Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomiary prędkości światła

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomiary prędkości światła"— Zapis prezentacji:

1 Pomiary prędkości światła

2 Prędkość światła Pierwszą propozycję pomiaru
podał Galileusz. Wszystkie późniejsze pomiary są w pewnym sensie modyfikacją metody Galileusza Prędkość światła w zakresie widzialnym c = 1.1 m/s

3 Odkrywca: Olaf Roemer w 1676 r. Obliczył on, że c = 214 300 km/s.
Metoda czasu przelotu światła przez orbitę Ziemi Odkrywca: Olaf Roemer w 1676 r. Obliczył on, że c = km/s. Io wyłania się zza Jowisza dla obserwatora na Ziemi Po upływie pół roku Io pokazuje się 20 min później

4 Aberracja światła Odkrywca: William Bradley (1727) Wynik: c= km/s

5 Metoda Fizeau (koło zębate) 1849
Pierwszy pomiar w warunkach “laboratoryjnych” (ziemskich) Dobierając szybkość rotacji można było zapewnić przebieg odbitego od lustra światła przez kolejną szczelinę. Fizeau uzyskał wartość c = ±500 km/s.

6 Metoda Foucault od 1850 Metoda wirującego zwierciadła

7 Teoria eteru Teorie XIX-wieczne zakładały, że światło rozchodzi się w jakimś hipotetycznym ośrodku, zwanym eterem. W tym przypadku tylko w układzie, który by spoczywał względem eteru, byłaby spełniona równość: Jeśli mierzylibyśmy prędkość światła w układzie poruszającym się z prędkością v względem eteru, to dla dwóch różnych kierunków tej prędkości uzyskalibyśmy dwa różne rezultaty na prędkość światła v + c, i -v+c.

8 Doświadczenie Michelsona-Morleya 1887

9

10 Doświadczenie Michelsona-Morleya 1887
Uzyskany wynik: Żadnego przesunięcia nie zaobserwowano. Doświadczenia tego typu powtarzano wielokrotnie, zawsze z wynikiem negatywnym.

11 Wniosek: Prędkość światła w próżni nie zależy od częstości, ani od kierunku rozchodzenia się w przestrzeni. W 1983 roku zdefiniowano prędkość światła w próżni jako c = m s-1 i obecnie jednostka długości, metr, jest zdefiniowany jako odległość, którą światło w próżni przebiega w czasie 1/ sekundy

12 Elementy szczególnej teorii względności

13 Postulaty szczególnej teorii względności (A. Einstein)
1. Postulat o stałej prędkości światła Prędkość rozchodzenia się w próżni światła jest jednakowa w każdym kierunku we wszystkich inercjalnych układach odniesienia niezależnie od wzajemnego ruchu źródła i obserwatora. Jest to zarazem maksymalna prędkość rozchodzenia się oddziaływań w przyrodzie. 2. Zasada względności Einsteina Prawa przyrody mają jednakową postać we wszystkich inercjalnych układach odniesienia. Ich postać jest zatem niezmiennicza dla wszystkich obserwatorów w tych układach.

14 Kinematyka relatywistyczna

15 Transformacje Galileusza
Ruch wzgledny Transformacje Galileusza x = x’+ut y = y’ z = z’ t = t’

16 Niezmiennik transformacji Galileusza

17 Kłopoty z transformacją Galileusza przy końcu XIX wieku.
Nowo odkryte prawa elektromagnetyzmu (równania Maxwella): (1) Nie są niezmiennicze względem transformacji Galileusza; (2) Istnieje prędkość absolutna -fale elektromagnetyczne (światło) poruszają się ze stałą prędkością (c = 3 x 108 m/s) Próby wyjścia z impasu (1) Zasada względności nie obowiązuje dla elektromagnetyzmu (2) Istnieje bezwzględny układ odniesienia (eter) w którym prędkość światła jest równa c = 3 x 108 m/s.

18 Transformacje Lorentza
Współczynnik Lorentza

19 Transformacje Lorentza dla prędkości
Wyprowadźmy wyrażenia dla różniczek położenia i czasu. Ponieważ

20 Dylatacja czasu jest zwany czasem własnym
Mavis mierzy odstęp czasu: Stanley mierzy odstęp czasu: jest zwany czasem własnym Czas własny płynie wolniej !!!

21 Promieniowanie kosmiczne (miuony)
Miuony, których czas życia wynosi 2 s, powstające w promieniowaniu kosmicznym poruszają się z prędkością bliską c i docierają do powierzchni Ziemi. Od miejsca gdzie powstają do powierzchni Ziemi jest ok. 4800m Tymczasem powinny przebyć tylko ok. 600m (ct=3·108 m/s 2·10-6 s = 600 m) do chwili rozpadu w górnych warstwach atmosfery

22 Kontrakcja (skrócenie) długości Lorenza
Rozważmy znów układ nieruchomy U i ruchomy U’, i zmierzmy w obydwu tych układach długość odcinka. W układzie U mamy x2 – x1 wykonujemy pomiar w chwili t1 = t2, aby móc przyjąć, że x2 – x1 oznacza długość. W układzie U’ mamy odpowiednio x’2-x’1. Korzystając z transformacji Lorentza, otrzymujemy;

23 Skrócenie długości wg Mavis: wg Stanleya:

24 Przykład Załoga statku kosmicznego mierzy jego długość i otrzymuje wynik 400m. Jaką długość statku zmierzy obserwator na Ziemi, jeśli wiadomo, że prędkość statku u = 0.99c

25 Kontrakcja (skrócenie) długości Lorenza
Obserwator O powie, ze tyczka się skróciła i zmieściła w stodole. (jeśli L2/g < L) Biegacz O' stwierdzi, ze to stodoła się skróciła. Tyczka nie mogła się w niej zmieścić. Obaj mają rację !!! Różni ich zdanie na temat kolejności zdarzeń: minięcia wrót stodoły przez końce tyczki.

26 Względność jednoczesności zdarzeń
Dwa zdarzenia jednoczesne w jednym układzie odniesienia nie są jednoczesne z punktu widzenia obserwatora znajdującego się w układzie odniesienia poruszającym się względem pierwszego. Mavis twierdzi, że piorun uderzył najpierw w prawe drzwi wagonu, bo zbliża się do fali nadbiegającej od strony tych drzwi a oddala od fali nadbiegającej od lewej strony. Wg. Stanleya, piorun uderzył jednocześnie w prawe i lewe drzwi.

27 Paradoks bliźniąt

28 Interwał czasoprzestrzenny
Interwał czasoprzestrzenny między dwoma zdarzeniami definiujemy jako Interwał jest niezmiennikiem transformacji Lorenza ! Nie zależy od układu odniesienia, w którym go mierzymy. Interwały dzielimy na: Czasopodobne: s12>0 Zerowe: s12=0 Przestrzeniopodobne: s12<0

29 Przyczynowość Jeśli s12> 0 to można znaleźć taki układ odniesienia, w którym zdarzenia 1 i 2 będą zachodzić w tym samym miejscu. (s12)0.5 określa odstęp czasu między zdarzeniami w tym układzie Zdarzenia 1 i 2 mogą być powiązane przyczynowo. Ich kolejność jest zawsze ta sama. Jeśli s12< 0 to można znaleźć taki układ odniesienia, w którym zdarzenia 1 i 2 będą zachodzić w tej samej chwili. (s12)0.5 określa odległość przestrzenną między zdarzeniami w tym układzie Zdarzenia 1 i 2 NIE mogą by powiązane przyczynowo! Kolejność zdarzeń zależy od układu odniesienia.

30 Dynamika relatywistyczna

31 Masa relatywistyczna Zastanówmy się, jak można opisać zachowanie ciała pod wpływem sił w sytuacji, gdy transformacja Lorentza, (a nie Galileusza) jest prawdziwa. Chodzi o to, czy druga zasada dynamiki Newtona może być stosowana i czy zasada zachowania pędu ma taką samą postać we wszystkich układach inercjalnych. Okazuje się, że warunkiem zachowania pędu przy transformacji z jednego układu odniesienia do innego jest uwzględnienie zależność masy ciała m od jego prędkości V, danej następującym wyrażeniem m0 jest masą spoczynkową ciała. Masę m(V) nazywamy masą relatywistyczną

32 Pęd relatywistyczny Zależność masy od prędkości
Korzystając z klasycznej definicji Pęd relatywistyczny definiujemy więc

33 Relatywistyczne równanie ruchu
Relatywistyczne równanie ruchu możemy napisać w postaci: Otrzymamy więc,

34 Energia relatywistyczna
Einstein pokazał, że zasada zachowania energii jest spełniona w mechanice relatywistycznej pod warunkiem, że pomiędzy masą i całkowitą energią ciała zachodzi związek To równanie Einsteina opisuje równoważność masy i energii. Wynika z niego, że ciało w spoczynku ma zawsze pewną energię związaną z jego masa spoczynkową E0 nazywamy energią spoczynkową

35 Energię kinetyczną ciała poruszającego się z prędkością V obliczamy odejmując od energii całkowitej energię spoczynkową (nie związaną z ruchem) Widzimy, że mechanika relatywistyczna wiąże energię kinetyczną z przyrostem masy ciała. Jeżeli masa spoczynkowa cząstki zostanie zmniejszona o m, to nastąpi wyzwolenie energii Przykład Ile energii zawiera 1 g piasku? 1 g węgla dostarcza podczas spalania: Więc energia spoczynkowa piasku jest 3.1*109 razy większa.


Pobierz ppt "Pomiary prędkości światła"

Podobne prezentacje


Reklamy Google