Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOALICJA PRZECIWKO PRZEMOCY „SZANSA”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOALICJA PRZECIWKO PRZEMOCY „SZANSA”"— Zapis prezentacji:

1 KOALICJA PRZECIWKO PRZEMOCY „SZANSA”

2 Definicja przemocy Siła przeważająca czyjąś siłę, fizyczna przewaga wykorzystywana do czynów bezprawnych dokonywanych na kimś; narzucona bezprawnie władza, panowanie; czyny bezprawne dokonane z użyciem fizycznego przymusu; gwałt (wg Słownika Języka Polskiego PWN) Celowe użycie siły fizycznej lub przymusu psychicznego, zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, komuś innemu lub przeciwko grupie lub społeczności, co powoduje lub jest prawdopodobne, że spowoduje zranienie, fizyczne uszkodzenie, śmierć, ból psychologiczny, zaburzenie rozwoju lub deprawację (wg Światowej Organizacji Zdrowia)

3 Przemoc w rodzinie (definicja wg Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)
To jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

4 Rodzaje przemocy Przemoc skierowana do samego siebie (autoagresja)
Przemoc interpersonalna Przemoc grupowa

5 Rodzaje przemocy cd. Przemoc bezpośrednia Przemoc pośrednia
Przemoc fizyczna Przemoc psychiczna Przemoc jawna Przemoc ukryta

6 Czynniki wywołujące przemoc wg Światowej Organizacji Zdrowia (źródła przemocy)
Indywidualne Relacyjne Społeczne Socjologiczne

7 „Ulica” Kluby młodzieżowe, dyskoteki Szkoła Dom
Siedliska przemocy „Ulica” Kluby młodzieżowe, dyskoteki Szkoła Dom

8 Najważniejsze akty prawne regulujące zjawisko przemocy
Konstytucja Kodeks karny Kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ustawa o pomocy społecznej

9 Instytucje, organy powołane do przeciwdziałania przemocy
Policja Prokuratura Kuratorzy sądowi i rodzinni Ośrodki Pomocy Społecznej Gminne Komisje Alkoholowe

10 Instytucje wspierające ofiary przemocy w rodzinie
Kościoły i związki wyznaniowe Organizacje pozarządowe Stowarzyszenia Media

11 Ofiary przemocy Kobiety Dzieci Ludzie starsi Niepełnosprawni

12 Liczba ofiar przemocy domowej w latach 1999 – 2004
2000 2001 2002 2003 2004 Ogółem 96.955 w tym Kobiety 55.241 67.678 66.991 74.366 80.185 88.388 Mężczyźni 4.239 5.606 5.589 7.121 7.527 9.214 Nieletni do lat 13 23.929 27.820 26.305 30.073 32.525 35.137 Małoletni lat 13.546 15.540 14.908 15.955 17.062 17.527 Wg Niebieskiej Karty Komendy Głównej Policji

13 Gminne Centrum Informacji - Szansa
ul. Chrobrego 40/41 62 – 200 Gniezno Tel. (0 61) (0 61)


Pobierz ppt "KOALICJA PRZECIWKO PRZEMOCY „SZANSA”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google