Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego ID grupy: 97/46_P_G2 Opiekun: Arkadiusz Dera Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy Semestr/rok szkolny: Semestr II 2009/2010

3 Lokalny rynek pracy Rynek pracy – rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej. Rynek lokalny to taki w którym praca jest w zasięgu kilkudziesięciu kilometrów od miejsca zamieszkania.

4 Gorzów w liczbach Powierzchnia: 86 km 2 Położenie: 15 o 14' E 52 o 44' N Klimat: przejściowy strefy umiarkowanej z wpływami oceanicznymi Rzeki: Warta, Kłodawka, Srebrna Odległości: Berlin - 130 km Frankfurt/O- 80 km Kostrzyn / przejście graniczne - 45 km Poznań - 130 km Szczecin - 105 km

5 Szkoły: W roku szkolnym 2009/2010 w ramach miejskiej oświaty funkcjonuje: 29 przedszkoli, w tym: 3 integracyjne (Przedszkola Integracyjne nr: 9, 14, 27), 18 szkół podstawowych, w tym: 1 z filią (Szkoła Podstawowa nr 4), 3 specjalne,5 z oddziałami integracyjnymi (Szkoły Podstawowe nr 10, 13, 16, 20, 21) 1 sportowa, 1 z oddziałami sportowymi (Szkoła Podstawowa nr 17),

6 15 gimnazjów: w tym 3 specjalne, 1 gimnazjum dla dorosłych (Zespół Szkół Budowlanych), 5 z oddziałami integracyjnymi (Gimnazjum nr: 12, 13, 16, 20, 21), 1 sportowe, 4 z oddziałami sportowymi (Gimnazjum nr: 3, 12, 13, 20),

7 18 szkół ponadgimnazjalnych, w tym: 2 licea ogólnokształcące samodzielne (IV LO i V LO), Liceum Plastyczne, Sportowe Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 i 13 zespołów szkół. Kształcenie ustawiczne, praktyczne oraz dokształcanie teoretyczno - zawodowe dla pracowników młodocianych prowadzi Centrum Kształcenia Zawodowego. Ponadto miejska oferta oświatowa obejmuje 6 placówek pracy pozaszkolnej: - Młodzieżowy Dom Kultury, - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, - Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, - Stałe Szkolne Schronisko Młodzieżowe, - Szkoła Muzyczna I stopnia, - Szkoła Muzyczna I i II stopnia.

8 Ruch naturalny ludności (2009) Ilość mieszkańców - 125.383 (na 31 grudnia 2009) małżeństwa - 805 urodzenia - 1371, w tym 673 chłopcy, 698 dziewczynki zgony - 1.154 przyrost naturalny - 217

9 Bezrobocie (stan na marzec 2010) stopa bezrobocia - 8,5 proc. liczba bezrobotnych - 4919 z prawem do zasiłku - 1130 zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy - 23 osoby do 12 m-cy po ukończeniu szkoły - 145 młodzież do 25 lat - 802 osoby powyżej 50 lat - 1388 długotrwale bezrobotni - 982 bez kwalifikacji zawodowych - 1270 bez doświadczenia zawodowego - 838 niepełnosprawni - 766

10 Podmioty gospodarki narodowej (stan na 31 grudnia 2009) podmioty gospodarcze (ogółem) - 17.660 osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osob. prawnej - 1.406 spółdzielnie - 63 spółki handlowe - 1406 - w tym z udziałem kapitału zagranicznego - 485 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - 12.984

11 Gorzów Wielkopolski dostał nagrodę jako Gmina Fair Play- Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji w kategorii dużych miast w Polsce, w konkursie organizowanym przez Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową 2009 oraz 2007 r. Gorzów Wlkp. jest prężnym ośrodkiem przemysłowym z rozwiniętym przemysłem chemicznym, elektronicznym, energetycznym, farmaceutycznym, lekkim, maszynowym, metalowym, motoryzacyjnym, spożywczym, włókienniczym.

12 Ostanie 10 lat na rynku pracy w Gorzowie: W 2001 mieliśmy bardzo wysoki wskaźnik bezrobocia wynoszący blisko 20% Od 2001 r. w mieście działa podstrefa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która z sukcesem wspiera i obsługuje inwestorów krajowych i zagranicznych, tworzących nowe miejsca pracy w przemyśle i usługach.

13 Ostanie 10 lat na rynku pracy w Gorzowie: Do największych pod względem ilości zatrudnienia firm działających w jej obszarze należą: tajwański TPV Displays Polska Sp. z o.o., z branży elektronicznej, zatrudniający około 2100 osób - największy pracodawca w mieście oraz hiszpańska Faurecia Gorzów Sp. z o.o., zajmująca się m.in. działalnością motoryzacyjną i zatrudniająca około 800 pracowników (stan na grudzień 2008r.).

14 Ostanie 10 lat na rynku pracy w Gorzowie: Ponadto w gorzowskiej podstrefie działają m.in. takie firmy jak: Goma Sp. z o.o., HMP Heidenhainmicroprint Sp. z o.o., I.M.C. Engineering Poland Sp. z o.o., High Tech Mechatronics Sp. z o.o., Yetico S.A., Auto Galeria Sp. z o.o., Fabryka Włókien Filtry Haft Sp. z o.o., Ziel-Bruk Sp. z o.o.

15 Sukces roku 2008 W październiku 2008 roku mieliśmy do czynienia z rekordowo niskim bezrobociem, stopa bezrobocia wynosiła wówczas 3,4%, co przesądzało, że Gorzów Wielkopolski utrzymywał się na pierwszym miejscu w województwie lubuskim z najmniejszym bezrobociem.

16 Pożądane i niepożądane zawody w Gorzowie Wielkopolskim Lista 8 najbardziej poszukiwanych zawodów w Gorzowie Wielkopolskim: pracownik biurowy, technicy i inny średni personel, pracownik przy pracach prostych, ogrodnik, kurier, operator urządzeń, referent sądowy, asystent usług telekomunikacyjnych.

17 Pożądane i niepożądane zawody w Gorzowie Wielkopolskim Lista 6 najmniej poszukiwanych zawodów w Gorzowie Wielkopolskim: tkacz, specjalisty ds. ekonomicznych, producent warzyw i kwiatów, mechanik maszyn, socjolog, politolog.

18 Lokalny rynek edukacji W gorzowskich szkołach od kilku lat szykuje się korelacje przedmiotowe i kierunkowe w celu zapewnienia fachowej kadry pracowniczej na terenie nowo powstałych zakładów. Największą rolę odgrywają w tym obszarze technika mechaniczne i elektryczne. Podpisano porozumienia o współpracy pomiędzy szkołami a największym gorzowskim pracodawcą tajwańską spółką wysokiej techniki produkującą telewizory i monitory.

19 Lokalny rynek edukacji Na gorzowskich uczelniach można studiować m.in.: marketing i zarządzanie, administrację, turystykę, rachunkowość i finanse, filologię polską i obcą, pedagogikę i kilka kierunków sportowo-nauczycielskich. Ogólnie podsumowując kierunki humanistyczne co w mieście przemysłowo-usługowym nie przydaje się za bardzo. Pracę można znaleźć w budownictwie, restauracjach i hotelach, instytucjach sektora publicznego, finansach, ubezpieczeniach oraz usługach.

20 Lokalny rynek edukacji PWSZ największa uczelnia w Gorzowie powoli zmienia ofertę edukacyjną. W tym celu przeprowadzono badania analizujące gorzowski rynek pracy i dlatego właśnie uruchomiono nowe kierunki. Postawiono na studia inżynierskie. Takich w mieście jeszcze nie było.

21 Lokalny rynek edukacji Powstaną nowe kierunki: INFORMATYKA

22 Lokalny rynek edukacji Powstaną nowe kierunki: BUDOWA MASZYN

23 Lokalny rynek edukacji Powstaną nowe kierunki: MECHANIKA

24 Lokalny rynek edukacji Władze miasta Gorzowa nie zapomniały o najmłodszych. Od 2 lat istnieje w naszym mieście pilotażowy program: Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej. Głównym celem projektu było przygotowanie gimnazjalistów do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i wyboru zawodu. W okresie od listopada 2008 r. do maja 2010 r. przeprowadzono 3090 godzin zajęć warsztatowych. Zajęcia prowadzone były przez zespół ekspertów (doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy), który liczył 17 osób.

25 Lokalny rynek edukacji W ich trakcie koncentrowano się na następujących zagadnieniach (stanowiących treść modułów warsztatowych): praca w życiu człowieka, poznaję siebie, w świecie zawodów, drogi i możliwości kształcenia – aktualny system edukacji w Polsce, współczesny rynek pracy, moje decyzje – określanie celów zawodowych i edukacyjnych. Dodatkowo każda klasa wzięła udział w wycieczce zawodoznawczej. Uczniowie pracowali na zajęciach z materiałami przygotowanymi przez zespół ekspertów, które zostały wydrukowane jako portfolio i przekazane uczestnikom.

26 Lokalny rynek edukacji Uczniowie i rodzice mogli korzystać również z porad specjalistów w ramach dyżurów prowadzonych w utworzonym na potrzeby realizacji projektu Centrum Poradnictwa Zawodowego przy Zespole Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych. CPZ został wyposażony w niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne (programy multimedialne, testy, literatura).

27 Lokalny rynek edukacji Oferta skierowana do uczniów okazała się być interesującą z ich punktu widzenia, o czym świadczą wyniki ewaluacji. Ankietowani w większym stopniu poznali tematykę poradnictwa i doradztwa zawodowego. Wyniki potwierdzają pozytywne zmiany zachodzące w wiedzy, postawach uczniów przydatnych w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

28 Lokalny rynek edukacji My także jako uczniowie gorzowskich gimnazjów braliśmy udział w tych warsztatach, dlatego z satysfakcją możemy potwierdzić, że dzięki tym zajęciom mamy dużo większe pojecie o tym czym jest rynek pracy, jak wielkim nieszczęściem dla człowieka jest bezrobocie i jak ważnym jest samodzielne w pełni świadome wybranie przyszłej ścieżki zawodowej

29 Lokalny rynek pracy Podsumowanie: Nasze miasto w swojej historii przeszło przez wiele problemów: Upadek wielkich zakładów pracy, 20% bezrobocie Brak rozwiniętej sieci szkół wyższych

30 Lokalny rynek pracy Jednak dzięki zaangażowaniu samorządu terytorialnego, inwestycjom i rozwojem edukacji wszystkie te problemy zostały zniwelowane. Bezrobocie spadło poniżej 4% przed samym światowym kryzysem, powstało mnóstwo programów aktywizujących zawodowo społeczeństwo, Zbudowano od podstaw kilka wyższych uczelni, które stale poszerzają swoją ofertę edukacyjną w odpowiedzi na potrzeby rynku. Na naszym terenie rozwija się ośrodek wysokiej techniki – duma naszego miasta.

31 Lokalny rynek pracy Czy mieszkamy w idealnym miejscu w Polsce? Pewnie nie, choć wielu z nas nie zamieniłoby gorzowskiej Stali na Legię Warszawa czy Wisłę Karków. I nawet jeśli w przyszłości przyjdzie nam się przeprowadzić do dużego ośrodka uniwersyteckiego to będziemy dumni, że wcale nie największy Gorzów Wlkp. stale się rozwija i dba o swoich mieszkańców by żyli w zadbanym, nowoczesnym mieście w którym jest praca, stadion żużlowy, teatr i piękne parki.

32 Lokalny rynek pracy Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google