Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do projektu. 2 z 21 Informacja o sposobie finansowania programu Tytuł projektu: Mądrze konsumujemy, dłużej żyjemy Autorzy i uczestnicy projektu:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do projektu. 2 z 21 Informacja o sposobie finansowania programu Tytuł projektu: Mądrze konsumujemy, dłużej żyjemy Autorzy i uczestnicy projektu:"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do projektu

2 2 z 21 Informacja o sposobie finansowania programu Tytuł projektu: Mądrze konsumujemy, dłużej żyjemy Autorzy i uczestnicy projektu: uczniowie klas 4 – 6 i nauczyciele: Beata Pruszczyk, Barbara Greger, Helena Olszewska, Małgorzata Królikiewicz i Teresa Glubowska Sposób finansowania programu: zasoby własne - materiały z CEO, dostęp do internetu, komputery, ksero, artykuły biurowe, projektor multimedialny nagrody pozyskaliśmy ze zbiórki zużytych baterii od Organizacji Odzysku S.A. REBA (plecaki, czapki, książki- albumy)

3 Krótka informacja o tematyce projektu

4 4 z 21 Cele projektu wzbudzanie potrzeby zdrowego trybu życia powodującej zmniejszenie emisji CO 2 kształtowanie potrzeby kupowania nieprzetworzonych produktów i nie wymagających kosztownego przechowywania kształtowanie nawyku kupowania żywności w potrzebnych ilościach Czy osiągnęliśmy zamierzone cele sprawdziliśmy poprzez: 1)rozmowę z dziećmi na zajęciach, co pozwoliło nam dowiedzieć się że: dzieci częściej rozmawiają z rodzicami o wpływie emisji dwutlenku węgla na nasze życie dzieci pomagają robić zakupy ze zwróceniem uwagi na kupowane produkty 2)obserwację zachowań uczniów.

5 5 z 21 Krótki opis projektu Uświadomienie uczniom roli świadomej konsumpcji, która pomniejszy emisję CO 2, poprzez: organizację konkursów wycieczki pogadanki na spotkaniach zaangażowanie uczniów do zbiórki zużytych baterii.

6 Organizacja pracy zespołów uczniowskich

7 7 z 21 Podział na zespoły uczniowskie Na spotkaniach dzieci pracowały nad zadanym problemem w zespołach 5-6 osobowych. Każdy zespół był reprezentowany przez lidera. Prace plastyczne były wykonywane przez dzieci indywidualnie. Do konkursów dzieci przygotowywały się zespołowo, ale w konkursie brali udział indywidualnie. Decyzja o składzie zespołów była pozostawiona dzieciom, z niewielką korektą nauczyciela.

8 Rola nauczyciela

9 9 z 21 Najważniejsze rzeczy Przeprowadziłyśmy zajęcia informacyjne i organizacyjne wprowadzające do projektu (m.in. kalkulator CO 2 ). Przeprowadziłyśmy pogadanki z uczniami na temat zmniejszenia emisji CO 2. Zachęcałyśmy uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, wskazując źródła. Pomagałyśmy rozwikłać bieżące problemy uczniów. Oceniałyśmy prace konkursowe. Prowadziliśmy prezentację na apelu z udziałem dzieci.

10 Opis kolejnych działań uczniów

11 11 z 21 Nasze najważniejsze działania 1.Spotkania na zajęciach kół przyrodniczych. 2.Wyliczenie swojej emisji dwutlenku węgla przy użyciu Kalkulatora emisji dwutlenku węgla i wyznaczenie obszaru tematycznego, w którym osadzony jest projekt uczniowski. 3.Analizowanie zebranych materiałów. 4.Udział w Mini Olimpiadzie Zdrowego stylu życia. 5.Akcja zbierania zużytych baterii (zebraliśmy 1211 kg baterii). 6.Przygotowanie prac do konkursu plastycznego Nie zostawiamy śladu dwutlenku węgla. 7.Udział w konkursie ekologicznym Młody przyrodnik. 8.Wycieczka do Łęczna: zwiedzanie Leśnej Izby Edukacyjnej w budynku nadleśnictwa, przejście leśną ścieżką edukacyjną Wstęp do lasu. 9.Napisanie artykułu do gazetki szkolnej i na stronę internetową szkoły http://sp12.switch.pl. http://sp12.switch.pl 10.Świętowanie Dnia Ziemi.

12 Rezultaty pracy uczniów

13 13 z 21 Wykonanie gazetki informującej o projekcie. Plakaty na konkurs plastyczny Nie zostawiamy śladu dwutlenku węgla. Wielu uczniów wykazało się dużą wiedzą o mądrej konsumpcji, na konkursie Młody przyrodnik. Zebranie dużej ilości zużytych baterii - 1211 kg. Uzyskanie nagród od sponsora – Organizacja Odzysku S.A. REBA. Napisanie artykułu na temat realizacji projektu, który umieszczono w gazetce szkolnej i na stronie internetowej szkoły. Wykonanie przez uczniów prezentacji i reklam związanych z projektem.

14 14 z 21 Nagrodzone prace w konkursie plastycznym

15 15 z 21 Artykuł umieszczony w gazetce szkolnej i na stronie internetowej szkoły

16 16 z 21 Reklamy i prezentacje uczniów

17 Jak wyglądała prezentacja publiczna projektu?

18 18 z 21 W prezentacji multimedialnej odpowiedzieliśmy na dwa pytania: Jak pracowaliśmy?, Czego się nauczyliśmy? Wypowiedzi widzów: Dobrze, że mamy świadomość zagrożenia i wiemy jak możemy temu zapobiec. Wiemy już jak zdrowo odżywiać się, więc będziemy dłużej żyć. Pozytywne działania dla środowiska, będą służyły nie tylko nam, ale także przyszłym pokoleniom.

19 Wnioski z realizacji projektu

20 20 z 21 Co zyskali uczniowie a co opiekunowie? Czego nauczyli się uczniowie? Realizacja takiego typu projektu jest bardzo korzystna, ponieważ wyjaśnia w jaki sposób postępować, aby nie szkodzić środowisku. Biorąc udział w tym projekcie dowiedziałem się, że i ja mogę ograniczyć emisję dwutlenku węgla, poprzez proste nawet codzienne działania. Wiem jak mogę zmobilizować członków mojej rodziny, aby oni także zmniejszali emisję dwutlenku węgla a jednocześnie odżywiali się zdrowo. Co ja – opiekun – zyskałem realizując projekt? W jaki sposób można zainteresować uczniów każdym problemem Dowiedziałam się że praca przy realizacji projekty integruje uczniów i nauczycieli, ale także uczy jak rozwiązywać sytuacje problemowe Uwierzyłam, że jestem w stanie zachęcić większą społeczność do pracy nad zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla. Poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu niewłaściwej konsumpcji.

21 21 z 21 Co zyskała lokalna społeczność? Zwiększenie świadomości ekologicznej. Poznanie źródeł emisji dwutlenku węgla i sposobów jej zmniejszenia. Poznanie korzyści płynącej ze świadomej konsumpcji. Surowce wtórne (zużyte baterie) trafiły w bezpieczne miejsce do Organizacji Odzysku S.A. REBA.


Pobierz ppt "Wprowadzenie do projektu. 2 z 21 Informacja o sposobie finansowania programu Tytuł projektu: Mądrze konsumujemy, dłużej żyjemy Autorzy i uczestnicy projektu:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google