Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY wielkA woda 2010 ĆWICZENIA APLIKACYJNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY wielkA woda 2010 ĆWICZENIA APLIKACYJNE."— Zapis prezentacji:

1 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY wielkA woda 2010 ĆWICZENIA APLIKACYJNE 25.02.2010

2 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR 2 OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR 2 Przebieg: Utrzymujące się dodatnie temperatury powietrza i intensywne opady deszczu będą powodować dalsze gwałtowne topnienie pokrywy śnieżnej i przyboru wód w rzekach na terenie województwa dolnośląskiego. Odrą od Brzegu do Brzegu Dolnego przemieszczać się będzie fala wezbrania przy stanach wody o ok.. 160 do 270 cm powyżej stanów alarmowych. Zagrożenie Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego, gwałtowny wzrost stanu wód Stopień zagrożenia Stopień zagrożenia: 3 (w skali.3-stopniowej) Ważność: od 08.00 dnia 25.02,2010 do godz. 08.00 dnia 26.02.2010 Skutki: Zagrożenie dla obszarów zalewowych, możliwość wystąpienia wody z koryt rzecznych i zalanie przybrzeżnych terenów, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, utrudnienia w komunikacji lądowej i żeglugi wodnej, lokalne podtopienia. Zalecenia: - zachować dużą ostrożność, - konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrotechnicznej. Uwagi: - ostrzeżenie zostanie zaktualizowane po upływie 24 godzin od terminu wydania.

3 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY IMGW ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU IMGW ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU Brzeg – Odra- H=655Przekroczenie = 155 cm Strefa: Przekroczenie stanów alarmowych w dniu 25.02.2010 godzina 07.00 Oława – Odra- H=710Przekroczenie = 150 cm Trestno – Odra- H=600Przekroczenie = 150 cm Brzeg Dolny – Odra- H=800Przekroczenie = 170 cm Krzyżanowice – Widawa- H=250Przekroczenie = 50 cm Przekroczenia stanów alarmowych w strefie 5 wodowskazów.

4 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WROCŁAW i OKOLICE WROCŁAW i OKOLICE 1.Osiedla odcięte bez możliwości dojazdu, lub zagrożone zalaniem: Tereny zagrożone: Mokry Dwór, Opatowice, Trestno, Blizanowice, Nowy Dom 2.Osiedla zagrożone w dolinie Widawy: Zgorzelisko, Swojczyce, Kowale, Polanowice, Świniary, Ligota, Sołtysowice, Krzyżanowice 3.Osiedla zagrożone przyległe do polderu Oławka: Książe Małe, Książe Wielkie, Radwanice, Wilczy Kąt, Bierdzany, Rakowiec 4.Osiedla potencjalnie zagrożone: Karłowice, Różanka, Osobowice, Lipa Piotrowska, Rędzin, Świniary, Wielka Wyspa, Kowale, Wojnów, Strachocin, Swojczyce, Janówek, Nowa Karczma, Popowice, Kleczków, Ołbin, rejon ulic Traugutta, Kościuszki, Puławskiego, rejon pomiędzy Starą Odrą a ulicą Sienkiewicza.

5 Działania podjęte przez siły i środki ratownicze z terenu Powiatu wrocławskiego Działania podjęte przez siły i środki ratownicze z terenu Powiatu wrocławskiego oraz miasta Wrocławia CHRONOLOGIA KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY 09. 58 – Wojewoda Dolnośląskie wprowadza alarm przeciwpowodziowy w powiatach: oławskim, wrocławskim, trzebnickim, średzkim, wołoskim, legnickim, lubińskim, górowskim, głogowskim. 10. 29 - MSK PSP we Wrocławiu informuje, że Rozkazem nr 11/2010 roku został wprowadzony stan podwyższonej gotowości operacyjnej w JRG oraz MSK PSP Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu. 11. 08 - MSK PSP we Wrocławiu informuje o zadysponowaniu jednostek do zdarzenia na osiedlu Nowy Dom ( zawalenie się budynku hotelowego) oraz zadysponowniu zastępów do usunięcia zatoru z drzew na rzece Odrze przy mostach Młyńskich. 12. 38 - MSK PSP we Wrocławiu informuje o zwiększeniu stanów osobowych na zmianach służbowych. 12. 43 - MSK PSP we Wrocławiu przekazuje informację dotyczącą prowadzonych działań ratowniczych na osiedlu Nowy Dom (zawalenie się budynku hotelowego).

6 Działania podjęte przez siły i środki ratownicze z terenu Powiatu wrocławskiego Działania podjęte przez siły i środki ratownicze z terenu Powiatu wrocławskiego oraz miasta Wrocławia CHRONOLOGIA KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY 13. 05 - MSK PSP we Wrocławiu informuje za RZGW we Wrocławiu o możliwości zalania osiedla Zgorzelisko. 13. 45 - MSK PSP we Wrocławiu informuje o prowadzonych działaniach oraz ich przebiegu podczas usuwania zatory na rzece Odrze przy Mostach Młyńskich. 13. 51 - MSK PSP we Wrocławiu informuje o zalaniu osiedla Zgorzelisko. 13. 51 - MSK PSP we Wrocławiu informuje o zdarzeniu mającym miejsce na osiedla Leśnica. - podgrywaka organizatora ćwiczeń. 14. 59 - MSK PSP we Wrocławiu informuje o zdarzeniu na osiedlu Nowy Dom.

7 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY Przedstawiono szkody powstałe podczas powodzi z roku 1997. powodzi z roku 1997.

8 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY Przedstawiono szkody powstałe podczas powodzi z roku 1997. powodzi z roku 1997.

9 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY POWIAT OŁAWA POWIAT OŁAWA 1.Miejscowości (osiedla) odcięte bez możliwości dojazdu, lub zagrożone zalaniem: Tereny zagrożone: Stary Górnik, Stary Otok, Hanna 2.Miejscowości (osiedla) zagrożone: Oława – Wyspa Zwierzyniec 3.Miejscowości (osiedla) potencjalnie zagrożone: Janików, Zakrzów, Siedlce, Ścinawa Polska. 4.Infrastrukura techniczna powiatu potencjalnie zagrożone:. Oława – oczyszczalnia ścieków. 5.Utrudnienia powstałe w wyniku zalania lub podtopienia: Zamknięcie drogi nr 455 Oława – Jelcz Laskowice wraz z przeprawą mostową przez rzekę Odrę w miejscowości Oława. Najbliższa przeprawa przez rzekę Odrę w miejscowości Wrocław.

10 WIELKA WODA 2010 Ścinawa Zwierzynie c Oczyszczalni a Stary Górnik Jaz Lipki Most ul. Rybacka Oczyszczal na KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY

11 Ścinawa i Zwierzyniec KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY

12 Oława - most i ul. Oleśnicka (droga 455) KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY

13 Oława – Oczyszczalnia ścieków i ul. Rybacka KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY

14 Oława - Oczyszczalnia ścieków KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY

15 Miejscowość Stary Górnik KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY

16 Lipki KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY

17 Działania podjęte przez siły i środki ratownicze z terenu Powiatu Oławskiego Działania podjęte przez siły i środki ratownicze z terenu Powiatu OławskiegoCHRONOLOGIA KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY 08. 56 - PSK PSP w Oławie przekazuje informację o prowadzonym monitoringu na rzekach: Odra i Oława. 09. 19 - PSK PSP w Oławie przekazuje informację o przekazaniu ostrzeżenia ludności w związku z zaistniałą sytuacją powodziową. 09. 44 - PSK PSP w Oławie przekazuje informację o prowadzonym monitoringu dróg przez podmioty ochrony przeciwpożarowej. 09. 47 - PSK PSP w Oławie informacje o wprowadzeniu na terenie powiatu oławskiego stanu alarmu powodziowego. 09. 58 – Wojewoda Dolnośląskie wprowadza alarm przeciwpowodziowy w powiatach: oławskim, wrocławskim, trzebnickim, średzkim, wołoskim, legnickim, lubińskim, górowskim, głogowskim. 10. 16 - PSK PSP w Oławie zwraca się z prośbą o wsparcia lokalnych sił ratowniczych przez siły zewnętrzne ( kompania ewakuacyjna – powodziowa DBO). 10. 24 - PSK PSP w Oławie informuje o prowadzonej ewakuacji ludności zamieszkującej teren polderu zalewowego Lipki oraz miejscowości Stary Otok i Stary Górnik.

18 Działania podjęte przez siły i środki ratownicze z terenu Powiatu Oławskiego Działania podjęte przez siły i środki ratownicze z terenu Powiatu OławskiegoCHRONOLOGIA KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY 10. 38 - PSK PSP w Oławie przekazuje Decyzję Starosty powiatu Oławskiego o prowadzeniu ewakuacji miejscowości Stary Otok, Stary Górnik oraz mieszkańców ulicy Bażantowej w Oławie. 11. 09 - PSK PSP w Oławie przekazuje informację dotyczącą prowadzonej ewakuacji w powiecie oławskim: Stary Otok – 51 osób, Stary Górnik – 21 osób, Oława ul. Bażantowi 231 osób oraz ewakuacji inwentarza żywego – 15 tuczników. 11. 40 - PSK PSP w Oławie informuje o zabezpieczeniu obszaru chronionego i zabezpieczeniu logistycznym dla sił i środków zewnętrznych zadysponowanych do działań na terenie powiatu oławskiego. 11. 47 - PSK PSP w Oławie informacje o zadysponowaniu sił KSRG do: - monitoring rzeki Odry na odcinku polderu zalewowego Lipki, - droga nr 455, - awarii sieci energetycznej w szpitalu Powiatowym w Oławie 10. 24 - PSK PSP w Oławie informuje o prowadzonej ewakuacji ludności zamieszkującej teren polderu zalewowego Lipki oraz miejscowości Stary Otok i Stary Górnik.

19 Działania podjęte przez siły i środki ratownicze z terenu Powiatu Oławskiego Działania podjęte przez siły i środki ratownicze z terenu Powiatu OławskiegoCHRONOLOGIA KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY 12. 05 - PSK PSP w Oławie przekazuje informację, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oławie podjął czynności w związku z ewakuowanymi zwierzętami. 13. 50 - PSK PSP w Oławie przekazuje informację dotyczącą prowadzonych działaniach ratowniczych na drodze nr 455 oraz siłach i środkach biorących udział w tych działaniach. 14. 13 - PSK PSP w Oławie informuje o prowadzonych działaniach w miejscowościach Stary Górnik, Stary Otok, na ulicy Bażantowej w Oławie oraz siłach oraz siłach i środkach biorących udział w tych działaniach.

20 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY Przedstawiono szkody powstałe podczas powodzi z roku 1997. powodzi z roku 1997.

21 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY Przedstawiono szkody powstałe podczas powodzi z roku 1997. powodzi z roku 1997.

22 Literatura i materiały źródłowe: 1.Atlas obszarów zalewowych Odry, praca zbiorowa, WWF Deutschland, 2000 rok, arkusz: C16, C 17, C 18, C 19. KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY


Pobierz ppt "KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY wielkA woda 2010 ĆWICZENIA APLIKACYJNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google