Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA – PRACA - KARIERA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA – PRACA - KARIERA"— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA – PRACA - KARIERA
Problematyka kształcenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy w aspekcie współpracy transgranicznej Bogusława Pęciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie

2 Oczekiwania szkół zawodowych dotyczące praktyk zawodowych poprzez wymianę transgraniczną
Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie

3 Wyczerpujące uzasadnienie potrzeby prowadzenia współpracy transgranicznej zawarto w preambule do Europejskiej Karty Regionów Granicznych i Transgranicznych: „Granice są „bliznami historii”. Współpraca transgraniczna pomaga w łagodzeniu niekorzystnych skutków istnienia owych granic, a także w przezwyciężaniu skutków położenia terenów przygranicznych na narodowych obrzeżach państw oraz służy poprawie warunków życiowych osiadłej tam ludności. Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie

4 Współpraca ta obejmować powinna wszystkie dziedziny życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego, a także rozwoju związanej z nimi infrastruktury. Zasadniczym celem współpracy transgranicznej jest zniesienie barier wynikających z istnienia granic państwowych. Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie

5 Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie od wielu lat współpracuje z partnerami niemieckimi, oferując naszym uczniom możliwość wyjazdu na praktykę zawodową do Niemiec. Gościmy również uczniów ze szkół niemieckich w naszej szkole. Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie

6 Nasi niemieccy partnerzy to:
sieć hoteli Travel Charme Hotels, szkoła zawodowa w Egessin-Pasewalk (Berufliche Schule in Egessin-Pasewalk), szkoła zawodowa powiatu Ostvorpommern w Wolgaście (Berufliche Schule des Landkreises Ostvorpommern in Wolgast), Inab Europejskie Warsztaty Młodzieżowe (Inab Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Rothenklempenow). Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie

7 praktyki zawodowe, wymianę młodzieży
Współpraca z partnerami niemieckimi realizowana jest poprzez: pracę uczniów w czasie wakacji, praktyki zawodowe, wymianę młodzieży kształcącej się w zawodach gastronomicznych, hotelarstwie i cukiernictwie. Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie

8 Celem współpracy tego rodzaju jest:
podnoszenie i doskonalenie umiejętności zawodowych polskich i niemieckich uczniów kształcących się w zawodzie kucharza, cukiernika, hotelarza i innych zawodach o profilu gastronomicznym doskonalenie umiejętności językowych, pogłębienie wiedzy o kraju sąsiada, poznanie tradycji i kultury obu narodów. Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie

9 Na podstawie wieloletnich doświadczeń możemy stwierdzić, że
najlepsze efekty dla szkoły i ucznia przynosi wieloletnia, prowadzona na wielu płaszczyznach współpraca między szkołami. Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie

10 i priorytety związane z wymianą transgraniczną ?
Jakie są nasze oczekiwania i priorytety związane z wymianą transgraniczną ? Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie

11 Cel najważniejszy: rozwijać kwalifikacje potrzebne na europejskim rynku pracy – dotyczy to szczególnie kwalifikacji polskich uczniów, którzy częściej wybierają jako miejsce pracy kraje zachodnie. Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie

12 Realizacja krótkich modułów, które kończyć się będą zdobyciem określonych, potwierdzonych formalnie umiejętności . Moduły powinny być prowadzone przez najwyższej klasy specjalistów, mistrzów w zawodzie – praktyków w danej branży. Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie

13 Praktykanci powinni mieć możliwość zdobycia podczas praktyk innych umiejętności niż te, które zdobywają w szkole Udział pracodawców i Izb Rzemieślniczych z obu stron w realizacji projektów poprzez wspieranie szkół zawodowych w realizacji praktyk- kształcimy przyszłych pracowników Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie

14 Ciągłe doskonalenia umiejętności językowych
Dobre efekty przynosi praktyka ( praca) indywidualna: 1 -2 uczniów realizuje praktykę w zakładzie – zmusza to uczniów do intensywnej pracy nad sobą przed wyjazdem na praktykę, nauki języka, radzenia sobie w kontaktach ze współpracownikami, w nowej rzeczywistości , ale bardzo często owocuje szansą na zdobycie dobrej pracy. Ciągłe doskonalenia umiejętności językowych Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie

15 metodyki nauczania przedmiotów zawodowych
Wymiana doświadczeń między nauczycielami powinna być prowadzona systematycznie i dotyczyć: metodyki nauczania przedmiotów zawodowych doskonalenia umiejętności praktycznych – bardzo istotny element ! realizacji procesu kształcenia stosowanych środków i materiałów dydaktycznych Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie

16 Położyć nacisk na sferę pozazawodową - kulturę, sport,
bo wtedy najszybciej „ łamią” się bariery i znikają „ blizny” historii. Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ   Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie


Pobierz ppt "EDUKACJA – PRACA - KARIERA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google