Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. NOWOCZESNA TELEKOMUNIKACJA POZNAŃ 2003 INNOWACJE I TECHNOLOGIE DLA MSP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. NOWOCZESNA TELEKOMUNIKACJA POZNAŃ 2003 INNOWACJE I TECHNOLOGIE DLA MSP."— Zapis prezentacji:

1 1

2 NOWOCZESNA TELEKOMUNIKACJA POZNAŃ 2003 INNOWACJE I TECHNOLOGIE DLA MSP

3 3 Agenda Unia Europejska dla MSP Korzyści Obawy i zagrożenia eEUROPA Sytuacja MSP w przededniu wejścia do UE Szansa dla MSP Oferta Grupy Kapitałowej TP szansą MSP Stały dostęp do internetu Komutowany dostęp do internetu Stały dostęp do internetu DSL TP Możliwości wykorzystania internetu Witryny internetowe przydatne dla przedsiębiorców Telekonferencja audio i wideo Monitoring miast Contact Center Grupa biznesowa TP net

4 4 UNIA EUROPEJSKA DLA MSP Korzyści Dostęp do większego rynku zbytu Lepsze prawo dające możliwość działania w stabilnych i przewidywalnych warunkach Dostęp do środków finansowych Dostęp do nowych technologii i know-how Zwiększone inwestycji publiczne Finansowanie doradztwa Dofinansowanie inwestycji

5 5 UNIA EUROPEJSKA DLA MSP Obawy i zagrożenia Wzrost konkurencji Niekontrolowany import Subsydiowanie konkurentów Zmiany w przepisach Wzrost bezrobocia

6 6 UNIA EUROPEJSKA DLA MSP Strategia Lizbońska ( marzec 2000) Podstawowy cel: Zbudowanie do 2010 najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie. Realizacja celu oparta na : Innowacyjności (gospodarka oparta na wiedzy i kapitale intelektualnym Liberalizacja rynków (telekomunikacyjnych,finansowych, energii oraz transportu ) Spójności społecznej ( budowa aktywnego państwa socjalnego) Przedsiębiorczości

7 7 UNIA EUROPEJSKA DLA MSP Podstawowe założenie Strategii Lizbońskiej - Oparcie rozwoju gospodarczego przede wszystkim na wiedzy Działania priorytetowe przewidziane przez Traktat Lizboński Rozwój aktywnej polityki zatrudniania Poprawa jakości pracy Otwarcie europejskich rynków pracy Inwestowanie w zasoby ludzkie Zabezpieczenie przemian społecznych Promowanie integracji społecznej

8 8 UNIA EUROPEJSKA DLA MSP eEuropa- (Feira 2000) Społeczeństwo informacyjne oparte na wiedzy i technologii Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (Feira 2000) Rozwój edukacji i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego Poprawa dostępności usług elektronicznych Poprawa dostępu do nowych technologii Promocja skutecznych zastosowań e-biznesu i wysokiej jakości systemów wspierania przedsiebiorczości

9 9 JAK JESTEŚMY PRZYGOTOWANI ? Cała prawda o sektorze MSP Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Raport z badań-Kondycja Małych i Średnich przedsiębiorstw u progu 2003r.

10 10 PORÓWNANIE POLSKI Z KRAJAMI UE Ilość komputerów PC w gospodarstwach domowych Gospodarstwa domowe podłączone do Internetu Fizyczne możliwości podłączenia gospodarstw do Internetu

11 11 Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych z PC PC w gospodarstwach domowych Baza: Wszystkie HH, 11 763 tys.. Zamiar zakupu dostępu do Internetu w ciągu 6 msc w gospodarstwach z PC, ale bez Internetu Zamiar zakupu dostępu do Internetu w ciągu 6 msc w gospodarstwach bez PC Potencjał: Gospodarstwa domowe bez PC, ale zamierzają zakupić PC w przeciągu 6 miesięcy 659 tys. Gospodarstwa domowe bez PC i Internetu, które zamierzają zakupić dostęp do Internetu w ciągu 6 miesięcy: 358 tys. Źródło: GFK Polonia Total Market 2003 Nie/ nie wiem Nie/ nie wiem DOSTĘP DO INTERNETU W POLSCE ORAZ TENDENCJE ROZWOJOWE

12 12 TELEKOMUNIKACJA-TELEFONIZACJA WNIOSEK Brak narzędzi do efektywnej konkurencji sektora MSP na globalnym otwartym rynku. Kancelaria sejmu RP Rządowe Centrum Badań strategicznych-Konkurencyjność Polskiej Gospodarki raport 2002 Raport International Telecommunication Union (2002)

13 13 INFORMATYZACJA- DOSTĘP DO INTERNETU Raport International Telecommunication Union (2002) WNIOSEK Brak narzędzi do efektywnej konkurencji sektora MSP na globalnym otwartym rynku.

14 14 INFORMATYZACJA-KOMPUTERY Raport International Telecommunication Union(2002) WNIOSEK Brak narzędzi do efektywnej konkurencji sektora MSP na globalnym otwartym rynku.

15

16

17 17 SZANSA DLA MSP Przedsiębiorstwo oparte o nowoczesną telekomunikację Nieograniczona informacja Konkurencyjność Innowacja Efektywna organizacja Wydajność Elastyczność Szybkość w podejmowaniu decyzji Racjonalizacja wydatków

18 18 SZANSA DLA MSP Nowoczesna telekomunikacja Warunek funkcjonowania MSP na ogólnodostępnym globalnym rynku Zaufany Partner Grupa Kapitałowa Telekomunikacja Polska: oferuje najlepszą kompleksową ofertę telekomunikacyjną dostępną w całym kraju działa na rynku telefonii stacjonarnej, transmisji danych, telefonii komórkowej i Internetu gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość usług

19 19 Porównanie charakterystycznych cech przedsiębiorstw wykorzystujących tradycyjne oraz nowoczesne formy komunikacji SZANSA DLA MSP

20 20 GRUPA TELEKOMUNIKACJA POLSKA Telefonia komórkowa, GSM 900/1800, UMTS Niezawodna sieć internetowa najnowocześniejsze zintegrowane rozwiązania internetowe dla firm i klientów indywidualnych Polpak- T,Octopus

21 21 GRUPA TELEKOMUNIKACJA POLSKA Teleinformatyka i radiokomunikacji zastosowaniu bezpiecznych handlowych rozwiązań internetowych rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo na rynku transakcji elektronicznych

22 22 GRUPA TELEKOMUNIKACJA POLSKA interaktywna platforma komunikacji, informacji i transakcji elektronicznych usługi wsparcia poprzez telefon/internet- Contact Center usługi Data Center

23 23 GRUPA TELEKOMUNIKACJA POLSKA integracja systemów telekomunikacyjnych usługi informacyjne, wydawnicze, zarządzanie bazami danych

24 24 ASP (APLICATION SERVICE PROVIDING) - INCENTI ŁĄCZE ANALOGOWE ISDN TP biznes (BRA) - 2B+D ISDN TP biznes (n x BRA) Satelitarna transmisja danych IDEA (GSM, GPRS) 56 kbps 2x64 kbps do 2 Mbps 64 kbps 9,6- 100 kbps USŁUGI I APLIKACJE INTERNETOWE E-COMERCE (B2B, B2C) - MARKETPLANET E-BANKING - M-BANK, INTELIGO E-LEARNING HOME WORKING WAP GRPS M-COMMERCEWEB DESIGN KOMUTOWANY DOSTĘP DO INTERNET

25 25 USŁUGI I APLIKACJE INTERNETOWE SDI NEOSTRADA Transmisja danych Frame Relay / ATM 115,2 kbps 256 kbps - 2 Mbps (4 taryfy) 64 kbps -2 Mbps + CIR (gwarantowana transmisja) ASP (APLICATION SERVICE PROVIDING) - INCENTI E-COMERCE (B2B, B2C) - MARKETPLANET E-BANKING - M-BANK, INTELIGO E-LEARNING HOME WORKING WEB DESIGN STAŁY DOSTĘP DO INTERNET DSL 512 kbps, 1 Mbps

26 26 STAŁY DOSTĘP DO INTERNETU DSL TP Asymetryczne szerokopasmowe łącza instalowane w oparciu o istniejące linie telefoniczne Usługa Dostęp do Internetu DSL TP jest oferowana w dwóch opcjach DSL 512 czteroadresowa podsieć 1 użytkowy adres IP 128 kbit/s 512 kbit/s 1 Mbit/s 256 kbit/s DSL 1 ośmioadresowa podsieć - 5 użytkowych adresów IP

27 27 STAŁY DOSTĘP DO INTERNETU DSL TP Możliwości publikowanie własnych stron WWW zarządzanie pocztą elektroniczną prowadzenie działalności typu e-biznes stały adres IP przeniesienie instalacji w przypadku zmiany siedziby Twojej firmy opcja routera z translacją adresów NAT Korzyści szybki, szerokopasmowy dostęp do Internetu za atrakcyjną cenę umożliwia korzystanie z Internetu i prowadzenie rozmowy telefonicznej. szerokie możliwości konfiguracyjne zwiększone bezpieczeństwo pakiet e-security

28 28 MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INTERNETU Większa wiedza na temat rynku Zwiększenie liczby klientów Redukcja kosztów Zwiększenie sprzedaży Polepszenie komunikacji wewnątrz firmy Znalezienie partnerów handlowych Zwiększenie zysków Ubezpieczenia pracowników Rozliczanie podatków Rejestrowanie działalności gospodarczej Wymiana danych Składanie deklaracji celnych Uzyskiwanie zezwoleń Uczestnictwo w przetargach

29 29 WITRYNY INTERNETOWE PRZYDATNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW www.parp.gov.pl - Witryna agendy rządowej.Kompendium wiedzy na temat pomocy finansowej, certyfikacji dla MSP ze wsparciem Ministerstwa Gospodarki i Polityki Społecznej www.kig.pl - Krajowa Izba Gospodarcza-bardzo wiele przydatnych informacji i narzędzi a wśród nich sąd Arbitrażowy www.zrp.pl - witryna Związku Rzemiosła Polskiego www.getin.pl - rozbudowany serwis internetowy obejmujący obszary- finansowe,prawne,podatkowe,celne oraz aktualności www.e-msp.pl - portal spełniające zadania edukacyjno- informacyjne.Szeroka informacja o rynku kapitałowym w Polsce www.centrum.biznesu.pl- Strona powstała dzięki współpracy Akademickiego Centrum Informatyki oraz Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i jest finansowana przez Bank Światowy.Rozbudowany Serwis internetowy

30 30 OFERTA GRUPY KAPITAŁOWEJ TP Telekonferencja audio - usługa dostępna z dowolnego telefonu z wybieraniem tonowym telekonferencja audio automatyczna - wielostronne połączenie telefoniczne, usługa realizowana ad-hoc w dowolnym terminie w trybie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, praktycznie dowolna liczba uczestników w jednej telekonferencji szereg wygodnych usługi dodatkowych, między innymi: nagranie przebiegu telekonferencji (możliwość odsłuchania nagrania przez telefon lub dostarczenie na CD) możliwość organizowania dużych sesji z udziałem kilkudziesięciu uczestników (sesja Pytań i Odpowiedzi) funkcje bezpieczeństwa połączenie z operatorem bezpośrednio z konferencji telekonferencja audio z rezerwacją - usługa zamawiana z wyprzedzeniem, na określony z góry termin, do 28 uczestników w jednej telekonferencji, zapewniona asysta operatora

31 31 OFERTA GRUPY KAPITAŁOWEJ TP Telekonferencja audio - zastosowania: wielostronne konferencje grup roboczych i zespołów projektowych realizujących wspólne międzynarodowe projekty konferencje, konsultacje pomiędzy zainteresowanymi instytucjami szkolenia interaktywne możliwość łatwego włączenia do konferencji lub szkolenia dodatkowych uczestników, np. tłumaczy, ekspertów, itp. koordynacja działań podwykonawców Telekonferencja audio - korzyści: znaczna redukcja kosztów związanych z organizowaniem spotkań oszczędność czasu natychmiastowa możliwość zorganizowania spotkania (sztaby antykryzysowe) możliwość szybkiego uzyskania opinii ważnych osób np.będących w podróży

32 32 OFERTA GRUPY KAPITAŁOWEJ TP Wideokonferencja – zakres oferty,możliwości usługi Łączenie wielu lokalizacji w tym samym czasie-korzystanie z systemu wideokonferencji Realizacja wideopołączenia w lokalizacji klienta z możliwością wypożyczenia sprzętu i zamówienia obsługi technicznej Korzystanie z sal wideokonferencyjnych TP,wyposażonych w profesjonalny sprzęt wideokonferencyjny Archiwizowanie przebiegu Wideokonferencji na taśmie VHS Transmisja danych podczas połączenia Możliwość jednoczesnej pracy na współdzielonej aplikacji Możliwość podłączenia do wideoterminali dodatkowych urządzeń:kamery obiektowo – dokumentowej,tablicy suchościeralnej Możliwość kontaktu z operatorem w trakcie wideokonferencji Dostępność usługi 24/7/365 Standard ISDN

33 33 OFERTA GRUPY KAPITAŁOWEJ TP Wideokonferencja – zastosowanie Multimedialne konferencje wielostronne Realizacja specjalnych wydarzeń w dowolnej lokalizacji Szkolenie interaktywne z wykorzystaniem transmisji danych i prezentacji dokumentów Łatwe włączenie tłumaczy symultanicznych Spotkania międzynarodowych zespołów specjalistów do pracy nad wspólnym projektem Wideokonferencja – korzyści Ograniczenie kosztów Odzyskanie traconego czasu na dojazdy,noclegi itp. Wzrost produktywności Bezpieczeństwo danych

34 34 Grupa biznesowa TP net bezpieczeństwo i oszczędność Grupa biznesowa TP net bezpieczeństwo i oszczędność USŁUGI I APLIKACJE VPN KORZYŚCI TAŃSZE POŁĄCZENIAKONTROLA WYDATKÓWTWORZENIE LISTY NUMERÓW WSPÓLNA FAKTURA ONE NET TO ONE NET ONE NET TO OFF NET OFF NET TO ONE NET ONE NET TO VIRTUAL NET ŁATWE ADMINISTROWANIE KOOPERANT ODDZIAŁ WSPÓLNIK

35 35 Contact-Center wsparcie poprzez telefon/internet KORZYŚCI KLIENT USŁUGI Contact Center OGRANICZENIE KOSZTÓW WYGODNY KANAŁ WSZECHSTRONNEJ INFORMACJI ŻRÓDŁO INFORMACJI O POTRZEBACH OBYWATELA INTEGRACJA POWIEKSZENIE KRĘGU ODBIORCÓW INFORMACJI UZYSKANIE NARZĘDZIA KOMUNIKACJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBSŁUGA LINII INFORMACYJNYCH BUDOWA I WERYFIKACJA BAZ DANYCH WINDYKACJA NALEŻNOŚCI USŁUGI LOGISTYCZNE BADANIA MARKETINGOWE OBSŁUGA LINII SPRZEDAŻY PARTNER DOSTAWCA

36 36 WSZECHSTRONNA INFORMACJA ŁĄCZNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA JEDNOSTKA SZYBKIEGO REAGOWANIA PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA USŁUGI MONITORINGU KORZYŚCI POPRAWA BEZPIECZEŃSTA OBYWATELI ELIIMINACJA PATOLOGII NIEZAWODNE NARZĘDZIE KOORDYNACJI ZABEZPIECZENIA P. POŻ ZABEZPIECZENIA WŁAMIANIA I NAPADU MONITORING P. POŻ MONITORING WŁAMIANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU JEDNOSTKI SZYBKIEGO REAGOWANIA MOŻLIWOŚC SZYBKIJ REAKCJE NA ZAGROŻENE Monitoring bezpieczeństwo i kontrola

37 37 Integracja oszczędność,efektywność,przyszłość ODDZIAŁ KOOPERANT REGION BIURO URZĄD MAGAZYN

38 38 Grupa kapitałowa TP jako narodowy operator telekomunikacyjny posiada wszystkie atuty - doświadczenie, kompleksową ofertę dostępną w całym kraju, najlepsze zabezpieczenia i najwyższą jakość oferowanych usług Prowadził Jacek Czech


Pobierz ppt "1. NOWOCZESNA TELEKOMUNIKACJA POZNAŃ 2003 INNOWACJE I TECHNOLOGIE DLA MSP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google