Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internet - narzędzie budowy społeczeństwa informacyjnego w Europie Polskie gminy w nowoczesnej Europie Warszawa, 9 październik 2000 r. Włodzimierz Marciński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internet - narzędzie budowy społeczeństwa informacyjnego w Europie Polskie gminy w nowoczesnej Europie Warszawa, 9 październik 2000 r. Włodzimierz Marciński."— Zapis prezentacji:

1 Internet - narzędzie budowy społeczeństwa informacyjnego w Europie Polskie gminy w nowoczesnej Europie Warszawa, 9 październik 2000 r. Włodzimierz Marciński Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli

2 Geneza zraport Bangemanna Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europy, (1994 rok) zprzyjęcie pojęcia społeczeństwo informacyjne zwskazanie roli internetu jako narzędzia budowy społeczeństwa informacyjnego

3 Przyczyny wzrostu zainteresowania ideami społeczeństwa informacyjnego zpojawienie się internetu oraz globalizacja gospodarki tworzą szansę dla poszerzenia aktywności rynku o małe i średnie przedsiębiorstwa. Wyrównanie poziomu dostępu do informacji, zdobywania zamówień, konkurowania zdocenienie możliwości kreacji nowych miejsc pracy w obszarze objętym konwergencją, zuznanie elektronicznej gospodarki za najbardziej perspektywiczne narzędzie dla wzmocnienia wspólnego rynku, zkonieczność dotrzymywania kroku i konkurowania z gospodarką amerykańską, dominującą na rynku IT

4 Inicjatywa eEurope - An Information Society for All zotwarcie inicjatywy eEurope - an Information Society for All R.Prodi, 8.12.1999 r zcel: jest przyspieszenie działań na rzecz transformacji społeczeństwa europejskiego do Społeczeństwa Informacyjnego zkolejne przybliżenia: Helsinki (9-10 grudzień 1999 r.), Lizbona (23-24 marzec 2000 r.) oraz Feira (19- 20 czerwiec 2000 r.) zzaangażowanie najwyższych kręgów decyzyjnych Europy

5 Cele inicjatywy (1) 1. Tańszy, szybszy i bezpieczny internet a) tańszy i szybszy dostęp do internetu, b) szybki internet dla badań i studentów, c) bezpieczne sieci i inteligentne karty (smart cards).

6 Cele inicjatywy (2) 2. Inwestowanie w ludzi i umiejętności a) młodzież Europy w erze cyfrowej, b) praca w gospodarce opartej o wiedzę (knowledge-based economy), c) powszechne korzystanie z gospodarki opartej o wiedzę.

7 Cele inicjatywy (3) 3. Pobudzanie wykorzystania internetu a) przyspieszenie elektronicznej gospodarki, b) rząd online: elektroniczny dostęp do usług publicznych, c) służba zdrowia online, d) zawartość cyfrowa w sieciach globalnych, e) inteligentny system transportu.

8 Przykłady działań (1) zdo roku 2001 mają zostać przyjęte nowe regulacje prawne w obrębie sektora telekomunikacyjnego mające także ogromny wpływ na wykorzystywanie internetu zdo roku 2001 uczelnie mają mieć zapewniony dostęp do szybkiej sieci internetowej do roku 2002 powinno zostać wypracowane jednolite stanowisko w sprawie zwalczanie przestępczości komputerowej

9 Przykłady działań (2) zdo roku 2001 wszystkie szkoły powinny zostać wyposażone we właściwy sprzęt multimedialny oraz dostęp do internetu zdo końca 2002 roku wszyscy nauczyciele powinni zostać wyszkoleni w wykorzystywaniu internetu oraz mulitmediów zdo końca 2003 roku, wszyscy opuszczający szkolę uczniowie powinni posiadać umiejętność posługiwania się komputerem, internetem

10 Przykłady działań (3) zdo roku 2002 powinny zostać stworzone dla wszystkich pracujących szanse zdobycia kwalifikacji umożliwiających wykorzystywanie komputerów i internetu, zdo roku 2002 powinna zostać rozszerzona o 50% liczba miejsc na kursach i szkoleniach do roku 2001 powinna zostać stworzona sieci publicznych miejsc dostępu do sieci internet

11 Metodologia z62 zdefiniowane działania zuczestnicy: kraje członkowskie, Komisja Europejska, sektor prywatny, EBI, Rada UE, Parlament UE zterminy: lata 2000 - 2002 zwskaźniki kontroli: współczynnik nasycenia internetu, liczba komputerów na 100 uczniów, liczba publicznie dostępnych punktów internetu na 1.000 mieszkańców, wskaźnik procentowy liczby zamówień publicznych dokonywanych online, itd.

12 rząd online: elektroniczny dostęp do usług publicznych

13 Finansowanie zbrak struktur instytucjonalnych inicjatywy zcele inicjatywy wpisują się w cele narodowe krajów UE zzmiana kierunków w programach i akcjach celowych (IST, IDA, INFO2000, MLIS, TenTelecom...) zfundusze strukturalne UE zdziałalność Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla wsparcia kredytowego przedsięwzięć wysokiego ryzyka

14 Polska a inicjatywa zJoint High Level Committee, obserwacja implementacji postulatów inicjatywy eEurope w krajach Europy Środkowej i Wschodniej zuchwała Sejmu z lipca br. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce zdokument Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce autorstwa KBN oraz Ministerstwa Łączności

15

16 5 Program Ramowy - IST Program z5 Program Ramowy UE ds. Badań, Rozwoju Technologicznego oraz Działalności Demonstracyjnej na lata 1998 – 2002, kwota 14,96 miliarda Euro zUser-friendly Information Society, (IST Programme) przeznaczono kwotę 3,6 miliarda Euro co stanowi 24% budżetu 5PR zkorelowanie projektów 5PR pod kątem zadań inicjatywy eEurope

17 IDA ( Interchange of Data between Administrations ) zProgram UE mający na celu zprojekty horyzontalne (standardy, gotowe narzędzie, metodologia) oraz sektorowe (rolnictwo, rybołówstwo, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, służby celne, statystyka itd. zbudżet ponad 70 milionów euro zmożliwość przystąpienia Polski do programu

18 Dlaczego internet dla Europy ? zpodstawa tzw. nowej gospodarki, narzędzie rozwoju Wspólnego Rynku, aktywizacji małych i średnich przedsiębiorstw, aktywizacji regionalnej i społecznej, element przeciwdziałania bezrobociu, sposób komunikacji i przekazu informacji pomiędzy władzami a obywatelem,........ zgospodarka oparta o wiedze, dzięki intrenetowi, może rozwijać się także poza wielkimi miastami znowe podziały Digital Divide


Pobierz ppt "Internet - narzędzie budowy społeczeństwa informacyjnego w Europie Polskie gminy w nowoczesnej Europie Warszawa, 9 październik 2000 r. Włodzimierz Marciński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google