Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY 2014 PREZENTACJA Z JĘZYKA POLSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY 2014 PREZENTACJA Z JĘZYKA POLSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY 2014 PREZENTACJA Z JĘZYKA POLSKIEGO

2 BIBLIOGRAFIA Imię i nazwisko: Temat: I Literatura podmiotu
II Literatura przedmiotu III Materiały pomocnicze 1. 2. 3. Podpis zdającego

3 BIBLIOGRAFIA Imię i nazwisko:
Temat: Analizując celowo dobrane teksty kultury współczesnej, przedstaw obrazy małej ojczyzny. I Literatura podmiotu: Chagall M., Niebieski dom, w: Bernard E., Sztuka nowoczesna, Warszawa 2007, s. 30. Konwicki T., Kronika wypadków miłosnych, Warszawa 1991. Osiecka A.., Miasteczko Bełz, w: Raz, Dwa, Trzy, Czy te oczy mogą kłamać?, Polskie Radio, Warner Music Poland 2002. Picasso P., Kuglarze, [data dostępu: ]. Różycki T., Dwanaście stacji, Kraków 2005. Schlöndorff V., Blaszany bębenek, Francja, Jugosławia, Polska, RFN 1979. Stryjkowski J., Austeria, Warszawa 1993. Zagajewski A., Jechać do Lwowa, w: Jechać do Lwowa i inne wiersze, Warszawa 1986, s II Literatura przedmiotu: Czabanowska-Wróbel A., Historia samotności. O poezji Adama Zagajewskiego, w: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna, red. Nycz T., t. II, Kraków 1999, s Czapliński P., Tadeusz Konwicki, Poznań 1994. Hoffman E., Sztetl. Świat Żydów polskich, [data dostępu: ]. Kuźma E., Regionalizm, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. Brodzka A., Puchalska M., Semczuk M., Sobolewska A., Szary-Matywiecka E., Wrocław 1992, s Maciąg W., Bolesna pamięć. Tadeusz Konwicki, w: Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej, Wrocław 1992, s Wiegandt E., Juliana Stryjkowskiego „Imię własne”, w: Austria Feliks, Poznań 1997, s Zaleski M., Literatura i wyobcowanie: casus Tadeusza Konwickiego, w: Literatura a wyobcowanie, red. Święch J., Lublin 1990, s Zarycki A., Krainy dzieciństwa w literaturze współczesnej, „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 2, s III Materiały pomocnicze: Prezentacja multimedialna (program PowerPoint). Podpis zdającego

4 BIBLIOGRAFIA Temat: Analizując celowo dobrane teksty kultury współczesnej, przedstaw obrazy małej ojczyzny.

5 BIBLIOGRAFIA I Literatura podmiotu:
Chagall M., Niebieski dom, w: Bernard E., Sztuka nowoczesna, Warszawa 2007, s. 30. Konwicki T., Kronika wypadków miłosnych, Warszawa 1991. Osiecka A., Miasteczko Bełz, w: Raz, Dwa, Trzy, Czy te oczy mogą kłamać?, Polskie Radio, Warner Music Poland 2002. Picasso P., Kuglarze, rysunek_akademicki/ Picasso_Rodzina_kuglarzy.html, [data dostępu: ]. Różycki T., Dwanaście stacji, Kraków 2005. Schlöndorff V., Blaszany bębenek, Francja, Jugosławia, Polska, RFN 1979. Stryjkowski J., Austeria, Warszawa 1993. Zagajewski A., Jechać do Lwowa, w: Jechać do Lwowa i inne wiersze, Warszawa 1986, s

6 BIBLIOGRAFIA II Literatura przedmiotu:
Czabanowska-Wróbel A., Historia samotności. O poezji Adama Zagajewskiego, w: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna, red. Nycz T., t. II, Kraków 1999, s Czapliński P., Tadeusz Konwicki, Poznań 1994. Hoffman E., Sztetl. Świat Żydów polskich, do_czytania.html, [data dostępu: ]. Kuźma E., Regionalizm, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. Brodzka A., Puchalska M., Semczuk M., Sobolewska A., Szary-Matywiecka E., Wrocław 1992, s Maciąg W., Bolesna pamięć. Tadeusz Konwicki, w: Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej, Wrocław 1992, s Wiegandt E., Juliana Stryjkowskiego „Imię własne”, w: Austria Feliks, Poznań 1997, s Zaleski M., Literatura i wyobcowanie: casus Tadeusza Konwickiego, w: Literatura a wyobcowanie, red. Święch J., Lublin 1990, s Zarycki A., Krainy dzieciństwa w literaturze współczesnej, „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 2, s

7 BIBLIOGRAFIA – zapis innych źródeł
1. Piosenka Osiecka A., Miasteczko Bełz, w: Raz, Dwa, Trzy, Czy te oczy mogą kłamać?, Polskie Radio, Warner Music Poland 2002. 2. Dzieło plastyczne Chagall M., Niebieski dom, w: Bernard E., Sztuka nowoczesna, Warszawa 2007, s. 30. Picasso P., Kuglarze, Picasso_Rodzina_kuglarzy.html, [data dostępu: ]. 3. Film Schlöndorff V., Blaszany bębenek, Francja, Jugosławia, Polska, RFN 1979. 4. Artykuł ze strony internetowej Hoffman E., Sztetl. Świat Żydów polskich, do_czytania.html, [data dostępu: ]. Uwaga: pozycje te zapisujemy oczywiście w literaturze podmiotu lub przedmiotu, nie wydzielamy ich zapisu bibliograficznego!

8 Ramowy plan wypowiedzi
I Określenie problemu II Kolejność prezentowanych argumentów (treści) III Wnioski Podpis zdającego

9 Ramowy plan wypowiedzi Temat: Analizując celowo dobrane teksty kultury współczesnej, przedstaw obrazy małej ojczyzny. I Określenie problemu Mała ojczyzna jako przestrzeń symboliczna, geograficzna i biograficzna, to kategoria kulturowa, której znaczenie nadaje czas miniony. II Kolejność prezentowanych argumentów (treści) 1. Julian Stryjkowski – „Austeria”. Mała ojczyzna J. Stryjkowskiego – odmiana galicyjska: a) prowincjonalne miasteczko jako tygiel narodowościowy, b) powroty pisarza do zniesionej przez I wojnę światową kultury żydowskiej, c) mit idealnej monarchii. 2. Agnieszka Osiecka – „Miasteczko Bełz”, Marc Chagall – „Niebieski dom”, Pablo Picasso – „Kuglarze” a) nostalgiczne obrazy przeszłości b) sugestywność i indywidualizm obrazowania 3. Tadeusz Konwicki – „Kronika wypadków miłosnych”: a) bohater nostalgicznej powieści T. Konwickiego to człowiek wydziedziczony, wypędzony, b) Wilno we wspomnieniach pisarza – przykład kultury organicznej (związanej z naturą i lokalną tradycją), c) narastające poczucie zagłady. 4. Adam Zagajewski – „Jechać do Lwowa”. Słowa zamykające wiersz poety Lwów jest wszędzie jako klucz do zrozumienia problemu pamięci – mała ojczyzna pozostaje na zawsze w myślach człowieka, podróżuje z nim, tułaczem, po kres jego życia. 5. Tomasz Różycki – „Dwanaście stacji”: a) zaskakujące i przewrotne potraktowanie tematu małej ojczyzny, b) Opole wywołuje w poecie negatywne emocje. 6. Volker Schlöndorff – „Blaszany bębenek” Rzeczywistość międzywojennego, zróżnicowanego etnicznie Gdańska widziana oczami dziecka. III Wnioski i podsumowanie Małe ojczyzny (żydowskie miasteczko, Wilno, Lwów, Opole, Gdańsk) posiadają liczne wspólne cechy: a) są zawsze „w i e l o” – wielojęzyczne, wielonarodowościowe, wielowyznaniowe, b) istnieją w przestrzeni duchowej, w pamięci dzieciństwa, c) z małymi ojczyznami związany jest motyw podróży w przeszłość, d) mieszkańcem małych ojczyzn jest człowiek wydziedziczony. Podpis zdającego

10 Ramowy plan wypowiedzi Temat: Analizując celowo dobrane teksty kultury współczesnej, przedstaw obrazy małej ojczyzny. I Określenie problemu Mała ojczyzna jako przestrzeń symboliczna, geograficzna i biograficzna, to kategoria kulturowa, której znaczenie nadaje czas miniony.

11 II Kolejność prezentowanych argumentów (treści)
1. Julian Stryjkowski – „Austeria”. Mała ojczyzna J. Stryjkowskiego – odmiana galicyjska: a) prowincjonalne miasteczko jako tygiel narodowościowy, b) powroty pisarza do zniesionej przez I wojnę światową kultury żydowskiej, c) mit idealnej monarchii. 2. Agnieszka Osiecka – „Miasteczko Bełz”, Marc Chagall – „Niebieski dom”, Pablo Picasso – „Kuglarze” a) nostalgiczne obrazy przeszłości b) sugestywność i indywidualizm obrazowania 3. Tadeusz Konwicki – „Kronika wypadków miłosnych”: a) bohater nostalgicznej powieści T. Konwickiego to człowiek wydziedziczony, wypędzony, b) Wilno we wspomnieniach pisarza – przykład kultury organicznej (związanej z naturą i lokalną tradycją), c) narastające poczucie zagłady. 4. Adam Zagajewski – „Jechać do Lwowa”. Słowa zamykające wiersz poety Lwów jest wszędzie jako klucz do zrozumienia problemu pamięci – mała ojczyzna pozostaje na zawsze w myślach człowieka, podróżuje z nim, tułaczem, po kres jego życia. 5. Tomasz Różycki – „Dwanaście stacji”: a) zaskakujące i przewrotne potraktowanie tematu małej ojczyzny, b) Opole wywołuje w poecie negatywne emocje. 6. Volker Schlöndorff – „Blaszany bębenek” Rzeczywistość międzywojennego, zróżnicowanego etnicznie Gdańska widziana oczami dziecka.

12 III Wnioski i podsumowanie
Małe ojczyzny (żydowskie miasteczko, Wilno, Lwów, Opole, Gdańsk) posiadają liczne wspólne cechy: a) są zawsze „w i e l o” – wielojęzyczne, wielonarodowościowe, wielowyznaniowe, b) istnieją w przestrzeni duchowej, w pamięci dzieciństwa, c) z małymi ojczyznami związany jest motyw podróży w przeszłość, d) mieszkańcem małych ojczyzn jest człowiek wydziedziczony. Podpis zdającego

13 KRYTERIA OCENIANIA EGZAMINU USTNEGO
PREZENTACJA ROZ-MOWA PUNKTY JĘZYK REALI-ZACJA TEMATU KOMPO-ZYCJA WYPO-WIEDZI I 1 2 II 5 4 6 III 3 7 8

14 BIBLIOGRAFIA – ważne terminy
16 grudnia 2013 – oddanie wstępnej wersji bibliografii, która zostanie oceniona przez nauczycielkę/nauczyciela języka polskiego. 3 marca 2014 – oddanie pełnej wersji bibliografii, która zostanie oceniona przez nauczycielkę/nauczyciela języka polskiego. 4 kwietnia 2014 – dostarczenie do sekretariatu szkoły ostatecznej wersji bibliografii w trzech egzemplarzach. Nie ma obowiązku wcześniejszego oddawania ramowego planu wypowiedzi!

15 BIBLIOGRAFIA – ważne informacje
Bibliografię sporządzamy za pomocą czcionki Times New Roman 12; interlinia 1,5; barwa czcionki – czarna. Układ kartki – pionowy. Materiały dodatkowe (np. plakat, kartkę z cytatami) oddajemy najpóźniej dzień przed egzaminem (plakat zostawiamy w sali, w której będziemy zdawać, cytaty dostarczamy do sekretariatu szkoły). Termin oddania prezentacji multimedialnej zostanie podany później.

16 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY 2014 PREZENTACJA Z JĘZYKA POLSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google