Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia jest potrzebna człowiekowi na każdym kroku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia jest potrzebna człowiekowi na każdym kroku."— Zapis prezentacji:

1 Odnawialne źródła energii (OZE) czy zastąpią surowce wykorzystywane obecnie?

2 Energia jest potrzebna człowiekowi na każdym kroku.
Człowiek na różnych etapach rozwoju wykorzystywał różne źródła energii.

3 Bez niej nie byłoby możliwe używanie sprzętów elektrycznych, korzystanie ze środków transportu czy praca zakładów przemysłowych.

4 Trudno też wyobrazić sobie życie w naszych domach i mieszkaniach, pozbawionych energii cieplnej, energii elektrycznej czy też gazu.

5 Surowce energetyczne Zapotrzebowanie na energię wzrosło gwałtownie w czasach rewolucji przemysłowej (około 1750 roku). W początkowym okresie rewolucji podstawowym surowcem energetycznym było drewno, zastąpione później przez węgiel kamienny, a następnie przez ropę naftową.

6 Od połowy ubiegłego stulecia gwałtownie zaczęło rosnąć znaczenie ropy naftowej i gazu ziemnego.

7 Wyczerpywanie się konwencjonalnych
źródeł energii Zasoby paliw kopalnych są nieodnawialne: prędzej czy później ulegną zupełnemu wyczerpaniu!!!

8 Ocenia się, że: najdłużej, bo jeszcze przez prawie 220 lat będzie można korzystać ze złóż węgla, ponad 60 lat trwać będzie eksploatacja gazu ziemnego, zaś ropy naftowej wystarczy na około lat.

9 Zmiany klimatyczne powszechne wykorzystanie paliw kopalnych spowodowało gwałtowny wzrost emisji gazów cieplarnianych, ich stężenie w atmosferze nigdy nie było tak duże jak obecnie! zmiany składu atmosfery wywołały globalne ocieplenie, a także wiele innych zmian klimatycznych, których skutki mogą zagrozić człowiekowi i całemu środowisku naturalnemu.

10 Źródła energii NIEODNAWIALNE ODNAWIALNE węgiel kamienny biomasa
węgiel brunatny ropa naftowa gaz ziemny pierwiastki promieniotwórcze ODNAWIALNE biomasa energia Słońca energia wiatru energia geotermalna energia wody

11 Energia Słońca Energia promieniowania słonecznego jest podstawowym źródłem energii na Ziemi. Słońce w ciągu zaledwie jednego dnia dostarcza więcej energii, niż przez 27 lat zużywa cała ludzkość. Problemem jest jednak techniczne wykorzystanie tych zasobów.

12 Warunki sprzyjające wykorzystaniu energii Słońca
bezchmurna pogoda, długi okres usłonecznienia, małe zapylenie powietrza Im większe zachmurzenie … Im większa szerokość geograficzna … Im bliżej wielkich miast … ... tym mniejsza ilość promieni słonecznych, docierających do powierzchni globu. Courtesy of DOE/NREL

13 Courtesy of DOE/NREL Zalety energii Słońca nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, nie powoduje żadnych zanieczyszczeń, nie pociąga za sobą produkcji odpadów.

14 słoneczny o powierzchni 6 m2 pozwala zredukować roczną emisję:
Dostarczający litrów ciepłej wody kolektor słoneczny o powierzchni 6 m2 pozwala zredukować roczną emisję: dwutlenku węgla (CO2 ) o 1,5 t, dwutlenku siarki (SO2) o 12 kg, tlenków azotu o 5 kg i pyłów o 2 kg.

15 Courtesy of DOE/NREL Energia wiatru Wiatr to spowodowany różnicami temperatur i ciśnień ruch powietrza. Człowiek wykorzystuje jego siłę od bardzo dawnych czasów. Już 4000 lat temu starożytni Babilończycy pompowali wodę przy pomocy wiatraków, nawadniając pola i osuszając mokradła. Współcześnie energia wiatru służy głównie do produkcji elektryczności.

16 Warunki sprzyjające wykorzystaniu energii wiatru
częste występowanie wiatru, duża siła wiatru Najlepsze pod względem warunków wiatrowych obszary to: morskie wybrzeża, otwarte równiny, wierzchołki wzniesień, górskie przełęcze.

17 Zalety i wady energii wiatru
+ nie powoduje zanieczyszczeń + nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych + nie wiąże się z eksploatacją zasobów Elektrownie wiatrowe: - szpecą krajobraz - emitują hałas - stanowią zagrożenie dla ptaków Courtesy of DOE/NREL

18 Courtesy of DOE/NREL Energia wody Pierwsze koła wodne powstały w starożytnym Rzymie. Służyły do napędzania różnych urządzeń w młynach, tartakach i kuźniach. Energia wody znalazła nowe zastosowanie gdy w początkach XIX wieku wynaleziono turbinę wodną. W 1882 roku uruchomiono pierwszą na świecie elektrownie wodną - na rzece Fox River w amerykańskim stanie Wisconsin.

19 Wykorzystanie energii wody
Światowe zasoby wody to także wielki magazyn energii, z którego współcześnie pochodzi około 20% globalnej energii elektrycznej.

20 Zalety energii wody nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych,
Courtesy of DOE/NREL Zalety energii wody nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, nie powoduje zanieczyszczeń, nie pociąga za sobą wytwarzania odpadów, duża żywotność 68% polskich hydroelektrowni ma już ponad 50 lat.

21 Courtesy of DOE/NREL Courtesy of DOE/NREL Energia geotermalna ... jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w  skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia geotermalna wykorzystywana była już przed tysiącami lat, na długo przed paliwami kopalnymi. Jednak na szeroką skalę zaczęto ją wykorzystywać dopiero w początkach XX wieku.

22 Wykorzystanie energii geotermalnej
Główni producenci wytwarzanego w ten sposób prądu są: Stany Zjednoczone, Filipiny, Włochy, Meksyk, Japonia i Nowa Zelandia. W Polsce zasoby geotermalne znajdują się pod powierzchnią 80% terytorium, ich eksploatacja nie jest jednak łatwa. Zakłady geotermalne pracują w Zakopanem, w Pyrzycach k. Szczecina, w Uniejowie, zaś źródła geotermalne są wykorzystywane w uzdrowiskach, takich jak Cieplice, Duszniki Zdrój, Lądek Zdrój, Ustroń, Konstancin i Ciechocinek.

23 Zalety energii geotermalnej
energia geotermalna jest nieszkodliwa dla środowiska, jej pokłady są zasobami lokalnymi, zasoby energii geotermalnej są dostępne niezależnie od pogody Courtesy of DOE/NREL

24 Wady energii geotermalnej
istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także wód powierzchniowych i głębinowych przez szkodliwe gazy i minerały - jednym z nich jest siarkowodór (H2S), który w wysokich stężeniach może być niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia,

25 Courtesy of DOE/NREL Biomasa Courtesy of DOE/NREL Biomasa to organiczne frakcje produktów, odpadów i pozostałości z rolnictwa (substancje roślinne i zwierzęce) Do celów energetycznych wykorzystuje się: rośliny pochodzące z upraw energetycznych, drewno i odpady z przerobu drewna, produkty rolnicze i odpady organiczne z rolnictwa.

26 Warunki sprzyjające wykorzystaniu biomasy
Courtesy of DOE/NREL Warunki sprzyjające wykorzystaniu biomasy rozwinięty przemysł drzewny dostarczający dużej ilości odpadów duże obszary niewykorzystanych słabo urodzajnych gleb W Polsce dużym potencjałem biomasy dysponują północne i zachodnie województwa, posiadające duże nadwyżki słomy z gospodarstw rolnych.

27 Zalety wykorzystania biomasy
zerowy bilans emisji dwutlenku węgla i mała emisja innych zanieczyszczeń, wykorzystanie lokalnych źródeł energii, tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza na terenach wiejskich, zagospodarowanie nieużytków i utylizacja odpadów.

28 Czy tradycyjne źródła energii można zastąpić alternatywnymi?
W XX wieku potrzeby energetyczne świata gwałtownie wzrosły. Globalne zapotrzebowanie na energię nadal będzie wzrastać, zwiększając się o dwie trzecie przez pierwszych 30 lat XXI wieku. Zasoby paliw kopalnych wyczerpują się, a ich wykorzystanie powoduje niekorzystne zmiany klimatu. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości OZE będą wykorzystywane coraz częściej.

29 im. M. Kotańskiego w Glinojecku.
Dziękujemy za uwagę Prezentację wykonali uczniowie z Koła Ekologicznego Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku.


Pobierz ppt "Energia jest potrzebna człowiekowi na każdym kroku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google