Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROMOCJA PRODUKTU LOKALNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROMOCJA PRODUKTU LOKALNEGO"— Zapis prezentacji:

1 PROMOCJA PRODUKTU LOKALNEGO
Konferencja „Wiejski produkt turystyczny – doświadczenia i wyzwania” WARSZTAT PROMOCJA PRODUKTU LOKALNEGO Olga Gałek Kielce, 15 kwietnia 2011 AGROTRAVEL

2 Produkt lokalny Produkt posiadający oznaczenie geograficzne
Produkt tradycyjny Produkt regionalny Rękodzieło ludowe Usługi lokalne Inicjatywy lokalne

3 Produkt lokalny - wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób „niemasowy” i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej. Autor definicji: Olga Gałek, 2002 rok Konsultacje: Krajowy Zespół ds. Produktu Lokalnego, działający przy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska Mapka Małopolski – źródło:

4 DEFINICJE Produkty tradycyjne – są to produkty rolne i środki spożywcze, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji - wykorzystywanych od co najmniej 25 lat. Produkty z oznaczeniem geograficznym - ochraniane w myśl unijnych przepisów są produkty regionalne lub tradycyjne: ochrona „nazwy pochodzenia”, „oznaczenie geograficzne” i „specyficzny charakter” . Ustawa o  rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U Nr 10, poz.68)

5 Bugle zembrzyckie (Małopolska)
Przykład – produkt lokalny Bugle zembrzyckie (Małopolska) Produkt Rodziny Fidelus – Produktem tradycyjnym z Małopolski... Wizytówką Zembrzyc...

6 Witki brzozowe produktem wsi Skowarnki (Pomorze)
Przykład – produkt lokalny Witki brzozowe produktem wsi Skowarnki (Pomorze)

7 Produkt lokalny posiada lokalną etykietę (z miejsca pochodzenia), paszport (od producenta)
i ambasadorów (klientów), którzy sprawiają że etykieta i paszport tworzą wizytówkę regionu i trafiają na mapę zakupów.

8 WARTOŚĆ PRODUKTU LOKALNEGO DLA REGIONU
Przykład: tradycyjna zabawka drewniana - producent wykorzystuje lokalny surowiec do produkcji – minimalizuje koszty związane z pozyskaniem, transportem surowca, minimalizując jednocześnie szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze; - surowiec naturalny użyty do produkcji decyduje o przyjazności produktu dla środowiska i klienta; - wykorzystuje potencjał miejsca do budowania marki produktu: tradycje, snucie legend, historia produktu, związana z regionem, jego twórcami i gronem klientów; producent zwiększa szansę na znalezienie współpracowników w regionie: rodzinne tradycje, warunki do przeprowadzenia warsztatów, przygotowania do zawodu; - wytworzenie produktu jest czasochłonne, daje tym samym sporo miejsc pracy, w przypadku odpowiedniego popytu na produkt;

9 WARTOŚĆ PRODUKTU LOKALNEGO DLA REGIONU
Przykład: tradycyjna zabawka drewniana - taki rodzaj działalności pozwala chronić przed zaginięciem zawód zabawkarza, rzemieślnika; pozycjonowanie produktu w kategorii „produkt niepowtarzalny, ekologiczny, autentyczna pamiątka z regionu, hand made” daje wartość dodaną dla świadomych konsumentów; - produkt promuje region, z którego pochodzi wywołując pozytywne skojarzenie z miejscem i producentem; - rozszerzenie działalności o kolejnych producentów nie wywołuje załamania sprzedaży – w przypadku produktów lokalnych zastosowanie na prawo gromady – im więcej znanych, uważanych za autentyczne produktów lokalnych z danego regionu tym większe zainteresowanie ze strony klientów, wrażenie dostępności i różnorodności powoduje że klienci wracają

10 Promocja produktu lokalnego może zmierzać w kierunku:
 pozyskania lokalnych rynków zbytu (wymiana pomiędzy producentami regionalnymi, sprzedaż lokalna)  zwiększenia liczby odwiedzających region, wzrostu zainteresowania i wiedzy o regionie  wejścia na rynek polski i zagraniczny MIEJSCA PRACY DODATKOWY DOCHÓD DLA REGIONU DUMA Z PRODUKTÓW i REGIONU

11 4 P MARKETINGOWY DROGOWSKAZ RYNKOWY PRODUKT product CENA price
DYSTRYBUCJA place PROMOCJA promotion

12 Sposoby promocji produktów lokalnych (1):
Tworzenie sieci producentów – wspólna oferta (dostarczanie do sklepów, restauracji, szpitali, tworzenie sklepów internetowych, organizacja sprzedaży wysyłkowej); W gospodarstwach agroturystycznych (pokazy, poczęstunki, podarunki wliczone w cenę noclegu); Wraz z ofertą turystyczną – gadżety (np. plakietka, prezenty); Jarmarki regionalne, targi ogólnopolskie i międzynarodowe; Sklepiki lokalne (np. w centrum ruchu turystycznego, informacji turystycznej, gminnym ośrodku kultury); Stoiska w supermarketach, sklepach, restauracjach (stoiska patronackie, specjalne gabloty z produktami); Specjalna sieć sklepów (np. Sieć Babiogórskie Sklepiki);

13 Sposoby promocji produktów lokalnych (2):
H. Podarunki z regionu - oferta prezentów dla urzędu marszałkowskiego, urzędu miasta, gminy itp. (podarunki dla delegacji krajowych, zagranicznych); I. Stworzenie firmy reprezentującej producentów (np. firmy społecznej, której działania na rynku są etyczne; J. Tworzenie marki produktu lokalnego – wykreowanie jednego produktu kojarzonego z konkretnym miejscem (np. śliwowica łącka, kapusta charsznicka, ptaszek stryszawski); K. Budowanie marki lokalnej – promocja i sprzedaż produktów z konkretnego regionu pod jedną marką (konkurs promocyjny, system certyfikacji i kontroli).

14 Odkrywanie regionu – budowanie marki produktów i regionu

15 Parasolowa marka lokalna jest narzędziem promocji produktów lokalnych i regionu
Funkcje marki lokalnej:  funkcjonuje w świadomości lokalnej społeczności jako nobilitacja, wyróżnik,  stanowi dodatkowy argument dla klienta przemawiający za wyborem produktu nią opatrzonego (jakość, wiarygodność, trwałość),  przynosi korzyści dla przedsiębiorcy

16 Marka lokalna „UNSER LAND”
Przykład marki lokalnej z Bawarii Marka lokalna „UNSER LAND”

17 SIEĆ UNSER LAND – organizacja
9 stowarzyszeń w Bawarii (w 9 okręgach/powiatach); stowarzyszenie UNSER LAND – organizacja parasolowa; spółka UNSER LAND GmbH; stoiska patronackie w sklepach spożywczych, piekarniach itp. stanowisko sprzedaży koszy prezentowych (np. kwiaciarnia, gospodarstwo rolne)

18 Cele sieci UNSER LAND: - zachowanie dobrych warunków życia ludzi, roślin i zwierząt; - produkcja produktów spożywczych w sposób przyjazny dla środowiska; - zachowanie miejsc pracy i miejsc kształcenia piekarzy, masarzy, młynarzy i innych producentów i wytwórców produktów UNSER LAND; - zachowanie bawarskiego rolnictwa i dziedzictwa kulturowego; - skracanie dróg od producenta do klienta.

19 Stowarzyszenia lokalne:
Integrują społeczność lokalną wokół kultury, dziedzictwa lokalnego, przedsiębiorczości, produktów przyjaznych dla środowiska i ekologicznych, wyznania oraz innych ważnych społecznie kwestii. Aktywizują lokalnych producentów, przetwórców, restauratorów oraz właścicieli sklepów.

20 Zadania organizacji parasolowej UNSER LAND e.V. :
Jako przewodnik idei dba o interesy sieci wewnątrz i na zewnątrz; UNSER LAND e.V. wspiera i koordynuje pracę solidarnych organizacji i buduje sieć wewnętrzną i zewnętrzną; troszczy się o ponadregionalny rozgłos, koncepcje nowych pomysłów oraz zdobywanie środków na dofinansowanie działań; jest jednym z właścicieli spółki UNSER LAND GmbH, której zadaniem jest dbanie o interesy sieci; przyznaje znak UNSER LAND (logo) dla produktów

21 zakłady konwencjonalne spełniające kryteria UNSER LAND
LINIE PRODUKTÓW zakłady konwencjonalne spełniające kryteria UNSER LAND Sama marka lokalna jest „neutralna” Dwie linie produktów: Linia z marką UNSER LAND dla produktów z zakładów konwencjonalnych Znak BIO dla produktów pochodzących z produkcji/uprawy ekologicznej

22 Spółka UNSER LAND GmbH - jej celem jest marketing produktów oznakowanych logiem UNSER LAND; - centralna, działająca na teren całej Bawarii.

23 Linia BIO produktów UNSER LAND

24 Produkty UNSER LAND

25 Produkty UNSER LAND

26 Produkty UNSER LAND

27 Produkty UNSER LAND

28 Informacje dot. spółki UNSER LAND GmbH (2009):
- 1 osoba zatrudniona na cały etat oraz 70 osób zatrudnionych na część etatu; - chleb pod marką UNSER LAND dostarczany jest przez 70 piekarni; posiadających 200 filii (punktów sprzedaży) w 9 powiatach; - mięso pod marką UNSER LAND powstaje w 3 masarniach w 3 powiatach; - produkty UNSER LAND w sklepach spożywczych: łącznie 700 sklepów w powiatach oraz 100 supermarketów w Monachium (np. Tengelmann, Rewe, EDEKA/Neukauf, Spar, AEZ, Feneberg, V-Markt).

29 KONTAKT: Olga Gałek


Pobierz ppt "PROMOCJA PRODUKTU LOKALNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google