Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja w Powiecie Cieszyńskim 2010/2011. Na terenie Powiatu Cieszyńskiego w roku szkolnym 2010/2011 było: 14 - szkół ponadgimnazjalnych publicznych;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja w Powiecie Cieszyńskim 2010/2011. Na terenie Powiatu Cieszyńskiego w roku szkolnym 2010/2011 było: 14 - szkół ponadgimnazjalnych publicznych;"— Zapis prezentacji:

1 Edukacja w Powiecie Cieszyńskim 2010/2011

2 Na terenie Powiatu Cieszyńskiego w roku szkolnym 2010/2011 było: 14 - szkół ponadgimnazjalnych publicznych; 7 - placówek publicznych; 9 - szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych; 5 - placówek niepublicznych.

3 Edukacja w Powiecie Cieszyńskim 2010/2011 Nazwa szkoły Klasa Ogółem 123 Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów =2+4+69=3+5+7 II LO Cieszyn I LO Cieszyn ZS Cieszyn ZSO Wisła ZSO Skoczów Suma końcowa Liczba uczniów i oddziałów w liceach ogólnokształcących. Liczba uczniów i oddziałów w liceach profilowanych. Nazwa szkoły Klasa Ogółem 123 Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów =2+4+69=3+5+7 ZS Cieszyn Suma końcowa

4 Edukacja w Powiecie Cieszyńskim 2010/2011 Liczba uczniów i oddziałów w technikach. Nazwa szkoły Klasa Ogółem 1234 Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów = = ZSEG Cieszyn ZSGH Wisła ZSB Cieszyn ZST Cieszyn ZSR Międzyświeć ZSZ Skoczów ZSP Ustroń ZS Cieszyn Suma końcowa Liczba uczniów i oddziałów w zasadniczych szkołach zawodowych. Nazwa szkoły Klasa Ogółem 123 Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów =2+4+69=3+5+7 ZST Cieszyn ZSZ Skoczów ZSB Cieszyn ZSP Istebna ZSEG Cieszyn ZSR Międzyświeć ZSP Ustroń ZSGH Wisła Suma końcowa

5 Edukacja w Powiecie Cieszyńskim 2010/2011 UCZNIOWIE W SZKOŁACH PUBLICZNYCH.

6 Edukacja w Powiecie Cieszyńskim 2010/2011 Typ szkołyLiczba oddziałówLiczba uczniów 123 Technikum Liceum Ogólnokształcące Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Profilowane391 Suma końcowa

7 Edukacja w Powiecie Cieszyńskim 2010/2011

8

9 Uczniowie niepromowani wg szkół I klas w stosunku do liczby uczniów szkoły. Typ szkołyNazwa szkoły Liczba uczniów niepromowanych Suma Procent niepromowanych I klasaII klasaIII klasaIV klasa = Liceum Ogólnokształcące I LO Cieszyn ,18% ZSO Skoczów100010,37% II LO Cieszyn ,80% ZSO Wisła ,68% ZS Cieszyn ,80% Suma ,87% Liceum Profilowane ZS Cieszyn ,69% Suma331077,69% Technikum ZSEG Cieszyn ,98% ZSR Międzyświeć211041,55% ZSZ Skoczów130041,83% ZSP Ustroń ,22% ZSGH Wisła ,50% ZSB Cieszyn ,50% ZST Cieszyn ,90% ZS Cieszyn ,21% Suma ,82% Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZSP Ustroń ,00% ZSP Istebna000000,00% ZSGH Wisła ,00% ZSZ Skoczów620083,05% ZSEG Cieszyn400043,17% ZSB Cieszyn ,63% ZSR Międzyświeć051067,41% ZST Cieszyn ,30% Suma ,14% Ogółem uczniów ,26%

10 Edukacja w Powiecie Cieszyńskim 2010/2011

11 Typ szkołyLiczba oddziałówLiczba słuchaczy 123 Liceum ogólnokształcące dla dorosłych379 Uzupełniające liceum ogólnokształcące361 Technikum uzupełniające256 Szkoła policealna244 Liceum profilowane dla dorosłych121 Suma końcowa11261 SŁUCHACZE W SZKOŁACH PUBLICZNYCH DLA DOROSŁYCH.

12 Edukacja w Powiecie Cieszyńskim 2010/2011

13 Ilość przyjętych dzieci (założonych kart) WydaneFormy pomocy indywidualnej OpinieOrzeczenia Konsultacje (ilość osób) Terapia psych., pedag., (ilość osób) Terapia logopedyczna (ilość osób) Porady bez badań (ilość osób) Badania przesiewowe "Widzę", "Słyszę", "Mówię" Porady po badaniach przesiewowych PPP Cieszyn PPP Skoczów Formy pomocy grupowej Zajęcia warsztatowe, prelekcje dla uczniów w szkołach (ilość osób) Zajęcia warsztatowe na terenie PPP Badania przesiewowe w szkołach (ilość osób) Porady po badaniach przesiewowych (ilość osób) Szkolenia nauczycieli (ilość osób) Prelekcje dla rodziców (ilość osób) Interwencja kryzysowa (ilość objętych osób) Ilość spotkań Ilość dzieci PPP Cieszyn PPP Skoczów Działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

14 Edukacja w Powiecie Cieszyńskim 2010/2011 Nauczanie indywidualne oraz zajęcia w ramach rewalidacji indywidualnej. Liczba przyznanych godzin tygodniowo Liczba uczniów korzystających z zajęć rewalidacji indywidualnej - 55 Liczba przyznanych godzin tygodniowo Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym - 49 Łączna liczba godzin - 722

15 Osiągnięcia uczniów: 0 - uczniów laureatów i finalistów olimpiad, którzy uzyskali zwolnienie z egzaminu maturalnego; 5 - uczniów laureatów i finalistów, którzy zostali zwolnieni z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; 7 - szkół miało osiągnięcia sportowe powyżej szczebla powiatowego; 13 - uczniów otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów; 5 - uczniów otrzymało stypendia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej; 117 – uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce przyznane przez dyrektora szkoły.

16 Edukacja w Powiecie Cieszyńskim 2010/2011

17

18

19

20

21 MiesiącIlość dni SSM Istebna (miejsc 84, 64*)SSM Wisła Malinka (miejsc 60, 62**) Udzielone noclegi% wykorzystaniaUdzielone noclegi% wykorzystania Wrzesień ,29%36819,78% Październik ,51%48525,23% Listopad ,24%1236,61% Grudzień ,65%854,42% Styczeń ,09%77740,43% Luty ,82%75443,43% Marzec ,28%1306,76% Kwiecień ,30%37620,22% Maj ,93%105756,83% Czerwiec ,16%86047,78% Lipiec ,81%82544,35% Sierpień ,22%81643,87% Suma końcowa ,45%665629,74% *) W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Zaolzianka" w Istebnej liczba miejsc uzależniona była od okresu wynajmowania schroniska. W sezonie letnim tj. od miesiąca maja do końca września SSM Istebna udostępniało 84 miejsca noclegowe. W pozostałym okresie schronisko przeznaczało na wynajem 64 miejsca noclegowe. **) W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Granit w Wiśle Malince do miesiąca września do miesiąca kwietnia liczba miejsc noclegowych wynosiła 62. Od maja 2011 r. liczba miejsc noclegowych wynosi 60. Wykorzystanie miejsc w szkolnych schroniskach młodzieżowych.

22 Edukacja w Powiecie Cieszyńskim 2010/2011

23 Nazwa jednostki Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych w osobach Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych Liczba etatów nauczycieli niepełnozatrudnionych Liczba etatów przeliczeniowych ogółem Miesięczny koszt wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi 12345= ZSEG Cieszyn6518,485,6689, ZS Cieszyn4913,367,7970, ZST Cieszyn415,788,5055, II LO Cieszyn407,636,3854, ZSGH Wisła376,358,9152, ZSZ Skoczów356,308,7950, I LO Cieszyn347,576,3147, ZSB Cieszyn308,615,8444, ZSR Międzyświeć265,8510,0341, ZSO Skoczów264,366,8337, ZSO Wisła186,396,7131, ZSP Ustroń173,574,2924, ZSP Istebna80,314,2612, Szkoły ogółem42694,5690,30610, SOSW Cieszyn4816,196,4970, PPP Cieszyn130,363,1416, PPP Skoczów70,000,757, CKP Bażanowice60,980,006, OPP Koniaków10,223,674, SSM Wisła00,001, SSM Istebna10,00 1, Placówki ogółem7617,7515,05108, Suma końcowa502112,31105,35719, Zatrudnienie nauczycieli w jednostkach oświatowych. NAUCZYCIELE

24 Edukacja w Powiecie Cieszyńskim 2010/2011

25

26 ,00 zł. – wydatki na remonty ze środków budżetowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Cieszyński ,00 zł. – wydatki na inwestycje zakupy inwestycyjne w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Cieszyński ,00 zł. - środków pozabudżetowych pozyskało na realizację projektów - 8 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Cieszyński.

27 Edukacja w Powiecie Cieszyńskim 2010/2011 REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOŁACH PUBLICZNYCH.

28 Edukacja w Powiecie Cieszyńskim 2010/2011

29 Nazwa jednostki Liczba kandydatów przyjętych do liceum ogólnokształcącego Liczba kandydatów przyjętych do technikum Liczba kandydatów przyjętych do zasadniczej szkoły zawodowej Liczba kandydatów przyjętych do liceum profilowanego Liczba przyjętych kandydatów ogółem = ZSEG Cieszyn I LO Cieszyn II LO Cieszyn ZS Cieszyn ZSB Cieszyn ZST Cieszyn ZSZ Skoczów ZSGH Wisła ZSO Skoczów80--- ZSO Wisła76--- ZSR Międzyświeć ZSP Ustroń ZSP Istebna--61- Szkoły ogółem Liczba kandydatów przyjętych do szkół publicznych kształcących w trybie dziennym w roku szkolnym 2011/2012.

30 Edukacja w Powiecie Cieszyńskim 2010/2011 Liczba dzieci w powiecie cieszyńskim z uwzględnieniem roku urodzenia.


Pobierz ppt "Edukacja w Powiecie Cieszyńskim 2010/2011. Na terenie Powiatu Cieszyńskiego w roku szkolnym 2010/2011 było: 14 - szkół ponadgimnazjalnych publicznych;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google