Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda projektu i praca zespołowa w praktyce szkolnej Dr inż. Elżbieta Gajek Warszawa, 16.03.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda projektu i praca zespołowa w praktyce szkolnej Dr inż. Elżbieta Gajek Warszawa, 16.03.2012."— Zapis prezentacji:

1 Metoda projektu i praca zespołowa w praktyce szkolnej Dr inż. Elżbieta Gajek Warszawa, 16.03.2012

2 Projekt w szkole Wymagania podstawy programowej w gimnazjum Zmiana treści i metod pracy Zmiana roli ucznia Zmiana roli nauczyciela Zmiana sposobu oceniania Otwarcie możliwości rozwoju

3 Etapy projektu Negocjacja tematu i treści Podział pracy Samodzielna praca uczniów wspieranych przez nauczyciela Opracowanie wyników Prezentacja wyników Ocena wielokierunkowa

4 Charakterystyka projektu 1 Przestrzeń – materialna, społeczna, wirtualna Cele – wspólne i indywidualne Działania – wspólne i indywidualne Rezultaty – konkretne, materialne – niematerialne (poznawcze, kulturowe, językowe, interkulturowe)

5 Charakterystyka projektu 2 Nauczyciel zapewnia ramy – plaster miodu Uczniowie wypełniają je: pomysłami umiejętnościami zaangażowaniem pracą

6 Charakterystyka projektu 3 Efekt końcowy nie jest w 100% określony. Uczą się wszyscy Projekt jest nieograniczony (ścianami szkoły, dniami tygodnia pracy, okładkami podręcznika, językiem, miejscem zamieszkania)

7 Projekt wewnątrzszkolny i międzynarodowy - eTwinning projekt wewnętrzny – prowadzony samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami projekt zewnętrzny - prowadzony z partnerami zagranicznymi, Np. projekty językowe w autentycznej komunikacji uczniów z rówieśnikami

8 Treści i metody pracy Holistyczne podejście do nauczania i uczenia Łączenie treści różnych przedmiotów Dodatkowo rozwój kompetencji: językowych w autentycznej komunikacji z rówieśnikami technicznych w istotnym celu Międzykulturowych w kontaktach z innymi

9 Rola ucznia w projekcie Zwiększenie roli i odpowiedzialności ucznia za własną naukę Możliwości przekraczania granic Współpraca uczniów

10 Projekt w ewaluacji i ocenianiu Możliwość negocjacji i renegocjacji kryteriów oceniania i ewaluacji Dopasowanie kryteriów oceniania do ucznia (grupy) Indywidualizacja oceniania Demokratyzacja oceniania i ewaluacji (samoocena, ocena grupy, ocena kilku nauczycieli) Uwzględnienie subiektywizmu oceniającego Akceptacja ograniczeń oceniającego Alternatywna (obok portfolio) forma oceniania i ewaluacji

11 Wynik pracy projektowej Strony internetowe Blogi Filmy Twinspace Prawo autorskie Wolne zasoby edukacyjne Licencje Creative Commons

12 Wynik pracy projektowej Prawo autorskie Wolne zasoby edukacyjne Licencje Creative Commons Lista słówek

13 Wynik pracy projektowej Open borders for birds Autor: Chris Tate

14 Wynik pracy projektowej Open borders for birds Autor: Chris Tate

15 Nauczyciel w projekcie Praca zespołowa nauczycieli Tworzenie wspólnoty uczących się – także z uczniami Przekraczanie granic (przedmiotów, języków, kultury edukacyjnej) Doskonalenie zawodowe Przełamywanie stereotypów genderowych odnośnie techniki cyfrowej

16 Content and Language Integrated Learning Zintegrowane Nauczanie Językowo-Przedmiotowe Głównym celem jest uczenie treści przedmiotowych Cele językowe wynikają z treści przedmiotowych Nadrzędne są cele poznawcze Język służy osiąganiu celów poznawczych CLIL Język obcy i technologie informacyjne i komunikacyjne można włączyć do każdego projektu

17 Współpraca nauczycieli Dzielenie się ideami, informacjami i zadaniami Wspólne planowanie nadzorowanie pracy ocenianie wyników projektu Wspólne prowadzenie lekcji

18 Model współpracy nauczycieli Równy – wybór tematu i praca jest równo dzielona pomiędzy obu nauczycieli Interakcyjny – dialog nauczycieli Wspierający – jeden nauczyciel odpowiada za treści przedmiotowe, a drugi za ćwiczenia językowe w zakresie treści przedmiotowych Monitorujący – jeden nauczyciel odpowiada za treści przedmiotowe i nauczanie, a drugi za komunikację z partnerami, trzeci za prezentację efektów. Równoległy – klasa jest podzielona na dwie grupy. Nauczyciele prezentują tę samą treść, każdy w swojej grupie w innym języku. Zróżnicowany – klasa jest podzielona na grupy o zróżnicowanych potrzebach i umiejętnościach. Nauczyciele decydują o treści nauczania dla każdej grupy

19 Korzyści Rozwój kompetencji uczenia się przez całe życie Większa uwaga nauczyciela Rozwój zawodowy nauczyciela Różne style i strategie nauczania i uczenia – które nie są popularne w naszej kulturze edukacyjnej Personalizacja współdziałania 1.Porozumiewanie się w języku ojczystym 2.Porozumiewanie się w językach obcych 3.Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne 4.Kompetencje informatyczne 5.Umiejętność uczenia się 6.Kompetencje społeczne i obywatelskie 7.Inicjatywność i przedsiębiorczość 8.Świadoma ekspresja kulturalna.

20 Problemy nauczyciela Trudności zmiany stylu nauczania Trudności w adaptacji nowych strategii nauczania Trudności w pracy w grupie Trudności w rozumieniu nowej roli nauczyciela Różnice kulturowe Czasochłonność projektów

21 Nauczyciel też uczy się w działaniu Zarejestrować się eTwinning Korzystać z doświadczeń i sukcesów innych Szukać współpracowników Uczyć się na własnych błędach Korzystać ze szkoleń, kursów Uczestniczyć w konkursach 1 Mocne strony Strengths 2 Słabe strony Weaknesses 3 Możliwości Opportunities 4 Zagrożenia Threats

22 Gdzie jestem? innowatorzy = entuzjaści techniki w edukacji wcześni adaptatorzy= wizjonerzy wczesna większość = pragmatycy późna większość = konserwatyści opieszali = sceptycy

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Metoda projektu i praca zespołowa w praktyce szkolnej Dr inż. Elżbieta Gajek Warszawa, 16.03.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google