Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ ŹRÓDEŁ INFORMACJI I METOD KOMUNIKACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ ŹRÓDEŁ INFORMACJI I METOD KOMUNIKACJI"— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ ŹRÓDEŁ INFORMACJI I METOD KOMUNIKACJI
Opracowała: Iwona Kowalik

2 Spis treści: Co to jest Internet? Historia Internetu Skąd pochodzi @?
Usługi internetowe Słownik Pytania

3 CO TO JEST INTERNET? Internet (dosłownie międzysieć; nazwa pochodzi od ang. inter – „między” i ang. net – „sieć”) to sieć komputerowa o światowym zasięgu łącząca sieci lokalne, sieci rozległe i wszystkie komputery do nich podłączone.

4 Zgodnie z definicją słowa „Internet” oznacza ono globalny system informacyjny spełniający następujące warunki: jest logicznie połączony w jednorodną sieć adresową opartą na protokole IP (Internet Protocol), jest w stanie zapewnić komunikację przy użyciu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), dostarcza lub wykorzystuje publicznie usługi wyższego poziomu oparte na komunikacji i związanej z nią infrastrukturze.

5 HISTORIA INTERNETU Początki Internetu wiążą się z ARPANET i sięgają końca lat 60-tych. Prace nad Internetem rozpoczęły się w roku 1969 jako projekt o nazwie ARPANET, finansowany przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony Stanów Zjednoczonych. Celem przedsięwzięcia było stworzenie sieci komputerowej, która mogłaby przetrwać atak nuklearny - w przypadku zniszczenia części sieci, łączność pomiędzy pozostałymi jej elementami miała zostać zachowana.

6 Sieć miała zapewnić wydajność, niezawodność i niezależność od wytwórców przy przesyłaniu danych.
Arpanet powstała jako inicjatywa Departamentu Obrony (Pentagonu) rządu USA. W 1957 roku powołano rządową agencję ARPA, której zadaniem było obserwowanie i wspieranie inicjatyw powstających na uczelniach w USA, które miały szczególne znaczenie dla obronności USA.

7 W latach eksperymentalna sieć rozrastała się na kolejne uczelnie. W ramach tej sieci utworzono Network Working Group (NWG) liczącą ok. 100 osób, która zaczęła, korzystając już z sieci, wymieniać się informacjami i wynikami swoich eksperymentów za pomocą dokumentów. Badania te (i rozwój sieci) były częściowo tajne, gdyż równolegle z pracami naukowców cywilnych trwały prace nad wykorzystaniem ich do celów wojskowych.

8 W 1967 roku odbyła się konferencja naukowa ARPA na temat technicznych możliwości budowy rozległych sieci komputerowych o rozproszonym zarządzaniu. Przewodnią ideą tej konferencji było ustalenie, czy możliwe jest za pomocą komputerów skonstruowanie takiej sieci łączności, która by nie posiadała central (które wróg może łatwo zniszczyć), lecz umożliwiała automatyczne wyszukiwanie połączeń między dowództwem i oddziałami polowymi nawet przy dużym stopniu zniszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej kraju. Okazało się to potencjalnie możliwe.

9 Najciekawsze rozwiązanie zaproponował Alex McKenize z Uniwersytetu Stanford, który zaproponował ideę pakietu informacji z przypisanym do niej adresem, który by automatycznie krążył po sieci "szukając" swojego odbiorcy tak, jak to się dzieje z listami pocztowymi. ARPA zdecydowała się wesprzeć projekt Alexa McKenzie, który stworzył kilkudziesięcioosobowy zespół, pracujący na Uniwersytecie Stanford, UCLA, i Uniwersytecie Utah. Zespół ten stworzył zręby protokołu TCP oraz w 1968 wykonał pokaz automatycznego routingu połączeń w sieci liczącej kilkanaście serwerów rozproszonych na tych trzech uniwersytetach.

10 W 1972 roku ARPA zdecydowała się odtajnić protokół TCP/IP i zezwoliła na przyłączanie do Arpanetu lokalnych sieci akademickich. Pierwszą siecią akademicką przyłączoną do Arpanetu była sieć na kampusie UCLA. W latach kolejne uczelnie USA przyłączały się do projektu Arpanetu. Jednocześnie ARPA śledziła wszystkie nowinki techniczne wymyślane na uczelniach i część z nich przekazywała na rzecz tajnych projektów wojskowych. Wielu akademickich użytkowników Arpanetu zaczęło nazywać tę sieć Internetem, ze względu na to, że łączyła ona wiele różnych sieci lokalnych.

11 W 1980 roku, po kilku efektownych włamaniach crackerów do serwerów Arpanetu, ARPA zdecydowała się rozdzielić całkowicie wojskową część Arpanetu od części akademickiej. Część wojskowa nadal ma nazwę Arpanet, zaś część cywilna została już oficjalnie nazwana Internetem i zaczęła się od tej pory rozwijać samodzielnie. O obecnie istniejącym wojskowym Arpanecie (prawdopodobnie Milnet) niewiele oficjalnie wiadomo.

12 W 1991 roku Polska została przyłączona do Internetu.
W latach osiemdziesiątych zbudowano się nowoczesnych, komunikacyjnych linii szkieletowych, łączących duże centra komputerowe, z którymi zaczęły się łączy regionalne sieci komputerowe. Powstały także pierwsze firmy komercyjne, które oferowały płatny dostęp do sieci, także spoza USA. Pod koniec lat osiemdziesiątych w sieci pracowało już około miliona komputerów. W 1991 roku Polska została przyłączona do Internetu.

13 SKĄD został po raz pierwszy zastosowany przez twórcę pierwszego programu , Raya Tomilsona, który szukał znaku mogącego rozdzielić nazwę osoby czy firmy od nazwy komputera, czyli domeny. Miał to być symbol nie mający zastosowania ani w nazwiskach czy imionach, nazwach i który nie jest literą ani liczbą. Wybrał zatem ten symbol, który nic nie oznaczał, zamierzając go później zmienić. Symbol jednak szybko się przyjął i został do dziś.

14 USŁUGI INTERNETOWE przeglądanie stron – WWW;
Połączenie komputerów w światową się spowodowało powstanie i rozwój wielu usług internetowych. Dostawca usług internetowych, tzw. provider, może nam zaoferować następujące usługi: przeglądanie stron – WWW; transfer plików, tym programów – FTP; pocztę elektroniczną – ; grupy dyskusyjne fora dyskusyjne na stronach WWW;

15 rozmowy w czasie rzeczywistym – IRC
różne komunikatory internetowe, takie jak, Gadu-Gadu czy Tlen; usługi multimedialne – takie jak radio internetowe i telewizja internetowa; telekonferencje; faksowanie; sklepy internetowe.

16 SŁOWNIK Routing to wyznaczanie trasy dla pakietu danych w sieci komputerowej, a następnie wysłanie go tą trasą Serwer jest to program komputerowy udostępniający różne usługi dla oprogramowania klienckiego w schemacie klient-serwer. Serwerami nazywa się także komputery które pełnią takie funkcje. Cracker to osoba zajmująca się łamaniem zabezpieczeń komputerowych.

17 TCP/IP to wspólna nazwa dwóch podstawowych protokołów sieci Internet
TCP/IP to wspólna nazwa dwóch podstawowych protokołów sieci Internet. TCP/IP udostępnia metody transmisji informacji pomiędzy poszczególnymi komputerami w sieci, obsługując pojawiające się błędy oraz tworząc wymagane do transmisji informacje dodatkowe.

18 PYTANIA Podaj nazwisko programisty, który wprowadził symbol @.
Z czyjej inicjatywy powstała sieć Arpanet? Jaki był cel powstania projektu ARPANET? W którym roku odtajniono protokół TCP/IP ?

19 5. W którym roku przyłączono Polskę do Internetu?
6. Kto to jest provider? 7. Podaj przykłady przynajmniej 4 usług internetowych. 8. W którym roku rozdzielono wojskową część Arpanetu od części akademickiej?


Pobierz ppt "ROZWÓJ ŹRÓDEŁ INFORMACJI I METOD KOMUNIKACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google