Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BACKUP danych w systemie Windows 2003 Server

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BACKUP danych w systemie Windows 2003 Server"— Zapis prezentacji:

1 BACKUP danych w systemie Windows 2003 Server

2 BACKUP danych Potrzeba wykonywania kopii bezpieczeństwa
Przyczyny utraty danych

3 Tworzenie kopii zapasowej
Przygotowanie planu Względy biznesowe Względy techniczne

4 Względy biznesowe Wybór informacji do zapisania
Określenie miejsca przechowywania składowanych danych Określenie częstości składowania Określenie czasu składowania/odtwarzania Określenie przywilejów/haseł dla autoryzowanych użytkowników

5 Względy techniczne Wybór nośnika (taśma magnetyczna, dysk, CD/DVD)
Określenie lokalizacji składowania danych (lokalna lub zdalna) Określenie rodzaju składowania: ręczne lub automatyczne Weryfikacja poprawności zapisu danych

6 Kroki w procesie przywracania
Zapoznanie z dokumentacją przywracania Wymiana uszkodzonego sprzętu (opcja) Reinstalacja systemu (opcja) Przywrócenie danych Testy

7 Dobre praktyki Tworzenie dwóch kopii bezpieczeństwa
Umieszczenie jednej kopii w zasobie sieciowym, do którego mamy łatwy dostęp Umieszczenie drugiej kopii w innej lokalizacji (na wypadek pożaru, kradzieży, etc.)

8 Przygotowanie systemu
Instalacja narzędzia Recovery Console pozwalającego na uruchomienie systemu Windows 2003 w trybie Recovery Console, a następnie przywrócenie danych

9 Awaria dysku twardego Lokalne kopie zapasowe ulegają zniszczeniu
Utworzenie kopii zapasowych typu System State oraz Automatic System Recovery pozwala na przywrócenie pełnego systemu na nowym dysku

10 Kopie zapasowe System State
Określają specyficzne dla systemu Windows 2003 dane systemowe Używane są do załadowania, skonfigurowania i uruchomienia systemu Windows 2003 Możliwe do wykonania tylko lokalnie (ewentualnie skopiowane później na inny komputer)

11 System State – komponenty
Zawsze zapisywane w kopii bezpieczeństwa typu System State Zależne od roli serwera (dostarczanych usług) Nie można składować wybranych komponentów – zawsze składowane są wszystkie możliwe

12 System State – lista komponentów
Rejestr (registry) Pliki startowe (boot files) Baza danych COM+ Pliki chronione przez Windows File Protection Baza usług uwierzytelniających (Certificate Services) Informacje o usłudze klastra (Cluster service) Metadane serwera IIS Informacje o Active Directory Katalog SYSVOL

13 Komponenty Rejestr: baza danych używana przez system Windows do konfiguracji Windows File Protection: zabezpiecza pliki systemowe i cyfrowo podpisane sterowniki urządzeń przed modyfikacjami ze strony używanych lub instalowanych programów Certificate Services: serwer może być wykorzystywany jako centrum/repozytorium certyfikatów/podpisów

14 Komponenty Cluster Service: serwer Windows 2003 może być elementem klastra (zbioru komputerów tworzących logicznie jeden komputer) IIS metadane: dane nt. instalacji serwera IIS Active Directory: usługi katalogowe SYSVOL: katalog wykorzystywany przez usługę Active Directory

15 Atrybut archiwalny Służy do prowadzenia historii zmian pliku w celu wykorzystania tych informacji w późniejszym procesie składowania danych Wykorzystywany w określonych typach backupu W momencie, gdy kopia zapasowa zostanie wykonana, atrybut ten jest czyszczony

16 Typy kopii zapasowych Normalna (normal) Kopia (copy)
Różnicowa (differential) Przyrostowa (incremental) Codzienna (daily)

17 Kopia zapasowa typu normalna
Używana do składowania wybranych plików Ignoruje atrybut archiwalny Po udanym składowaniu czyści atrybut archiwalny Może służyć do wykonania pełnego backupu danych Zwykle służy do wykonania pierwszego backupu, który może wymagać długiego czasu i dużej przestrzeni danych

18 Kopia zapasowa typu kopia
Podobna w działaniu do typu normalnej z tą różnicą, że nie czyści atrybutu archiwalny Używana w przypadku, gdy chcemy wykonać ekstra kopię danych i nie modyfikować atrybutu archiwalny

19 Kopia zapasowa typu różnicowa
Używana do składowania danych, które zostały dodane lub zmodyfikowane od czasu wykonania ostatniego backupu normalnego Dane do zapisu identyfikowane są przez atrybut archiwalny Nie czyści atrybutu archiwalny, przez co następujące kolejno po sobie kopie różnicowe wymagają coraz to większej przestrzeni dyskowej

20 Kopia zapasowa typu przyrostowa
Podobna do backupu różnicowego z tą różnicą, że po zakończeniu czyści atrybut archiwalny Używana do składowania danych, które zostały dodane lub zmodyfikowane od czasu wykonania ostatniego backupu normalnego lub przyrostowego Dane do zapisu identyfikowane są przez atrybut archiwalny

21 Kopia zapasowa typu codzienna
Archiwizuje dane stworzone lub zmodyfikowane danego dnia Ignoruje atrybut archiwalny Nie modyfikuje atrybutu archiwalny

22 Kopia normalna+różnicowa
Kombinacja taka może być wykorzystana do szybkiego przywrócenia systemu Operacja taka składa się z dwóch kroków: W pierwszej kolejności przywracamy dane zapisane za pomocą backupu normalnego W drugiej kolejności przywracamy dane wykonane w ostatnim backupie różnicowym (z „najświeższego” backup-u różnicowego)

23 Kopia normalna+przyrostowa
Kombinacja taka może być wykorzystana do szybkiego składowania danych: Wykonujemy backup normalny Wykonujemy backupy przyrostowe Przywracanie danych jest czasochłonne i często skomplikowane: Przywracamy dane z backupu normalnego Kolejno przywracamy wszystkie dane z backupów przyrostowych w porządku chronologicznym

24 Przykład Problem: firma chce zminimalizować utratę danych maksymalnie do okresu dwóch godzin Rozwiązanie: w poniedziałek rano tworzony jest pełen backup normalny pod koniec każdego dnia tworzony jest backup codzienny co 2 godziny tworzony jest backup różnicowy

25 Przykład – cd. Przywracanie systemu po awarii wygląda następująco:
Przywracane są dane wykonane w poniedziałek rano za pomocą backupu normalnego Przywracane są po kolei dane codzienne z każdego dnia od poniedziałku do poprzedzającego dzień bieżący Przywracany jest ostatni backup różnicowy z bieżącego dnia

26 Uprawnieni użytkownicy
Domyślnie członkowie grup Administratorzy, Operatorzy kopii zapasowych oraz Operatorzy serwera mogą tworzyć kopie zapasowe bez określania dodatkowych praw Pozostali użytkownicy muszą co najmniej posiadać prawo do odczytu plików i katalogów, które chcą składować

27 Nośniki danych Streamery Dyski twarde Dyski wymienne Dyski CD/DVD

28 Narzędzie Kopia zapasowa
Kopia zapasowa (Backup Utility) zlokalizowana jest w: StartAkcesoriaNarzędzia systemoweKopia zapasowa Umożliwia tworzenie kopii plików, folderów oraz danych typu System State Zapisuje także otwarte pliki (po uprzednim skopiowaniu do katalogu tymczasowego) Dwa tryby pracy: kreator oraz zaawansowany Plik kopii zapasowej ma rozszerzenie .bkf

29 Narzędzie Kopia zapasowa
Aby wykonać backup typu System State należy wybrać tryb zaawansowany:

30 Menu Narzędzia Opcje Pozwala skonfigurować narzędzie tworzenia kopii zapasowej Mamy możliwość m.in. wyboru typu kopii, rodzaju dziennika operacji, wykluczeń oraz zachowania przy przywracaniu systemu

31 ntbackup Narzędzie uruchamiane z linii komend
Służy do przywracania danych (także typu System State) Często używany do automatyzacji procesu wykonywania kopii zapasowej (nie wymaga ciągłej ingerencji użytkownika) Może być uruchamiany za pomocą pliku wsadowego

32 Plik .bks (backup selection)
Plik o rozszerzeniu .bks może być użyty do określenia plików i katalogów, które mają zostać składowane Tworzony jest za pomocą narzędzia Kopia Zapasowa

33 Ograniczenia programu ntbackup
Nie pozwala na stosowanie wyrażeń regularnych do określenia plików przeznaczonych do składowania, np. nie możemy użyć wyrażenia *.log do składowania wszystkich plików o rozszerzeniu .log

34 Składnia programu ntbackup
Składnia programu wygląda następująco:

35 Automated System Recovery
Automatyczne odzyskiwanie systemu Tryb pracy narzędzia Kopia zapasowa ASR składuje dane dotyczące całego systemu operacyjnego i pomaga przywracać system niezdolny do pracy lub uruchomienia Pozwala na przywrócenia systemu operacyjnego do stanu w jakim znajdował się w momencie składowania Należy regularnie wykonywać kopie ASR

36 Składowe ASR Dyskietka zawierająca informacje nt. lokalizacji pliku z kopią, konfigurację partycji oraz informacje o procedurze przywracania kopii Plik kopii ASR zawierający dane dotyczące partycji lokalnego dysku

37 Wykorzystanie ASR Narzędzie ASR wykorzystywane jest, gdy próby naprawy systemu w trybie Safe Mode oraz przywracanie Ostatniej znanej konfiguracji nie przynoszą rezultatu Usuwa i na nowo zakłada partycje, przez co dane tracone są nieodwracalnie (choć często istnieją sposoby na odzyskanie takich danych, lecz nie ma na to żadnej gwarancji)

38 Wykorzystanie ASR Składuje dane typu System State, dane dotyczące usług systemowych oraz komponenty systemu Nie składuje danych użytkownika (musimy to zrobić sami)

39 Przywracanie danych przez ASR
Przygotować płytę instalacyjną systemu Windows 2003 Server, dyskietkę oraz nośnik z danymi utworzonymi przez ASR Zabootować system z płyty instalacyjnej Opcjonalnie załadować sterowniki do urządzenia, służącego do odczytu danych zapisanych przez ASR Uruchamiamy tryb tekstowy przez klawisz F2 Umieszczamy dyskietkę w napędzie i postępujemy wg instrukcji na ekranie Po restarcie naciskamy klawisz F6 i postępujemy wg instrukcji na ekranie

40 Safe Mode Uruchamiany w czasie startu systemu przez klawisz F8 Tryby:
Safe Mode z obsługą sieci Safe Mode z linią poleceń Służy głównie do rozwiązywania problemów ze sprzętem (sterowniki) Ładuje minimalną ilość usług, niezbędnych do pracy systemu

41 Automatyzacja Zadania tworzenia kopii zapasowej mogą być automatyzowane za pomocą narzędzia Planowanie zadań Za pracę narzędzia Planowanie zadań odpowiada usługa Harmonogram zadań Narzędzie Planowanie zadań znajduje się w programie Kopia zapasowa Tylko członkowie grupy Administrator oraz Operatorzy kopii zapasowych mogą planować zadania składowania danych

42 Automatyzacja – jak to zrobić
Uruchamiamy narzędzie Kopia zapasowa Definiujemy nowe zadanie w menu Zadanie  Nowy W zakładce Kopia zapasowa określamy co ma być składowane Ustawiamy opcje składowania w Narzędzia  Opcje Zapisujemy zadanie przez Zadanie  Zapisz wybory Klikamy przycisk Rozpocznij, a następnie w nowo otwartym oknie przycisk Harmonogram Określamy użytkownika oraz hasło W opcjach możemy określić szczegóły

43 Wskazówki Dane dotyczące systemu plików NTFS powinny być przywracane do systemu plików NTFS (inaczej utracimy specyficzne dane, jak np. dotyczące praw własności)


Pobierz ppt "BACKUP danych w systemie Windows 2003 Server"

Podobne prezentacje


Reklamy Google