Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FILANTROPIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FILANTROPIA."— Zapis prezentacji:

1 FILANTROPIA

2 Filantropia (gr. φιλανθρωπία philanthrōpia – dobroczynność, życzliwość; φιλάνθρωπος philánthrōpos – kochający ludzkość) to działalność osób bądź instytucji, polegająca na bezinteresownym udzielaniu pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym. W ścisłym znaczeniu tego słowa, filantropia jest świecką ideą czerpiąca inspirację z idei humanitaryzmu, w odróżnieniu od nakazów religijnych: charytatywności chrześcijańskiej, zakatu muzułmańskiego czy cdaki występującej w judaizmie.

3 Filantropia w Polsce

4 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - fundacja charytatywna, której podstawowym celem zgodnie ze statutem jest: "działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej". Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazywana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podstawowym elementem Finału jest granie "wielkiej orkiestry", czyli odbywające się w całym kraju (a także poza granicami) koncerty muzyczne, z których dochód przeznaczany jest na cele Fundacji. W czasie finału organizowanych jest również wiele innych form zbiórki funduszy, z których najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach miast prowadzona przez szerokie rzesze wolontariuszy. Zgromadzone pieniądze są za każdym razem przeznaczane na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci.

5 Fundacja Polsat, jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od dwunastu lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne środki farmaceutyczne czy skomplikowane zabiegi operacyjne wiążą się z kosztami, które często przekraczają finansowe możliwości rodziców. Państwowa służba zdrowia z wielu powodów nie jest w stanie otoczyć właściwą opieką wszystkich potrzebujących. Fundacja Polsat ratuje zdrowie i życie dzieci, które bez jej pomocy nie mają szans na wyzdrowienie.

6 "Fundacja to most pomiędzy tymi, którzy potrzebują pomocy i tymi, których serca są otwarte na dawanie nadziei". Bożena Walter Fundacja TVN „nie jesteś sam” została założona w maju 2001 roku przez Zarząd TVN. Na czele tego przedsięwzięcia stanęła Bożena Walter. Stacja pokrywa wszystkie koszty związane z utrzymaniem Fundacji, tak więc zdobyte przez nas pieniądze w całości mogą być przekazywane na rzecz naszych podopiecznych. “Fundacja TVN dysponuje potężną bronią, jaką jest dostęp do telewizji. Wystarczy wiarygodnie opisać telewidzom zdarzenia i pokornie prosić o nadsyłanie pieniędzy, czyli SMS-ów.” – mówi Pani Prezes. Postanowiliśmy, że w pierwszej kolejności będziemy pomagać bohaterom reportaży telewizyjnych. Jak mówi Bożena Walter “to był mądry, i bezpieczny ruch. Osoby, którym zaczęliśmy pomagać, były sprawdzone przez dziennikarzy. Nie wchodziło w grę oszustwo, a dziennikarz mógł nie tylko pokazać czyjś dramat na antenie, ale także dzięki fundacyjnym pieniądzom często całkowicie zmienić życie swojego bohatera.” Tak więc od lat pomagamy bohaterom TVN-owskich programów („Pod Napięciem”, „Rozmów w Toku”, „UWAGI!”, „Faktów”, czy wreszcie fundacyjnych „Zielonych Drzwi” I in.). Ale to tylko cząstka spraw podejmowanych przez Fundację. W drugiej kolejności reagujemy na tysiące indywidualnych próśb przychodzących do nas za pośrednictwem listów lub maili. Wszystkie podlegają dokładnej weryfikacji przeprowadzanej przez wyspecjalizowanych pracowników Fundacji. Fundacja bardzo często ma do czynienia z przejmującymi ludzkimi historiami, w których skomplikowane choroby łączą się z biedą. Pomagamy ciężko chorym dzieciom, ale nie zapominamy o ludziach starszych i samotnych. Wspieramy osoby niesłyszące, dotknięte chorobami genetycznymi, pomagamy niepełnosprawnym – finansujemy turnusy rehabilitacyjne, kupujemy wózki inwalidzkie, protezy kończyn. Na pomoc Fundacji TVN mogą liczyć także szpitale i ośrodki pomocy, tj. domy dziecka, ośrodki rehabilitacji. Poza tym Fundacja TVN „nie jesteś sam” zajmuje się zakupem sprzętu medycznego dla placówek medycznych. W zależności od posiadanych środków pomagamy również w remontach specjalistycznych klinik w szpitalach. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z rozmiaru tragedii, jakie dotykają tysiące ludzi wokół nas. Tak samo, jak nie mieliśmy pojęcia, ile radości, satysfakcji I poczucia sensu może dawać pomaganie ludziom w potrzebie. Dlatego pomagamy pomagać.

7 Fundacja Mam Marzenie (FMM) - Organizacja pozarządowa założona 14 czerwca 2003 roku przez Piotra Piwowarczyka w Krakowie. Wzorowana jest na amerykańskiej fundacji Make-a-Wish, zajmującej się spełnianiem marzeń ciężko chorych dzieci, której pierwszym spełnionym marzeniem było marzenie chorego na białaczkę Chrisa Greiciusa. FMM posiada status organizacji pożytku publicznego. Od października 2007 roku ambasadorem Fundacji jest Małgorzata Kożuchowska.

8 Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. W placówkach prowadzonych przez Fundację udzielamy pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej ofiarom krzywdzenia i ich opiekunom. Działamy na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych w charakterze świadków. Prowadzimy programy profilaktyki krzywdzenia dzieci przez dorosłych oraz rówieśników, m.in. program przeciwdziałania zagrożeniom dzieci w Internecie oraz program wsparcia rodziców przeżywających trudności w wychowaniu dzieci. Organizujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla różnych grup profesjonalnych oraz zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowanych działań.

9 Caritas – jedna z największych organizacji charytatywnych działających w Polsce, jak i na świecie. Nadzór nad nią pełni Konferencja Episkopatu Polski. Na ziemiach polskich związki towarzystw dobroczynnych powstały również na przełomie stuleci: w 1895 we Lwowie powstał Związek Katolickich Towarzystw i Zakładów Dobroczynnych, który koordynował pracę stowarzyszeń św. Wincentego a’Paulo oraz innych towarzystw i dzieł charytatywnych. W 1907 ks. Stanisław Adamski wraz z ks. Piotrem Wawrzyniakiem zwołał w Poznaniu zebranie organizacyjne Związku Polsko-Katolickich Towarzystw Dobroczynnych. Poznański Związek Caritas wzorujący się w swej organizacji i formach pracy na niemieckim Caritasverband odegrał pionierską rolę w stosunku do inicjatyw, które po odrodzeniu Polski zostały podjęte we wszystkich diecezjach w Polsce. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych prawie we wszystkich diecezjach w Polsce powstały lokalne związki Caritas. W 1937 powstał projekt stworzenia centrali diecezjalnych związków, na przeszkodzie w realizacji tego projektu stanęła II wojna światowa.

10 Dziękuję za obejrzenie prezentacji
Monika Marciniak


Pobierz ppt "FILANTROPIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google