Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej ID grupy: 97/63_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr/rok szkolny: I semestr 2009/2010

3 Rynek pracy Rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.

4 Mapa powiatu gostyńskiego z podziałem na gminy

5 Mapa Gminy Pogorzela

6 ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW W GMINIE POGORZELA
Gmina Pogorzela położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego, we wschodniej części powiatu gostyńskiego Obecnie gminę zamieszkuje około osób lub około mieszkańców. Pogorzela liczące tys. Mieszkańców. Sieć osadniczą tworzy miasto Pogorzela oraz 12 wsi Takich jak :Bielawy Pogorzelskie, Bułaków, Elżbietków, Głuchów, Gumienice, Kaczagórka, Kromolice, Łukaszew, Małgów, Ochla, Paradów i Wziąchów

7 Bezrobocie w gminie Pogorzela
W 2007 r. liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne wynosi 275, w tym 167 kobiet i 108 mężczyzn. Stopa bezrobocia w 2007 r. wyniosła 13,3%. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma 38 osób. W roku 2007 osób bezrobotnych na terenie gminy było mniej niż w 2006 r. o 47. Spadła zarówna liczba bezrobotnych mężczyzn jak i kobiet.

8 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
Rok Osoby zatrudnione Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Stopa bezrobocia (%) 2002 486 980 18 2003 495 407 18,8 2004 360 18,9 2005 339 19,4 2006 322 16,5

9 Wskaźnik bezrobocia powiatu gostyńskiego
Stopa bezrobocia w powiecie gostyńskim na koniec listopada 2009 r. wynosiła 11,8 %. Większość bezrobotnych stanowią mieszkańcy wsi (53,7%), kobiety (55,7%), osoby w wieku  poniżej 34 lat (59,5%), oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (34,9%) oraz gimnazjalnym i niższym(25,8%).

10 Gmina Pogorzela Rolnictwo
Większość gospodarstw nastawiona jest na produkcję zwierzęcą. Obok wysoko rozwiniętej produkcji żywca wieprzowego oraz produkcji mleka następuje wzrost zainteresowania uprawą warzyw gruntowych. Liczba gospodarstw rolnych w gminie wynosi 685, natomiast średnia wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego 9,20 ha.

11 Zarejestrowane firmy w gminie Pogorzela
AGRO-CENTNAS Sp. j. Mechanika Pojazdowa "PATOM" Adamek P., Piniewski T. Gostyńska 31 a Pogorzela Mechanika Pojazdowa Asklepios - Poradnia sprzęt ogrodniczy ul. Parkowa Pogorzela PPHU ACER Sp. z o.o. meble ogrodowe ul. Wiosny Ludów Pogorzela Dekarstwo- Blacharstwo Banaszak Józef Armii Poznań Pogorzela Zakład Instalatorstwa Budowlanego-Wolniak Marian Głuchów Głuchów Instalacje Elektryczne, Elekrtomechanika, Naprawa Urządzeń Chłodniczych Medycyny Rodzinnej ul. Gostyńska Pogorzela Gabinet Kosmetyczny, kosmetolog, Wroniak Jerzy Gostyńska Pogorzela mgr Magdalena Naglak ul. Gostyńska Pogorzela Naprawa ciągników i maszyn rolniczych Zakład Fryzjerski "DONA" Agnieszka Gajda Powstańców Wlkp Pogorzela Orzechowski Jan Krotoszyńska Pogorzela Naprawa maszyn rolniczych, kupno-sprzedaż Zakład Mięsny Konarczak sp.j Gostyńska Pogorzela Kaniewski Michał Armii Poznań Pogorzela Stolarstwo Dymarski Józef Rycerska Pogorzela Grzegorz Robaczyński Kotkowiaka Pogorzela

12 Nadmiar zawodów w gminie Pogorzela
Asystent ekonomiczny Technik mechanik Ślusarz  Technik Informatyk Mechanik samochodów ciężarowych Technik elektryk   Sprzedawca

13 Deficyt Zawodów w gminie Pogorzela
Aktualnie poszukiwane zawody na dzień dzisiejszy to: Blacharz samochodowy Cieśla-dekarz     Murarz, malarz, zbrojarz, płytkarz Elektromechanik pojazdów samochodowych  Kucharz

14 wykształcenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli im. Ziemi Pogorzelskiej Oferuje profile takie jak : Liceum Ogólnokształcące Technikum - technik informatyk Technikum - technik ekonomista Technikum - technik agrobiznesu Zasadnicza Szkoła Zawodowa

15 Oraz Profile dla dorosłych
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Technikum Uzupełniające Studium Policealne dla Dorosłych - technik informatyk Studium Policealne dla Dorosłych - technik ekonomista Studium Policealne dla Dorosłych - technik agrobiznesu

16 Wykształcenie Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu
Typy technikum: mechaniczne, elektryczne, handlowe, informatyczne, logistyczne, ekonomiczne, mechatroniczne Liceum profilowane o specjalizacji ekonomiczno-administracyjnej Zasadnicza Szkoła Zawodowa: cukiernik, elektryk, fryzjer, krawiec, kucharz małej gastronomii, malarz tapeciarz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, piekarz, rzeźnik wędliniarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz Technikum Uzupełniające: handlowiec, elektryk, mechanik Szkoła Policealna: technik bezpieczeństwa i higieny pracy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

17 Poradnictwo Zawodowe JAK I GDZIE SZUKAĆ PRACY Znajomi i rodzina
Najlepiej mówić wszystkim, dookoła, że szukasz pracy. Osoby znające Cię z dobrej strony mogą udzielić Ci rekomendacji i mają najlepsze informacje o procesie rekrutacji w firmie, w której pracują Media Z nich najłatwiej uzyskać informacje o rynku pracy. Internet Wraz z rozwojem technologii informacyjnych stał się on ogólnodostępną i bardzo popularną metodą poszukiwania pracy

18 Działają na każdej prawie uczelni wyższej w Polsce. Urzędy Pracy
Biura Karier Działają na każdej prawie uczelni wyższej w Polsce. Urzędy Pracy Po skończeniu studiów możesz zarejestrować się w odpowiednim dla miejsca zameldowania Powiatowym Urzędzie Pracy. Agencje doradztwa personalnego Przy poszukiwaniu pracy możesz skorzystać również z pomocy tych instytucji. Rozsyłanie własnych ofert do pracodawców i odwiedzanie osobiście firm Warto też spróbować osobiście udać się do firm, w których pragnąłbyś podjąć pracę.

19 Dokumenty związane z pracą
Cv- Curriculum vitae, c.v. (łacina bieg życia, przebieg życia) – życiorys zawodowy. List motywacyjny- list składany najczęściej przez kandydata na miejsce pracy. Dokument ten składa się także w innych celach, np. starań o awans, podwyżkę itp. List motywacyjny bywa określany jako list intencyjny. Podziękowanie za rozmowę kwalifikacyjną-Niewiele osób w ogóle je pisze, a jest to idealna wprost metoda zwrócenia na siebie w sposób pozytywny uwagi pracodawcy, wyróżnienia się z tłumu osób kandydujących na to samo stanowisko i pokazania że zależy Ci na podjęciu pracy w tej właśnie firmie.

20 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych-Ten wymóg pojawił się stosunkowo niedawno, związany jest z Ustawą o Ochronie Danych osobowych zgodnie z którą na wszelkie ich przetwarzanie trzeba mieć pisemną zgodę osoby której dotyczą. Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z praw publicznych - Zazwyczaj wymagane w urzędach państwowych i na stanowiskach w których masz kontakt z informacjami niejawnymi.

21 Rozmowa kwalifikacyjna
Po tym jak przygotujemy nasze wzorowe Cv oraz List motywacyjne czas na zaprezentowanie własnej osoby. Zajmiemy się naszym wizerunkiem jak i resztą pomniejszych szczegółów. Na tym etapie będziemy kierowali się powiedzeniem "Atrakcyjni ludzie osiągają więcej!" oraz "Dobre przygotowanie to połowa sukcesu". Przy pisaniu aplikacji mieliśmy mniejszą swobodę pokazania siebie w dobrym świetle. Tutaj wszystko wychodzi na jaw, wszelkie nieścisłości lub malutkie kłamstewka, które zamieszczane są w Cv.

22 Bezrobocie Według wykształcenia
Poziom i rodzaj wykształcenia jest czynnikiem decydującym o szansach na rynku pracy. Nadal największa grupa osób nieposiadających pracy ma wykształcenie zasadnicze zawodowe i niższe według statystyk z 31 Grudnia roku najwięcej bezrobotnych to policealne i średnie zawodowe.

23 Bezrobotni ze względu na płeć i wiek
Bezrobotni to częściej kobiety niż mężczyźni. Począwszy od 1994r. do końca dekady obserwowaliśmy spadek liczby bezrobotnych kobiet. Niepokojącym zjawiskiem jest to, iż połowa z bezrobotnych kobiet pozostaje bez pracy powyżej roku, ok. 60% z nich jest w wieku lat, a ponad 30% legitymuje się, co najmniej średnim poziomem wykształcenia. w grudniu - kiedy bezrobocie wynosiło 2,7 mln. osób - pracy nie miało 1,5 mln kobiet i 1,2 mln mężczyzn.

24 Szanse i zagrożenia Procesy pozytywne
Znaczący wzrost wartości pracy jako dobra deficytowego, Konkurencja na rynku powoduje wzrost wykształcenia stymulując do doskonalenia siebie, Proaktywność (odpowiedzialność za swój rozwój zawodowy i swojej kariery poprzez dokonywanie wyboru ) Procesy negatywne Utrata bezpieczęstwa pracy, Brak stalego stosunku pracy, Konkurencja – wypowiedzenie zawodowe, Obawa o utrzymanie zajmowanego stanowiska

25 Kapitał ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów Unii Europejskiej, w ramach którego istnieją możliwości pozyskania funduszy na aktywne formy walki z bezrobociem. Celem programu jest wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia. Z funduszy tego programu jest finansowana między innymi część działań wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, które jako instytucje państwowe mają ustawowy obowiązek przeciwdziałać bezrobociu i jego skutkom. Urzędy te prowadzą rejestrację osób bezrobotnych, wypłacają zasiłki oraz organizują szkolenia i wspierają bezrobotnych otwierających własną działalność gospodarczą.

26


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google