Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ujednolicenia wykazu stanowisk pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ujednolicenia wykazu stanowisk pracy"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ujednolicenia wykazu stanowisk pracy
Grupy stanowisk pracy

2 WSTĘP W taryfikatorach wszystkich Pracodawców koncernu PGE Dystrybucja S.A. wpisanych jest około 814 nazw stanowisk pracy. Około 90 z nich jest niezgodne z obowiązująca strukturą i regulaminem organizacyjnym Oddziałów.

3 WSTĘP Po przeanalizowaniu dokumentów: taryfikatorów; opisów stanowisk; zakresów obowiązków; kart oceny ryzyka, itp. Zespół opracował 20 grup stanowisk, do których zakwalifikowano poszczególne nazwy. Każdy Oddział dokonał weryfikacji występujących u niego stanowisk pracy i przyporządkował je do poszczególnych grup.

4 GRUPY STANOWISK NAZWA GRUPY CHARAKTERYSTYKA Dyrektor Dyspozytor ruchu
dyrektorzy i zastępcy (departamentu, CDM, rejonu energetycznego, biura); Dyspozytor ruchu wszyscy dyspozytorzy ruchu (CDM, oddziałowi, obszarowi, młodsi, starsi itd.); Elektromonter precyzyjny elektromonterzy licznikowni, wzorcowania liczników, przyrządów pomiarowych, itd.; Elektromonter sieci elektroenergetycznych elektromonterzy linii napowietrznych, kablowych, pogotowia, oświetlenia itd.; Elektromonter telemechaniki i łączności elektromonter telemechaniki, łączności, urządzeń telekomunikacyjnych, układów sterowania radiowego itd.; Elektromonter układów pomiarowych i urządzeń rozliczających elektromonterzy układów pomiarowych, urządzeń rozliczających, inkasenci, kontrolerzy poboru, itd.; Elektromonter zabezpieczeń i urządzeń stacyjnych elektromonterzy zabezpieczeń, automatyki, urządzeń rozdzielczych, stacyjnych, dyżurny stacji itd.; Inspektor inspektorów ds. BHP zakwalifikowano jako "specjalistów działalności pozostałej", natomiast pozostałych inspektorów jako "inspektorów„; Inżynier do grupy "inżynier" przyporządkowano tylko stanowiska inżynierów z zakresu działalności podstawowej (obszar ruchu, usług dystrybucyjnych, specjalistyczny oraz eksploatacji i rozwoju, z wyjątkiem regulacji gruntów); Kierownik „Kierownicy”, „główni specjaliści - kierownicy …” oraz ich zastępcy (wydziału, działu, sekcji, zespołu, posterunku energetycznego);

5 GRUPY STANOWISK cd… NAZWA GRUPY CHARAKTERYSTYKA Księgowa / Księgowy
księgowi, samodzielni, starsi, młodsi księgowi; Mistrz do grupy "mistrz" przyporządkowano tylko stanowiska mistrzów z zakresu działalności podstawowej (obszar ruchu, usług dystrybucyjnych, specjalistyczny oraz eksploatacji i rozwoju, z wyjątkiem regulacji gruntów); Pracownik ośrodka szkoleniowo wypoczynkowego np. kucharz, kelner, pokojowa, pomoc kuchenna; do tej grupy zakwalifikowano również szefów ośrodków; Pracownik służby zdrowia pracownicy służby zdrowia (np. lekarz, pielęgniarka); Pracownik wsparcia pracownicy wykonujący prace pomocnicze, najczęściej poniżej poziomu referenta i technika, z zakresu działalności pozostałej (np. dyspozytorzy transportu, kierowcy, mechanicy, diagności, elektromechanicy samochodowi, lakiernicy, blacharze, konserwatorzy, robotnicy gospodarczy, sprzątaczki, kasjerki, telefonistki, maszynistki, portierzy, murarze, tynkarze, ślusarze, spawacze, stolarze, malarze, magazynierzy, zaopatrzeniowcy, pracownicy obsługujący kserokopiarki, elektrycy - konserwatorzy, hydraulicy, dozorcy, itd.); Referent działalności podstawowej do tej grupy przyporządkowano tylko stanowiska referentów (również młodszych, starszych, samodzielnych) z zakresu działalności podstawowej (obszar ruchu, usług dystrybucyjnych, specjalistyczny oraz eksploatacji i rozwoju, z wyjątkiem regulacji gruntów) Referent działalności pozostałej do tej grupy przyporządkowano tylko stanowiska referentów (również młodszych, starszych, samodzielnych) z zakresu działalności pozostałej (innej niż podstawowej); w grupie tej mieszczą się także stanowiska o nazwie innej niż "referent...", ale o zbliżonym charakterze, np. sekretarka, asystent, pracownik Informatyki na poziomie referenta (np. konserwator urządzeń komputerowych), pracownik administracyjno - biurowy niekwalifikujący się do grupy "pracownik wsparcia„;

6 GRUPY STANOWISK cd… NAZWA GRUPY CHARAKTERYSTYKA
Specjalista działalności podstawowej do tej grupy przyporządkowano tylko stanowiska specjalistów (również młodszych, starszych, samodzielnych oraz głównych niezarządzających pracownikami) z zakresu działalności podstawowej (obszar ruchu, usług dystrybucyjnych, specjalistyczny oraz eksploatacji i rozwoju, z wyjątkiem regulacji gruntów); Specjalista działalności pozostałej do tej grupy przyporządkowano tylko stanowiska specjalistów (również młodszych, starszych, samodzielnych oraz głównych niezarządzających pracownikami) z zakresu działalności pozostałej (innej niż podstawowej); w grupie tej mieszczą się także stanowiska o nazwie innej niż "specjalista...", ale o zbliżonym charakterze, np. radca prawny, geodeta, doradca, koordynator, inspektor bhp, audytor, pełnomocnik, ekonomista, pracownik Informatyki na poziomie specjalista (np. administrator); Technik Technicy;

7 GURPY STANOWISK cd… Szczegółowy wykaz stanowisk pracy występujących w poszczególnych Oddziałach PGE Dystrybucja S.A., wraz z przyporządkowaniem do konkretnej grupy, stanowi załącznik do niniejszej prezentacji.

8 REKOMENDACJE ZESPOŁU Zaktualizowanie taryfikatorów i dostosowanie ich do obowiązujących struktur Oddziałów. Powołanie zespołu, którego zadaniem będzie unifikacja wykazu stanowisk pracy w ZUZP.

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt ujednolicenia wykazu stanowisk pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google