Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Pojęcie komunikacja niewerbalna większość ludzi rozumie jako komunikację realizowaną za pośrednictwem środków innych niż słowa, jest ona „porozumiewaniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Pojęcie komunikacja niewerbalna większość ludzi rozumie jako komunikację realizowaną za pośrednictwem środków innych niż słowa, jest ona „porozumiewaniem."— Zapis prezentacji:

1

2  Pojęcie komunikacja niewerbalna większość ludzi rozumie jako komunikację realizowaną za pośrednictwem środków innych niż słowa, jest ona „porozumiewaniem się istot żywych za pomocą wszelkich środków nie związanych z mową”. Każda informacja wypowiedziana, zapisana lub sformułowana w inny sposób, zawsze zawiera elementy przekazu niewerbalnego. W wielu przypadkach, definiując zachowanie niewerbalne, określamy je jako sygnały, które posiadają pewne znaczenie a nie jako proces nadawania znaczenia tym sygnałom.

3  gestykulacja, czyli ruchy ciała,  mimika i wyraz twarzy jako najważniejszy sposób przekazywania stanów emocjonalnych  dotyk i kontakt fizyczny odgrywające ogromną rolę w budowaniu bliskości  kontakt wzrokowy - najważniejszy przekaźnik informacji to oczy: kierunek patrzenia, czas i częstotliwość patrzenia,  dystans przestrzenny jako obszar pomiędzy nadawcą, a odbiorcą dzielący się na cztery strefy: intymną, osobistą, socjalną i otwartą,  pozycja ciała, czyli sposób w jaki dana osoba stoi lub siedzi, wyrażać może wewnętrzne napięcie lub rozluźnienie,  wygląd fizyczny i ubranie ( może być formą manifestacji przynależności społecznej, staranność ubioru mówi o przywiązaniu wagi do spotkania),  niewerbalne aspekty mowy czyli intonacja głosu, akcent, rytm mówienia itp.  dźwięki paralingwistyczne np. śmiech, płacz, ziewanie, westchnienia urozmajcają proces komunikacji i wyrażają ekspresję uczuć,  elementy środowiska fizycznego np. wielkość. Lokalizacja, aranżacja wnętrz, charakter wnętrza, oświetlenie zapachy tworzą korzystne lub niekorzystne tło i atmosferę do wzajemnych kontaktów.

4

5  Komunikacja z użyciem języka naturalnego, czyli mowy jako środka komunikacji.językamowy

6 Proces komunikowania się ludzi pomiędzy sobą może przebiegać na różnych poziomach i wykorzystuje się do niego różne narzędzia, w zależności od intencji nadawcy i kompetencji komunikacyjnych odbiorcy. Do podstawowych elementów procesu komunikowania się zaliczamy:  nadawcę  przekaz  kanał  odbiorcę  szum  kontekst  sprzężenie zwrotne

7  telefony, komórki,  Poczta e-mail,  Komunikatory,  Fora i grupy dyskusyjne,  SMSy.

8  To kompletne urządzenia multimedialne, których potencjał i możliwości wciąż rosną. Dzięki nim możemy porozumiewać się z innymi.

9 To najnowocześniejsza z metod komunikacji w dzisiejszym świecie. Za jej pomocą możemy elektronicznie wysyłać wiadomości do drugiej osoby.

10  Komunikatory internetowe to programy umożliwiające wymianę informacji pomiędzy użytkownikami, np. wiadomości tekstowe, rozmowy głosowe, rozmowy wideo oraz przesyłanie plików.

11  przeniesiona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej.

12

13 Ludzie od zarania dziejów czuli potrzebę komunikacji z innymi zamieszkującymi inne tereny. W czasach gdy nie istniały takie dobrodziejstwa jak telefon czy internet było to dużo trudniejsze i bardziej czasochłonne.

14


Pobierz ppt " Pojęcie komunikacja niewerbalna większość ludzi rozumie jako komunikację realizowaną za pośrednictwem środków innych niż słowa, jest ona „porozumiewaniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google