Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej ID grupy: 97/63_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr/rok szkolny: I semestr 2009/2010

3 RYNEK PRACY Rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.

4 MAPA POWIATU GOSTYŃSKIEGO Z PODZIAŁEM NA GMINY

5 MAPA GMINY POGORZELA

6 Gmina Pogorzela położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego, we wschodniej części powiatu gostyńskiego Obecnie gminę zamieszkuje około osób lub około mieszkańców. Pogorzela liczące 2002 tys. Mieszkańców. Sieć osadniczą tworzy miasto Pogorzela oraz 12 wsi Takich jak :Bielawy Pogorzelskie, Bułaków, Elżbietków, Głuchów, Gumienice, Kaczagórka, Kromolice, Łukaszew, Małgów, Ochla, Paradów i Wziąchów ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW W GMINIE POGORZELA

7 BEZROBOCIE W GMINIE POGORZELA W 2007 r. liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne wynosi 275, w tym 167 kobiet i 108 mężczyzn. Stopa bezrobocia w 2007 r. wyniosła 13,3%. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma 38 osób. W roku 2007 osób bezrobotnych na terenie gminy było mniej niż w 2006 r. o 47. Spadła zarówna liczba bezrobotnych mężczyzn jak i kobiet.

8 RokOsoby zatrudnione Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Stopa bezrobocia (%) , , , ,5

9 WSKAŹNIK BEZROBOCIA POWIATU GOSTYŃSKIEGO Stopa bezrobocia w powiecie gostyńskim na koniec listopada 2009 r. wynosiła 11,8 %. Większość bezrobotnych stanowią mieszkańcy wsi (53,7%), kobiety (55,7%), osoby w wieku poniżej 34 lat (59,5%), oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (34,9%) oraz gimnazjalnym i niższym(25,8%).

10 GMINA POGORZELA ROLNICTWO Większość gospodarstw nastawiona jest na produkcję zwierzęcą. Obok wysoko rozwiniętej produkcji żywca wieprzowego oraz produkcji mleka następuje wzrost zainteresowania uprawą warzyw gruntowych. Liczba gospodarstw rolnych w gminie wynosi 685, natomiast średnia wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego 9,20 ha.

11 ZAREJESTROWANE FIRMY W GMINIE POGORZELA AGRO-CENTNAS Sp. j. sprzęt ogrodniczy ul. Parkowa Pogorzela PPHU ACER Sp. z o.o. meble ogrodowe ul. Wiosny Ludów Pogorzela Dekarstwo- Blacharstwo Banaszak Józef Armii Poznań Pogorzela Zakład Instalatorstwa Budowlanego-Wolniak Marian Głuchów Głuchów Instalacje Elektryczne, Elekrtomechanika, Naprawa Urządzeń Chłodniczych Dymarski Józef Rycerska Pogorzela Mechanika Pojazdowa "PATOM" Adamek P., Piniewski T. Gostyńska 31 a Pogorzela Mechanika Pojazdowa Wroniak Jerzy Gostyńska Pogorzela Naprawa ciągników i maszyn rolniczych Orzechowski Jan Krotoszyńska Pogorzela Naprawa maszyn rolniczych, kupno-sprzedaż Kaniewski Michał Armii Poznań Pogorzela Stolarstwo Grzegorz Robaczyński Kotkowiaka Pogorzela Asklepios - Poradnia Medycyny Rodzinnej ul. Gostyńska Pogorzela Gabinet Kosmetyczny, kosmetolog, mgr Magdalena Naglak ul. Gostyńska Pogorzela Zakład Fryzjerski "DONA" Agnieszka Gajda Powstańców Wlkp Pogorzela Zakład Mięsny Konarczak sp.j Gostyńska Pogorzela

12 NADMIAR ZAWODÓW W GMINIE POGORZELA Asystent ekonomiczny Technik mechanik Ślusarz Technik Informatyk Mechanik samochodów ciężarowych Technik elektryk Sprzedawca

13 DEFICYT ZAWODÓW W GMINIE POGORZELA Aktualnie poszukiwane zawody na dzień dzisiejszy to: Blacharz samochodowy Cieśla-dekarz Murarz, malarz, zbrojarz, płytkarz Elektromechanik pojazdów samochodowych Kucharz

14 WYKSZTAŁCENIE Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli im. Ziemi Pogorzelskiej Oferuje profile takie jak : Liceum Ogólnokształcące Technikum - technik informatyk Technikum - technik ekonomista Technikum - technik agrobiznesu Zasadnicza Szkoła Zawodowa

15 ORAZ PROFILE DLA DOROSŁYCH Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Technikum Uzupełniające Studium Policealne dla Dorosłych - technik informatyk Studium Policealne dla Dorosłych - technik ekonomista Studium Policealne dla Dorosłych - technik agrobiznesu

16 WYKSZTAŁCENIE Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu Typy technikum: mechaniczne, elektryczne, handlowe, informatyczne, logistyczne, ekonomiczne, mechatroniczne Liceum profilowane o specjalizacji ekonomiczno-administracyjnej Zasadnicza Szkoła Zawodowa: cukiernik, elektryk, fryzjer, krawiec, kucharz małej gastronomii, malarz tapeciarz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, piekarz, rzeźnik wędliniarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz Technikum Uzupełniające: handlowiec, elektryk, mechanik Szkoła Policealna: technik bezpieczeństwa i higieny pracy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

17 PORADNICTWO ZAWODOWE JAK I GDZIE SZUKAĆ PRACY Znajomi i rodzina Najlepiej mówić wszystkim, dookoła, że szukasz pracy. Osoby znające Cię z dobrej strony mogą udzielić Ci rekomendacji i mają najlepsze informacje o procesie rekrutacji w firmie, w której pracują Media Z nich najłatwiej uzyskać informacje o rynku pracy. Internet Wraz z rozwojem technologii informacyjnych stał się on ogólnodostępną i bardzo popularną metodą poszukiwania pracy

18 Biura Karier Działają na każdej prawie uczelni wyższej w Polsce. Urzędy Pracy Po skończeniu studiów możesz zarejestrować się w odpowiednim dla miejsca zameldowania Powiatowym Urzędzie Pracy. Agencje doradztwa personalnego Przy poszukiwaniu pracy możesz skorzystać również z pomocy tych instytucji. Rozsyłanie własnych ofert do pracodawców i odwiedzanie osobiście firm Warto też spróbować osobiście udać się do firm, w których pragnąłbyś podjąć pracę.

19 DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRACĄ Cv- Curriculum vitae, c.v. (łacina bieg życia, przebieg życia) – życiorys zawodowy. List motywacyjny- list składany najczęściej przez kandydata na miejsce pracy. Dokument ten składa się także w innych celach, np. starań o awans, podwyżkę itp. List motywacyjny bywa określany jako list intencyjny. Podziękowanie za rozmowę kwalifikacyjną -Niewiele osób w ogóle je pisze, a jest to idealna wprost metoda zwrócenia na siebie w sposób pozytywny uwagi pracodawcy, wyróżnienia się z tłumu osób kandydujących na to samo stanowisko i pokazania że zależy Ci na podjęciu pracy w tej właśnie firmie.

20 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych-Ten wymóg pojawił się stosunkowo niedawno, związany jest z Ustawą o Ochronie Danych osobowych zgodnie z którą na wszelkie ich przetwarzanie trzeba mieć pisemną zgodę osoby której dotyczą. Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z praw publicznych - Zazwyczaj wymagane w urzędach państwowych i na stanowiskach w których masz kontakt z informacjami niejawnymi.

21 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Po tym jak przygotujemy nasze wzorowe Cv oraz List motywacyjne czas na zaprezentowanie własnej osoby. Zajmiemy się naszym wizerunkiem jak i resztą pomniejszych szczegółów. Na tym etapie będziemy kierowali się powiedzeniem "Atrakcyjni ludzie osiągają więcej!" oraz "Dobre przygotowanie to połowa sukcesu". Przy pisaniu aplikacji mieliśmy mniejszą swobodę pokazania siebie w dobrym świetle. Tutaj wszystko wychodzi na jaw, wszelkie nieścisłości lub malutkie kłamstewka, które zamieszczane są w Cv.

22 BEZROBOCIE WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA Poziom i rodzaj wykształcenia jest czynnikiem decydującym o szansach na rynku pracy. Nadal największa grupa osób nieposiadających pracy ma wykształcenie zasadnicze zawodowe i niższe według statystyk z 31 Grudnia 2009 roku najwięcej bezrobotnych to policealne i średnie zawodowe.

23 BEZROBOTNI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ I WIEK Bezrobotni to częściej kobiety niż mężczyźni. Począwszy od 1994r. do końca dekady obserwowaliśmy spadek liczby bezrobotnych kobiet. Niepokojącym zjawiskiem jest to, iż połowa z bezrobotnych kobiet pozostaje bez pracy powyżej roku, ok. 60% z nich jest w wieku lat, a ponad 30% legitymuje się, co najmniej średnim poziomem wykształcenia. w grudniu - kiedy bezrobocie wynosiło 2,7 mln. osób - pracy nie miało 1,5 mln kobiet i 1,2 mln mężczyzn.

24 SZANSE I ZAGROŻENIA Procesy pozytywne Znaczący wzrost wartości pracy jako dobra deficytowego, Konkurencja na rynku powoduje wzrost wykształcenia stymulując do doskonalenia siebie, Proaktywność (odpowiedzialność za swój rozwój zawodowy i swojej kariery poprzez dokonywanie wyboru ) Procesy negatywne Utrata bezpieczęstwa pracy, Brak stalego stosunku pracy, Konkurencja – wypowiedzenie zawodowe, Obawa o utrzymanie zajmowanego stanowiska

25 KAPITAŁ LUDZKI Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów Unii Europejskiej, w ramach którego istnieją możliwości pozyskania funduszy na aktywne formy walki z bezrobociem. Celem programu jest wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia. Z funduszy tego programu jest finansowana między innymi część działań wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, które jako instytucje państwowe mają ustawowy obowiązek przeciwdziałać bezrobociu i jego skutkom. Urzędy te prowadzą rejestrację osób bezrobotnych, wypłacają zasiłki oraz organizują szkolenia i wspierają bezrobotnych otwierających własną działalność gospodarczą.

26 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google