Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Lekcja 36 Die Satzgefüge. Teil 1 Zdania podrzędnie złożone. Część 1

3 W zdaniu podrzędnie złożonym zdanie poboczne NEBENSATZ zastępuje pewną część zdania głównego HAUPTSATZ. Po zdaniu głównym nasuwa się pytanie, na które odpowiada zdanie poboczne. SZYK WYRAZÓW W ZDANIU POBOCZNYM. spójnik PODMIOT określenia ORZECZENIE

4 DER OBJEKTSATZ - ZDANIE DOPEŁNIENIOWE. Odpowiada na pytania wszystkich przypadków oprócz mianownika. Rozpoczyna się najczęściej od spójnika : Odpowiada na pytania wszystkich przypadków oprócz mianownika. Rozpoczyna się najczęściej od spójnika : dass - że ob - czy wann - kiedy warum - dlaczego wo - gdzie wohin - dokąd

5 Ich verstehe nicht, warum ich so anders bin. Nie rozumiem dlaczego jestem taki inny. Er sagte, dass er heute keine Zeit für uns hat. On powiedział, że nie ma dzisiaj dla nas czasu. Er fragt mich, ob ich für ihn arbeiten möchte. On pyta mnie, czy chciałabym dla niego pracować. Sagen Sie mir bitte, wann der Direktor im Büro ist. Proszę mi powiedzieć, kiedy będzie dyrektor w biurze.

6 Sag mir bitte, für wen eigentlich diese Äpfel sind. Powiedz mi dla kogo właściwie są te jabłka. Ich möchte mich erkundigen, wo ich mein kaputtes Auto reparieren könnte. Chciałabym się dowiedzieć, gdzie mogłabym naprawić mój zepsuty samochód. Ich weiß noch nicht, wohin ich zum Urlaub fahren wollte. Jeszcze nie wiem, dokąd chciałabym wyjechać na urlop. Ich weiß noch nicht, wohin ich zum Urlaub fahren wollte. Jeszcze nie wiem, dokąd chciałabym wyjechać na urlop. Wissen Sie vielleicht, wie lange man mit dem Auto zum Flughafen fährt. Czy pan może wie, jak długo jedzie się samochodem na lotnisko.

7 DER ATTRIBUTSATZ. - ZDANIE PRZYDAWKOWE. Określa rzeczownik występujący w zdaniu. Odpowiada na pytanie: was für ein ( eine )? - jaki? jaka? jakie? Rozpoczynamy je od zaimków względnych : der, die, das. Przybierają one formę i odmieniają się ( za wyjątkiem celownika liczby mnogiej) jak rodzajniki określone. Forma dopełniacza jest rzadko używana. DIE DEKLINATION DER RELATIVPRONOMEN.- ODMIANA ZAIMKA WZGLĘDNEGO R. męski R. żeński R. nijaki L. mnoga R. męski R. żeński R. nijaki L. mnoga 1. N. der die das die 3. D. dem der dem denen 4. A. den die das die

8 Wo ist die Zeitung, die ich gestern gekauft habe. Gdzie jest gazeta, którą wczoraj kupiłem. Was machst du mit dem Geld, das dir der Onkel geschenkt hat? Co zrobisz z pieniędzmi, które podarował tobie wujek? Das ist der Mann, dem ich den Koffer geliehen habe. To jest mężczyzna, któremu pożyczyłem walizkę. Das sind die Blumen, die ich sehr mag. To są kwiaty, które bardzo lubię.

9 W zdaniu przydawkowym czasami zaimki względne łączą się z przyimkiem. Wo ist der Weg, von dem du mir gestern erzählt hast? Gdzie jest droga, o której mi wczoraj opowiadałeś? Das ist der Bus, auf den ich so lange warte. To jest autobus, na który tak długo czekam. Wo ist das Restaurant, in das wir essen gehen? Gdzie jest restauracja, do której pójdziemy coś zjeść? Wo ist das Restaurant, in das wir essen gehen? Gdzie jest restauracja, do której pójdziemy coś zjeść? Das ist der Mann, mit dem man die Pferde stehlen kann. To jest mężczyzna, z którym można konie kraść.

10 Zdanie przydawkowe może występować po zdaniu głównym, lub być wtrąceniem między jego częściami. Die Ohrringe, die du mir geschenkt hast, sind so hübsch. Kolczyki, które mi podarowałeś, są takie piękne. Meine Oma, die ich so viel verdanke, lebt nicht mehr auf dem Dorf. Moja babcia, której tak wiele zawdzięczam, już nie mieszka na wsi. Unser Nachbar, den ich dich gestern vorgestellt habe, ist heute nach England verreist. Nasz sąsiad, którego tobie wczoraj przedstawiłam, wyjechał dzisiaj do Anglii.

11 DER KAUSALSATZ. - ZDANIE OKOLICZNIKOWE PRZYCZYNY. Odpowiada na pytanie : warum? weshalb? - dlaczego? aus welchem Grund? - z jakiego powodu? Zaczyna się od spójnika : weil, da - ponieważ

12 Ich kann mich nicht entscheiden, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Nie mogę się zdecydować ponieważ tyle jest możliwości. Ich gehe in die Stadt, weil ich Einkäufe machen will. Idę do miasta, ponieważ chcę zrobić zakupy. Ich komme so spät, weil ich meine Freundin besucht habe. Przychodzę tak późno ponieważ odwiedziłam moją przyjaciółkę. Ich fahre lieber an die See, weil man dort am Strand in der Sonne liegen kann. Wolę jechać nad morze, ponieważ można tam na plaży leżeć w słońcu.

13 Jeżeli zdanie poboczne występuje przed zdaniem głównym używamy w zdaniu okolicznikowym przyczyny spójnika da. Da ich sehr müde bin, laß mich bitte in Ruhe! Ponieważ bardzo jestem zmęczony, proszę zostaw mnie w spokoju! Da das Programm langweilig war, habe ich den Fernseher ausgeschaltet. Ponieważ program był nudny, wyłączyłem telewizor. Da du mich gestern beleidigt hast, bin ich böse auf dich. Ponieważ mnie wczoraj obraziłeś, jestem zły na ciebie. Da ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Ponieważ jestem chory, idę do lekarza.

14 W zdaniu okolicznikowym przyczyny możemy użyć także spójnika denn. Występuje jednak wtedy szyk wyrazów prosty. Ich fahre ins Gebirge, denn ich mag die Wanderungen. Jadę w góry ponieważ lubię wędrówki. Ich antworte dich nicht, denn du stellst dumme Fragen. Nie odpowiadam tobie ponieważ stawiasz głupie pytania. Ich gehe zum Bahnhof, denn mein Freund kommt mit dem Zug heute an. Idę na dworzec, ponieważ mój przyjaciel przyjedzie dzisiaj pociągiem.

15 DER TEMPORALSATZ.- ZDANIE OKOLICZNIKOWE CZASU. Spójniki als i wenn mają to samo znaczenie (gdy, kiedy, ilekroć). Spójnika als używamy przy czynności jednorazowej w przeszłości, wenn przy czynności powtarzającej się.

16 Als ich zehn Jahr alt war, fing ich an, Klavier zu spielen. Kiedy miałem dziesięć lat, zacząłem grać na pianinie. Wenn es schneit, werden die Bäume weiß. Kiedy pada śnieg, drzewa robią się białe. Als ich aus dem Wasser kam, war es mir kalt. Kiedy wyszedłem z wody, było mi zimno. Wenn er meine Hilfe brauchte, konnte er immer mit mir sprechen. Kiedy potrzebował mojej pomocy, mógł zawsze ze mną porozmawiać.

17 DER TEMPRALSATZ MIT NACHDEM. ZDANIE CZASOWE Z NACHDEM. Obowiązuje tutaj zasada następstwa czasów Obowiązuje tutaj zasada następstwa czasów. ZDANIE PODRZĘDNE Z NACHDEM czynność wcześniejsza PRÄSENS PRÄSENS PERFEKT PERFEKT FUTUR I FUTUR I ------------------------------------------------------------------- IMPERFEKT IMPERFEKT PLUSQAMPERFEKT PERFEKT ZDANIE GŁÓWNE czynność późniejsza

18 PLUSQAMPERFEKT (CZAS ZAPRZESZŁY) TO IMPERFEKT CZASOWNIKA HABEN LUB SEIN + PARTIZIP II (IMIESŁÓW CZASU PRZESZŁEGO) 1. ich hatte gemacht 2. du hattest gemacht 3. er, sie, es hatte gemacht 1. wir hatten gemacht 2. ihr hattet gemacht 3. sie/Sie hatten gemacht 1. ich war gekommen 2. du warst gekommen 3 er, sie, es war gekommen 1. wir waren gekommen 2. ihr wart gekommen 3. sie/Sie waren gekommen

19 Nachdem ich gebadet habe, gehe ich schlafen. Po wykąpaniu się pójdę spać. Nachdem wir vollgetankt hatten, sind wir weitergefahren. Po zatankowaniu do pełna pojechaliśmy dalej. Nachdem ich die Fahrkarte gekauft habe, gehe ich zum Zug. Po kupieniu biletu idę do pociągu. Nachdem ich die Einkäufe gemacht hatte, ging ich ins Kino. Po zrobieniu zakupów poszedłem do kina.

20 Während ich ins Gebirge fahre, fährt er an die See. Podczas gdy ja wyjeżdżam w góry, on jedzie nad morze. Während er die Zeitung liest, sehe ich fern. Podczas gdy on czyta gazetę, ja oglądam telewizję. Zdania okolicznikowe czasu występujące ze spójnikiem während (podczas gdy) wyrażają dwie czynności odbywające się w tym samym czasie. Während mein Kind im Zimmer spielt, koche ich die Suppe in der Küche. Podczas gdy moje dziecko bawi się w pokoju, gotuję w kuchni zupę.

21 Zdania okolicznikowe czasu ze spójnikiem bevor, ehe (zanim) wyrażają czynność wcześniejszą w stosunku do zdania głównego. Bevor er nach Deutschland fuhr, lernte er viel Deutsch. Zanim pojechał do Niemiec, uczył się dużo niemieckiego. Bevor sie zur Party kam, machte sie sich schön. Zanim poszła na imprezę, zrobiła się na bóstwo. Ehe wir unsere Oma besuchen, kaufen wir die schönen Blumen. Zanim odwiedzimy naszą babcię, kupimy piękne kwiaty.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google