Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa szansa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa szansa."— Zapis prezentacji:

1 Nowa szansa

2

3

4 O PROJEKCIE Projekt "Nowa szansa” jest realizowany przez Sanockie Towarzystwo Oświatowe w partnerstwie z Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII " Promocja integracji społecznej” oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Okres realizacji: –

5 Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 150 osób niepełnosprawnych w wieku lat, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, pozostających bez zatrudnienia

6 Uczestnicy projektu Uczestnikami projektu w naszej szkole jest 40 osób – naszych uczniów i absolwentów spełniających wymogi rekrutacyjne.

7 Warsztaty: a) warsztaty umiejętności społecznych – mające na celu nabycie/podniesienie umiejętności społecznych kluczowych z punktu widzenia aktywizacji zawodowej. b) indywidualne poradnictwo zawodowe – mające na celu diagnozę specyficznych barier psychologicznych uczestników projektu oraz pomoc w radzeniu sobie z tymi problemami c) warsztaty poszukiwania pracy – mające na celu nabycie/podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

8 Trenerzy projektu Warsztat umiejętności społecznych:
Ewa Uwsiewicz-Kniecicka Urszula Janota Warsztat poszukiwania pracy: Anna Kopczyk- Surówka – doradca zawodowy

9 Szkolenia zawodowe Mała poligrafia
Konserwator terenów zieleni miejskiej Organizator imprez okolicznościowych Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

10 Trenerzy szkoleń zawodowych
Bożena Tomaszewska Dorota Kaczmarczyk Ewa Lietz Irena Piętak Małgorzata Wolska Beata Lemczak Kamila Tyniów-Blukacz Wszyscy trenerzy posiadają kwalifikacje do nauczania wybranych zawodów.

11 Projekt wspiera organizacyjnie
Krystyna Kowacz – pedagog szkolny Dziękujemy!!!!!

12 Staże zawodowe 30% uczestników, czyli
50 uczestników projektu zostanie skierowanych na 6 miesięczne płatne staże zawodowe.

13 Wszystkie osoby biorące udział w projekcie otrzymują
1. materiały dydaktyczne wyżywienie , 3. stypendium szkoleniowe 4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

14 Grupa introligatorów

15 Zajęcia w pracowni introligatorskiej

16 Grupa „hotelarzy”

17 Przy pracy

18

19 Grupa kucharzy

20 Praca na zajęciach w kuchni

21 W trakcie pracy

22 Rezultaty pracy kucharzy

23

24 Grupa ogrodnicza

25 i przy pracy……

26 W ogrodnictwie na ul. Andersa

27 a także w szkole

28

29

30 Dziękuję za uwagę

31

32


Pobierz ppt "Nowa szansa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google