Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© 2009 Quest Software, Inc. ALL RIGHTS RESERVED DBA jutra - nowe technologie bazodanowe a stabilność i wydajność systemów Maciej Pogorzelski, Product Manager.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© 2009 Quest Software, Inc. ALL RIGHTS RESERVED DBA jutra - nowe technologie bazodanowe a stabilność i wydajność systemów Maciej Pogorzelski, Product Manager."— Zapis prezentacji:

1 © 2009 Quest Software, Inc. ALL RIGHTS RESERVED DBA jutra - nowe technologie bazodanowe a stabilność i wydajność systemów Maciej Pogorzelski, Product Manager m.pogorzelski@quest-pol.com.pl

2 2 Toad Zintegrowane środowisko programistyczne do pisania kodu, modyfikacji schematów i skryptów SQL Usprawnia pracę w następujących dziedzinach - Analityka Biznesowa i Bazodanowa - Programowanie SQL i PL/SQL - Administracja Bazami Danych Pozwala w znacznym stopniu skrócić czas tworzenie aplikacji bazodanowych Funkcji administracyjne pozwalają na szybsze i sprawniejsze zarządzanie bazami danych. Bogate funkcje raportujące pomagają na łatwe tworzenie raportów i dokumentacji.

3 3 Toad / Edytor W pełni funkcjonalny edytor SQL i PL/SQL Wiele skrótów klawiszowych Wbudowana pomoc z zakresu SQL Rozbudowany help Wykonanie jednego polecenia Wykonanie bieżącego polecenia Wykonanie jako skrypt Explain Plan polecenia Sprawdzenie w jaki sposób Oracle wykonuje polecenia Historia wykonywanych polecenia SQL Code Navigator Code Templates, Auto Replace … Toad 10.5 - funkcja Code Insight podpowiada poza nazwami obiektów parametry oraz słowa kluczowe Toad 10.5 –ułatwiona edycja np.. automatyczne usuwanie nieużywanych zmiennych

4 4 Toad / Schema Browser Przeglądanie, zarządzanie i tworzenie obiektów bazy danych Zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu Eksport i edycja danych Skrypty DDL

5 5 Toad / Query Builder Pisanie zapytań SQL poprzez klikanie i przeciąganie myszą tabel Możliwość tworzenia modeli ze skryptów SQL Wybór typu zapytania : select, insert, update, delete Przeciągnij obiekty aby wyświetlić i wybrać kolumny Kolumny PK i FK są łączone automatycznie Przeciągnij kolumny aby utworzyć dodatkowe połączenia

6 6 Toad / ER Diagram, Code Road Map Diagram pokazujący referencje pomiędzy tabelami Połączenia typu: primary key, foreign key, unique key Wbudowane raporty pozwalające na tworzenie dokumentacji Toad 10.5 zupełnie przebudowany Code Road Map pokazujący zależności pomiędzy procedurami, pakietami, funkcjami, triggerami, widokami …

7 7 Toad / Debugger Praca krokowa Dzięki użyciu warunkowych break point kontroluje gdzie, kiedy i dlaczego kod zatrzymuje się Ustawienie watch pozwala zobaczyć i zmodyfikować wartości zmiennych Debugowanie SQL, PL/SQL i Java External Debugging - Debugowanie kodu z zewnętrznych aplikacji Toad 10.5 Auto Debugging

8 8 Optymalizacja zapytań SQL Pozwala przyspieszyć działanie systemów bazodanowych poprzez pisanie wydajniejszych zapytań SQL Optymalizacja pozwala na zmniejszenie zużycia zasobów systemów bazodanowych Automatyczne testowanie wielu scenariuszy zapytań sql Daje możliwość testowania nowych ustawień indeksów oraz analizować wpływu ich dodania Toad 10.5 Daje możliwość optymalizacji zapytań wewnątrz Toad

9 9 Optymalizacja zapytań SQL Wybór kryterium optymalizacji

10 10 Toad - Profilowanie kodu PL/SQL Testowanie czasów wykonania poszczególnych linii kodu Możliwość porównywania wykonań różnych wersji kodu Pokrycie testami kodu

11 11 Toad / Code Xpert Zintegrowany z edytorem Analiza i porady dotyczące kodu PL/SQL Napisane przez ekspertów w dziedzinie pisania i optymalizacji kodu - Steven Feuerstein i Bert Scalzo Wyszukiwanie problematycznych zapytań SQL

12 12 Code Tester – Testy Funkcjonalne Testowanie aplikacji pod kątem funkcjonalności Automatyczne generowanie scenariuszy testów

13 13 Toad / Compare Schemas, Databases Szybkie porównywanie schematów Pokazanie różnic Zapis wyników do pliku Generowanie skryptów synchronizujących Możliwość porównania live lub ze statycznym plikami Toad 10.5 Rozszerzony moduł do porównywania baz danych łącznie z parametrami, można [porównywać kilka baz jednocześnie

14 14 Toad / Import, Export Import/export z i do wielu formatów (excel, txt,html) Import/export standardowymi narzędziami Oracle Wsparcie dla DataPump z Oracle 10g Interfejs do mechanizmu SQL*Loader Przeglądarka plików (.dmp)

15 15 Toad – Session Browser Podgląd sesji wraz z zapytaniami SQL i parametrami sesji Filtrowanie i sortowanie sesji Zabijanie i trace sesji Toad 10.5 pozwala na wybór metody zbierania Trace DMBS_Monitor, DBMS_System, DBMS_Support

16 16 Toad – podgląd Alert Log Toad 10.5 Podgląd pliku Alert Log Możliwość filtrowania po typie zdarzenia Podgląd plików Trace

17 17 Toad – DB Health Check Wbudowany zestaw raportów o błędach i kondycji baz Oracle Toad 10.5 Storage RAC

18 18 Toad – Automatyzacja zadań Automatyzacja zadań administracyjnych Graficzne tworzenie skryptów Testowanie połączeń Operacje na plikach Pętle Nowe Toad 10.5 Copy Table Data Data Generator Data Pump Import and Export Compare Databases Generate Schema Script Generate Database Script

19 19 Benchmark Factory – Testy Wydajnościowe Testy przemysłowe do sprawdzania wydajności środowisk baz danych (TPC) Identyfikacja maksymalnego obciążenia przy którym twoja aplikacja pracuje jeszcze wydajnie Daje możliwość wykorzystania własnych transakcji do testów Testowanie systemów podczas migracji

20 20 Benchmark Factory – Testy skalowalności SQL Testy skalowalności zapytań SQL – integracja z SQL Optimizer Symuluje pracę rzeczywistych użytkowników

21 21 Benchmark Factory – Balans Obciążenia Testy sprawdzające balans obciążenia pomiędzy nodami systemów klastrowych (RAC)

22 22 Toad – Podgląd lokalnych aplikacji SQL Tracker Toad 10.5 Zastępuje SQL Monitor Wsparcie dla Unicode i aplikacji 64-bit Daje możliwość podglądu zapytań sql wysyłanych przez dowolne aplikacje łączące się z lokalnej maszyny do bazy Oracle

23 23 Toad – Tworzenie Dokumentacji Nowe poprawione i edytowalne raporty Tworzenie szczegółowej dokumentacji dotyczącej schematów w formacie html

24 24 Toad – integracja ze Spotlight Toad 10.5 – moduły wspierające Spotlight Top Session Finder Session Browser AWR Browser Stats Pack Browser Log Switch Frequency Map Undo Advisor Segment Advisor Oracle Tuning Advisor

25 25 Spotlight - Bieżąca diagnostyka Diagnostyka baz danych Oracle, systemów operacyjnych Unix/ Linux i Windows w czasie rzeczywistym Pozwala administratorom na wychwycenie problemów wydajnościowych zanim odczują je użytkownicy końcowi Poprzez integrację z bazami wiedzy usprawnia rozwiązywanie problemów bazodanowych Daje możliwość skonfigurowania powiadomień i alarmów Wsparcie dla RAC

26 Copyright © 2006 Quest Software Będzin, 04.03.2010Narzędzia Quest Software dla baz Oracleowych

27 27 2. Tworzenie i Administracja 1. Projektowanie Toad Data Modeler Toad Xpert + DBA 4. Testowanie Benchmark Factory 5. Diagnostyka real-time Spotlight TOAD DBA SUITE 3. Optymalizacja Quest SQL Optimizer

28 28 Maciej Pogorzelski, Product Manager m.pogorzelski@quest-pol.com.pl Pytania

29 29 Dziękuję !!! Thank YouDanke Schön Gracias Merci GrazieObrigado


Pobierz ppt "© 2009 Quest Software, Inc. ALL RIGHTS RESERVED DBA jutra - nowe technologie bazodanowe a stabilność i wydajność systemów Maciej Pogorzelski, Product Manager."

Podobne prezentacje


Reklamy Google