Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziecko na wagarach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziecko na wagarach."— Zapis prezentacji:

1 Dziecko na wagarach

2 Celem spotkania jest: ukazanie rodzicom przyczyn i skutków wagarowania, uzmysłowienie rodzicom współodpowiedzialności za wagarowanie ich dzieci, uświadomienie zagrożeń wynikających z wagarowania dzieci, zrozumienie (bliższych i dalszych) następstw wagarowania, zachęcenie rodziców do współpracy ze szkołą.

3 Dorastanie naszego dziecka
U młodzieży w okresie dorastania (10-18 lat ) dokonuje się wiele intensywnych zmian, nie tylko fizycznych, ale także osobowościowych. Jest to więc czas podatny na zakłócenia i podejmowanie zachowań ryzykownych.

4 Dorastanie naszego dziecka
Do najważniejszych zachowań ryzykownych w okresie dorastania zalicza się: wagary, używanie alkoholu, używanie innych środków psychoaktywnych, wczesną aktywność seksualną, zachowania agresywne i przestępcze, palenie tytoniu.

5 Zachowania ryzykowne w odczuciu młodzieży umożliwiają:
zaspokojenie najważniejszych potrzeb psychologicznych (miłości, akceptacji, uznania, bezpieczeństwa, przynależności) realizację ważnych celów życiowych (np. określenie własnej tożsamości, uzyskanie niezależności od dorosłych) radzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi (redukcja lęku i frustracji).

6 Dlaczego młodzi ludzie podejmują zachowania ryzykowne?
z ciekawości, z przekory, w ten sposób manifestują dorosłość, z chęci bycia niezależnym, aby być modnym, jest to sposób na nudę, stres, lęk przed odrzuceniem, z chęci zaimponowania, itp.

7 samowolne przebywanie poza
Wagary – czym są??? WAGARY samowolne przebywanie poza szkołą w czasie obowiązkowych lekcji

8 Dziecko wagaruje – gdzie leży przyczyna?
Zjawisko wagarów należy postrzegać na płaszczyźnie naturalnych środowisk, w których żyje młody człowiek. Tworzą je: rodzina, szkoła i grupy rówieśnicze. Między tymi trzema kręgami zachodzi ścisły związek oraz wzajemny wpływ.

9 Dlaczego uczniowie wagarują?
Wagary uwarunkowane są przeważnie niepomyślną sytuacją ucznia w szkole, jego niechęcią do szkoły, nauczycieli i obowiązku uczenia się. Przyczyna wagarów może tkwić poza szkołą – w szerszym środowisku społecznym, które pociąga swoją atrakcyjnością.

10 Dlaczego uczniowie wagarują?
Wagary mające swoje źródło poza szkołą są mniej groźne niż wagary z powodu niechęci do nauki i szkoły. Pierwsze z nich są najczęściej organizowane w określonej intencji z myślą o odprężeniu, atrakcyjnej rozrywce, uczestnictwie w imprezach towarzyskich.

11 Dlaczego uczniowie wagarują?
Natomiast wagary organizowane z powodu niechęci do szkoły uwarunkowane są najczęściej brakiem integracji ucznia ze szkołą, klasą, lękiem przed nauczycielami. Mają również związek z niedostatecznym współdziałaniem domu rodzinnego ze szkołą i brakiem kontroli ze strony rodziców.

12 Dlaczego uczniowie wagarują?
Chęć uniknięcia przykrości. Nieprawidłowy układ stosunków w szkole. Pożądanie przyjemności. Opóźnienia w nauce. Słabsza zdolność do systematycznej pracy. Zwiększenie wymagań w wyższych klasach.

13 W jakich miejscach i gdzie przebywa młodzież podczas wagarów?
własny dom (rodzice są w pracy), dom koleżanek, kolegów (ich rodzice są w pracy), w swojej miejscowości, poza swoją miejscowością (wyjazdy), w kawiarniach, restauracjach, barach, pizzeriach, pubach, kino, sklepy (duże centra handlowe), dworce i poczekalnie autobusowe i kolejowe, skwery, parki, nad rzeką, ustronne, nieuczęszczane miejsca, targi, wystawy, kawiarenki internetowe.

14 Jakie zagrożenia mogą wyniknąć w czasie wagarowania?
Wypadki Dwaj uczniowie z gimnazjum im. gen. Władysława Sikorskiego na Woli uciekli z zajęć przez okno na szkolnym korytarzu. Po skoku z czterech metrów obaj połamali sobie nogi.

15 Jakie zagrożenia mogą wyniknąć w czasie wagarowania?
Kontakty z grupami przestępczymi grupy tzw. dresiarzy pijacy szajki złodziejskie pseudokibice gangi mafie terroryści

16 Jakie zagrożenia mogą wyniknąć w czasie wagarowania?
Korzystanie z: alkoholu narkotyków nikotyny OŚWIĘCIM. Marihuana, amfetamina i ecstasy przy 18-latkach Dwaj 18-latkowie z Brzeszcz i Woli odpowiedzą przed sądem za posiadanie środków odurzających. Znaleziono przy nich tabletki ecstasy oraz amfetaminę i marihuanę. Mężczyźni wpadli w ręce policji w Oświęcimiu.

17 Jakie zagrożenia mogą wyniknąć w czasie wagarowania?
Możliwość wejścia w konflikt z prawem Mają po 16 i 18 lat, twarze dzieci i śmierć bezbronnego chłopca na sumieniu. Trzej gimnazjaliści dopadli na plaży Jeziora Białego, nieopodal Okuninki (woj. lubelskie). Tłukli go tak długo, że chłopak skonał. Kaci i ofiara spotkali się nad wodą przypadkiem. Przyjechali tu na wagary.Chcieli zabić czas. Więc zabili Dominika.

18 Jakie zagrożenia mogą wyniknąć w czasie wagarowania?
Ucieczki z domu Według statystyk policyjnych, każdego roku ucieka z domu rodzinnego ponad 4000 nastolatków. W 2011 roku z domu rodzinnego uciekło 4267 nastolatków… Do Fundacji ITAKA zgłaszanych jest ok przypadków zaginięć osób w wieku12-17 lat. W 2011 roku zgłoszono166 Zaginięć nastolatków. Aż ¾ uciekinierów to dziewczęta.

19 Skutki (następstwa) wagarowania
braki w wiedzy prawdopodobieństwo nie przejścia do następnej klasy, możliwość nie ukończenia szkoły, „uzależnienie” się od wagarowania – opuszczanie lekcji bez wyraźnej przyczyny, wyrobienie sobie lekceważącego stosunku do obowiązków.

20 Co w postępowaniu rodziców sprzyja wagarowaniu?
niekontrolowanie przez rodziców opuszczanych zajęć lekcyjnych, bezkrytyczne usprawiedliwianie nieobecności własnego dziecka, posuwanie się do poświadczenia nieprawdy w celu usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole, brak kontaktów rodziców ze szkołą (wychowawcą), nie interesowanie się sytuację dziecka w szkole,

21 Co w postępowaniu rodziców sprzyja wagarowaniu?
rozpad rodziny, aktywny udział dziecka w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, stałe awantury, egoistyczna postawa rodziców zapewniających wysoki standard materialny, ale z bezkrytycznym eksponowaniem go na zewnątrz, postawy rodziców reprezentujących odmienne od proponowanych przez szkołę treści wychowawcze.

22 Konsekwencje wagarów dla rodziców
utrata zaufania rodziców, trudniejsze relacje rodziców z wychowawcą i nauczycielami swojego dziecka, dodatkowe koszty związane z nadrobieniem braków w wiadomościach, pojawienie się niepokoju o dalszą edukację dziecka, wewnętrzne poczucie winy dotyczące błędów i zaniedbań wychowawczych.

23 Co rodzic zyska współpracując ze szkołą?
lepiej zrozumie przyczyny wagarowania dziecka, pozna skutki i zagrożenia wynikające z wagarowania, uświadomi sobie współodpowiedzialność za powstanie tego zjawiska, nawiąże bardziej konstruktywną współpracę ze szkołą zacznie postrzegać własne dziecko jako osobę, która potrzebuje wsparcia, zrozumienia a czasem jednoznaczego postępowania.

24 Dziękuję za uwagę Przygotowała Małgorzata Zagożdżon


Pobierz ppt "Dziecko na wagarach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google