klientów indywidualnych Rynek dystrybucji bezadresowej pozycja rynkowego lidera obsługa ogólnopolskich sieci handlowych Obszary działalności INTEGER.pl

6 Gazetki i ulotki reklamowe są najpopularniejszą formą marketingu bezpośredniego wśród klientów w Polsce (badanie TNS OBOP) 71% firm korzysta z narzędzi marketingu bezpośredniego (badanie TNS OBOP) Systematyczne umacnianie pozycji lidera rynku dystrybucji bezadresowej przez Integer.pl S.A. W ciągu najbliższych 2 lat na rynku pozostaną maksymalnie 2-3 ogólnopolskie firmy kolporterskie Informacje o rynkach Dystrybucja bezadresowa

7 Informacje o rynkach Usługi pocztowe Polski rynek usług pocztowych jest częścią wspólnotowego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej i prowadzona na nim działalność podlega szczególnym regułom określonym przepisami Prawa Pocztowego - ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku. Przepisy tej ustawy umożliwiły funkcjonowanie prywatnych operatorów pocztowych. Od początku 2007 w instytucjach UE trwają prace nad projektem III Dyrektywy Pocztowej mającej w pełni zliberalizować rynek usług pocztowych. Zgodnie z opracowywaną przez Parlament Europejski III Dyrektywą Pocztową pełna liberalizacja rynku pocztowego ma nastąpić najwcześniej w 2011 roku. Parlament Europejski zadecydował również, że nowe państwa członkowskie, a także kraje o skomplikowanej strukturze topograficznej i wyspiarskie, będą mogły skorzystać z dodatkowych dwuletnich okresów przejściowych (Polska należy do tej grupy). Oznaczałoby to pełną liberalizację od 2013 roku.

8 Informacje o rynkach Usługi pocztowe Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez TNS OBOP potwierdzają, że ponad 70% Polaków popiera obecność rynkowej konkurencji dla Poczty Polskiej. * *Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadu face-to-face w okresie 3.08.2006r. - 7.08.2006r. na próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej.

9 Informacje o rynkach Usługi pocztowe InPost (spółka zależna) - największy ogólnopolski, niezależny operator pocztowy, który powstał w Polsce po częściowej liberalizacji rynku usług pocztowych. Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej oraz obowiązującą od stycznia 2007 roku częściową liberalizacją prawa pocztowego, Polska do 24 sierpnia 2008 zobowiązana jest do wymiany skrzynek pocztowych na euroskrzynki spełniające standardy unijne. W marcu 2007 InPost roku rozszerzył swoją ofertę o świadczenie usług związanych z produkcją i montażem euroskrzynek. Firma oferuje swoim Klientom produkty wysokiej jakości odpowiadające standardom technicznym obowiązującym w Unii Europejskiej.

10 Obserwuje się dynamiczny rozwój rynku pośrednictwa finansowo- ubezpieczeniowego ze względu na wzrost ogólnego popytu na usługi i produkty finansowe oraz większy udział pośredników w sprzedaży tych produktów i usług. Prognozowany udział pośredników w rynku kredytów konsumpcyjnych w 2009 roku wynosi 41% ( wg IBnGR) Relatywnie niskie nasycenie polskiego rynku umożliwi dalszy, szybki rozwój usług pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego. Informacje o rynkach Usługi finansowo-ubezpieczeniowe * Źródło: www.bankier.pl

11 Wyniki finansowe Rachunek wyników skonsolidowany Wyniki (w tys. zł) 200620052004 Przychody netto ze sprzedaży 44 778 31 507 30 461 Koszty operacyjne42 99528 86927 167 Zysk ze sprzedaży1 7832 6383 294 EBIT 1 826 2 303 3 310 Zysk brutto2 1812 3513 339 Zysk netto 1 584 1 921 2 709 Najistotniejszy wpływ na wyniki finansowe w 2006 roku miały: znaczące inwestycje w rozwój podstawowej działalności, połączenie z największym krajowym konkurentem Agencją Reklamową Fibra-Hallo, przygotowania i rozpoczęcie działalności, związanej z usługami pocztowymi.

12 Prognozy przewidują: dalszy, systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży, od 2007 roku dynamiczny rozwój całej Grupy i poprawę wyników. Wyniki finansowe Prognozy

13 Strategia Grupy Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w usługach pocztowych i finansowych Rozbudowa sieci sprzedaży - najlepsze punkty miast i centra handlowe w całym kraju Rozszerzenie zasięgu na min. 85% adresów w Polsce, budowa centrum logistycznego Stałe podnoszenie jakości obsługi klientów, m.in. przez stworzenie własnego centrum obsługi klienta i call-center Przejęcia podmiotów gospodarczych z branży Ekspansja na rynki zagraniczne – usługi dystrybucji bezadresowej na Ukrainie SUKCES

14 Cele inwestycyjne finansowane z publicznej emisji akcji serii Ew mln zł Utworzenie 300 Punktów Obsługi Klienta spółki InPost3,00 Utworzenie własnych oddziałów InPost w 15 największych miastach Polski0,75 Utworzenie 50 nowych oddziałów agencyjnych spółki InPost1,00 Stworzenie centrum obsługi klienta i call-center dla spółek Grupy0,50 Zakupienie licencji oraz wdrożenie systemu IT w spółce InPost1,40 Utworzenie 2 nowych sortowni spółki InPost0,40 Inwestycja kapitałowa w podmiot gospodarczy na Ukrainie2,00 Przeprowadzenie 2 ogólnopolskich kampanii promocyjnych3,00 Inwestycje w rozwój działalności pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego3,00 Inwestycje w generalne finansowanie działalności Grupy Kapitałowej0,60 Przejęcia podmiotów gospodarczych z branży7,00 Wydatki inwestycyjne razem 22,65 Oferta publiczna Cele emisji

15 ZdarzeniePrzedział czasowy Składanie Deklaracji Nabycia05.10.2007 – 09.10.2007 (godz.14.00) Otwarcie Publicznej Subskrypcji11.10.2007 Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane11.10.2007 – 15.10.2007 Zamknięcie Publicznej Subskrypcji15.10.2007 Przydział Akcji OferowanychDo 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Subskrypcji Oferta publiczna Harmonogram oferty Lock-up Akcjonariusze Emitenta: A&R Investments Limited oraz L.S.S. Holdings Limited złożyły dyspozycje blokady będących w ich posiadaniu akcji Emitenta serii A przez okres 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. Wskazani akcjonariusze zobowiązali się, iż w okresie lock-up nie obciążą, nie zastawią, nie zbędą ani w inny sposób nie przeniosą własności, jak również nie zobowiążą się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby.

16 Oferta publiczna Warunki oferty Transza Inwestorów Instytucjonalnych 1 175 000 akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł każda Transza Otwarta 375 000 akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł każda 1 550 000 akcji serii E Przedział cenowy: od 13 od 16 zł 1.Liczba akcji oferowanych1 550 000 szt. 2.Maksymalna cena akcji serii E16 zł 3.Planowane wpływy brutto (1x2)24 800 000 zł 4.Koszty emisji2 150 000 zł 5.Planowane wpływy netto (3-4)22 650 000 zł

17 Oferta publiczna Struktura akcjonariatu przed i po emisji

18 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zarząd Integer.pl S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Integer.pl S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google