Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Cylwik Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Cylwik Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego"— Zapis prezentacji:

1 Jacek Cylwik Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego
PKP PR Jacek Cylwik Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego

2 Stan obecny Wysokość dotacji z budżetu województwa- 16,5 mln /rok
Posiadane udziały w spółce PKP PR: ,8% Całkowita roczna praca przewozowa pockm Pociągi wożą powietrze Zły rozkład Drogie bilety jazdy

3 Rozkład jazdy Termin składania poprawek/ zamawiania pociągów w nowym rozkładzie 2009/2010 – koniec czerwca 2009 Zakładane zwiększenie pracy przewozowej w obliczu zakupu nowych pojazdów szynowych nie powinno spowodować następstw budżetowych Prezentowana propozycja ma na celu spełnienie dziesięciu kryteriów

4 Rozkład jazdy Poprawa oferty na odcinkach z najwyższą frekwencją - ma zapobiec odpływowi podróżnych do komunikacji drogowej. BEZ NASTĘPSTW BUDŻETOWYCH. Zwiększenie ilości kursów zgodnie z zapotrzebowaniem pasażerów a nie obiegami, podparte analizą rozkładu jazdy przewoźników drogowych BEZ NASTĘPSTW BUDŻETOWYCH. Zwiększenie wykorzystania szynobusów m.in. poprzez wprowadzenie nowych relacji obsługiwanych obecnie wyłącznie przez przewoźników drogowych. Jeden szynobus kursuje na liniach zelektryfikowanych jako czynna rezerwa - w razie potrzeby zastępuje go EZT. W przypadku wypadku lub napraw nie ma problemu z zamianą obsługi.

5 Rozkład jazdy Kursowanie szynobusu na linii zelektryfikowanej do Ełku - największa odległość na terenie województwa = największa oszczędność w przeliczeniu na jeden kurs. Ograniczenie kosztów oferty poprzez lepsze wykorzystanie taboru - zapotrzebowanie mniejsze o 5 pojazdów (wyliczenia, obiegi przedłożone w materiale na płycie CD). Pomimo zwiększenia pracy eksploatacyjnej w rozkładzie koszty oferty powinny pozostać na zbliżonym poziomie ze względu na zwiększenie pracy szynobusów i ograniczenia kosztotwórczych EZT. Oferta ma za zadanie wprowadzenie modyfikacji w oparciu o zakupione pojazdy i zamówione pociągi. Podstawą tworzenia były czynniki zapotrzebowania na przewóz osób a nie zapotrzebowania na eksploatację.

6 Rozkład jazdy Całość oferty spójna pod względem obiegowym i eksploatacyjnym - w pełni realna do wprowadzenia. Dla zachowania komplementarności konieczne jest wprowadzenie na wszystkich liniach systemu biletów miesięcznych, cenowo konkurencyjnych w stosunku do przewoźników drogowych. Zamówione pociągi i tak jeżdżą, niech więc służą jak największej ilości mieszkańców województwa.

7 Praca przewozowa Obecnie: pockm Proponowana oferta: pockm Różnica: pockm Różnica nie spowoduje następstw budżetowych ze względu na efektywniejsze wykorzystanie szynobusów. Różnicę można też wyeliminować poprzez ograniczenie o połowę oferty na nowym odcinku ( pockm).

8 Praca przewozowa Obecnie: pockm Proponowana oferta: pockm Różnica: pockm Przy założeniu kosztu pociągokilometra na poziomie 18 pln 89032x18= pln co stanowi 9,71% rocznej dotacji z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego. Wprowadzenie na tory nowych pojazdów szynowych powinno bez problemu zrekompensować tą wielkość.

9 (stan na 14 grudnia 2008) + rezerwa
Tabor Typ Obecnie (stan na 14 grudnia 2008) + rezerwa Proponowana oferta EN 57 17 + 3= 20 11+2 SA 133 2 + 0= 2 5+1* SN 81 2+2= 4 1+1 SA 105 1+ 0= 1 1+0 SA 108 2+ 0 =2 2+0 Razem 24+5=29 20+4=24 RÓŻNICA - 5 *- kursuje na linii elektrycznej jako rezerwa czynna W obu przypadkach uwzględniono tabor do obsługi linii przygranicznych

10 Różnice w stosunku do propozycji PKP
Dodatkowa para pociągów do Białystok- Ełk- Białystok. Dodatkowa para pociągów Białystok-Czeremcha- Białystok. Nowa relacja Białystok- Sokoły- Białystok. Zmniejszenie oferty na linii Białystok- Szepietowo- Białystok z obecnych 9 par do 6 par. Trzy dodatkowe pary pociągów Białystok- Łapy. Nowe połączenie z Olsztynem realizowane we współpracy z Województwem Warmińsko- Mazurskim.

11 Zmniejszenie par do Szepietowa
Szepietowo jest najlepiej skomunikowanym miastem w województwie. W obecnym rozkładzie jazdy do Szepietowa dociera 9 par pociągów Przewozów Regionalnych oraz 12 par pociągów IC, w tym 10 pociągów całorocznych. Potok pasażerów w wielu połączeniach przypada głównie na odcinek Białystok- Łapy, co potwierdzają zliczenia pasażerów prowadzone przez Urząd Marszałkowski.

12 Zastępcza „kolejowa” komunikacja samochodowa –KKS- problem Czyżewa
Nierozwiązywalny problem Czyżewa znajduje przełożenie w budżecie województwa. Obecnie 3,11% rocznej dotacji, czyli ,62 pln przeznaczane jest na KKS, którą dziennie podróżuje około 80 osób (8 kursów). Za 293 dni kursowania Urząd Marszałkowski płaci ,92 rocznie za sam dojazd pojazdów (tzw. pusty przebieg) na odcinku Czyżew- Szepietowo- Czyżew i Wysokie Mazowieckie- Szepietowo- Wysokie Mazowieckie. Obecny stan rzeczy jest nie akceptowalny i w trybie pilnym winien ulec zmianie.

13 Nowy rozkład wg PKP Pociągi relacji Białystok - Warszawa - Białystok na RJ 2010 zamówione przez Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w PKP SA: 77116 Białystok o. 04:15 - Warszawa Wschodnia p. 06:48, obsługa szynobus SA 133. 77117 Warszawa Wschodnia o. 11:58 Białystok p. 14:24, obsługa szynobus SA 133. 77118 Białystok o. 16:40 - Warszawa Zachodnia p. 19:19, obsługa EN57. 77119 Warszawa Zachodnia o. 19:55 - Białystok p. 22:36, obsługa EN57. Wszystkie pociągi mają kursować codziennie. W odstępie maksymalnie 60' kursuje pociąg pospieszny finansowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

14 Nowy rozkład PKP PR Pytania do Zarządu Województwa:
Czy samorząd zamówił te pociągi u przewoźnika? Czy samorząd chce żeby te pociągi kursowały? Kto w przypadku ich kursowania pokryje deficyt? Jeśli samorząd tych pociągów nie zamówił, to czy sprawuje jakąkolwiek kontrolę nad poczynaniami Zakładu Przewozów Regionalnych, za którego działania ponosi skutki finansowe?

15 Nowy rozkład wg PKP Pytania do Zarządu Województwa:
Czy szynobusy zakupiono do obsługi połączeń osobowych na terenie województwa, czy też po to, żeby kursowały jako deficytowe pociągi pospieszne do Warszawy? Czym kierował się autor pomysłu kursowania w tych godzinach – godziny są mało atrakcyjne, a szynobus stoi w Warszawie ponad 5 godzin!

16 Ekonomiczne cuda „Zbilansowanie” pociągu ŻUBR Białystok- Warszawa- Białystok: W zestawieniu dla celów zaliczkowania pociąg ten jest zbilansowany na zero pln. Sposób tego zbilansowania budzi zasadnicze wątpliwości. Prognozowane koszty, przychody oraz liczba pasażerów: Koszt pociągu: ,31 pln Liczba pasażerów: 100 Liczba dni kursowania: 27 Cena biletu normalnego 28,5 pln Działanie matematyczne: 133411,31:100= 1334,11pln : 27 = 49,41 pln

17 Ekonomiczne cuda Pytania do Zarządu Województwa:
Kto i z czego dokłada niemal 50% deficytu? Kto analizuje podpisywane dokumenty? W jaki sposób kontrolujemy wydawanie blisko 50 mln pln na Przewozy Regionalne? Czy za pieniądze samorządów ma być rozgrywany ciąg dalszy wojenki między spółkami PKP IC i PKP PR? Czy Województwo Podlaskie stać na „ściganie się” z PKP IC?

18 Taborowa rozrzutność Kosztochłonne EZT zestawiane są podwójnie, mimo, iż podróżuje nimi na całych trasach mniej osób, niż jest miejsc siedzących w jednym EZT. W efekcie 90 osób jedzie pociągiem przygotowanym dla 440 osób, co znajduje odzwierciedlenie w kosztach ponoszonych za uruchomienie pociągu. Pytania do Zarządu Województwa: Kto analizuje obiegi taboru? Kto analizuje zestawienia składów? Jak wykorzystywane są przeprowadzane zliczenia pasażerów? Czy ktoś liczy straty powodowane takim stanem rzeczy?

19 Podsumowanie Przedstawiona oferta stanowi kompleksową propozycję rozkładu jazdy pociągów regionalnych w naszym województwie, gwarantującą: Zwiększenie pracy przewozowej bez zwiększenia dotacji samorządowej. Zwiększenie liczby realizowanych połączeń. Objęcie w sposób bardziej zrównoważony całego terenu województwa (wzrost liczby połączeń nie tylko w zachodniej, ale i pozostałych częściach regionu). Efektywniejsze wykorzystanie posiadanego taboru.

20 Podsumowanie W połączeniu ze skonstruowaniem atrakcyjnej oferty biletów miesięcznych, propozycja może przyczynić się do zwiększenia potoków podróżnych w pociągach regionalnych , co w dużej części przypadków zwiększy sens ich funkcjonowania. Przedstawione w prezentacji dane pochodzą z oficjalnych dokumentów spółki PKP PR oraz Urzędu Marszałkowskiego.


Pobierz ppt "Jacek Cylwik Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google