Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problematyka kształcenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy w aspekcie współpracy transgranicznej Bogusława Pęciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problematyka kształcenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy w aspekcie współpracy transgranicznej Bogusława Pęciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie."— Zapis prezentacji:

1 Problematyka kształcenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy w aspekcie współpracy transgranicznej Bogusława Pęciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie

2 Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie Oczekiwania szkół zawodowych dotyczące praktyk zawodowych poprzez wymianę transgraniczną

3 Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie * Wyczerpujące uzasadnienie potrzeby prowadzenia współpracy transgranicznej zawarto w preambule do Europejskiej Karty Regionów Granicznych i Transgranicznych: Granice są bliznami historii. * Współpraca transgraniczna pomaga w łagodzeniu niekorzystnych skutków istnienia owych granic, a także w przezwyciężaniu skutków położenia terenów przygranicznych na narodowych obrzeżach państw oraz służy poprawie warunków życiowych osiadłej tam ludności.

4 Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie * Współpraca ta obejmować powinna wszystkie dziedziny życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego, a także rozwoju związanej z nimi infrastruktury. * Zasadniczym celem współpracy transgranicznej jest zniesienie barier wynikających z istnienia granic państwowych.

5 Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie * Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie od wielu lat współpracuje z partnerami niemieckimi, oferując naszym uczniom możliwość wyjazdu na praktykę zawodową do Niemiec. Gościmy również uczniów ze szkół niemieckich w naszej szkole.

6 Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie Nasi niemieccy partnerzy to: sieć hoteli Travel Charme Hotels, szkoła zawodowa w Egessin-Pasewalk (Berufliche Schule in Egessin-Pasewalk), szkoła zawodowa powiatu Ostvorpommern w Wolgaście (Berufliche Schule des Landkreises Ostvorpommern in Wolgast), Inab Europejskie Warsztaty Młodzieżowe (Inab Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Rothenklempenow).

7 Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie Współpraca z partnerami niemieckimi realizowana jest poprzez: pracę uczniów w czasie wakacji, praktyki zawodowe, wymianę młodzieży kształcącej się w zawodach gastronomicznych, hotelarstwie i cukiernictwie.

8 Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie Celem współpracy tego rodzaju jest: podnoszenie i doskonalenie umiejętności zawodowych polskich i niemieckich uczniów kształcących się w zawodzie kucharza, cukiernika, hotelarza i innych zawodach o profilu gastronomicznym doskonalenie umiejętności językowych, pogłębienie wiedzy o kraju sąsiada, poznanie tradycji i kultury obu narodów.

9 Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie * Na podstawie wieloletnich doświadczeń możemy stwierdzić, że najlepsze efekty dla szkoły i ucznia przynosi wieloletnia, prowadzona na wielu płaszczyznach współpraca między szkołami.

10 Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie Jakie są nasze oczekiwania i priorytety związane z wymianą transgraniczną ?

11 Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie Cel najważniejszy: rozwijać kwalifikacje potrzebne na europejskim rynku pracy – dotyczy to szczególnie kwalifikacji polskich uczniów, którzy częściej wybierają jako miejsce pracy kraje zachodnie.

12 Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie * Realizacja krótkich modułów, które kończyć się będą zdobyciem określonych, potwierdzonych formalnie umiejętności. * Moduły powinny być prowadzone przez najwyższej klasy specjalistów, mistrzów w zawodzie – praktyków w danej branży.

13 Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie * Praktykanci powinni mieć możliwość zdobycia podczas praktyk innych umiejętności niż te, które zdobywają w szkole * Udział pracodawców i Izb Rzemieślniczych z obu stron w realizacji projektów poprzez wspieranie szkół zawodowych w realizacji praktyk- kształcimy przyszłych pracowników

14 Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie * Dobre efekty przynosi praktyka ( praca) indywidualna: 1 -2 uczniów realizuje praktykę w zakładzie – zmusza to uczniów do intensywnej pracy nad sobą przed wyjazdem na praktykę, nauki języka, radzenia sobie w kontaktach ze współpracownikami, w nowej rzeczywistości, ale bardzo często owocuje szansą na zdobycie dobrej pracy. * Ciągłe doskonalenia umiejętności językowych

15 Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie Wymiana doświadczeń między nauczycielami powinna być prowadzona systematycznie i dotyczyć: - metodyki nauczania przedmiotów zawodowych - doskonalenia umiejętności praktycznych – bardzo istotny element ! - realizacji procesu kształcenia - stosowanych środków i materiałów dydaktycznych

16 Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie * Położyć nacisk na sferę pozazawodową - kulturę, - sport, bo wtedy najszybciej łamią się bariery i znikają blizny historii.

17 Bogusława Peciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Problematyka kształcenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy w aspekcie współpracy transgranicznej Bogusława Pęciak Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google