Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rola domu maklerskiego w procesie wprowadzania spółki na giełdę Internetowy Dom Maklerski S.A. www.idmsa.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rola domu maklerskiego w procesie wprowadzania spółki na giełdę Internetowy Dom Maklerski S.A. www.idmsa.pl."— Zapis prezentacji:

1 1 Rola domu maklerskiego w procesie wprowadzania spółki na giełdę Internetowy Dom Maklerski S.A. www.idmsa.pl

2 2 Rynek kapitałowy w Polsce Rynek kapitałowy Rynek publiczny (KPWiG) Rynek niepubliczny Rynek pierwotnyRynek wtórny Rynek urzędowy (GPW)Rynki nieurzędowe Rynek giełdowyRynek pozagiełdowy Internetowy Dom Maklerski S.A.

3 3 Instytucje rynku kapitałowego KPWiG KDPW GPW Centralna Tabela Ofert Biura maklerskie Instytucje doradcze Inwestorzy Internetowy Dom Maklerski S.A.

4 4 Ważniejsze kroki w drodze na parkiet Przygotowanie i przekształcenie spółki; Sporządzenie prospektu emisyjnego; Złożenie wniosku do KPWiG; Decyzja o upublicznieniu; Internetowy Dom Maklerski S.A. Przeprowadzenie i rozliczenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie (PDA lub akcje po rejestracji sądowej).

5 5 Funkcje domu maklerskiego Wynikające z przepisów; Koordynacja działań; Doradztwo; Wsparcie; Przygotowanie spółki; Oferowanie akcji; Promocja spółki; Inne funkcje domu maklerskiego. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

6 6 Funkcje domu maklerskiego wynikające z przepisów Pośrednictwo w złożeniu wniosku (zawiadomienia) do KPWiG o wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu; Przygotowanie konstrukcji oferty w prospekcie emisyjnym; Przyjmowanie zapisów na akcje w publicznym obrocie; Rozliczenie oferty. Zgodnie z art. 5 oraz art. 68 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi pośrednictwo domu maklerskiego jest obowiązkowe Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

7 7 Koordynacja działań Kompleksowe koordynowanie całości działań związanych z procesem upublicznienia; Przygotowanie harmonogramu działań i bieżąca weryfikacja planowanych terminów, w tym terminu oferty – zgodnie z aktualną sytuacją rynkową; Koordynacja całości działań związanych z prospektem emisyjnym. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

8 8 Doradztwo Kompleksowe doradztwo w zakresie związanym z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu; Doradztwo w zakresie stosownych przekształceń spółki: przekształcenie w spółkę akcyjną, określenie optymalnej struktury kapitału po przekształceniu itp.; Doradztwo dla spółki w zakresie określenia warunków emisji: ceny emisyjnej, wielkości emisji, konstrukcji oferty itp. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

9 9 Wsparcie Pomoc w wyborze innych podmiotów związanych z procesem upublicznienia (doradca prawny, firma konsultingowa, doradca prawny, agencja marketigowa itp.); Przygotowanie w imieniu emitenta wniosku (zawiadomienia) o wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu do KPWiG wraz z kompletem załączników; Przygotowanie w imieniu spółki wniosków do GPW i KDPW; Wsparcie dla spółki w początkowym jej okresie jako spółki publicznej, w tym w zakresie obowiązków informacyjnych. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

10 10 Przygotowanie spółki Przygotowanie emitenta do pełnienia funkcji spółki publicznej: do wykonywania obowiązków informacyjnych, do zachowywania procedur poufności, reguł corporate governance, właściwego stosunku do inwestorów itp.; Przeprowadzenie wstępnego audytu prawnego i finansowego w celu zdiagnozowania i usunięcia ewentualnych słabych punktów spółki przed rozpoczęciem procesu upubliczniania. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

11 11 Udział w promocji spółki Przygotowanie materiałów informacyjnych dla inwestorów; Pomoc w zaplanowaniu kampanii marketingowej; Uczestnictwo w działaniach marketingowych (np. udział w road-show). Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

12 12 Oferowanie akcji Zorganizowanie konsorcjum emisyjnego Aktywne uczestnictwo w oferowaniu akcji; Przygotowanie propozycji przydziału akcji inwestorom; Rozliczenie oferty z innymi uczestnikami konsorcjum; Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

13 13 Inne funkcje domu maklerskiego Przyjęcie do depozytu akcji wydanych w formie materialnej; Przygotowanie prospektu emisyjnego (bez części biegłego rewidenta i ew. części prawnej); Pełnienie funkcji sponsora emisji i animatora Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

14 14 Model działania IDMSA.PL Wstępny audyt spółki; Podpisanie umowy; Pełnienie funkcji koordynatora; Dobór właściwych partnerów do realizacji procesu upublicznienia; Ofensywne podejście do oferowania; Udział w promocji; Wsparcie dla spółki na każdym etapie; Opieka nad spółką na giełdzie. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A. Nie kolekcjonujemy podpisanych a niezrealizowanych umów !

15 15 Wybór domu maklerskiego przez emitenta Cena to nie wszystko Kryteria formalne wyboru Kryteria nieformalne wyboru Internetowy Dom Maklerski S.A.

16 16 Czy są jakieś pytania ? Internetowy Dom Maklerski S.A. www.idmsa.pl


Pobierz ppt "1 Rola domu maklerskiego w procesie wprowadzania spółki na giełdę Internetowy Dom Maklerski S.A. www.idmsa.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google