Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System IPC100.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System IPC100."— Zapis prezentacji:

1 System IPC100

2 SOPHO IPC 100 Profesjonalny, łatwy w instalacji i zarządzaniu, prosty w użyciu system zaprojektowany dla potrzeb małych i średnich organizacji. systems: NEC 2000 IVS and NEC 2000 IPS; since 1994

3 “niska cena i bogactwo funkcji”
SOPHO IPC 100 Koncepcja IPC 100 Łatwość instalacji i zarządzania Skalowalność Modularny Możliwości rozbudowy od małego systemu do średniego (72 TDM +24 IP) Ochrona inwestycji Proste programowanie Port IP lub szeregowy Alarmowanie Duża ilość funkcji VoIP Przyjazny dla użytkownika Łatwy w użyciu Tani Aplikacje SIP – Aparaty IP SIP – Łącza zew. IP Wybór aplikacji Poczta głosowa Aplikacja CTI View Call System taryfikacyjny 5-50 użytkowników “niska cena i bogactwo funkcji”

4 Skalowalność Nr wew. Linie zew. IPC 100 24 porty TDM 16 portów IP
48 portów TDM 24 porty IP 72 porty TDM 24 porty IP IPC 100 Linie zew. 9 Analogowych 16 ISDN BRA lub 16 VoIP 18 Analogowych 32 ISDN BRA lub 24 VoIP 27 Analogowych 40 ISDN BRA lub 24 VoIP

5 Voice over IP Połączenia za pośrednictwem sieci IP
System IPC 100 wykorzystuje technologię VoIP w trzech różnych dziedzinach: W celu dołączenia aparatów IP innych producentów. Dołączenia do operatora publicznego za pośrednictwem protokołu SIP. Połączenia wielu lokalizacji w celu uproszczenia połączeń oraz wyeliminowania ich kosztów. TDM Router Aparat IP WAN ISP SIP LAN Aparat IP SIP Router LAN

6 Voice Over IP Aparaty Następujące aparat IP przetestowano we współpracy z centralą IPC100: Grandstream BT (SIP) Grandstream GXP (SIP) Art Dio IPF-2002L (SIP) Hitachi IP (SIP (WLAN)) Xten (CounterPath) Xlite (SIP) SJ phone (SIP soft phone) Art Dio IPF-2002L (H.323 phone) Openphone (H.323 soft phone)

7 Aplikacje Poczta głosowa / Automatyczna Recepcjonistka
Nakładka rozszerzenia procesora DSPDB z pamięcią Compact Flash zapewnia następujące funkcje: Poczta głosowa „Voice Mail” Automatyczna recepcjonistka „Auto Attendant” Funkcje poczty głosowej: 8 kanałów 300 skrzynek Standardowy czas zapisu 1 godzina (Opcjonalnie 15 godzin) Pojemność skrzynki wiadomości. 3 wiadomości powitalne do wyboru Wiele języków: Polski, Angielski,Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Grecki, Szwedzki, Norweski, Duński,Chiński, Japoński. Nagrywanie połączeń: Ręczne po wciśnięciu zaprogramowanego przycisku lub automatycznie po odebraniu rozmowy. Zapis w skrzynce osobistej lub specjalnej.

8 Aplikacje Automatyczna recepcjonistka
Funkcje automatycznej recepcjonistki: 16 kanałów 48 zapowiedzi Automatyczna Recepcjonistka „Automated Attendant” Odbiera połączenie przychodzące, odtwarza zapowiedź i pozwala użytkownikowi na wybranie numeru wewnętrznego lub grupy numerów. Automatyczne odbieranie Standardowe zapowiedzi dla dzwoniących Zapowiedzi osobiste Pozwala na nagranie przez użytkownika zapowiedzi i przekierowanie rozmów. Osoby dzwoniące przed przekazaniem połączenia usłyszą nagraną zapowiedź. Funkcja Park and Page Funkcja pozwala na zawieszenie połączenia oraz automatycznym powiadomieniu osoby wywoływanej o oczekującym połączeniu poprzez system rozgłaszania. Zapowiedzi dla osób oczekujących w kolejce do grupy abonentów. Park and Page When an extension user is away from their phone, Park and Page can let them know when they have a call waiting to be answered. To enable Park and Page, the user records a Personal Greeting along with an additional Paging announcement. Park and Page will then answer an incoming call and play the Personal Greeting to the caller. The caller then listens to Music on Hold (if available) while the system broadcasts the pre-recorded Paging announcement. When the extension user hears the Page, they can go to any telephone and use Directed Call Pickup to intercept the call.

9 Aplikacje Voice Mail/Auto Attendant
Systemy porównywane Integracja Ilość portów Funkcje Auto-attendant Ilość skrzynek IPC 100 Tak 8 300 Panasonic TVM Nie 2 64 Mitel 250 LG LDK 4 Siemens 50 Samsung Panasonic TVP50 32 Ericsson W zależności od pamięci CF

10 Aplikacje View Call View Call jest aplikacją typu CTI (ang. Computer-Telephone Integration), która wyświetla informacje o osobie dzwoniącej na ekranie komputera. Pozwala to użytkownikom systemu na profesjonalne i efektywne obsługiwanie połączeń przychodzących Łatwość integracji z bazami danych: MS Outlook, MS CRM, ACT! oraz Goldmine Trzy konfigurowalne style okna popup: Mini Task Window Standard Database XML Based

11 Aplikacje View Call – Główne zalety
Wyświetlanie informacji o kliencie na ekranie PC. Użytkownik może obejrzeć szczegóły dotyczące osoby dzwoniącej przed lub po jej odebraniu. Wyświetlanie informacji o kliencie podczas zestawiania połączenia wychodzącego. Otwieranie rekordu bazy danych z paska zadań systemu WINDOWS. Wyświetlanie pustego rekordu gdy osoba dzwoniąca jest niezdefiniowana w bazie danych. Aplikacja SOPHO View Call przegląda zarówno foldery osobiste jak i publiczne w systemie MS Outlook. Opcja Quick Dial umożliwia wybranie numeru z dowolnej aplikacji np. z programu MS Word. W celu zapewnienia integracji z innymi aplikacjami, SOPHO View Call obsługuje format XML.

12 Aplikacje View Call – Diagram operacyjny
MS Windows 2000 server MS Windows Server 2003 TSP MS-TAPI Server IIS .NET Framework View Call Drive Library View Call License Manager MS Windows 2000 Professional MS Windows XP Professional MS-TAPI Client .NET Framework View Call

13 IPC 100 Lista funkcji Kody Rozliczeniowe/Osobiste (2000)
Kody Rozliczeniowe – wymuszone (1000) Automatyczny Operator Wybór najtańszego połączenia (ARS) Tryb pracy Dzien/Noc (8 poziomów) Zasilanie awaryjne - baterie Funkcje Oczekiwania/Oddzwonienia Taryfikacja Funkcje Call Center Przekierowanie – Zajęty/Nie odpowiada. Przekierowanie na numer zewnętrzny Przekierowanie - Follow Me Przekierowanie z domofonu Parkowanie rozmów – 64 pozycji Kolejkowanie – Numer/Operator Połączenia konferencyjne (16) Nagrywanie rozmów Integracja Komputer-Telefon (CTI) DDI Step On DDI Call Routing DISA (16 kanałowa) Domofon – dzwonek/telefon/zamek Dwukolorowe diody LED w telefonach Raportowanie o błędach na pocztę Port Ethernet/LAN Grupy huntingowe Hybrydowe porty wewnętrzne Interkom Trakty i nr wewnętrzne IP Wejście „na trzeciego” Sygnalizacja nieodebranych połączeń Muzyka przy oczekiwaniu Powiadamianie – wew./zewn. Parkowanie rozmów Wiadomosci indywidualne Blokada telefonu (Access Code) Kolejkowanie wiadomosci Redial Monitorowanie pomieszczenia ISDN (S Bus/S0) Funkcje sekretarki Silent Monitor Książka telefoniczna – 2000 wpisów Przekazanie połaczenia z traktu na trakt Numery wirtualne - 50 Poczta głosowa – zintegrowana lub zewn.

14 Funkcje IPC 100 Numery wybierania skróconego Kody rozliczeniowe
Ogólne (900) i grupowe (1100) Max 38 cyfr Dodatkowo każdy aparat posiada osobistą pamięć 20 numerów Kody rozliczeniowe Używane do restrykcji lub kategoryzacji połączeń wychodzących. Do 16 cyfr Powiadamianie o niewłaściwym wykorzystaniu. Używane w raportach taryfikacyjnych. Połączenia po najniższym koszcie (ARS) ARS wykorzystywany jest w celu realizacji połączeń poprzez najtańsze łącza zewnętrzne. Zapewnia kierowanie połączeń oraz translację numeru wybieranego przez użytkownika. System obsługuje tzw. Tablice routingu pozwalające na wybór odpowiedniej tablicy translacji numerów wybieranych. Routing połączeń w zależności od pory dnia i dnia tygodnia.

15 Funkcje IPC 100 Wtrącenie do rozmowy Przekierowania
Dwa tryby – Cichy monitoring lub tryb rozmowy Sygnalizacja akustyczna wtrącenia Przekierowania Dostępne z poziomu aparatu. W przypadku zajętości/nie odpowiadania/natychmiastowe. Kolejkowanie połączeń (Na pozycji operatora) Max. 32 rozmowy mogą być ustawione w kolejce przed wysłaniem sygnału zajętości Przekazanie połączenia Przekazanie/Transfer połączenia przed odebraniem („odbicie”) Bardziej elastyczne niż przekierowanie Pozwala na selekcję odbieranych połączeń Caller ID Prezentacja numerów dzwoniących zarówno na aparatach systemowych jak i analogowych (DTMF, FSK)

16 Funkcje IPC 100 Połączenia konferencyjne DISA
Użytkownik może dołączyć do konferencji abonentów wewnętrznych lub zewnętrznych, co umożliwia zestawienie konferencji wieloosobowej. Abonent wewnętrzny może połączyć do 31 wewnętrznych lub zewnętrznych rozmówców. Przełączanie pomiędzy konferencją i innym rozmówcą. Dodawanie kolejnych uczestników konferencji. DISA Funkcja umożliwia uprawnionym osobom połączenie z systemem IPC100 oraz dostęp do funkcji wewnętrznych: Zestawianie połączeń wychodzących Funkcje rozgłaszania Połączenia z numerami wewnętrznymi lub grupami Wtrącenie do rozmowy Ustawianie przekierowań Funkcja użyteczna dla handlowców, stałych dostawców lub ważnych klientów. Opcjonalnie ochrona hasłem (6 cyfr) w celu restrykcji niektórych funkcji Bez dodatkowego wyposażenia Może być połączona z funkcjonalnością Automatycznej Recepcjonistki.

17 Funkcje IPC 100 Rejestracja połączeń (SMDR)
ang. Station Message Detail Recording (SMDR) Zapewnia rejestrację połączeń, umożliwia monitorowanie stopnia wykorzystania numeru wewnętrznego lub linii miejskiej. Zapewnia efektywne zarządzanie kosztami połączeń oraz efektywniejsze kierowanie ruchem telefonicznym.

18 Funkcje IPC 100 Funkcje grupowe Departamenty
Groupa abonentów – sprzedaż/serwis itp. Połączonych w grupę typu ‘Departament’ W celu połączenia z grupą typu ‘Departament’ wybierany jest jeden numer (Pilot Number) Wywołanie przychodzące kierowane jest na pierwszy wolny numer w grupie, zgodnie z sekwencją przeszukiwania Dwa typy kierowania połączeń (sekwencji przeszukiwania) Priorytetowe – wywołania kierowane są do abonenta o najwyższym priorytecie. Abonenci o niższych priorytetach otrzymują wywołania tylko w przypadku zajętości abonentów o wyższym priorytecie. Cykliczne – wywołania kierowane są do następnego wolnego abonenta. Logowanie/wylogowanie agenta Kierowanie połączeń realizowane jest jedynie do abonentów, którzy mogą obsłużyć połączenie. Pracownik loguje się do grupy gdy może odbierać wywołania W czasie nieobecności lub przerwy agent wylogowuje się z grupy (opuszcza grupę). Przycisk funkcyjny na aparacie systemowym może być oprogramowany do realizacji funkcji Kolejkowanie (ISDN) W przypadku gdy wszyscy abonenci w grupie są zajęci, kolejna rozmowa może być ustawiona w kolejce z odtworzeniem predefiniowanej zapowiedzi słownej.

19 Funkcje IPC 100 Tryb nocny Paging – przywoływanie/rozgłaszanie
IPC 100 obsługuje wiele konfiguracji aktywowanych poprzez zmianę trybu pracy (do 8 trybów) Paging – przywoływanie/rozgłaszanie Max 6 zewnętrznych stref rozgłaszania – 2 na kartę PGDU Max 8 wewnętrznych stref Parkowanie połączeń Parkowanie połączeń jest jedną z metod obsługi wywołań przychodzących przez operatora. Połączenie przychodzące jest parkowane (tzw. Orbita Parkingowa). Abonent do którego kierowane jest połączenie może przejąć rozmowę z orbity parkingowej. Po zaparkowaniu połączenia operator może przywołać osobę do której kierowane jest połączenie i odłożyć słuchawkę. Osoba przywołana wybiera odpowiedni kod lub naciska przycisk Parkingu w celu odebrania połączenia. Rozmowa oczekująca na połączenie zbyt długo, wraca do abonenta, który aktywował funkcję parkowania. Dostępne są 64 orbity parkingowe. 

20 Instalacja i zarządzanie
Łatwy w użyciu system zarządzania i konfiguracji systemu Aplikacja typu ‘Quick Install’ – umożliwia podstawową konfigurację systemu podczas instalacji Aplikacja typu ‘EasyEdit’ – umożliwia łatwe zarządzanie konfiguracją systemu za pomocą tematycznie pogrupowanych ekranów. System Alarmów Konfigurowalne poziomy alarmowania z powiadamianiem za pomocą połączeń telefonicznych lub poczty Zakładka konfiguracji ‘Easy Edit’

21 Karty i aparaty

22 Aparaty systemowe 4 modele aparatów 24 przyciskowy moduł rozszerzenia
4 przewodowe połączenie hybrydowe RJ11 (3i4 głos, 2i5 dane) 6 lub 12 przycisków programowalnych z diodami dwukolorowymi (z wyświetlaczem lub bez) 10 przycisków szybkiego wybierania Tryb „Hands free” Montaż naścienny Wielojęzykowość. Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Holenderski, Portugalski, Norweski, Duński, Szwedzki Język polski – marzec 2007 r. 24 przyciskowy moduł rozszerzenia 24 dodatkowe przyciski programowalne do aparatów z wyświetlaczem 64 przyciskowa konsola rozszerzenia Uproszczenie obsługi połączeń dla Operatora

23 Przegląd sprzętu Szafka podstawowa: 8 portów wewnętrznych hybrydowych
3 linie miejskie analogowe 1 przełącznik zanikowy linii miejskiej Wejście zew. źródła muzyki podczas oczekiwania (MOH) Wyjście pagingowe. Możliwość rozbudowy o: 2 dodatkowe karty 3/8 lub 0/8 Kartę interfejsów systemowych System poczty głosowej/zapowiedzi Kartę Pagingu / Domofonów Moduł rozszerzenia dla kart ISDN BRA oraz VoIP

24 Przegląd sprzętu Szafka rozszerzenia:
8 portów wewnętrznych hybrydowych 3 linie miejskie analogowe 1 przełącznik zanikowy linii miejskiej Możliwość rozbudowy o: 2 dodatkowe karty 3/8 lub 0/8 Kartę Pagingu / Domofonów Moduł rozszerzenia dla kart ISDN BRA oraz VoIP

25 Przegląd sprzętu Karta rozszerzenia 308: 8 portów wew. hybrydowych
3 linie miejskie analogowe 1 przekaźnik zanikowy Karta rozszerzenia 008:

26 Przegląd sprzętu Karta interfejsów systemowych (EXIFU): EXIFU-A:
Port Ethernet Porty do podłączenia szafek rozszerzenia Port szeregowy RS232 Gniazdo pamięci Compact Flash EXIFU-B: Port RS232 Porty szafek rozszerzenia (RJ45) LAN (10/100 Base-T Ethernet) Gniazdo pamięci Compact Flash

27 Przegląd sprzętu Poczta głosowa (DSPDB): 8 portowa poczta głosowa
1 godzina zapisu 300 skrzynek głosowych 16 portowy system zapowiedzi 48 definiowalnych zapowiedzi Opcje Automatycznej Recepcjonistki Zapowiedzi kolejkowe Zapowiedzi systemowe – przewodnik głosowy Możliwość rozszerzenia do 15 godzin zapisu

28 Przegląd sprzętu Karta domofonów i pagingu (PDGU) 2 porty domofonu
2 przekaźniki domofonu 24VDC 0.5A / 120VAC 0.25A 2 porty Audio Mogą być wykorzystane jako wejście MOH/BGM lub wyjście Pagingowe. 2 porty Audio (JACK 3.5 mm) 2 porty domofonu (RJ11) 2 przekaźniki domofonu (RJ11)

29 Przegląd sprzętu Karta ISDN 2B+D Pracuje w trybie T lub S
Point-to-point lub point-to-multipoint Zasilanie na porcie Wersja 2 lub 4 portowa Wymaga modułu rozszerzenia OPBOX

30 Przegląd sprzętu Karta Voice over IP Zapewnia 4 kanały DSP/VoIP
SIP / H.323 protocol Dostępne kodeki: G.711, G.729a, G.723.1 Opcjonalnie nakładka 4 kanałowa Wymaga modułu rozszerzenia OPBOX oraz karty EXIFU-A w szafce głównej

31 IPC100 - Podsumowanie System w pełni hybrydowy
3 linie analogowe, 8 linii wewnętrznych Możliwość rozbudowy do 51 linii miejskich/96 linii wewnętrznych ISDN BRA (styk T lub S) H.323/SIP Różnorodność funkcji Poczta głosowa oraz aplikacja CTI Łatwość programowania (PC, aparat z wyświetlaczem, LAN) Dostęp zdalny za pośrednictwem linii analogowej, ISDN lub LAN.

32


Pobierz ppt "System IPC100."

Podobne prezentacje


Reklamy Google