Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAROSTWO POWIATOWE W CHOJNICACH Problematyka pomocy społecznej i realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w powiecie chojnickim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAROSTWO POWIATOWE W CHOJNICACH Problematyka pomocy społecznej i realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w powiecie chojnickim."— Zapis prezentacji:

1 STAROSTWO POWIATOWE W CHOJNICACH Problematyka pomocy społecznej i realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w powiecie chojnickim POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012

2 PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM W związku z art. 76 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm.) Starosta Chojnicki Zarządzeniem Nr 64/2011 z dnia 21 października 2011r. wyznaczył na Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, w którym został wyodrębniony Zespół ds. pieczy zastępczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012

3 RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012 RODZINNE FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ 138 RODZIN – 231 DZIECI RODZINY SPOKREWNIONE 60 RODZIN 78 DZIECI RODZINY NIEZAWODOWE 61 RODZIN 85 DZIECI ZAWODOWE FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ 17 RODZIN 68 DZIECI

4 RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012 RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE 60 RODZIN W OSOBACH DZIADKÓW DZIECKA 45 RODZIN W OSOBACH RODZEŃSTWA DZIECKA 15 RODZIN

5 RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012 RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE 61 RODZIN SPOKREWNIONE Z RODZICAMI DZIECKA W LINII BOCZNEJ 27 RODZIN NIESPOKREWNIONE 25 RODZIN

6 RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012 ZAWODOWE FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ 17 RODZIN 7 RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA 2 WIELODZIETNE RODZINY ZASTĘPCZE 2 ZAWODOWE RODZINY ZASTĘPCZE 1 POGOTOWIE RODZINNE 5 RODZIN SPECJALISTYCZNYCH

7 RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM W POWIECIE CHOJNICKIM PRZEBYWA 45 DZIECI POCHODZĄCYCH Z 16 INNYCH POWIATÓW POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012

8 RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM W 4 INNYCH POWIATACH PRZEBYWA 7 DZIECI POCHODZĄCYCH Z POWIATU CHOJNICKIEGO POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012

9 RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM KOSZT UTRZYMANIA DZIECI Z POWIATU CHOJNICKIEGO W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W LATACH 2006 – 2011 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012

10 INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM PLACÓWKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA PROWADZONA PRZEZ POWIAT: PLACÓWKA RODZINNA PRZYSTAŃ W CZERSKU - LICZBA UMIESZCZONYCH DZICI - 9 - MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA JEDNEGO DZIECKA WYNOSI 2. 100 ZŁ. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012

11 INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM POZA POWIATEM CHOJNICKIM W 6 CAŁODOBOWYCH PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH PRZEBYWA 21 DZIECI MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA DZIECI W PLACÓWKACH WYNOSI 57.109,00 ZŁ 1. Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Człuchowie - 12 dzieci - koszt jednego dziecka wynosi 2 914,93 zł 2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza dla dziewcząt im. Bł. Marii Karłowickiej w Pniewitem - 1 dziecko - koszt jednego dziecka wynosi 2 801,13 zł 3. Dom Dziecka w Tucholi - 3 dzieci - koszt jednego dziecka wynosi 3 674,27 zł 4. Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Wesoła Gromadka w Kościerzynie - 2 dzieci - koszt jednego dziecka wynosi 3 228,71 zł 5. Rodzinny Dom Dziecka w Rozwarzynie - 2 dzieci - koszt jednego dziecka wynosi 2 395,23 zł 6. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu - 1 dziecko - koszt jednego dziecka wynosi 3 628,35 zł POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012

12 INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM KOSZT UTRZYMANIA DZIECI Z POWIATU CHOJNICKIEGO W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W LATACH 2006 - 2011 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012

13 PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM GMINY PŁACĄ ZA DZIECKO GMINA WŁAŚCIWA ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA DZIECKA PRZED UMIESZCZENIEM GO PO RAZ PIERWSZY W PIECZY ZASTĘPCZEJ PONOSI WYDATKI W WYSOKOŚCI : 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka (1 rok pobytu); 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka (2 rok pobytu); 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka (3 rok i w n astępnych latac h p obytu dziecka w pieczy zastępczej. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012

14 PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM DZIECI UMIESZCZONE W PIECZY ZASTEPCZEJ W 2012 ROKU Z PODZIAŁEM NA GMINY POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012 Gminy powiatu chojnickiego Miasto Chojnice Gmina Chojnice Gmina Konarzyny Miasto i Gmina Czersk Miasto i Gmina Brusy Rodzinna piecza zastępcza 101091 Instytucjonalna piecza zastępcza 81031 Koszt gminy utrzymania dzieci w pieczy zastępczej za okres od 01.01.2012r. do 31.10.2012r. 20 353,00364,000,008 856,00303,00

15 PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH OD STYCZNIA BIEŻĄCEGO ROKU WSPÓŁPRACUJE Z POMORSKIM OŚRODKIEM ADOPCYJNYM W GDAŃSKU. DZIECI Z UREGULOWANĄ SYTUACJA PRAWNĄ PRZEBYWAJĄCE W PIECZY ZASTĘPCZEJ ZGŁASZAMY DO ADOPCJI. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012

16 PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM ADOPCJE DZIECI Z PIECZY ZASTĘPCZEJ W LATACH 2002 - 2012 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012

17 PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM ADOPCJE DZIECI Z PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2012 R. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012 Liczba dzieci, których rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej lub nie żyją Liczba dzieci zgłoszonych do Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku w 2012r. 26 w tym: 78 Zgłoszonych do adopcji Pozostawienie dzieci w pieczy zastępczej decyzją OA 53

18 PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM PRZYCZYNY UMIESZCZENIA DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012

19 PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM FORMY POMOCY I WSPARCIA RODZIN ZASTĘPCZYCH I RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA W POWIECIE CHOJNICKIM POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012 Rodzina zastępcza/ Rodzinny dom dziecka Pomoc finansowa Wsparcie koordynatora rodzinnej pomocy zastępczej Poradnictwo psychologiczne Grupa wsparcia Porady w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnicach i innych poradniach specjalistycznych Porady prawne Wolontariat

20 PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM KOORDYNATOR RODZINNNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ – NOWA FORMA POMOCY POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012 Od 1 marca 2012r. został zatrudniony na umowę zlecenie koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Z związku z ogłoszonym konkursem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 Koordynator Rodzinnej pieczy zastępczej zatrudniono od 1 sierpnia 2012 r. koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na umowę o pracę. Koordynator ma pod opieką 30 rodzin zastępczych, nie posiadających co najmniej 2 -letniego doświadczenia w pieczy z zastępczej. Dzięki temu wszystkie nowe rodziny objęte są opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Dla zachowania ciągłości pomocy rodzinie zastępczej w formie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2013 r. będzie kontynuacja zatrudnienia.

21 PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM POSTULATY (tematy do dyskusji) -dążenie do jak najkrótszego pobytu dzieci w pieczy zastępczej poprzez pracę z rodziną biologiczną mającą na celu powrót dziecka do rodziny lub pozbawienie władzy rodzicielskiej i kierowanie dzieci do adopcji, -brak jasnych procedur przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, -problem usamodzielnień wychowanków pieczy zastępczej, mieszkania z zasobów Gminy, -problematyka realizacji postanowień o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, brak wytycznych. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012

22 PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE CHOJNICKIM DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Gąsiorowski POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH 22.11.2012 Opracowano w składzie: Elżbieta Kop Ostrowska - starszy specjalista pracy z rodziną Natasza Rogożyńska - starszy referent ds. świadczeń Milena Jutrzenka Megger - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Andrzej Gąsiorowski - dyrektor


Pobierz ppt "STAROSTWO POWIATOWE W CHOJNICACH Problematyka pomocy społecznej i realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w powiecie chojnickim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google