Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŻARSKIM - ANALIZA ANKIET Starostwo Powiatowe w Żarach 25 kwietnia 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŻARSKIM - ANALIZA ANKIET Starostwo Powiatowe w Żarach 25 kwietnia 2012r."— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŻARSKIM - ANALIZA ANKIET Starostwo Powiatowe w Żarach 25 kwietnia 2012r.

2 Pytania, które zadaliśmy ankietowanym 1.Czy interesuje się Pan/Pani sprawami publicznymi w naszym powiecie? 2.Jak ocenia Pan/Pani warunki życia w naszym powiecie? 3.Jakie Pana/Pani zdaniem są najpoważniejsze problemy/mankamenty związane z warunkami życia w powiecie żarskim? 4.Jakie problemy społeczne zdaniem Pana/Pani należy rozwiązać w powiecie żarskim, w pierwszej kolejności? 5. Jakie Pana/Pani zdaniem działania powinny zostać uznane za priorytetowe w procesie tworzenia Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego powiatu żarskiego na lata 2013-2020?

3 1. Czy interesuje się Pan/i sprawami publicznymi w naszym powiecie? odpowiedziWyniki zdecydowanie tak20,34% tak44,07% średnio33,90% nie0,85% zdecydowanie nie0,85%

4 2. Jak ocenia Pan/i warunki życia w naszym powiecie? Pod uwagę zostały wzięte wyniki najwięcej punktowane. Warunki życia w powiecie żarskim złeśredniedobreb.dobre Lokalny rynek pracy792982 Warunki do prowadzenia dział. Gosp.4552183 Warunki do prowadzenia dział.rolniczej4151260 Pomoc społeczna2654362 Opieka zdrowotna4948192 Edukacja ponadgimnazjalna1645534 Bezpieczeństwo mieszkańców2456362 Dostępność do kultury i rozrywki4341102 Dostępność do handlu i usług1044559 Stan dróg912520 Stan sieci wodociągowej i kanalizacyjnej4453165 Gospodarka odpadami4650202 Dostęp do internetu33403015 Dostępność urzędów12306016

5 3. Jakie Pana/i zdaniem są najpoważniejsze problemy/mankamenty związane z warunkami życia w powiecie żarskim? Bezrobocie (brak miejsc pracy dla młodych ludzi, niskie zarobki, brak zakładów produkcyjnych w małych miejscowościach) – 44 odpowiedzi Zły stan dróg powiatowych i gminnych, brak obwodnic (brak inwestycji drogowych) – 39 odpowiedzi Niezadowalający poziom opieki zdrowotnej – 21 odpowiedzi Kiepska komunikacja pomiędzy małymi miejscowościami – 17 odpowiedzi Słaby dostęp do kultury, rekreacji (brak kin i teatrów) – 9 odpowiedzi Kiepski stan lub brak kanalizacji i wodociągów w mniejszych miejscowościach – 7 odpowiedzi Niezadowalający poziom rozwoju turystyki (brak ścieżek rowerowych, miejsc odpoczynku)- 4 odpowiedzi Słaby lub brak dostępu do internetu w małych miejscowościach – 3 odpowiedzi Duże zanieczyszczenie środowiska (zła jakość powietrza)- 3 odpowiedzi Słaby poziom edukacji w gminach (w tym brak szkolnictwa zawodowego) – 3 odpowiedzi Inne problemy: brak mieszkań komunalnych i socjalnych, dzikie wysypiska śmieci, zaniedbany dworzec PKP w Żarach

6 4. Jakie problemy społeczne Pana/i zdaniem należy rozwiązać w powiecie żarskim, w pierwszej kolejności? Bezrobocie – 106 wskazań Ubóstwo – 85 wskazań Alkoholizm – 83 wskazania Niezaradność życiowa – 65 wskazań Przestępczość – 62 wskazania Bezdomność – 54 wskazania Mała aktywność środowisk lokalnych – 52 wskazania Przemoc w rodzinie – 43 wskazania Przemoc w placówkach oświatowych i wychowawczych – 31 wskazań Wykluczenie społeczne – 28 wskazań Emigracja – 27 wskazań Narkomania – 26 wskazań

7 5. Jakie Pana/i zdaniem działania powinny zostać uznane za priorytetowe w procesie tworzenia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu żarskiego na lata 2013-2020? modernizacja i budowa dróg225 poprawa infrastruktury drogowej (parkingi, oznakowanie, oświetlenie, chodniki)206 nakłady inwestycyjne na placówki edukacyjne172 rozwój przedsiębiorczości209 rozwój gospodarki wodno-ściekowej160 rozwój infrastruktury turystycznej125 poprawa dostepu do obiektów sportowych i rekreacyjnych104 poprawa dostępu do obiektów kultury i rozrywki99 uregulowanie gospodarki odpadami127 poprawa bezpieczeństwa publicznego121 wspieranie organizacji pozarządowych102 wspieranie działalności na rzecz organizowania nowych miejsc pracy171 wspieranie aktywności lokalnego handlu i usług123 poprawa jakości obiektów (rewitalizacja) publicznych119 rozszerzenie aktywności na rzecz działań promocyjnych powiatu113 wsparcie samozatrudnienia140 upowszechnienie dostępu do internetu138 inne, jakie? rozwój słuzby zdrowia, szpitala cywilnego10

8 W badaniu ankietowym wzięło udział 71 kobiet, w tym: najwięcej w wieku 25-35 lat – 22 kobiety i 36-45 lat – 20 kobiet z wykształceniem: wyższym – 36 kobiet oraz średnim – 27 kobiet Z wykształceniem: podstawowym – 3 kobiety, zawodowym – 5 kobiet Ankietę wypełniło 47 mężczyzn, w tym: najwięcej w wieku 46-55 lat – 15 mężczyzn i 25-35 lat – 12 mężczyzn z wykształceniem: średnim – 21 mężczyzn oraz wyższym – 19 mężczyzn Z wykształceniem: podstawowym -2 mężczyzn, zawodowym – 5 mężczyzn

9 Dziękujemy Państwu za uwagę Mariola Kowalska Dorota Zaucha Samodzielny Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Środków Europejskich


Pobierz ppt "WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŻARSKIM - ANALIZA ANKIET Starostwo Powiatowe w Żarach 25 kwietnia 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google