Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2011 r. 1

2 Wydatki na opiekę społeczną wg zadań – 2011 r.
53,32% 43,62% 0,15% 0,3% 2,61% RAZEM: ,00 2

3 Wydatki na opiekę społeczną w 2011 r. - źródła finansowania
3

4 Udział MOPS w wydatkach Gminy – 2011 r.
% 14,66% - udział MOPS w wydatkach gminy 4

5 Rodzaje i kwoty świadczeń pieniężnych - 2011r.
5

6 Koszt pobytu w DPS 6

7 Zintegrowany system pomocy dla seniorów
1. Usługi opiekuńcze w 2011r. Wsparciem objęto 36 osób 8095 godzin wsparcia świadczonych przez 6 opiekunek i 1 stażystę 2. Dom Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w 2011r. Wsparciem objęto 35 osób dowóz podopiecznych zajęcia aktywizujące wyżywienie 7

8 Projekty wspierające działania MOPS w 2011r.
„STAWIAM NA SIEBIE” – efektywna integracja społeczno – zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w gminie Lubliniec liczba uczestników – 17 koszt projektu ,40zł (w tym środki własne) ,98zł „MŁODA MAMA CHCE KOCHAĆ MĄDRZEJ” – MPiPS liczba uczestników – 9 koszt projektu ,09 (w tym środki własne) 5.031,14 „JESIEŃ ŻYCIA BEZ PRZEMOCY” – MPiPS liczba uczestników – 30 koszt projektu 8.176,07 (w tym środki własne) 1816,48 8

9 Warszawa – Pracownicy MOPS w Lublińcu z Panem Burmistrzem Edwardem Maniurą i wręczającym nagrodę specjalną dla MOPS Panem Jarosławem Dudą – Sekretarzem stanu w MPiPS. Na zdjęciu także Pani Bożena Stępień – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w Katowicach i wnioskodawca o nagrodę dla MOPS Pan Norbert Kępiński – Prezes Banku Żywności w Częstochowie. 9

10 Dział świadczeń rodzinnych
Udział wydatków działu w wydatkach MOPS w 2011r.

11 Dział świadczeń rodzinnych
Wypłata świadczeń z FA w 2011 r. ,00 zł Środki wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych w 2011 r. ,00 zł 11

12 Pomoc materialna dla uczniów Zespół Interdyscyplinarny
Inne działania MOPS w 2011r. Pomoc materialna dla uczniów Zespół Interdyscyplinarny Punkt Konsultacyjny Realizacja Programu PEAD

13 Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Nowe zadania MOPS: Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Działania wobec dłużników alimentacyjnych. 13

14 Aleksandra Stachowiak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dziękuję za uwagę Aleksandra Stachowiak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Oświęcimska 31 Lubliniec 14


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google