Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŚWIECIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŚWIECIU"— Zapis prezentacji:

1 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŚWIECIU

2 Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu działa od 3 grudnia 2010 roku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu działa od 3 grudnia 2010 roku. Celem działalności jest wsparcie i rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, rozumiane jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności życiowej. Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje 30 miejscami dla osób z zaburzeniami psychicznymi od 18 roku życia.

3 Środowiskowy Dom Samopomocy znajduje się w budynku byłej Szkoły Specjalnej na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy ul. Sądowej 18 w Świeciu. Pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4 KADRA ŚDS W ośrodku zatrudnionych jest siedem osób: Kierownik
Terapeuta Starszy Instruktor Terapii Zajęciowej Instruktor Terapii Zajęciowej Instruktor ds. Kulturalno – Oświatowych 2 Opiekunów Dodatkowo dwa razy w tygodniu zajęcia z uczestnikami prowadzi psycholog.

5 OTWARCIE ŚDS W dniu 15 grudnia 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie ośrodka przez Burmistrza Świecia Pana Tadeusza Pogodę oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jerzego Wójcika Poświęcenia ośrodka dokonał Proboszcz, parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Roman Zieliński Obecni byli również zaproszeni goście – przedstawiciele Rady Miejskiej oraz lokalne media.

6 GRUDZIEŃ 2010 UROCZYSTE OTWARCIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

7

8 GŁÓWNE CELE DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWIECIU TO:
PODTRZYMYWANIE I ROZWIJANIE U OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA, PRZYSTOSOWANIE UCZESTNIKÓW DO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE, WSZECHSTRONNY ROZWÓJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM AKTYWIZACJI, INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM, BUDOWANIE SIECI WSPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, WYRÓWNYWANIE SZANS W DOSTĘPIE DO WIEDZY, KULTURY, TERAPII, SPORTU, RYNKU I AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM, PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, SZEROKO POJĘTA PROFILAKTYKA W ZAKRESIE CHORÓB PSYCHICZNYCH, KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU.

9 ŚDS realizuje własny program dostoswany do potrzeb i zainteresowań uczestników
Personel opracowuje dla każdego podopiecznego indywidulany plan wspierająco – aktywizujący, którego przewidywany czas realizacji wynosi 6 miesięcy ŚDS opracowuje we własnym zakresie tygodniowe, miesięczne i roczne plany pracy

10 FORMY I METODY REHABILITACJI PROWADZONE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W ŚWIECIU * ZAJĘCIA W PRACOWNIACH: KULINARNEJ, RĘKODZIEŁA, KOMPUTEROWEJ, TECHNICZNEJ, * TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH ( ASERTYWNOŚĆ, TWÓRCZE MYŚLENIE, KONCENTRACJA UWAGI I USPRAWNIANIE PAMIĘCI, AUTOPREZENTACJA, WSPÓŁPRACA W ZESPOLE ), * PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA, * TERAPIA RUCHOWA ( GIMNASTYKA, SPACERY TERAPEUTYCZNE, GRY I ZABAWY RUCHOWE, ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE W SALI ĆWICZEŃ ).

11 TERAPIA ZAJĘCIOWA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W ŚWIECIU OBEJMUJE:
TERAPIA ZAJĘCIOWA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W ŚWIECIU OBEJMUJE: * ARTTERAPIĘ, * LOGOTERAPIĘ, * BIBLIOTERAPIĘ, * MUZYKOTERAPIĘ, * CHOREOTERAPIĘ, * ERGOTERAPIĘ, * GRY I ZABAWY RUCHOWE, * TERAPIĘ RUCHEM.

12 WIGILIA ORAZ JASEŁKA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W ŚWIECIU
GRUDZIEŃ 2011 WIGILIA ORAZ JASEŁKA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W ŚWIECIU

13 W RAMACH INTEGRACJI ZE SPOŁECZEŃSTWEM ODBYWAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ WYJŚCIA ORAZ SPOTKANIA INTEGRACYJNE
Spotkanie kolędowe z młodzieżą z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działającego przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu

14 Jasełka, w wykonaniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, wystawione w Domu Dziennego Pobytu w Świeciu

15 Jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tuszynach

16 Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu zajmuje się również działalnością kulturalno – oświatową, która obejmuje: * zwiedzanie zabytków i muzeów, * uczestniczenie w seansach filmowych, przedstawieniach teatralnych, * udział w wycieczkach, * udział w kółku teatralnym.

17 W ramach wyjść integracyjnych ze środowiskiem lokalnym uczestnicy brali udział w zajęciach organizowanych w: * Kościele NPNMP w Świeciu, * Hali Widowiskowo – Sportowej ( m. in. w kręgielni ), * Domu Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Świeciu, * Florencji, * Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych, * Izbie Regionalnej, * Zamku Pokrzyżackim, * Urzędzie Miasta, * Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Wisły, * Muzeum Pożarnictwa, * Państwowej Straży Pożarnej, * Stadionie „ Wda”, * Kaplicy Szpitala Wojewódzkiego, * Straży Miejskiej, * Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, * Bibliotece Pedagogicznej, *sklepach na terenie miasta ( trening budżetowy i zaradności życiowej ).

18 Wyjście do Izby Regionalnej w Świeciu

19 Poznanie historii Kościoła pw
Poznanie historii Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu

20 Zabawa Karnawałowa zorganizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi

21 Zabawa Karnawałowa, z grupą młodzieży niepełnosprawnej „Bliżej siebie, bliżej świata” ze Świekatowa, zorganizowana w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świeciu

22 Spacer Terapeutyczny. Poznawanie terenów leżących u ujścia rzeki Wisły.

23 Inscenizacja pt.: „ Opowieść Wielkanocna” wystawiona przez wychowanków Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „ Gniazdo” z Terespola Pomorskiego

24 Wielkanoc zorganizowana w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świeciu

25 „ Majówka”, zorganizowana w Środowiskowym Domu Samopomocy, z młodzieżą niepełnosprawną „ Bliżej siebie, bliżej innych” ze Świekatowa.

26 Dzień Matki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świeciu

27 II Turniej Kręglarski Środowiskowych Domów Samopomocy w Toruniu.
I miejsce grupowe I miejsce indywidualne III miejsce indywidualne

28 Inscenizacja słowno – muzyczna o życiu i twórczości Jana Pawła II, przygotowana przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu, wystawiona dla Podopiecznych Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo.

29 Integracja uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy z młodzieżą z Gimnazjum nr 1 w Świeciu

30 Spotkanie integracyjne przy grillu z rodzinami uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy

31 Odwiedziny strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

32 W ramach zajęć grupowych zrealizowano następujące tematy: 1
W ramach zajęć grupowych zrealizowano następujące tematy: 1. „Sylwestrowa noc” – powitanie Nowego Roku w różnych kulturach. 2. Dzień babci i dziadka – tradycje i wspomnienia. 3. Złość – jak nad nią panować. 4. Kultura osobista – jak się zachować w różnych sytuacjach. 5. Moja hierarchia wartości. 6. Higiena osobista. 7. Jak zapobiegać przeziębieniom i grypie. 8. Prawidłowe odżywianie. 9. Świat naszych uczuć. 10. Ludzkie emocje a reklama. 11. Święto zakochanych. 12. Dzień kobiet. 13. Autoprezentacja. 14. Czy potrafimy być tolerancyjni. 15. Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 16. Prezentacja multimedialna „ Mikołąj Kopernik” – jego życie i twórczość. 17. Święta Wielkanocne – zwyczaje i obchody. 18. Zdrowy styl życia. 19. Jestem świadomym obywatelem. 20. Możliwości i formy spędzania wolnego czasu. 21. Znaczenie i rola matki w naszym życiu. 22. Moje wady i zalety – uświadomienie tego, co w nas dobre, praca nad naszymi słabościami, wzmacniane dobrych stron. 23. Wynalazki XIX wieku – pokaz multimedialny. 24. Dni kultury żydowskiej. 25. Podstawowe zasady kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.

33 Życie w Środowiskowym Domu Samopomocy

34 15 dnia każdego miesiąca obchodzone są, w Środowiskowym Domu Samopomocy, urodziny uczestników, którzy urodzili się w danym miesiącu.

35

36 MECZ SIATKÓWKI Z ODDZIAŁEM XIII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH

37 WYJŚCIE NA STADION WDA

38 WIZYTA W URZĘDZIE MIASTA ORAZ STAROSTWIE POWIATOWYM

39 SPOTKANIE INTEGRACYJNE, PRZY GRILLU, Z UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

40 WIZYTA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI

41 WIZYTA W KOMENDZIE POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

42 DNI OTWARTE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY Serdecznie zapraszamy
osoby zainteresowane działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu w drugi i trzeci czwartek każdego miesiąca w godzinach od 1000 do 1200. Każdy chętny może zwiedzić ośrodek i zapoznać się z zajęciami, w których biorą udział uczestnicy. Wszystkich serdecznie zapraszamy.


Pobierz ppt "ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŚWIECIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google