Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2011 r.

2 Wydatki na opiekę społeczną wg zadań – 2011 r. RAZEM: 8.596.965,00 53,32%43,62%0,15%0,3%2,61%

3 Wydatki na opiekę społeczną w 2011 r. - źródła finansowania

4 Udział MOPS w wydatkach Gminy – 2011 r. 14,66% - udział MOPS w wydatkach gminy %

5 Rodzaje i kwoty świadczeń pieniężnych - 2011r.

6 Koszt pobytu w DPS

7 Zintegrowany system pomocy dla seniorów Wsparciem objęto 36 osób 8095 godzin wsparcia świadczonych przez 6 opiekunek i 1 stażystę 2. Dom Dziennego Pobytu Klub Seniora w 2011r. Wsparciem objęto 35 osób dowóz podopiecznych zajęcia aktywizujące wyżywienie 1. Usługi opiekuńcze w 2011r.

8 Projekty wspierające działania MOPS w 2011r. STAWIAM NA SIEBIE – efektywna integracja społeczno – zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w gminie Lubliniec liczba uczestników – 17 koszt projektu 233.428,40zł (w tym środki własne) 24.509,98zł MŁODA MAMA CHCE KOCHAĆ MĄDRZEJ – MPiPS liczba uczestników – 9 koszt projektu 24.379,09 (w tym środki własne) 5.031,14 JESIEŃ ŻYCIA BEZ PRZEMOCY – MPiPS liczba uczestników – 30 koszt projektu 8.176,07 (w tym środki własne) 1816,48

9 Warszawa 21.11.2011 – Pracownicy MOPS w Lublińcu z Panem Burmistrzem Edwardem Maniurą i wręczającym nagrodę specjalną dla MOPS Panem Jarosławem Dudą – Sekretarzem stanu w MPiPS. Na zdjęciu także Pani Bożena Stępień – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w Katowicach i wnioskodawca o nagrodę dla MOPS Pan Norbert Kępiński – Prezes Banku Żywności w Częstochowie.

10 Dział świadczeń rodzinnych Udział wydatków działu w wydatkach MOPS w 2011r.

11 Dział świadczeń rodzinnych Wypłata świadczeń z FA w 2011 r. 653 212,00 zł Środki wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych w 2011 r. 104 041,00 zł

12 Inne działania MOPS w 2011r. Pomoc materialna dla uczniów Zespół Interdyscyplinarny Punkt Konsultacyjny Realizacja Programu PEAD

13 Nowe zadania MOPS: 1.Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2.Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 3.Działania wobec dłużników alimentacyjnych.

14 Dziękuję za uwagę Aleksandra Stachowiak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Oświęcimska 31 42-700 Lubliniec www.mops.lubliniec.pl sekretariat@mops.lubliniec.pl


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google