Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie ID grupy: 98/34_P_G1 Opiekun: Katarzyna Langwińska Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem. Semestr/rok szkolny: 2010/2011 semestr 2

3 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie ID grupy: 98/40_p_g1 Opiekun: Ewa Krynicka Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem Semestr/rok szkolny: Semestr 2 2010/2011 rok

4 MGP Odolanów 98/34_P_G1 Sulęcin 98/40_P_G1 Projekt: Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie. Opiekun Katarzyna Langwińska Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie Opiekun Ewa Krynicka

5

6 Przystępując do tego tematu Przystępując do tego tematu zapoznaliśmy się z wiedza teoretyczną na zapoznaliśmy się z wiedza teoretyczną na temat zakładania własnej działalności temat zakładania własnej działalności gospodarczej. Przeanalizowaliśmy wiedzę gospodarczej. Przeanalizowaliśmy wiedzę zawartą w podręcznikach o zawartą w podręcznikach o przedsiębiorczości obowiązujących w przedsiębiorczości obowiązujących w liceum ogólnokształcącym. Zdobyte liceum ogólnokształcącym. Zdobyte wiadomości rozrysowaliśmy na planszach wiadomości rozrysowaliśmy na planszach

7

8

9 Zbadaliśmy rynek pracy w Odolanowie i Zbadaliśmy rynek pracy w Odolanowie i próbowaliśmy ustalić na jaki zakres próbowaliśmy ustalić na jaki zakres działalności jest największy popyt w działalności jest największy popyt w naszym mieście. naszym mieście. Przygotowaliśmy biznesplany firm, które Przygotowaliśmy biznesplany firm, które chcielibyśmy założyć: chcielibyśmy założyć: - Zakład fryzjerski - Naprawa i serwisowanie rowerów wyczynowych i turystycznych wyczynowych i turystycznych - Zakład szewski - Krawiectwo itp.

10 Firma Bike-Serwis Serwis Naprawy Rowerów

11 INFORMACJE O PLANOWANEJ FIRMIE I. Profil Firmy II. Cel Firmy III. Konieczne Inwestycje Część 1. Część 2. Część 3. IV. Biznesplan

12 I. Profil Firmy 1.Naprawa i serwisowanie rowerów wyczynowych i turystycznych. 2.Sprzedaż części i akcesoriów rowerowych. 3.Wynajem rowerów zastępczych na czas naprawy.

13 II. Cel Firmy 1.Generowanie zysków dla właścicieli z usług oraz sprzedaży akcesoriów i części. 2.Świadczenie usług dla ludności polegające na naprawie i przeglądzie rowerów wszelkich typów. 3.Wypełnienie luki na rynku takich usług w mieście i gminie Odolanów. 4.Godziny otwarcia firmy: Poniedziałek – Piątek 7:00 – 17:00 Sobota 7:00 – 13:00 5.Odpowiedzialność: Jednoosobowa – właściciel firmy/mechanik

14 III. Konieczne inwestycje dla osiągnięcia celu 1.Wynajem lokalu – garaż - 200 zł/miesiąc 2.Minimalny zestaw narzędzi warsztatowych - 3500 zł Spawarka Stojak warsztatowy Centrownica do kół Skuwacz łańcucha Klucze Wkrętaki Klucze specjalne 3.Zakup 3 szt. używanych rowerów zastępczych - 600 zł 4.Zakup ogrzewania gazowego - 600 zł 5.Zakup podstawowych części zamiennych - 500 zł 6.Reklama zewnętrzna - 400 zł 7.Formalności prawne - 200 zł Razem: 6000 zł

15 IV. Biznesplan część 1. 1. Czy jesteśmy potrzebni? Gmina Odolanów liczy ok. 13900 mieszkańców. Z obserwacji wynika, iż na jednego człowieka przypada średnio jeden rower. Część mieszkańców korzysta z rowerów w okresie wiosenno-letnim do wyjazdów rekreacyjnych. Znaczna część mieszkańców gminy korzysta z rowerów jako z codziennego środka transportu. Przez Odolanów przebiega wiele szlaków turystyki rowerowej: w kierunku Trzcielin, Doliną Baryczy, w kierunku Sośni i Stawów Milickich. Najbliższe punkty naprawy rowerów znajdują się: Milicz – 28 km Oleśnica – 45 km Ostrów Wlkp – 14 km Wrocław – 65 km Kalisz – 35 km Brak tego typu usług w najbliższej okolicy pozwala przypuszczać powodzenie planowanego przedsięwzięcia.

16 IV. Biznesplan część 2. 2. Co chcemy osiągnąć? Ugruntowanie swojej pozycji na rynku usług w okolicach Odolanowa Otwarcie fili Bike-Serwis w Raczycach lub Uciechowie Rozpoczęcie sprzedaży akcesoriów rowerowych Rozszerzenie oferty o sprzedaż i serwis spalinowych silników rowerowych Przejąć obsługę serwisową zawodów sportowych odbywających się w Bike Park Odolanów Realizacja osiągnięć w przeciągu trzech lat

17 IV. Biznesplan część 3. 3. Jak możemy dotrzeć do celu? Dzięki dobrym i szybkim naprawom uzyskać dobrą markę wśród mieszkańców Stosować umiarkowane ceny Reklamować swoje usługi w lokalnych mediach 4.Jaka jest przewidywana opłacalność planowanego przedsięwzięcia? Około 30 tys. rocznie! 5.Pozyskanie partnerów biznesowych! Współpraca z Hurtownią części rowerowych Ostrów Wlkp (14km) Nawiązanie współpracy z producentem części rowerowych Shimano

18 DZIĘKUJE ZA UWAGE!

19 W następnym etapie pracy W następnym etapie pracy postanowiliśmy zmierzyć teorię z postanowiliśmy zmierzyć teorię z praktyką praktyką Wybraliśmy się do urzędu Gminy i Miasta Wybraliśmy się do urzędu Gminy i Miasta Odolanów i do Urzędu Skarbowego w Odolanów i do Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp. Nasi koledzy z projektu Ostrowie Wlkp. Nasi koledzy z projektu wybrali się do Urzędu Pracy. wybrali się do Urzędu Pracy. Zebraliśmy bardzo dużą ilość Zebraliśmy bardzo dużą ilość dokumentów, które musimy wypełnić. dokumentów, które musimy wypełnić.

20

21

22

23 Na podstawie przeanalizowanych dokumentów i wizyt w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów oraz w Urzędzie Skarbowym ustaliliśmy co trzeba zrobić, by założyć własną działalność gospodarczą! Koledzy z Sulęcina podali nam informacje z Urzędu Pracy. Cel założenia firmy Po co ją zakładamy? Założenie własnej firmy nie jest krokiem łatwym. Jednak dla ludzi, którzy nie boją się ryzyka, jest to szansa na znalezienie satysfakcjonującego zajęcia, a także na zapewnienie sobie źródła utrzymania. Aby zrealizować ów zamiar, należy działać metodycznie. Nie można ulegać potocznej opinii, że do stworzenia dobrej firmy wystarczy łut szczęścia. Należy wytyczyć sobie cel, którą zgodnie z wiedzą ekonomiczną i organizacyjny powinien być : JASNY – łatwy do zrozumienia ŚCISŁY – po co ją zakładam OSIĄGALNY – realny, leżący w granicach naszych możliwości POŻYTECZNY – uzasadniający nakład konieczny do osiągnięcia celu ETYCZNY – usprawiedliwiający nakład sił i środków Dobrze jest też mieć BIZNESPLAN.

24 Rejestracja działalności w Urzędzie Gminy Przedsiębiorstwo prywatne, prowadzone indywidualnie przez osobę fizyczną lub wspólników spółki cywilnej, działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Organem ewidencyjnym jest urząd gminy właściwy dla podmiotu gospodarczego (należy pamiętać o tym, iż od wydanego zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa). W przyszłości wpis do ewidencji działalności gospodarczej zastąpiony będzie wpisem przedsiębiorców do Krajowego Rejestru Sądowego. Uzyskanie statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON w wojewódzkim Urzędzie statystycznym Kolejnym etapem związanym z podejmowaniem działalności gospodarczej jest uzyskanie statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym. Obowiązek posiadania REGON dotyczy firm, które chcą założyć konto w banku. REGON – to system informatyczny Głównego Urzędu Statystycznego stworzony dla ewidencji firm. Nadany w tym systemie numer statystyczny powinien być stosowany przy przekazywaniu danych statystycznych. Jednocześnie ułatwia on kontakty z innymi firmami, a przede wszystkim z bankami.

25 Następnie przyszły przedsiębiorca musi dopełnić obowiązku zgłoszenia podatkowego we właściwym urzędzie skarbowym (zgłoszenie identyfikacyjne w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP na odpowiednim formularzu). Nadanie Nip następuje w drodze decyzji administracyjnej urzędu skarbowego po złożeniu wniosku na właściwym formularz. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie. Podatnicy podają NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz nie podatkowym należności budżetowych, do których poboru zobowiązane są organy podatkowe i celne. Kolejnym krokiem powinno być zgłoszenie ubezpieczenia społecznego w oddziale ZUS w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności. Zgłoszenie dotyczy ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno właściciela, jak i osób zatrudnionych. Założenie rachunku bankowego. Sporządzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień rozpoczęcia działalności.

26

27

28

29 W jakim wieku pan/pani założył/łafirmę, czy przejął ją po rodzicach? Najczęstszą odpowiedzią jest, że zakłada się firmę w wieku 30 do 45 lat. Rzadziej zaś występowała odpowiedz, że założyło się firmę w wieku od 18 do 26 lat. Czy pan/pani skorzystał/ła z jakiegoś dofinansowania przy zakładaniu firmy? Sto procent ankietowanych odpowiedziało na to pytanie odpowiedzią przeczącą. Czy załatwianie wszystkich formalności związanych z firmą było trudne? Większość osób ankietowanych odpowiedziało, że załatwianie formalności było trudne. Jakie napotkał/ła pan/pani trudności na początku swojej działalności? Ankietowani na to pytanie odpowiadali różnie, lecz większość skarżyła się na biurokracje. Czy była to na początku mała czy duża firma? Wszyscy ankietowani jednogłośnie stwierdzili, że ich firmy na początku były małe. czy trzeba załatwiać dużo formalności w czasie prowadzenia firmy? Wszyscy ankietowani uważali, że trzeba załatwić dużo formalności aby założyć firmę. Czy ma pan/pani zatrudnioną księgową? Większość osób ankietowanych odpowiadał, że zatrudniało księgową. Ile pracowników pan/pani zatrudnił/ła na początku, a ilu jest pracowników w chwili obecnej? Wszyscy ankietowani pisali że na początku zatrudniali od jednego do trzech pracowników, lecz wraz z rozwinięciem się firmy wzrosła liczba pracowników. Czy trudno utrzymać się na rynku? Wszystkie osoby ankietowane stwierdziły, że bardzo trudno utrzymać się na rynku. Głównie z powodu silnej konkurencji. Jakie jest zapotrzebowanie na państwa usługi? Niemal wszyscy przedsiębiorcy twierdzili, że zapotrzebowanie na ich usługi jest raczej średnie. W jakiej wysokości pan/pani płaci podatki? Najczęstszą odpowiedzią na to pytanie było, że podatek jest zależny od dochodów firmy.

30

31

32 Pan Z. Ratajek rozpoczął swoją działalność gospodarczą w wieku 26 lat. Otwierając swoją firmę miał do dyspozycji niewielki warsztat znajdujący się na własnej posesji. Pan Ratajek nie starał się podczas tworzenia swojej firmy o wszelkie dofinansowania z Unii Europejskiej. Początkowo zatrudniał tylko uczniów. Obecnie ma zatrudnionych pięciu pracowników.

33

34 Specjalizacja: mechanika Dane adresowe: woj. wielkopolskie Odolanów 63-430, ul. Strzelecka 14, tel. (62) 7333786 Pokaż na mapie

35

36

37

38 Dzięki wysiłkowi zarówno własnemu jak i podległych mu pracowników osiągnął sukces. Jego firma rozwija się w bardzo szybkim tempie. W porównaniu z warsztatem, który był od początku firma ma w swojej ofercie jeszcze Stacje Diagnostyczną Kontroli Pojazdów, myjnie samochodową i stacje benzynową.

39

40

41 Mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w zakresie przewozów ładunków w transporcie międzynarodowym i krajowym.

42 Kierunki świadczonych usług

43 Zestawy JUMBO Naczepy MEGA STOSUJEMY SPRAWDZONE TECHNOLOGIE PRZEWOZU

44 Prowadzimy regularną wymianę floty transportowej na nową, spełniającą stale rosnące standardy bezpieczeństwa transportu.

45 Nasza specjalność to dostawy "Just in time"

46 . Jesteśmy trzykrotnym laureatem godła "Operator Logistyczny Roku".

47 STAWIAMY NA ROZWÓJ Nowoczesne technologie..... Przesył informacjiPełna kontrola.... technika telematyczna.... nowoczesny tabor Spełnianie najnowszych norm emisji spalin Redukcja kosztów

48 Kadry..... … kadry pracowniczej … kadry zarządzającej STAWIAMY NA ROZWÓJ c.d. Rozwój pracowników jednym z czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa.....

49 Staramy się zrealizować każde życzenie klienta…

50 ... M aszoński -Logistic dobrze radzi sobie w trudnym dla transportu międzynarodowego czasie… : etransport.pl 2009 JAKIE PRZYNOSIMY EFEKTY ??? Niezależne opinie … Uznanie klientów … Operator Logistyczny Roku nagroda typu customer satisfaction NAJLEPSZYM DOWODEM UZNANIA KLIENTÓW

51 www.mts-logistic.pl

52 Dziękuję za uwagę

53

54 A)Wady prowadzenia własnej działalności gospodarczej : brak poczucia bezpieczeństwa na rynku (chyba że osiągnie się brak poczucia bezpieczeństwa na rynku (chyba że osiągnie się pozycję potentata w swej dziedzinie). pozycję potentata w swej dziedzinie). konieczność nieustannego zabiegania o utrzymanie konieczność nieustannego zabiegania o utrzymanie odpowiedniego poziomu sprzedaży usług lub produktów, z czym odpowiedniego poziomu sprzedaży usług lub produktów, z czym wiążą się kolejne inwestycje, badania rynku itp. wiążą się kolejne inwestycje, badania rynku itp. ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia; ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia; konieczność pracy w wymiarze wyższym niż etat (8 godzin konieczność pracy w wymiarze wyższym niż etat (8 godzin dziennie). dziennie). konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej, ZUS. podatkowej, ZUS. konieczność stałego monitorowania zmian przepisów kodeksu konieczność stałego monitorowania zmian przepisów kodeksu pracy, zasad higieny pracy i bezpieczeństwa. pracy, zasad higieny pracy i bezpieczeństwa. podjęcie odpowiedzialności finansowej i prawnej, zarówno za podjęcie odpowiedzialności finansowej i prawnej, zarówno za siebie, jak i za pracowników. siebie, jak i za pracowników. ponoszenie konsekwencji prawnych. ponoszenie konsekwencji prawnych.

55 B) Zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej: satysfakcja z tworzenia nowych rzeczy i poczucie realizacji satysfakcja z tworzenia nowych rzeczy i poczucie realizacji podjętego celu. podjętego celu. poprawa sytuacji finansowej - choć nie zawsze widoczne jest to poprawa sytuacji finansowej - choć nie zawsze widoczne jest to na początku działalności oraz często bywa zależne od koniunktury na początku działalności oraz często bywa zależne od koniunktury na rynku czy od ogólnej sytuacji gospodarczej; brak efektów na rynku czy od ogólnej sytuacji gospodarczej; brak efektów finansowych jest często zauważalny w sytuacji, gdy otwiera się finansowych jest często zauważalny w sytuacji, gdy otwiera się firmę, w którą należy na początku sporo zainwestować; jest to firmę, w którą należy na początku sporo zainwestować; jest to szczególnie odczuwalne w sytuacji, gdy przed założeniem szczególnie odczuwalne w sytuacji, gdy przed założeniem działalności gospodarczej przedsiębiorca był osobą bezrobotną. działalności gospodarczej przedsiębiorca był osobą bezrobotną. pewność zatrudnienia - dopóki firma będzie istniała, to nikt nas z pewność zatrudnienia - dopóki firma będzie istniała, to nikt nas z niej nie wyrzuci, nie rozwiąże z nami umowy o pracę itp. niej nie wyrzuci, nie rozwiąże z nami umowy o pracę itp. niezależność i elastyczność w wyborze sposobu wykonywania niezależność i elastyczność w wyborze sposobu wykonywania określonych i wymaganych przez charakter pracy działań. określonych i wymaganych przez charakter pracy działań. większa satysfakcja niż wówczas, gdy pracuje się dla kogoś niż dla większa satysfakcja niż wówczas, gdy pracuje się dla kogoś niż dla siebie. siebie.

56 C) Ułatwienia dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą: 1,5 mil. dla kobiet rozpoczynających działalność gospodarcza 1,5 mil. dla kobiet rozpoczynających działalność gospodarcza dużo niższy ZUS dla rozpoczynających działalność dużo niższy ZUS dla rozpoczynających działalność niższe składki dla rozpoczynających działalność gospodarcza niższe składki dla rozpoczynających działalność gospodarcza fundusze unijne dla osób rozpoczynających działalność fundusze unijne dla osób rozpoczynających działalność gospodarcza gospodarcza oferty programu "pierwszy biznes oferty programu "pierwszy biznes wsparcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy wsparcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy specjalne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych pragnących specjalne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych pragnących założyć własną działalność założyć własną działalność

57 D) Bariery dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą : brak umiejętności i odwagi do prowadzenia własnej działalności : brak pomysłu i duże ryzyko działania obawę przed brakiem pomocy w związku z załatwianiem licznych formalności brak środków finansowych niechęć do zaciągania pożyczki w sytuacji niepewności powodzenia przedsięwzięcia

58

59

60 Zalety własnej działalności: sam jesteś swoim szefem, sam decydujesz, jak i kiedy wykonujesz swoją pracę. niskie koszty rozpoczęcia i funkcjonowania działalności – w chwili, gdy piszemy te słowa, wpis do ewidencji działalności gospodarczej kosztuje w zależności od gminy od kilkudziesięciu do stu złotych. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie są zależne od wysokości twoich zarobków – możesz płacić najniższe możliwe składki, a oprócz tego wykupić ubezpieczenie emerytalne w jednej z prywatnych firm ubezpieczeniowych.

61 Zalety własnej działalności c.d.: stosunkowo niskie opodatkowanie – począwszy od roku 2004 możesz wybrać opodatkowanie liniowe w wysokości 19% niezależnie od wielkości dochodów; w zależności od rodzaju działalności możesz też wybrać opodatkowanie ryczałtowe, które w niektórych przypadkach jest niższe od podatku liniowego. nieskomplikowane rozliczenia z fiskusem – najpopularniejszą formą opodatkowania jest księga przychodów i rozchodów, jeśli jednak spełniasz odpowiednie warunki, możesz wybrać jeszcze prostszą i w niektórych przypadkach korzystniejszą formę opodatkowania – kartę podatkową lub ryczałt.

62 Ciąg dalszy zalet: satysfakcja z tworzenia nowych rzeczy i poczucie, że udało nam się zrealizować podjęty cel. sam wybierasz dziedzinę działalności, jaka najlepiej odpowiada twoim zainteresowaniom, upodobaniom i talentom. twój wiek, płeć, pochodzenie nie mają znaczenia. nawet brak pieniędzy nie jest zasadniczą przeszkodą w podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej. możliwość zapewnienia pracy dla członków rodziny

63 Wady własnej działalności: zamknięcie firmy wiąże się zazwyczaj z dodatkowymi kosztami na dzień likwidacji działalności gospodarczej należy sporządzić remanent likwidacyjny dla podatku dowodowego od osób fizycznych odrębnie dla celów podatku od towarów i usług; należy również sporządzić spis natury. ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia brak regularnego i stałego zysku ciągły brak poczucia bezpieczeństwa na rynku

64 Wady własnej działalności c.d.: rozwój firmy zależy od właściciela odpowiedzialność finansowa właściciela ponoszenie konsekwencji prawnych rozwój firmy uzależniony jest od jednej osoby nieograniczony czas pracy, co najczęściej oznacza bardzo długie godziny pracy

65 Uważamy, że własna działalność gospodarcza jest formą walki z bezrobociem. Młodzi przedsiębiorcy muszą wykazać się dużą pomysłowością, zapałem i dobrze poznać deficyty w działalności gospodarczej na naszym terenie. Warto na samym początku zakładać firmy małe, a w późniejszym okresie dążyć do ich rozbudowy. Potencjalny biznesmen musi uzbroić się w cierpliwość przy załatwianiu formalności w urzędach Warto, by pomyśleć o reklamie własnej firmy poprzez strony internetowe, ulotki reklamowe itp.

66

67 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google