Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oczekiwania społeczne wobec Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Grupa Robocza WKT ds. Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oczekiwania społeczne wobec Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Grupa Robocza WKT ds. Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej."— Zapis prezentacji:

1 Oczekiwania społeczne wobec Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Grupa Robocza WKT ds. Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

2 Budowa WSS musi prowadzić do osiągnięcia w naszym regionie celów opisanych w Strategii Lizbońskiej: Budowa Społeczeństwa Informacyjnego Budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy

3 Regionalne cele społeczne i samorządowe 1.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 2.Poprawa oferty dostępu szerokopasmowego dla obywateli 3.Impuls dla innowacyjności i rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy 4.Powstanie dedykowanych samorządowych sieci misyjnych

4 Inwestycje samorządowe w zakresie infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego muszą: Brać pod uwagę szeroki kontekst pożytku publicznego Stymulować rozwój innowacyjnej gospodarki w regionie Zapewniać neutralność technologiczną infrastruktury Gwarantować otwarty dostęp do infrastruktury na równych, niedyskryminujących nikogo zasadach

5 Podstawowym warunkiem realizacji zadań: Społeczeństwa Informacyjnego Gospodarki Opartej na Wiedzy Usług e-nauki, e-edukacji, e-zdrowia, e-Administracji bezpieczeństwa itp. Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu jest: POWSZECHNY I TANI DOSTĘP DO SIECI SZEROKOPASMOWEJ

6 Potrzeba realizacji Powszechny i tani dostęp do sieci szerokopasmowych można uzyskać sieciach szkieletowych i dostępowych budowanych z wykorzystaniem nowych technologii (głównie światłowodowych). Sieci te cechują: –Niskie koszty inwestycyjne –Niskie koszty eksploatacyjne –Duże szybkości dostępu –Nowe usługi

7 Spełnieniem oczekiwań może być: Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa światłowód do każdej miejscowości/gminy regionu realizowana przez Samorządy województwa koordynowana przez Urząd Marszałkowski samorządowa własność sieci umożliwia ich wpływ na zarządzanie siecią, co daje szanse kreowania i wspomagania lokalnych inicjatyw ICT gwarantująca rozwój i wzrost konkurencyjności rynku lokalnego

8 Oczekiwania techniczne wobec WSS: Dostępność nowoczesnej infrastruktury technicznej w każdym miejscu regionu – światłowód do każdej gminy Co najmniej dwa niezależne przyłącza światłowodowe w każdym powiecie Podłączenie wszystkich siedzib gmin, powiatów oraz delegatur Urzędu Wojewódzkiego – ogółem 265 JST Wprowadzanie linii światłowodowych WSS do tych jednostek organizacyjnych, które znajdują się na trasie przebiegu tych linii światłowodowych jako naturalnych punktów dystrybucyjnych Przebieg linii światłowodowych WSS w pobliżu istniejących węzłów operatorów telekomunikacyjnych i wysokich obiektów (umożliwiających budowę dostępowych systemów bezprzewodowych)

9 Wytyczne do budowy WSS: Tam gdzie to możliwe: wieloletnie dzierżawy (IRU) lub zakup włókien światłowodowych od operatorów Jeśli budowa: jednorodna infrastruktura techniczna – linie światłowodowe złożone z: –rurociągów kablowych typu min. 2xHDPE 40/3,7 w tym jedna z kablem światłowodowym o odpowiednio dużej liczbie włókien – w terenach niezurbanizowanych –kanalizacji kablowej 1- lub 2- otworowa wraz z kablem światłowodowym – w terenach zurbanizowanych

10 Skutki społeczne 1.Możliwość dzierżawy włókien światłowodowych przez operatorów do dowolnego punktu w województwie 2.Możliwość dobudowywania lokalnych sieci dostępowych 3.Konkurencyjna oferta usług hurtowych nowej generacji (3 play) w każdej miejscowości 4.Infrastruktura wsparcia dla operatorów sieci bezprzewodowych

11 W ramach wybudowanej infrastruktury pasywnej konieczne jest wykreowanie samorządowej, prawdziwie szerokopasmowej sieci aktywnej (na jednej lub dwóch parach włókien) Uwaga Dobrze zaprojektowana topologia sieci pozwala objąć ok. 30% (do 35%) jednostek powiązanych z sieciami misyjnymi (np. szkoły, biblioteki, domy kultury,ośrodki zdrowia, szpitale)

12 Koncepcja otwartego dostępu do infrastruktury sieci szerokopasmowej

13 Usługi integralną częścią WSS (1) Sieci dziedzinowe – możliwość wydzielenia bezpiecznych, separowanych sieci wirtualnych do obsługi administracji, służby zdrowia, policji, wojska Usługi e-Administracji Usługi dla szkół i bibliotek Usługi dla służby zdrowia Usługi dla społeczeństwa Interaktywna telewizja …np. lokalna, samorządowa

14 Usługi integralną częścią WSS (2) Możliwość bezpośredniego pozyskania zbioru lub podzbioru usług misyjnych klasy e-Poznań Budowa nowych usług dla e-Administracji i innych zastosowań misyjnych przez firmy ICT w regionie Budowa nowych usług dla mieszkańców

15 Usługi integralną częścią WSS (3) Usługi dostępne w trybie outsourcingu na żądanie: Usługi oferowane przez wielu partnerów, różni operatorzy usług (ISP, ASP) Główne centrum usług np. w Poznaniu Regionalne centra usług np. w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile Lokalne centra usług u zainteresowanych operatorów usług w gminach i powiatach

16 Skutki społeczne Możliwość rozszerzenia działalności lokalnych firm ICT Możliwość powstania nowych firm ICT Możliwość integracji z metodami i narzędziami ICT pozwalająca, kreować wiele obszarów innowacyjnych zastosowań

17 Działania lokalne (1) Pobudzanie lokalnych inicjatyw budowy sieci dostępowych: gminnych i miejskich (RPO Priorytet 2.7 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego) Inicjatywy obywatelskie, np. Towarzystwo Upowszechniania Internetu w miejscowości Inicjatywy wspomagania lokalnej gospodarki, turystyki i usług technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi (ICT) Inicjatywy wspierania i pobudzania jakości edukacji i kultury (biblioteki z zasobami cyfrowymi) Inicjatywy zwiększające możliwości uzyskania pomocy (telemedycyna) i podnoszące bezpieczeństwo mieszkańców (np. monitorowanie)

18 Działania lokalne (2) Lokalne sieci dostępowe Możliwości technologiczne –Technologia optyczna – przyłącza do jednostek organizacyjnych ST, punkt styku z lokalnymi operatorami –Technologia bezprzewodowa Wi-Fi/Wi-Max – dostęp dla mieszkańców, przyłączenie oddalonych jednostek organizacyjnych ST Wykorzystanie możliwości lokalnych operatorów –Sieć dostępowa lokalnych operatorów działających w danym terenie

19 Podsumowanie oczekiwań z punktu widzenia operatorów rynku hurtowego Dotarcie z siecią do poziomu minimum miejscowości gminnych Możliwość prostego używania sieci na poziomie fizycznych włókien Klarowna i przejrzysta polityka cenowa zależna w głównej mierze od potencjału obsługiwanego rynku i technicznych możliwości używanego medium

20 Podsumowanie oczekiwań z punktu widzenia operatorów rynku detalicznego Możliwość pojawienia się w terenie większej (aktualnie często jest to tylko jeden) liczby graczy na rynku hurtowych dostaw łącz i usług telekomunikacyjnych Obniżenie aktualnych cen łączy hurtowego dostępu do Internetu W przypadku gęstej sieci WSS możliwość obsłużenia terenów dotychczas uważanych za nierentowne

21 Podsumowanie oczekiwań z punktu widzenia klientów Obniżenie cen usług w skutek pojawienia się realnej konkurencji Zwiększenie się liczby oferowanych usług przez operatorów Uzyskanie dostępu do usług, do tej pory niedostępnych Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy młodzieżą miast i wsi poprzez wyrównanie szans edukacyjnych i zrównanie dostępu do informacji Możliwość tańszych zakupów w sklepach internetowych oraz dostępu do bankowości elektronicznej Ułatwienie życia codziennego poprzez stały dostęp do Internetu i szansa na proaktywną postawę zawodową

22 Podsumowanie oczekiwań z punktu widzenia Samorządów Pojawienie się możliwości wykorzystania WSS do wykreowania Wielkopolskiej Sieci Samorządowej łączącej wszystkie JST z terenu województwa Możliwość wykreowania mniejszych sieci samorządowych na terenie powiatów i gmin łączących strategiczne z ich punktu widzenia miejsca (szpitale, szkoły, przedszkola, sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, OSP, biblioteki, …). Sieci te dawałyby możliwość łączności telekomunikacyjnej w każdym aspekcie – od telefonii po VPN Możliwość pełnego wdrożenia usług e-Administracji i obsługi e-Obywatela Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów z dostępem do sieci WSS dla firm chcących umieścić tu własne placówki

23 Podsumowanie oczekiwań z punktu widzenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne Możliwość budowy szerokopasmowych, wydajnych sieci dla służb: Zarządzania Kryzysowego, Policji, Pogotowia, Straży Pożarnej, etc. Możliwość koordynacji działań służb w sytuacjach szczególnych zagrożeń Możliwość połączenia regionalnych i lokalnych CPRów (Centrów Powiadamiania Ratowniczego) Możliwość łączenia sieci monitoringowych i budowania dla nich wspólnych usług

24 Mamy jedyną, niepowtarzalną szansę trwałego przekształcenia naszego regionu

25


Pobierz ppt "Oczekiwania społeczne wobec Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Grupa Robocza WKT ds. Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google