Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODŁOŻENIEM ŁADUNKU WYBUCHOWEGO lub INNĄ FORMĄ RAŻENIA ZBIOROWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODŁOŻENIEM ŁADUNKU WYBUCHOWEGO lub INNĄ FORMĄ RAŻENIA ZBIOROWEGO"— Zapis prezentacji:

1 PODŁOŻENIEM ŁADUNKU WYBUCHOWEGO lub INNĄ FORMĄ RAŻENIA ZBIOROWEGO
PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA PODŁOŻENIEM ŁADUNKU WYBUCHOWEGO lub INNĄ FORMĄ RAŻENIA ZBIOROWEGO (zadania kierowcy środka transportu publicznego) Za zgodą i przy współpracy KWP w Katowicach podinsp. mgr Robert Zasłona asp.szt. mgr Jarosław Leszko Sztab Policji KWP w Białymstoku

2 ZANIM POWSTANIE ZAGROŻENIE
sprawdzenie środka transportu przed wyjazdem w trasę wiedza o procedurach postępowania obserwacja otoczenia (symptomy)

3 UJAWNIENIE ZAGROŻENIA (NIEZNANEGO PRZEDMIOTU MOGĄCEGO STANOWIĆ ZAGROŻENIE WYBUCHOWE lub INNĄ FORMĘ RAŻENIA ZBIOROWEGO) ZADANIA KIEROWCY: 1. Zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik, włączyć, światła awaryjne, pozostawić otwarte drzwi 2. Ustalić spośród pasażerów właściciela podejrzanego przedmiotu, 3. Jeśli go nie ma: nakazać pasażerom opuszczenie pojazdu wraz ze swoimi bagażami i rzeczami osobistymi i oddalenie się od niego na minimum 150 metrów.

4 UJAWNIENIE ZAGROŻENIA (NIEZNANEGO PRZEDMIOTU MOGĄCEGO STANOWIĆ ZAGROŻENIE WYBUCHOWE lub INNĄ FORMĘ RAŻENIA ZBIOROWEGO) ZADANIA KIEROWCY (cd): 4. Jeśli to możliwe sprawdzić wzrokowo ze wszystkich stron jaka jest zawartość tego przedmiotu – W ŻADNYM PRZYPADKU NIE WOLNO GO DOTYKAĆ! 5. Przez dostępne środki łączności (radio CB, tel. komórkowy) powiadomić dyspozytora firmy o zaistniałej sytuacji. 6. Jeśli to możliwe odjechać pojazdem w bezpieczne miejsce tj. z dala od dużych skupisk ludności, często uczęszczanych szlaków komunikacyjnych, parkingów, stacji benzynowych, linii przesyłu gazu, energii elektrycznej, itp.

5 UJAWNIENIE ZAGROŻENIA (NIEZNANEGO PRZEDMIOTU MOGĄCEGO STANOWIĆ ZAGROŻENIE WYBUCHOWE lub INNĄ FORMĘ RAŻENIA ZBIOROWEGO) ZADANIA KIEROWCY (cd): 7. Po zatrzymaniu: -   opuścić pojazd, - nie dopuszczać do zaparkowania w pobliżu innych pojazdów, zwłaszcza przewożących materiały niebezpieczne oraz gromadzenia się osób postronnych (strefa bezpieczna to minimum 150 metrów)   Poinformować przybyłych policjantów o okolicznościach zdarzenia: - miejscu w którym znajduje się podejrzany przedmiot, - zaobserwowanych jego cechach zewnętrznych (wydobywający się dźwięk, zapach, wystające przewody elektryczne, itp.), - przekazać policjantom kluczyki pojazdu i wykonywać ich polecenia.

6 WSKAZÓWKI DO ROZMOWY Z OSOBĄ INFORMUJĄCĄ O ZAGROŻENIU:
Spokój i opanowanie Zebranie maksimum informacji o osobie i zagrożeniu (najlepiej według protokołu)

7 PODEJRZANEGO PRZEDMIOTU BEZWZGLĘDNIE NIE NALEŻY DOTYKAĆ!!!
PAMIĘTAJ! PODEJRZANEGO PRZEDMIOTU BEZWZGLĘDNIE NIE NALEŻY DOTYKAĆ!!!

8 P Y T A N I A ?

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PODŁOŻENIEM ŁADUNKU WYBUCHOWEGO lub INNĄ FORMĄ RAŻENIA ZBIOROWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google