Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Olech – PFWB 16.09.2013. Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci: podnieść się. - Aldous Huxley.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Olech – PFWB 16.09.2013. Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci: podnieść się. - Aldous Huxley."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Olech – PFWB 16.09.2013

2 Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci: podnieść się. - Aldous Huxley

3 Elementy produktu finalnego: Badania – diagnoza lokalna Model Współpracy Streetworking Asystentura Hierarchizacja

4 Badania – metody i narzędzia ETHOS Badanie socjodemograficzne Badanie współpracy instytucjonalnej (wywiady, deskresearch) Badanie obszarów niedoborów i zjawisk problemowych (wywiady kluczowi interesariusze, ankiety, deskresearch, wizyty)

5 Badania – główne wyniki Około 250-300 osób bezdomnych – ludzie młodzi i świeża bezdomność System interwencji, powielanie zadań, zasoby instytucjonalne, brak specjalizacji Brak niskoprogowych rozwiązań oraz streetworkingu Brak mieszkań wspieranych Brak systemu monitorowania zagrożenia bezdomnością Wola zmian, relacje, współpraca

6 Model Współpracy Współpraca międzysektorowa i międzywydziałowa Polityka społeczna – nie tylko pomoc społeczna PII – Prewencja, Interwencja, Integracja Specjalizacja – komórka pracy socjalnej Partnerstwo – porozumienie Gminny program – umocowanie strategiczne Wymiana wiedzy i informacji – portal, informator, badania, szkolenia, wizyty, spotkania, Partycypacja osób bezdomnych – Rada Komunikacja i edukacja społeczna

7 Streetworking (praca prowadzona na ulicy) stanowi przykład metody outreach (wyjscie-sie ̨ ganie-poza-do), czyli pracy poza instytucjami, w środowisku przebywania klienta. Streetworking jest forma ̨ pracy, prowadzonej przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych pracowników, skierowana ̨ do osób bezdomnych, pozostających poza systemem pomocy instytucjonalnej. Istotna ̨ cecha ̨ streetworkingu jest ścisła współpraca z beneficjentami na podstawie zaakceptowanego planu – w ich środowisku, na ich zasadach, w tempie dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości

8 Streetworking Cele Zakres pracy (badanie środowiska, wejście, pierwszy kontakt, budowanie relacji, realizacja planu, interwencje) Modele pracy – zawodowy, samopomocowy Odbiorcy Dokumentacja Rekrutacja i szkolenia Wymogi – kompetencje i umiejętności Umocowanie instytucjonalne – forma zatrudnienia i realizacja usługi Monitoring, ewaluacja, Koszty

9 Asystentura Asystowanie to metoda pracy z osoba ̨ bezdomna ̨, oparta na wprowadzeniu indywidualnego towarzysza i doradcy, który kompleksowo wspiera, motywuje i prowadzi osobę bezdomna ̨ przez cały proces reintegracji społecznej i zawodowej, nakierowany na osiąganie samodzielności życiowej poprzez pełen i trwały powrót do społeczeństwa, w sposób i w czasie dostosowanym do potrzeb i możliwości osoby

10 Asystentura Osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością Cele Sfery oddziaływania Zakres pracy i narzędzia Etapy – dotarcie, kontakt, dobór, indywidualny plan rozwoju, wspieranie, monitorowanie, samodzielność, podtrzymywanie, wycofanie i kończenie relacji Odbiorcy Pracownik i warsztat pracy Zatrudnienie i warunki realizacji usługi Dokumentacja, ewaluacja, koszty

11 Hierarchizacja placówek innymi słowy – model schodkowy, drabinkowy zakłada proces przejścia pewnej drogi przez osobę bezdomna ̨, która zwieńczona zostaje stałym mieszkaniem i pełna ̨ samodzielnością. W podejściu tym zakłada się, że by przejść do następnego poziomu wsparcia osoba bezdomna powinna być mieszkaniowo gotowa tzn. posiadać odpowiednie możliwości i umiejętności, gwarantujące utrzymanie się na danym poziomie. W metodzie tej w pierwszym rzędzie rozwiązywane są problemy powiązane z szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym (zdrowotne, psychiczne, społeczne, zawodowe czy socjalne), w ostatniej kolejności zaś problemy mieszkaniowe.

12 Hierarchizacja placówek Ogrzewalnia Noclegownia Schronisko Mieszkania treningowe/wspierane Ramy, warunki, standardy, wymogi kadrowe, koszty, regulaminy, współpraca

13 Czasem lepiej zbłądzić, niż zbyt nachalnie pytać o drogę. - Aldous Huxley


Pobierz ppt "Piotr Olech – PFWB 16.09.2013. Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci: podnieść się. - Aldous Huxley."

Podobne prezentacje


Reklamy Google