Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Samemu o wiele trudniej! Przyłącz się do nas!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Samemu o wiele trudniej! Przyłącz się do nas!"— Zapis prezentacji:

1 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Samemu o wiele trudniej! Przyłącz się do nas!

2 UZWIĄZKOWIENIE w OŚWIACIE 1.Szwajcaria 90,8% 2. Dania 86,4% 3. Finlandia 79,4% 4. Malta 78,8% 5. Szwecja 78% 6. Norwegia 72,1% 7. Belgia 69,2% 8. Austria 39,8% 9. Słowenia 39,3 10. Włochy 35,0% (2007) 11. Irlandia 32,5% 12. Słowacja 32,2% 13. Wielka Brytania 31,9% 14. Rumunia 31,9% 15. Portugalia 30,6% 16. Węgry 27,9% 17. Holandia 27,2% 18. Bułgaria 25,9% 19. Grecja 23,2% 20. Polska 19,7% 21. Łotwa 17,8% 22. Litwa 17,8% 23. Estonia 17,6% 24. Hiszpania 17,0% 25. Francja 9,2%

3 Polska 20

4 Obecnie całkowita średnia ważona stopa uzwiązkowienia w UE utrzymuje się na poziomie między 25 % a 30 % pracowników, ale w całej Europie można zaobserwować wyraźnie negatywny trend w tym zakresie. Poziom uzwiązkowienia różni się znacznie w zależności od takich czynników jak: sektor, wiek i płeć, znacznie częściej wstępują do związków, podobnie jak starsi pracownicy. Najwyższy poziom uzwiązkowienia występuje zazwyczaj w administracji publicznej oraz sektorze usług zdrowotnych i socjalnych, najniższy zaś w sektorze usług.

5 Przyczyny niskiego zaangażowania Strukturalne Zmiana podejścia do pracy i zarabiania, Wysoki poziom bezrobocia szczególnie wśród młodych ludzi, Zmiana charakteru zatrudnienia- roczne kontrakty, niestabilność zatrudnienia. Instytucjonalne Niska skuteczność układów zbiorowych, Utrudnienia w działalności związkowej ze strony pracodawców, Nierówny dostęp do dóbr i usług. Kulturowe Niska świadomość, Dominacja wartości materialnych, Poczucie osamotnienia.

6 Strategie rekrutacyjne STRUKTURALNE Głównym hasłem każdego związku jest: stabilizacja bezpieczeństwo zatrudnienia prawa dla wszystkich Schemat działania: wpływ - działanie – efektywność - legalność – rekrutacja - wpływ

7 Strategie instytucjonalne Wprowadzenie szeregu wybranych inicjatyw, które promują wśród potencjalnych członków instrumentalną racjonalność, pozbycie się tzw. pasożytów, co wzmocni lojalność starych członków. Wysoka jakość akcji instrumentalnych w zakresie bezrobocia, spraw emerytalnych oraz kształcenia (kursy).

8 Strategie organizacyjne Wzmocnienie obecności związku w miejscu pracy w sposób efektywny i widoczny dla pracowników, Wzmocnienie charakteru związku w miejscu pracy poprzez wypracowanie postawy silnego partnera, Podkreślenie roli zwyczajnych członków organizacji.

9 Działania zewnętrzne Marketing: monitoring członkostwa, redukcja rotacyjności oraz opracowanie programów lojalności, Ogólny plan członkowski- opracowanie planu, strategii i działań, Indywidualne akcje skierowane do; młodzieży- studentów, imigrantów, profesjonalistów.

10 Strategie kulturowe Zintegrowanie ogólnych (społecznych) oraz indywidualnych oczekiwań i żądań/ interesów. Kampanie promocyjne:niwelowanie negatywnych skojarzeń, oraz podkreślenie pozytywnego obrazu działań związkowych: od protestu do propozycji, od problemu do rozwiązania, od poczucia ryzyka do bezpieczeństwa. Opracowanie i rozpowszechnienie dobrych praktyk w zakresie budowy systemu rekrutacji i lojalności. Opracowanie: Pere J. Beneyto University of Valencia

11 Oczekiwania Reprezentacja interesów pracowniczych w miejscu pracy, Prawna reprezentacja członka w sądzie, Reprezentacja członka w sprawach dyscyplinarnych, Monitorowanie BHP, Poradnictwo w kwestii promocji, kariery, rozwoju zawodowego, kształcenia.

12 Preferowane formy komunikacji Prasa związkowa- ogólnokrajowa, Kontakt ze strukturami lokalnymi, Komputer- emaile, strona internetowa, Związkowe biuletyny, komunikaty, Sekcja regionalna, Spotkania w miejscu pracy, Ogłoszenia na tablicach informacyjnych, Plakaty związkowe.

13 Reprezentacja pracowników w miejscu pracy w państwach członkowskich Reprezentacja pracowników została ustanowiona przepisami prawa i wprowadzona formalnie w większości krajów UE. Istnieje jednakże szeroki zakres form reprezentacji. Najbardziej znaczące przepisy wspólnotowe dotyczące reprezentacji w miejscu pracy zawiera dyrektywa ramowa ustanawiająca minimalne standardy informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami na poziomie przedsiębiorstw we wszystkich państwach członkowskich (dyrektywa 2002/14). Dyrektywa ta wprowadziła ogólny obowiązek informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami, a w efekcie zinstytucjonalizowała obowiązkową reprezentację pracowników w europejskim modelu społecznym. Średnia w UE wynosi około 50 %, w Szwecji udział ten przekracza 80 %, w państwach bałtyckich wynosi natomiast jedynie 25 % lub mniej. Szkolnictwo w całej Europie odnotowuje 80 % uzwiazkowienie.

14 Dobre praktyki z Europy Włochy – usługi dla pracowników (członkowie mają specjalne przywileje): porady dotyczące podatków, spraw emerytalnych, warunków pracy, pomoc prawna w sporach z pracodawcą. Wielka Brytania – Akademia- kursy, szkolenia 1roczne studium dla specjalistów d.s. rekrutacji, Krótkie szkolenia dla negocjatorów, Kształcenie przez całe życie (rozwój zawodowy).

15 Szwecja (78%) Programy skierowane do młodych Przygotuj się do pracy!: organizacja seminariów dotyczących zagadnień socjalnych, punkt i telefon Informacyjny, stworzenie specjalnej strony internetowej dla tej grupy pracowników. Wizyty w szkołach zawodowych i uczelniach wyższych przedstawienie młodym ludziom ich praw pracowniczych (nawet podczas pracy sezonowej) oraz zapoznanie z działalnością związku, pomoc w pisaniu CV oraz przygotowaniu się do rozmowy wstępnej


Pobierz ppt "Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Samemu o wiele trudniej! Przyłącz się do nas!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google