Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola domu maklerskiego w procesie wprowadzania spółki na giełdę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola domu maklerskiego w procesie wprowadzania spółki na giełdę"— Zapis prezentacji:

1 Rola domu maklerskiego w procesie wprowadzania spółki na giełdę
Internetowy Dom Maklerski S.A.

2 Rynek kapitałowy w Polsce
Rynek niepubliczny Rynek publiczny (KPWiG) Rynek pierwotny Rynek wtórny Rynek urzędowy (GPW) Rynki nieurzędowe Rynek giełdowy Rynek pozagiełdowy Internetowy Dom Maklerski S.A.

3 Instytucje rynku kapitałowego
KPWiG KDPW GPW Centralna Tabela Ofert Biura maklerskie Instytucje doradcze Inwestorzy Internetowy Dom Maklerski S.A.

4 Ważniejsze kroki w drodze na parkiet
Przeprowadzenie i rozliczenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie (PDA lub akcje po rejestracji sądowej). Przygotowanie i przekształcenie spółki; Sporządzenie prospektu emisyjnego; Złożenie wniosku do KPWiG; Decyzja o upublicznieniu; Internetowy Dom Maklerski S.A.

5 Funkcje domu maklerskiego
Wynikające z przepisów; Koordynacja działań; Doradztwo; Wsparcie; Przygotowanie spółki; Oferowanie akcji; Promocja spółki; Inne funkcje domu maklerskiego. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

6 Funkcje domu maklerskiego wynikające z przepisów
Pośrednictwo w złożeniu wniosku (zawiadomienia) do KPWiG o wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu; Przygotowanie konstrukcji oferty w prospekcie emisyjnym; Przyjmowanie zapisów na akcje w publicznym obrocie; Rozliczenie oferty. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Zgodnie z art. 5 oraz art. 68 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi pośrednictwo domu maklerskiego jest obowiązkowe Internetowy Dom Maklerski S.A.

7 Internetowy Dom Maklerski S.A.
Koordynacja działań Kompleksowe koordynowanie całości działań związanych z procesem upublicznienia; Przygotowanie harmonogramu działań i bieżąca weryfikacja planowanych terminów, w tym terminu oferty – zgodnie z aktualną sytuacją rynkową; Koordynacja całości działań związanych z prospektem emisyjnym. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

8 Internetowy Dom Maklerski S.A.
Doradztwo Kompleksowe doradztwo w zakresie związanym z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu; Doradztwo w zakresie stosownych przekształceń spółki: przekształcenie w spółkę akcyjną, określenie optymalnej struktury kapitału po przekształceniu itp.; Doradztwo dla spółki w zakresie określenia warunków emisji: ceny emisyjnej, wielkości emisji, konstrukcji oferty itp. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

9 Internetowy Dom Maklerski S.A.
Wsparcie Pomoc w wyborze innych podmiotów związanych z procesem upublicznienia (doradca prawny, firma konsultingowa, doradca prawny, agencja marketigowa itp.); Przygotowanie w imieniu emitenta wniosku (zawiadomienia) o wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu do KPWiG wraz z kompletem załączników; Przygotowanie w imieniu spółki wniosków do GPW i KDPW; Wsparcie dla spółki w początkowym jej okresie jako spółki publicznej, w tym w zakresie obowiązków informacyjnych. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

10 Internetowy Dom Maklerski S.A.
Przygotowanie spółki Przygotowanie emitenta do pełnienia funkcji spółki publicznej: do wykonywania obowiązków informacyjnych, do zachowywania procedur poufności, reguł corporate governance, właściwego stosunku do inwestorów itp.; Przeprowadzenie wstępnego audytu prawnego i finansowego w celu zdiagnozowania i usunięcia ewentualnych słabych punktów spółki przed rozpoczęciem procesu upubliczniania. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

11 Udział w promocji spółki
Przygotowanie materiałów informacyjnych dla inwestorów; Pomoc w zaplanowaniu kampanii marketingowej; Uczestnictwo w działaniach marketingowych (np. udział w road-show). Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

12 Internetowy Dom Maklerski S.A.
Oferowanie akcji Zorganizowanie konsorcjum emisyjnego Aktywne uczestnictwo w oferowaniu akcji; Przygotowanie propozycji przydziału akcji inwestorom; Rozliczenie oferty z innymi uczestnikami konsorcjum; Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

13 Inne funkcje domu maklerskiego
Przyjęcie do depozytu akcji wydanych w formie materialnej; Przygotowanie prospektu emisyjnego (bez części biegłego rewidenta i ew. części prawnej); Pełnienie funkcji sponsora emisji i animatora Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

14 Model działania IDMSA.PL
Wstępny audyt spółki; Podpisanie umowy; Pełnienie funkcji koordynatora; Dobór właściwych partnerów do realizacji procesu upublicznienia; Ofensywne podejście do oferowania; Udział w promocji; Wsparcie dla spółki na każdym etapie; Opieka nad spółką na giełdzie. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Nie kolekcjonujemy podpisanych a niezrealizowanych umów ! Internetowy Dom Maklerski S.A.

15 Wybór domu maklerskiego przez emitenta
Cena to nie wszystko Kryteria formalne wyboru Kryteria nieformalne wyboru Internetowy Dom Maklerski S.A.

16 Internetowy Dom Maklerski S.A.
Czy są jakieś pytania ? Internetowy Dom Maklerski S.A.


Pobierz ppt "Rola domu maklerskiego w procesie wprowadzania spółki na giełdę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google