Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wymiana informacji w sieciach komputerowych

Коpie: 1
Wymiana informacji w sieciach komputerowych Opracowanie: Maria Wąsik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wymiana informacji w sieciach komputerowych"— Zapis prezentacji:

1 Wymiana informacji w sieciach komputerowych
Opracowanie: Maria Wąsik

2 Wprowadzenie Urządzenia w sieciach komputerowych korzystają z różnych platform sprzętowych i programowych. Aby umożliwić ich współpracę, niezbędne stało się opracowanie zasad opisujących sposoby komunikowania się w sieci. Standardy komunikacyjne są opracowywane przez organizacje międzynarodowe: Międzynarodowa Organizacja Normalizacji (ISO - International Organization for Standardization) Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers)

3 Warstwowy model sieci OSI
OSI (Open System Interconnection) został opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacji ISO w 1978 i od tego czasu jest wykorzystywany w sieciach komputerowych. W modelu tym wyróżnia się siedem warstw, spełniających ściśle określone funkcje. Warstwowy model sieci OSI swoją strukturą przypomina stos, w którym warstwy wyższe zależą od niższych. Każda warstwa korzysta z usług świadczonych przez warstwę bezpośrednio niższą, sama dostarcza usług dla warstwy bezpośrednio wyższej. Na szczycie stosu znajdują się usługi świadczone użytkownikom przez aplikacje sieciowe, na samym dole sprzęt realizujący transmisję sygnałów, poprzez które przekazywana jest informacja.

4 Warstwowy model sieci OSI
Każda warstwa w modelu ISO - OSI używa specyficznego protokołu. Poszczególne warstwy nie ingerują w treści przekazywane z warstw wyższych. Informacja przesyłana między komputerami w sieci dzielona jest na pakiety. Pakiet zawiera: Dane Nagłówek Numer pakietu Adres nadawcy Adres odbiorcy

5 Warstwa aplikacji (7) Zadaniem warstwy aplikacji jest zapewnienie programom użytkowym usług komunikacyjnych. Warstwa ta inicjuje sesję. Sesja rozpoczyna się, gdy użytkownik uruchamia aplikację zapewniającą dostęp do usług sieciowych np. klienta FTP, klienta poczty przeglądarkę internetową Warstwa aplikacji określa formaty wymienianych danych i opisuje reakcje systemu na podstawowe operacje komunikacyjne

6 Warstwa prezentacji (6)
Obsługuje formaty danych: przekształca dane nadawcy na postać standardowo reprezentowaną w sieci przekształca dane reprezentowane w sieci na reprezentację wykorzystywaną na komputerze odbiorcy Zapewnia kodowanie i dekodowanie zestawów znaków oraz wybór algorytmów, które do tego będą użyte. Zapewnia kompresję przesyłanych danych, pozwalającą na zwiększenie szybkości transmisji informacji. Udostępnia mechanizmy szyfrowania i deszyfrowania danych w celu ich utajniania. Niweluje różnice w formatach zmiennoprzecinkowych, zależnych od architektury procesorów i pamięci

7 Warstwa sesji (5) Określa parametry połączenia między użytkownikami sieci Pozwala nawiązać, zrealizować i zakończyć połączenie, odpowiada również za wznowienie połączenia po jego zerwaniu. Synchronizuje dane pochodzące z różnych aplikacji.

8 Warstwy: aplikacji, prezentacji i sesji określane są często wspólną nazwą:
Ich zadaniem jest współpraca z oprogramowaniem realizującym zadania zlecane przez użytkownika systemu komputerowego Niezależnie od sprzętu i oprogramowania, warstwy niższe muszą otrzymać dane w tym samym formacie

9 Warstwa Transportu (4) Zadaniem warstwy transportu jest:
zagwarantowanie bezbłędnej transmisji danych wykrywanie błędów transmisji ewentualna retransmisja Warstwa transportu: dzieli dane na segmenty nadaje każdemu segmentowi numer porządkowy kontroluje kolejność przesyłania segmentów na komputerze odbiorcy gromadzi i układa segmenty w odpowiedniej kolejności .

10 Warstwa Sieciowa (3) Zadaniem warstwy transportu jest ustalenie najlepszej drogi przesyłania pakietów: warstwa sieciowa jako jedyna dysponuje wiedzą dotyczącą fizycznej topologii sieci. Rozpoznaje, jakie drogi łączą poszczególne komputery (trasowanie) i decyduje, ile informacji należy przesłać jednym z połączeń, a ile innym. Jeżeli danych do przesłania jest zbyt wiele, to warstwa sieciowa po prostu je ignoruje. Warstwa transportu tworzy pakiety danych: do segmentu danych dodaje adres IP dostawcy i adres IP odbiorcy

11 Warstwa Łącza danych (2)
Warstwa łącza danych odpowiada za odbiór i konwersję strumienia bitów pochodzących z urządzeń transmisyjnych w taki sposób, aby nie zawierały one błędów. Pakiety danych dzielone są grupy bitów zwane ramkami, odpowiadające topologii sieci Ramka tworzona jest przez: dołączenie do jej początku i końca grupy specjalnych bitów obliczenie sumy kontrolnej (liczba uzyskana przez zsumowanie przesyłanych danych) Dodanie adresu MAC karty sieciowej Warstwa łącza danych rozpoznaje błędy związane z niedotarciem pakietu oraz uszkodzeniem ramek i zajmuje się ich naprawą.

12 Warstwa Fizyczna (1) Warstwa fizyczna odpowiada za transmisję sygnałów w sieci. Realizuje ona konwersję bitów informacji na sygnały, które będą przesyłane przez określone medium transmisyjne (kable, światłowody, sieci bezprzewodowe) Protokoły tej warstwy określają, jakie parametry powinny spełniać urządzenia tworzące sieć

13 Komputer A Komputer B Warstwa aplikacji Warstwa aplikacji
Segment: dane + nagłówek segmentu (nr segmentu) Pakiet: segment + nagłówek sieciowy (IP dostawcy, IP odbiorcy) Ramka: pakiet + nagłówek ramki (adres MAC karty sieciowej, suma kontrolna) Komputer A Komputer B Warstwa aplikacji Warstwa aplikacji Warstwa prezentacji Warstwa prezentacji Warstwa sesji Warstwa sesji Warstwa transportu Warstwa transportu Nagłówek segmentu Dane Warstwa sieciowa Warstwa sieciowa Nagłówek sieciowy Nagłówek segmentu Dane Warstwa łącza danych Warstwa łącza danych Nagłówek ramki Nagłówek sieciowy Nagłówek segmentu Dane Warstwa fizyczna Warstwa fizyczna

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wymiana informacji w sieciach komputerowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google