Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Zalesiu"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Zalesiu
20 lat samorządu w Zalesiu - gmina Miejsce Piastowe

2 Zalesie – moja miejscowość
Zalesie – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Miejsce Piastowe. Miejscowość jest przysiółkiem wsi Targowiska. Samodzielnym sołectwem jest od W 1998 r. obszar Zalesia został powiększony przez przyłączenie przysiółka Kolonia z gminy Haczów. Wieś jest najmniejszą miejscowością w gminie Miejsce Piastowe, mimo to posiada szkołę podstawową, punkt przedszkolny, dom ludowy, zakłady produkcyjno-usługowe i sklepy. W okresie ostatnicz 20 lat bardzo się rozwinęła.

3 20 – lecie Samorządu Terytorialnego
Wraz z początkiem przemian ustrojowych w Polsce 1989 roku ożyła koncepcja samorządności i samostanowienia o sobie obywateli. To z kolei spowodowało restaurację gmin, a następnie powiatów. Jednocześnie ukonstytuowały się mechanizmy i instytucje, które umożliwiły funkcjonowanie samorządu lokalnego w całym kraju. Na przestrzeni 20 lat od powstania samorządu terytorialnego w sołectwie Zalesie możemy zauważyć następujące zmiany:

4 Powstał Ośrodek Zdrowia
Budowa nowego Ośrodka Zdrowia, który oddano do użytku w 2009 roku zapewniła mieszkańcom łatwy dostęp do opieki medycznej. Budowa ośrodka zdrowia w Zalesiu nie jest jedyną inwestycją gminy Miejsce Piastowe związaną z opieką zdrowotną. Ośrodek zdrowia przy Szkole Podstawowej w Zalesiu

5 Cała wieś została objęta telefonią
Wieś objęta jest siecią telefonii kablowej stacjonarnej. Istnieje możliwość korzystania poprzez tą sieć z usługi internetowej neostrada tp. Bardzo wiele osób korzysta z usług telekomunikacyjnych za pomocą sieci komórkowych. W Zalesiu mieszkańcy surfują w Internecie za darmo. Teren całej gminy został objęty programem, dzięki któremu każdy mieszkaniec ma bezpłatny dostęp do Internetu.

6 Powstała strona internetowa gminy
Każdy mieszkaniec gminy dzięki stronie ma łatwy dostęp do informacji na temat działalności urzędu. Wydawane jest również czasopismo „Piastun”, w którym opisywane są wydarzenia z terenu całej gminy.

7 Klub Przedszkolaka Samorząd Gminy dba o wysoką jakość systemy edukacji przedszkolnej. Od 2008r. w naszej miejscowości realizowany jest projekt "Kluby Przedszkolaka jako alternatywna forma edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku lat pochodzących z terenów wiejskich". Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci mieszkających na wsi. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Klub jest czynny 4 razy w tygodniu.

8 Ważne inwestycje W ostatnich latach sytuacja mieszkańców Zalesia uległa dużej zmianie. Gmina dokonała kilku ważnych inwestycji. Do najważniejszych należy zaliczyć: Inwestycje dotyczące gospodarki wodno – kanalizacyjnej. Cała wieś została objęta siecią wodociągową i kanalizacyjną, co ma duży wpływ na czystość w naszej miejscowości. Budowa i remont dróg . Najbardziej zauważalna zmianą jest poprawa stanu dróg oraz budowa chodników w całej gminie.

9 Rozbudowa i remonty w Szkole Podstawowej
Myśl o budowie szkoły dla dzieci z Pustyn i Zalesia tkwiła u mieszkańców tych wsi od dawna. W związku z lokalizacją szkoły na terenie Zalesia inicjatywę organizacyjną przejęli mieszkańcy tej wsi. Budynek szkoły w Zalesiu wzniesiono w latach Szkoła została wybudowana jako nowoczesna, ładna architektonicznie, nawiązująca swoim wyglądem do polskich dworków, z możliwością jej rozbudowy. Mimo tych wielu zalet jakie posiadała, istniała jedna podstawowa wada - szkołę zaprojektowano jako czteroklasowa, a przyszło jej od początku pełnić funkcję siedmioklasowej, następnie ośmio i dziewięcio-klasowej (kiedy utworzono oddział "O"). Starania o rozbudowę szkoły były od lat 70-tych, ale dopiero w 1985 roku z inicjatywy dyrektora szkoły Bronisława Kozioła, powołano Komitet Rozbudowy.

10 Szkoła dawniej i dziś

11 Rozbudowa i remonty w Szkole Podstawowej
Przez ostatnie 20 lat szkoła zmieniła swój wygląd. Doposażono szkołę, głównie zakupiono książki do biblioteki, oraz sprzęt sportowo-rehabilitacyjny tworząc tzw. "siłownię". Tym samym można było uatrakcyjnić lekcje w.f. w okresie zimowym, co jest bardzo istotne przy braku sali gimnastycznej. W 2009r. gruntownemu remontowi poddano kotłownię, instalację centralnego ogrzewania oraz instalację gazową. Odmalowano wszystkie klasy, korytarze i klatki schodowe nadając im barwy sprzyjające pracy i miłej atmosferze.

12 Pomoc Społeczna Celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miejsce Piastowe w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. W naszej gminie GOPS bardzo dobrze funkcjonuje: refundowane są obiady dla dzieci z rodzin ubogich, wypłacane są zapomogi i zasiłki celowe, w Zalesiu prężnie działa świetlica środowiskowa zapewniająca dzieciom bezpieczne i ciekawe spędzenie wolnego czasu.

13 Podziękowania Składamy serdeczne podziękowania panu Franciszkowi Sieniawskiemu, który poświęcił swój czas i opowiedział nam o przemianach jakie zaszły w Zalesiu w przeciągu ostatnich 20 lat.

14 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Opracowanie projektu: Mateusz Hajduk Tomasz Piotrowski Konrad Tomoń Pomoc w realizacji: Hubert Półchłopek Wojciech Frydrych Szkoła Podstawowa w Zalesiu Opiekun zespołu: Małgorzata Płatek Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Zalesiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google