Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr Karolina Góryjowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr Karolina Góryjowska"— Zapis prezentacji:

1 mgr Karolina Góryjowska
RÓWNYM KROKIEM W PRZYSZŁOŚĆ Zajęcia wyrównawcze z matematyki w ramach EFS Szkoła Podstawowa Nr 15 w Tarnowie cz. 2 mgr Karolina Góryjowska

2 Ćwiczymy umysł – krzyżówki matematyczne
Celem zajęć było: - praca w grupach - określenie swoich możliwości i umiejętności w danym zagadnieniu - wykorzystanie logicznego myślenia w rozwiązywaniu krzyżówek - korzystanie z różnych źródeł informacji

3 Ćwiczymy umysł – krzyżówki matematyczne
Efekty pracy grupy:

4 A my tu mamy … tangramy Celem zajęć było:
- wykonanie rysunku na postawie jego planu - wykorzystanie wiedzy praktycznej dotyczącej własności podstawowych figur geometrycznych - zastosowanie podstawowych własności figur w rozwiązywaniu zadań i zagadek

5 A my tu mamy … tangramy Efekty pracy grupy:

6 Ułamki – trudna droga do małych liczb
Celem zajęć było: - opanowanie podstawowych działań na ułamkach - praca w grupach - określenie swoich możliwości i umiejętności

7 Ułamki – trudna droga do małych liczb
Efekty pracy grupy:

8 Oś symetrii w tarnowskiej architekturze
Celem zajęć było: - określenie figur osiowosymetrycznych i poszukiwanie ich osi symetrii - odszukanie miejsc, z architektury tarnowskiej, w której można odnaleźć osie symetrii - korzystanie z różnych źródeł informacji dotyczących Tarnowa

9 Oś symetrii w tarnowskiej architekturze
Efekty pracy grupy:

10 Oś symetrii w tarnowskiej architekturze

11 Wzorki i kolorki – posadzki i mozaiki
Celem zajęć było: - sprawne posługiwanie się przyrządami geometrycznymi - wykorzystywanie podstawowych własności wielokątów foremnych w projekcie posadzki lub mozaiki - kształcenie wyobraźni i wykorzystanie zdolności plastycznych

12 Wzorki i kolorki – posadzki i mozaiki
Efekty pracy grupy:

13 Rynek nieruchomości – pola
Celem zajęć było: - stosując różne źródła informacji przygotowanie wiadomości jednostkach pola - wymienianie podstawowych własności wielokątów - obliczanie pola podstawowych wielokątów

14 Rynek nieruchomości - pola
Efekty pracy grupy:

15 Gromadzenie informacji
Celem zajęć było: - korzystanie z różnych źródeł informacji - odczytywanie tabel, wykresów i diagramów - konstruowanie ankiety - przeprowadzenie ankiety, analiza, wyciągnięcie wniosków - zilustrowanie wyników na diagramie procentowym

16 Gromadzenie informacji
Efekty pracy grupy:

17 Zginamy i składamy – figury osiowosymetryczne
Celem zajęć było: - określenie figury osiowosymetrycznej - wskazanie w konkretnych figurach osi symetrii poprzez zginanie - dokończenie rysunku figury osiowosymetrycznej - wykonanie obrazka z wykorzystaniem figur osiowosymetrycznych znanych z otaczającego świata

18 Zginamy i składamy – figury osiowosymetryczne
Efekty pracy grupy:

19 Trafiony – zatopiony Celem zajęć było:
- sprawne zaznaczanie w układzie współrzędnych punktów o zadanych współrzędnych - odczytywanie całkowitych współrzędnych punktu w układzie współrzędnych - doskonalenie pracy w parach

20 Trafiony – zatopiony Efekty pracy grupy:

21 To jest już koniec… Celem zajęć było:
- określenie swoich możliwości przez uczestników - podanie umiejętności, które zostały nabyte na zajęciach - wymienienie pozytywnych cech innych osób z grupy

22 To jest już koniec… Efekty pracy grupy:

23 Zajęcia prowadzone były w II semestrze roku szkolnego 2008/2009
w 3 grupach wiekowych (klasa IV, klasa V, klasa VI).


Pobierz ppt "mgr Karolina Góryjowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google