Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System IPC100. 2 Profesjonalny, łatwy w instalacji i zarządzaniu, prosty w użyciu system zaprojektowany dla potrzeb małych i średnich organizacji. SOPHO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System IPC100. 2 Profesjonalny, łatwy w instalacji i zarządzaniu, prosty w użyciu system zaprojektowany dla potrzeb małych i średnich organizacji. SOPHO."— Zapis prezentacji:

1 System IPC100

2 2 Profesjonalny, łatwy w instalacji i zarządzaniu, prosty w użyciu system zaprojektowany dla potrzeb małych i średnich organizacji. SOPHO IPC 100

3 3 5-50 użytkowników niska cena i bogactwo funkcji Skalowalność VoIP Łatwość instalacji i zarządzania Przyjazny dla użytkownika Łatwy w użyciu Tani Modularny Możliwości rozbudowy od małego systemu do średniego (72 TDM +24 IP) Ochrona inwestycji SIP – Aparaty IP SIP – Łącza zew. IP Wybór aplikacji Poczta głosowa Aplikacja CTI View Call System taryfikacyjny Aplikacje Proste programowanie Port IP lub szeregowy Alarmowanie Duża ilość funkcji Koncepcja IPC 100

4 4 IPC 100 Skalowalność 9 Analogowych 16 ISDN BRA lub 16 VoIP 24 porty TDM 16 portów IP Linie zew. Nr wew. 18 Analogowych 32 ISDN BRA lub 24 VoIP 27 Analogowych 40 ISDN BRA lub 24 VoIP 48 portów TDM 24 porty IP 72 porty TDM 24 porty IP

5 5 Voice over IP Połączenia za pośrednictwem sieci IP System IPC 100 wykorzystuje technologię VoIP w trzech różnych dziedzinach: W celu dołączenia aparatów IP innych producentów. Dołączenia do operatora publicznego za pośrednictwem protokołu SIP. Połączenia wielu lokalizacji w celu uproszczenia połączeń oraz wyeliminowania ich kosztów. TDM Router Aparat IP WAN ISP WAN ISP SIP LAN Aparat IP SIP Router LAN

6 6 Następujące aparat IP przetestowano we współpracy z centralą IPC100: Grandstream BT 102(SIP) Grandstream GXP-2000(SIP) Art Dio IPF-2002L(SIP) Hitachi IP5000(SIP (WLAN)) Xten (CounterPath) Xlite(SIP) SJ phone(SIP soft phone) Art Dio IPF-2002L(H.323 phone) Openphone(H.323 soft phone) Voice Over IP Aparaty

7 7 Aplikacje Poczta głosowa / Automatyczna Recepcjonistka Nakładka rozszerzenia procesora DSPDB z pamięcią Compact Flash zapewnia następujące funkcje: Poczta głosowa Voice Mail Automatyczna recepcjonistka Auto Attendant Funkcje poczty głosowej: 8 kanałów 300 skrzynek Standardowy czas zapisu 1 godzina (Opcjonalnie 15 godzin) Pojemność skrzynki - 100 wiadomości. 3 wiadomości powitalne do wyboru Wiele języków: Polski, Angielski,Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Grecki, Szwedzki, Norweski, Duński,Chiński, Japoński. Nagrywanie połączeń: Ręczne po wciśnięciu zaprogramowanego przycisku lub automatycznie po odebraniu rozmowy. Zapis w skrzynce osobistej lub specjalnej.

8 8 Aplikacje Automatyczna recepcjonistka Funkcje automatycznej recepcjonistki: 16 kanałów 48 zapowiedzi Automatyczna Recepcjonistka Automated Attendant Odbiera połączenie przychodzące, odtwarza zapowiedź i pozwala użytkownikowi na wybranie numeru wewnętrznego lub grupy numerów. Automatyczne odbieranie Standardowe zapowiedzi dla dzwoniących Zapowiedzi osobiste Pozwala na nagranie przez użytkownika zapowiedzi i przekierowanie rozmów. Osoby dzwoniące przed przekazaniem połączenia usłyszą nagraną zapowiedź. Funkcja Park and Page Funkcja pozwala na zawieszenie połączenia oraz automatycznym powiadomieniu osoby wywoływanej o oczekującym połączeniu poprzez system rozgłaszania. Zapowiedzi dla osób oczekujących w kolejce do grupy abonentów.

9 9 Aplikacje Voice Mail/Auto Attendant Systemy porównywane Integracja Ilość portów Funkcje Auto-attendant Ilość skrzynek IPC 100 Tak8 300 Panasonic TVM Nie2 64 Mitel Tak8 250 LG LDK Tak4 Siemens Nie8Tak50 Samsung Nie2Tak Panasonic TVP50 Nie4Tak32 Ericsson Tak8 W zależności od pamięci CF

10 10 Aplikacje View Call View Call jest aplikacją typu CTI (ang. Computer-Telephone Integration), która wyświetla informacje o osobie dzwoniącej na ekranie komputera. Pozwala to użytkownikom systemu na profesjonalne i efektywne obsługiwanie połączeń przychodzących Łatwość integracji z bazami danych: MS Outlook, MS CRM, ACT! oraz Goldmine Trzy konfigurowalne style okna popup: Mini Task WindowStandard Database XML Based

11 11 Aplikacje View Call – Główne zalety Wyświetlanie informacji o kliencie na ekranie PC. Użytkownik może obejrzeć szczegóły dotyczące osoby dzwoniącej przed lub po jej odebraniu. Wyświetlanie informacji o kliencie podczas zestawiania połączenia wychodzącego. Otwieranie rekordu bazy danych z paska zadań systemu WINDOWS. Wyświetlanie pustego rekordu gdy osoba dzwoniąca jest niezdefiniowana w bazie danych. Aplikacja SOPHO View Call przegląda zarówno foldery osobiste jak i publiczne w systemie MS Outlook. Opcja Quick Dial umożliwia wybranie numeru z dowolnej aplikacji np. z programu MS Word. W celu zapewnienia integracji z innymi aplikacjami, SOPHO View Call obsługuje format XML.

12 12 Aplikacje View Call – Diagram operacyjny MS Windows 2000 server MS Windows Server 2003 TSP MS-TAPI Server IIS.NET Framework View Call Drive Library View Call License Manager MS Windows 2000 Professional MS Windows XP Professional MS-TAPI Client.NET Framework View Call

13 13 IPC 100 Lista funkcji Kody Rozliczeniowe/Osobiste (2000) Kody Rozliczeniowe – wymuszone (1000) Automatyczny Operator Wybór najtańszego połączenia (ARS) Tryb pracy Dzien/Noc (8 poziomów) Zasilanie awaryjne - baterie Funkcje Oczekiwania/Oddzwonienia Taryfikacja Funkcje Call Center Przekierowanie – Zajęty/Nie odpowiada. Przekierowanie na numer zewnętrzny Przekierowanie - Follow Me Przekierowanie z domofonu Parkowanie rozmów – 64 pozycji Kolejkowanie – Numer/Operator Połączenia konferencyjne (16) Nagrywanie rozmów Integracja Komputer-Telefon (CTI) DDI Step On DDI Call Routing DISA (16 kanałowa) Domofon – dzwonek/telefon/zamek Dwukolorowe diody LED w telefonach Raportowanie o błędach na pocztę e-mail Port Ethernet/LAN Grupy huntingowe Hybrydowe porty wewnętrzne Interkom Trakty i nr wewnętrzne IP Wejście na trzeciego Sygnalizacja nieodebranych połączeń Muzyka przy oczekiwaniu Powiadamianie – wew./zewn. Parkowanie rozmów Wiadomosci indywidualne Blokada telefonu (Access Code) Kolejkowanie wiadomosci Redial Monitorowanie pomieszczenia ISDN (S Bus/S0) Funkcje sekretarki Silent Monitor Książka telefoniczna – 2000 wpisów Przekazanie połaczenia z traktu na trakt Numery wirtualne - 50 Poczta głosowa – zintegrowana lub zewn.

14 14 Funkcje IPC 100 Numery wybierania skróconego –Ogólne (900) i grupowe (1100) –Max 38 cyfr –Dodatkowo każdy aparat posiada osobistą pamięć 20 numerów Kody rozliczeniowe –Używane do restrykcji lub kategoryzacji połączeń wychodzących. –Do 16 cyfr –Powiadamianie o niewłaściwym wykorzystaniu. –Używane w raportach taryfikacyjnych. Połączenia po najniższym koszcie (ARS) –ARS wykorzystywany jest w celu realizacji połączeń poprzez najtańsze łącza zewnętrzne. –Zapewnia kierowanie połączeń oraz translację numeru wybieranego przez użytkownika. System obsługuje tzw. Tablice routingu pozwalające na wybór odpowiedniej tablicy translacji numerów wybieranych. –Routing połączeń w zależności od pory dnia i dnia tygodnia.

15 15 Funkcje IPC 100 Wtrącenie do rozmowy –Dwa tryby – Cichy monitoring lub tryb rozmowy –Sygnalizacja akustyczna wtrącenia Przekierowania –Dostępne z poziomu aparatu. –W przypadku zajętości/nie odpowiadania/natychmiastowe. Kolejkowanie połączeń (Na pozycji operatora) –Max. 32 rozmowy mogą być ustawione w kolejce przed wysłaniem sygnału zajętości Przekazanie połączenia –Przekazanie/Transfer połączenia przed odebraniem (odbicie) –Bardziej elastyczne niż przekierowanie –Pozwala na selekcję odbieranych połączeń Caller ID –Prezentacja numerów dzwoniących zarówno na aparatach systemowych jak i analogowych (DTMF, FSK)

16 16 Funkcje IPC 100 Połączenia konferencyjne –Użytkownik może dołączyć do konferencji abonentów wewnętrznych lub zewnętrznych, co umożliwia zestawienie konferencji wieloosobowej. –Abonent wewnętrzny może połączyć do 31 wewnętrznych lub zewnętrznych rozmówców. –Przełączanie pomiędzy konferencją i innym rozmówcą. –Dodawanie kolejnych uczestników konferencji. DISA –Funkcja umożliwia uprawnionym osobom połączenie z systemem IPC100 oraz dostęp do funkcji wewnętrznych: Zestawianie połączeń wychodzących Funkcje rozgłaszania Połączenia z numerami wewnętrznymi lub grupami Wtrącenie do rozmowy Ustawianie przekierowań –Funkcja użyteczna dla handlowców, stałych dostawców lub ważnych klientów. –Opcjonalnie ochrona hasłem (6 cyfr) w celu restrykcji niektórych funkcji –Bez dodatkowego wyposażenia –Może być połączona z funkcjonalnością Automatycznej Recepcjonistki.

17 17 Funkcje IPC 100 Rejestracja połączeń (SMDR) ang. Station Message Detail Recording (SMDR) Zapewnia rejestrację połączeń, umożliwia monitorowanie stopnia wykorzystania numeru wewnętrznego lub linii miejskiej. Zapewnia efektywne zarządzanie kosztami połączeń oraz efektywniejsze kierowanie ruchem telefonicznym.

18 18 Funkcje IPC 100 Funkcje grupowe Departamenty –Groupa abonentów – sprzedaż/serwis itp. Połączonych w grupę typu Departament –W celu połączenia z grupą typu Departament wybierany jest jeden numer (Pilot Number) –Wywołanie przychodzące kierowane jest na pierwszy wolny numer w grupie, zgodnie z sekwencją przeszukiwania Dwa typy kierowania połączeń (sekwencji przeszukiwania) Priorytetowe – wywołania kierowane są do abonenta o najwyższym priorytecie. Abonenci o niższych priorytetach otrzymują wywołania tylko w przypadku zajętości abonentów o wyższym priorytecie. Cykliczne – wywołania kierowane są do następnego wolnego abonenta. Logowanie/wylogowanie agenta –Kierowanie połączeń realizowane jest jedynie do abonentów, którzy mogą obsłużyć połączenie. –Pracownik loguje się do grupy gdy może odbierać wywołania –W czasie nieobecności lub przerwy agent wylogowuje się z grupy (opuszcza grupę). –Przycisk funkcyjny na aparacie systemowym może być oprogramowany do realizacji funkcji Kolejkowanie (ISDN) –W przypadku gdy wszyscy abonenci w grupie są zajęci, kolejna rozmowa może być ustawiona w kolejce z odtworzeniem predefiniowanej zapowiedzi słownej.

19 19 Funkcje IPC 100 Tryb nocny –IPC 100 obsługuje wiele konfiguracji aktywowanych poprzez zmianę trybu pracy (do 8 trybów) Paging – przywoływanie/rozgłaszanie –Max 6 zewnętrznych stref rozgłaszania – 2 na kartę PGDU –Max 8 wewnętrznych stref Parkowanie połączeń Parkowanie połączeń jest jedną z metod obsługi wywołań przychodzących przez operatora. –Połączenie przychodzące jest parkowane (tzw. Orbita Parkingowa). Abonent do którego kierowane jest połączenie może przejąć rozmowę z orbity parkingowej. Po zaparkowaniu połączenia operator może przywołać osobę do której kierowane jest połączenie i odłożyć słuchawkę. –Osoba przywołana wybiera odpowiedni kod lub naciska przycisk Parkingu w celu odebrania połączenia. –Rozmowa oczekująca na połączenie zbyt długo, wraca do abonenta, który aktywował funkcję parkowania. –Dostępne są 64 orbity parkingowe.

20 20 Instalacja i zarządzanie Łatwy w użyciu system zarządzania i konfiguracji systemu Aplikacja typu Quick Install – umożliwia podstawową konfigurację systemu podczas instalacji Aplikacja typu EasyEdit – umożliwia łatwe zarządzanie konfiguracją systemu za pomocą tematycznie pogrupowanych ekranów. System Alarmów Konfigurowalne poziomy alarmowania z powiadamianiem za pomocą połączeń telefonicznych lub poczty email Zakładka konfiguracji Easy Edit

21 21 Karty i aparaty

22 22 4 modele aparatów –4 przewodowe połączenie hybrydowe RJ11 ( 3i4 głos, 2i5 dane ) –6 lub 12 przycisków programowalnych z diodami dwukolorowymi (z wyświetlaczem lub bez) –10 przycisków szybkiego wybierania –Tryb Hands free –Montaż naścienny –Wielojęzykowość. Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Holenderski, Portugalski, Norweski, Duński, Szwedzki Język polski – marzec 2007 r. 24 przyciskowy moduł rozszerzenia –24 dodatkowe przyciski programowalne do aparatów z wyświetlaczem 64 przyciskowa konsola rozszerzenia –Uproszczenie obsługi połączeń dla Operatora Aparaty systemowe

23 23 Szafka podstawowa: 8 portów wewnętrznych hybrydowych 3 linie miejskie analogowe 1 przełącznik zanikowy linii miejskiej Wejście zew. źródła muzyki podczas oczekiwania (MOH) Wyjście pagingowe. Możliwość rozbudowy o: –2 dodatkowe karty 3/8 lub 0/8 –Kartę interfejsów systemowych –System poczty głosowej/zapowiedzi –Kartę Pagingu / Domofonów –Moduł rozszerzenia dla kart ISDN BRA oraz VoIP Przegląd sprzętu

24 24 Szafka rozszerzenia : 8 portów wewnętrznych hybrydowych 3 linie miejskie analogowe 1 przełącznik zanikowy linii miejskiej Możliwość rozbudowy o: –2 dodatkowe karty 3/8 lub 0/8 –Kartę Pagingu / Domofonów –Moduł rozszerzenia dla kart ISDN BRA oraz VoIP Przegląd sprzętu

25 25 Karta rozszerzenia 308 : 8 portów wew. hybrydowych 3 linie miejskie analogowe 1 przekaźnik zanikowy Karta rozszerzenia 008 : 8 portów wew. hybrydowych Przegląd sprzętu

26 26 Karta interfejsów systemowych (EXIFU): EXIFU-A: –Port Ethernet –Porty do podłączenia szafek rozszerzenia –Port szeregowy RS232 –Gniazdo pamięci Compact Flash EXIFU-B: –Port szeregowy RS232 Przegląd sprzętu Port RS232 Porty szafek rozszerzenia (RJ45) LAN (10/100 Base-T Ethernet) Gniazdo pamięci Compact Flash

27 27 Poczta głosowa (DSPDB) : 8 portowa poczta głosowa –1 godzina zapisu –300 skrzynek głosowych 16 portowy system zapowiedzi –48 definiowalnych zapowiedzi –Opcje Automatycznej Recepcjonistki –Zapowiedzi kolejkowe –Zapowiedzi systemowe – przewodnik głosowy Możliwość rozszerzenia do 15 godzin zapisu Przegląd sprzętu

28 28 Karta domofonów i pagingu (PDGU) 2 porty domofonu 2 przekaźniki domofonu 24VDC 0.5A / 120VAC 0.25A 2 porty Audio Mogą być wykorzystane jako wejście MOH/BGM lub wyjście Pagingowe. Przegląd sprzętu 2 porty Audio (JACK 3.5 mm) 2 porty domofonu (RJ11) 2 przekaźniki domofonu (RJ11)

29 29 Karta ISDN 2B+D Pracuje w trybie T lub S Point-to-point lub point-to-multipoint Zasilanie na porcie Wersja 2 lub 4 portowa Wymaga modułu rozszerzenia OPBOX Przegląd sprzętu

30 30 Karta Voice over IP Zapewnia 4 kanały DSP/VoIP SIP / H.323 protocol Dostępne kodeki: G.711, G.729a, G.723.1 Opcjonalnie nakładka 4 kanałowa Wymaga modułu rozszerzenia OPBOX oraz karty EXIFU-A w szafce głównej Przegląd sprzętu

31 31 IPC100 - Podsumowanie System w pełni hybrydowy 3 linie analogowe, 8 linii wewnętrznych Możliwość rozbudowy do 51 linii miejskich/96 linii wewnętrznych ISDN BRA (styk T lub S) H.323/SIP Różnorodność funkcji Poczta głosowa oraz aplikacja CTI Łatwość programowania (PC, aparat z wyświetlaczem, LAN) Dostęp zdalny za pośrednictwem linii analogowej, ISDN lub LAN.

32 32


Pobierz ppt "System IPC100. 2 Profesjonalny, łatwy w instalacji i zarządzaniu, prosty w użyciu system zaprojektowany dla potrzeb małych i średnich organizacji. SOPHO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google