Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODELOWANIE HIERARCHII I ZALEŻNOŚCI FUNKCJI Konsultacje: wtorek i środa w dziekanacie w godzinach przyjęć dr inż. Jacek Florek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODELOWANIE HIERARCHII I ZALEŻNOŚCI FUNKCJI Konsultacje: wtorek i środa w dziekanacie w godzinach przyjęć dr inż. Jacek Florek."— Zapis prezentacji:

1 MODELOWANIE HIERARCHII I ZALEŻNOŚCI FUNKCJI e-mail: jflorek@ap.siedlce.pl Konsultacje: wtorek i środa w dziekanacie w godzinach przyjęć dr inż. Jacek Florek Instytut Informatyki Katedra Modelowania i Projektowania Systemów Informatycznych

2 Zagadnienia cele modelowania, funkcje elementarne diagram hierarchii funkcji – tworzenie i przykłady zależności informacyjne, prawne i polityczne diagram zależności funkcji – tworzenie i przykłady logika i formularze opisu wymagań dla funkcji

3 Cele modelowania Cele modelowania funkcji: opracowanie szczegółowego modelu potrzeb informacyjnych użytkownika. opracowanie takiego modelu, który byłby niezależny od metod realizacji SI (od oprogramowania, syst. oper. itp.). Strategia informatyzacji organizacji Specyfikacja wymagań użytkownika Definiowanie funkcji systemu Definiowanie modelu danych Definiowanie modelu procesów Weryfikacja modeli procesów i danych Cele informatyzacji Nowe wymagania Model danych Model procesów Modyfikacja Wymagania użytkownika Model funkcji systemu Model logiczny i fizyczny systemu STRATEGIA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ MODELOWANIE

4 Cele modelowania W odniesieniu do organizacji (przedsiębiorstwa) modelowanie funkcji służy opisaniu czym zajmuje się przedsiębiorstwo. W odniesieniu do systemu modelowanie funkcji służy opisaniu co (jakie funkcje) realizuje system. Tworzenie modelu funkcji ma na celu opis potrzeb funkcjonalnych przedsiębiorstwa jako podstawa modernizacji istniejących w przedsiębiorstwie systemów lub tworzenia nowych. Dzięki temu użytkownicy, analitycy i inżynierowie systemowi mogą uzgodnić wymagania. jakie działania wykonuje przedsiębiorstwo (funkcje), co powoduje rozpoczęcie tych działań (zdarzenie), na jakie znaczące rzeczy (encje) lub własności tych rzeczy (atrybuty) funkcje mają wpływ. Metody modelowania funkcji : Modelowanie funkcji obejmuje określenie: hierarchia funkcji, zależność funkcji, logika funkcji, czas rzeczywisty. Kiedy stosujemy określoną metodę modelowania funkcji?

5 co robi? co powinno robić? Wymagania dla przedsiębiorstwa jak wymagania przedsiębiorstwa mogą być wspierane? jak zrealizować system? Metody modelowania Model przedsię- biorstwa Model systemu Model programu/ procedury Hierarchia funkcji Zależność funkcji Czas rzeczywisty Logika funkcji Działa jako zakres dla wszystkich funkcji Funkcje współzależne Sterowanie zdarzeniami Szczegóły dla każdej z powyższych metod podstawowa opcjonalna - Kiedy stosujemy określoną metodę modelowania funkcji? Dalej będziemy omawiać kolejne metody (koncentrując się na hierarchii funkcji, zależności funkcji, logice funkcji – czas rzeczywisty omówimy w dalszej kolejności. Cele modelowania

6 Diagram hierarchii funkcji Hierarchia funkcji służy do zdefiniowania wszystkich funkcji opisujących system informatyczny lub przedsiębiorstwo. Przypomnijmy cele modelowania funkcji: opracowanie szczegółowego modelu potrzeb informacyjnych użytkownika. opracowanie takiego modelu, który byłby niezależny od metod realizacji SI (od oprogramowania, syst. oper. itp.). Cele te realizuje Diagram Hierarchii Funkcji (FHD - Function Hierarchy Diagram). Polega na opisie każdej funkcji za pomocą prostego wyrażenia, przy czym tworzone jest drzewo (jak drzewo genealogiczne), w którym funkcja-rodzic jest opisywana szczegółowo przez funkcje-dzieci.

7 Diagram hierarchii funkcji Zasady tworzenia FHD Każda funkcja na diagramie określa, co system ma robić, a nie jak (opis deklaratywny). Funkcje tworzą hierarchię - pierwsza funkcja ogólna opisuje cały system, dzieli się ją następnie na funkcje bardziej szczegółowe, itd.; dekompozycja aż do funkcji elementarnych. Każda funkcja nadrzędna ma całkowicie opisywać funkcje szczegółowe i vice versa: wszystkie szczegółowe muszą opisywać funkcję nadrzędną. Tworzenie hierarchii: od ogółu do szczegółu - z góry na dół (top-down) Powinna być przeprowadzona weryfikacja diagramu: od dołu (bottom- up) Każda funkcja powinna być opisana w języku naturalnym na tzw. formularzu opisu wymagań (nazwa funkcji, opis, źródło danych we/we, wynik działania funkcji, co wcześniej i co potem, uwagi,...) – zobaczymy to przy logice funkcji UWAGA: W FHD nie ma pokazanych zależności!

8 Diagram hierarchii funkcji Zasady graficznej notacji FHD funkcja - prostokąt (o ostrych lub zaokrąglonych rogach), proces - prostokąt o ściętych rogach, każda funkcja jest identyfikowana nazwą (a nie skrótem); nazwa to czasownik lub rzeczownik (odczasownikowy) każda funkcja może mieć swoją etykietę (w lewym górnym rogu) FHD powinien mieścić się na jednej kartce (jeśli nie to stawiamy kropeczki - oznaczają one rozwinięcie funkcji w innym miejscu, na nowej stronie) Weryfikacja Należy doprowadzić, aby FHD był: dokładny i spójny kompletny (obejmował całość zagadnień) łatwy w modyfikacji zwięzły i jednoznaczny w nazewnictwie czytelny

9 Diagram hierarchii funkcji Wszystkie hierarchie mają strukturę: Funkcja główna (na samej górze) Hierarchia może być dalej dekomponowana aż do osiągnięcia żądanego poziomu szczegółowości Nic poza tymi funkcjami nie jest już potrzebne do realizacji funkcji nadrzędnej Wszystkie te funkcje i tylko one są niezbędne do realizacji funkcji nadrzędnej

10 Diagram hierarchii funkcji może posiadać następujące typy funkcji: główna (podstawowa) - na szczycie hierarchii, nie posiada nadrzędnej pełna - ma funkcję nadrzędną i przynajmniej jedną podrzędną atomowa - dalej nie dekomponowana Diagram hierarchii funkcji

11 Naprawa pojazdu Lokalizacja pojazdu Badanie pojazdu Diagnozowanie usterki Lokalizacja części Rejestracja kosztów Przygotowanie pojazdu do oddania Naprawa pojazdu własnymi zasobami Zlecenie naprawy innej firmie Przykład: naprawa pojazdu

12 Wybranie poprawnej kwoty Wprowadzenie własnej kwoty RU.2.1.1 RU.2.1.2 Wpisanie kwoty Korekta kwoty RU.2.1.2.2 Zatwierdzenie kwoty RU.2.1.2.3 RU.2.1.2.1 Anulowanie wpisanej kwoty Wpisanie nowej kwoty RU.2.1.2.2.2 RU.2.1.2.2.1 Obsługa bankomatu Identyfikacja klienta Wybór usługi Realizacja usługi IK WU RU Włożenie karty Wybór języka Wprowadzenie PIN-u Sprawdzenie popraw. PIN-u IK.1 IK.2 IK.3 IK.4 Sprawdzanie stanu konta Wypłata gotówki RU.1 RU.2 Anulowanie PIN-u Wpisanie nowego PIN-u IK.3.2.1 IK.3.2.2 Wpisanie PIN-u Korekta PIN-u Zatwierdzenie PIN-u RU.1.1 RU.1.2 RU.1.3 Wpisanie PIN-u Korekta PIN-u Zatwierdzenie PIN-u IK.3.1 IK.3.2 IK.3.3 Prośba o wpr. poprawnego PIN-u Sprawdz. dop. liczby pomyłek Zablokowanie karty IK.4.2.1 IK.4.2.2 IK.4.2.3 Zaakceptowanie PIN-u Odrzucenie PIN-u IK.4.1 IK.4.2 Określenie kwoty Sprawdzenie limitu RU.2.1 RU.2.2 Zwrot karty RU.2.3 Wypłacenie pieniędzy RU.2.4 Wydruk potwierdzenia RU.2.5 Zaakceptowanie kwoty Prośba o podanie innej kwoty RU.2.2.1 RU.2.2.2 Diagram hierarchii funkcji Przykład: obsługa bankomatu

13 Przykład: Rezerwacja miejsc w samolocie Założenia: Podróżny telefonuje do biura rezerwacji linii lotniczej AIF w celu zarezerwowania miejsca. Pracownik biura prosi o szczegóły trasy. Dowiaduje się, że podróżny chce polecieć z Warszawy do Honolulu tak aby zdążyć na spotkanie w poniedziałek 12 czerwca o godz. 10.30. Pracownik wprowadza zapytanie do komputera i znajduje samolot ­lot AIF 135 przylatujący do Honolulu w niedzielę, 11 czerwca o godz. 20.30. ­lot AIF 250 przylatujący do Honolulu w niedzielę, 11 czerwca o godz. 21.00 z międzylądowaniem w Los Angeles. Podróżnemu odpowiada lot AIF 135. Pracownik biura rezerwacji sprawdza czy są wolne miejsca. AIF135 War 11.06. 08.00 Hon 11.06 20.30. AIF250 War11.06. 07.00 Hon 11.06 21.00 m.ląd. Diagram hierarchii funkcji

14 Rezerwowanie miejsc na loty żądane lub alternatywne,najlepiej pasujące do trasy podróżnego Zebranie szczegółów dotyczących podróży (kierunek, numer lotu, czas odlotu i przylotu) Ustalenie lotów najlepiej spełniających wymagania pasażera Sprawdzenie dostępności miejsc na wybranych lotach REZERWACJA R1 R2 R3 Diagram hierarchii funkcji Przykład: Rezerwacja miejsc w samolocie - rozwiązanie

15 Założenia 2: Na wybrany lot (AIF 135) w żądanej klasie busines miejsc nie ma. Są miejsca na lot z międzylądowaniem (AIF 250). Podróżny woli pierwszą możliwość. Umieszczony zostaje na liście oczekujących (rezerwowej) na lot AIF 135, natomiast stała rezerwacja zostaje wykonana na lot AIF 250. Pracownik rezerwujący wiąże ze sobą oba zgłoszenia, aby móc przydzielić rezerwację na lot AIF 250 komuś innemu, jeśli zwolni się miejsce na liście oczekujących lotu AIF 135. Pracownik biura rezerwacji zbiera również szczegółowe wymagania podróżnego (rodzaj miejsca - dla palących/dla niepalących, rodzaj posiłku - wegetariański/mięsny) i rezerwacja jest zakończona. Bilety zostaną wysłane na 2 tygodnie przed odlotem. Przykład: Rezerwacja miejsc w samolocie (uszczegółowienie 1) Diagram hierarchii funkcji

16 Rezerwowanie miejsc na loty żądane lub alternatywne,najlepiej pasujące do trasy podróżnego Zebranie szczegółów dotyczących podróży (kierunek, numer lotu, czas odlotu i przylotu) Ustalenie lotów najlepiej spełniających wymagania pasażera Sprawdzenie dostępności miejsc na wybranych lotach REZERWACJA R1 R2 R3 Rezerwacja miejsc (wstępna-umieszczenie na liście oczekujących i potwierdzenie), w razie konieczności zapewnienia alternatywnej trasy, powiązanie rezerwacji na listach oczekujących z rezerwacjami wstępnymi i potwierdzonymi R4 Przekazanie informacji i potwierdzenie szczegółów rezerwacji z podróżnym R5 Diagram hierarchii funkcji Przykład: Rezerwacja miejsc w samolocie – rozwiązanie (uszczegółowienie1)

17 Ustalenie lotów najlepiej spełniających wymagania pasażera Określenie możliwości lotów bezpośrednich w dopuszczalnych granicach czasowych Określenie możliwości alternatywnych połączeń (np. uwzględnienie międzylądowania) Wybranie alternatywnych miejsc startu lub lądowania w pobliżu zgłoszonych lotnisk R2 R2.1 R2.2 R2.3 Wybranie najlepszej trasy i określenie informacji o locie (tj. numery lotów, czasy, szczegóły międzylądowania, itp.) R2.4 Diagram hierarchii funkcji Przykład: Rezerwacja miejsc w samolocie – rozwiązanie (uszczegółowienieR2)

18 Rezerwowanie miejsc na loty żądane lub alternatywne,najlepiej pasujące do trasy podróżnego Zebranie szczegółów dotyczących podróży (kierunek, numer lotu, czas odlotu i przylotu) Ustalenie lotów najlepiej spełniających wymagania pasażera Sprawdzenie dostępności miejsc na wybranych lotach REZERWACJA R1 R2 R3 Rezerwacja miejsc (wstępna-umieszczenie na liście oczekujących i potwierdzenie), w razie konieczności zapewnienia alternatywnej trasy, powiązanie rezerwacji na listach oczekujących z rezerwacjami wstępnymi i potwierdzonymi R4 Przekazanie informacji i potwierdzenie szczegółów rezerwacji z podróżnym R5 Określenie możliwości lotów bezpośrednich w dopuszczalnych granicach czasowych Określenie możliwości alternatywnych połączeń (np. uwzględnienie międzylądowania) Wybranie alternatywnych miejsc startu lub lądowania w pobliżu zgłoszonych lotnisk R2.1 R2.2 R2.3 Wybranie najlepszej trasy i określenie informacji o locie (tj. numery lotów, czasy, szczegóły międzylądowania, itp.) R2.4 Diagram hierarchii funkcji Przykład: Rezerwacja miejsc w samolocie – rozwiązanie (uszczegółowienie1)

19 Założenia 3: Pasażer przybywa do stanowiska odpraw, gdzie realizuje się przydział miejsca. Posiada bilet potwierdzony, więc firma lotnicza wie, że liczba miejsc w samolocie będzie wystarczająca i należy przydzielić pasażerowi określone, numerowane miejsce. Pracownik stanowiska sprawdza zajętość miejsc i widzi, że pasażer zgłosił już swoje preferencje w wyborze miejsca (zewnętrzne dla niepalących). Uzyskuje potwierdzenie przez sprawdzenie czy pasażer chciałby zająć ustalone wcześniej miejsce. Miejsce zostaje wybrane przez pasażera (zewnętrzna dla niepalących). Pracownik stanowiska zauważa również odnotowane preferencje w stosunku do posiłku i potwierdza aktualność tego wymagania. Nr miejsca: 33D Nazwisko: R. Jones Klasa: busines Preferencje: dla niepalących Rodz. posiłku: wegetariański Uwagi: Przykład: Rezerwacja miejsc w samolocie (uszczegółowienie 2) Diagram hierarchii funkcji

20 Przydzielenie pasażerowi miejsca spełniającego w miarę możliwości zgłoszone wymagania Sprawdzenie dostępności miejsca w klasie określonej na rezerwacji, z uwzględnieniem specjalnych wymagań, np. miejsce dla palących/niepalących Określenie preferencji dotyczących miejsca na podstawie wcześniejszych zapisów lub uzyskanie informacji bezpośrednio od pasażera, jeśli istnieje wybór miejsc Wybranie wolnego miejsca najbardziej zgodnego z wymogami pasażera A1 A1.1 A1.2 A1.3 Przydzielenie miejsca pasażerowi i poinformowanie go o tym A1.4 Diagram hierarchii funkcji Przykład: Rezerwacja miejsc w samolocie – rozwiązanie (uszczegółowienie 2)

21 Sprawdzenie dostępności miejsca w klasie określonej na rezerwacji, z uwzględnieniem specjalnych wymagań, np. miejsce dla palących/niepalących Określenie preferencji dotyczących miejsca na podstawie wcześniejszych zapisów lub uzyskanie informacji bezpośrednio od pasażera, jeśli istnieje wybór miejsc Wybranie wolnego miejsca najbardziej zgodnego z wymogami pasażera Przydzielenie miejsca pasażerowi i poinformowanie go o tym Przekazanie informacji i potwierdzenie szczegółów rezerwacji z podróżnym Rezerwacja miejsc (wstępna- umieszczenie na liście oczekujących i potwierdzenie), w razie konieczności zapewnienia alternatywnej trasy, powiązanie rezerwacji na listach oczekujących z rezerwacjami wstępnymi i potwierdzonymi Sprawdze- nie dostępno- ści miejsc na wybranych lotach Zebranie szczegółów dotyczących podróży (kierunek, numer lotu, czas odlotu i przylotu) Rezerwowanie miejsc na loty żądane lub alternatywne, najlepiej pasujące do trasy podróżnego Określenie możliwości lotów bezpośrednich w dopuszczalnych granicach czasowych Określenie możliwości alternatywnych połączeń (np. uwzględnienie międzylądowania) Wybranie alternatywnych miejsc startu lub lądowania w pobliżu zgłoszonych lotnisk Wybranie najlepszej trasy i określenie informacji o locie (tj. numery lotów, czasy, szczegóły międzylądowania, itp.) Ustalenie lotów najlepiej spełniających wymagania pasażera Rezerwowanie miejsc na loty, przydzielanie miejsc według numerów i przydzielanie kart wstępu na pokład Przydzielenie pasażerowi miejsca spełniającego w miarę możliwości zgłoszone wymagania MIEJSCA REZERWACJA R1 R2 R3R4 R5 A1 R2.1 R2.2 R2.3 R2.4 A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 Diagram hierarchii funkcji Przykład: Rezerwacja miejsc w samolocie – rozwiązanie (pełny model funkcji)

22 Zależności informacyjne, prawne i polityczne Pomiędzy funkcjami zachodzą zwykle różnorodne zależności (zależności tych nie uwzględnia hierarchia funkcji): informacyjna (jedna funkcja dostarcza informacji niezbędnych dla innej) prawna (jedna funkcja musi się wykonać przed drugą) polityczna (zależności określone przez kierownictwo, wytyczne; np. płace) Zależność funkcji służy do obrazowania wzajemnych zależności między funkcjami i zdarzeniami powodującymi wywołanie każdej funkcji. Jest to przydatne przy modelowaniu przyczyn i skutków jakiegoś zdarzenia.

23 Zależności, rezultaty, zdarzenia i wyłączności Rezultat kluczowy to wynik, który przedsiębiorstwo (system) stara się osiągnąć po wystąpieniu zdarzenia (i zrealizowaniu funkcji ). Zdarzenie wywołujące jest obrazowane w postaci szerokiej strzałki z wpisaną w środku nazwą zdarzenia. Rezerwacja miejsca na lot

24 Zależności, rezultaty, zdarzenia i wyłączności Wyłączność Czasami funkcja może powodować wytworzenie kilku różnych rezultatów lub rozwiązań kilku różnych zależności, albo też jednego i drugiego. Jeśli wynik jest albo jedynym rezultatem, albo rozwiązaniem jednej zależności, na diagramie jest to obrazowane za pomocą łuku. Albo będzie utworzony rezultat, albo będzie rozwiązana jedna z dwóch zależności Powstanie dokładnie jeden z tych dwóch rezultatów Nigdy oba jednocześnie Dokładnie jedna z tych zależności będzie rozwiązana Nigdy więcej niż jedna

25 Zależności, rezultaty, zdarzenia i wyłączności Łuk oznacza, że za każdym razem, gdy funkcja jest wykonywana, jedna z załączonych zależności lub rezultatów będzie rozwiązana lub wytworzona. Brak łuku, gdy istnieje kilka rozwiązywanych zależności lub rezultatów tworzonych przez funkcję, oznacza, że wszystkie te zależności będą rozwiązane i wszystkie rezultaty zostaną utworzone (chociaż niekonieczne jednocześnie). Oba z rezultatów będą zawsze tworzone, gdy funkcja będzie wykonywana Wszystkie te zależności są zawsze rozwiązywane Ta zależność i ten rezultat są zawsze tworzone przez funkcję Jedna z zależności a lub b plus c, plus jedna z d lub e są rozwiązywane Albo rozwiązywana jest zależność a, albo b lub c abcdeabcde abcabc

26 Diagram zależności funkcj i Zależność funkcji przedstawia się często przy pomocy diagramów zależności funkcji (Function Dependency Diagram - FDD) W diagramach zależności funkcji wykorzystywane są specyficzne notacje graficzne OznaczenieZnaczenie Funkcja (poziom systemu) Zdarzenie wywołujące lub rezultat Funkcja B musi czekać na zrealizowanie funkcji A Albo będzie wytworzony rezultat albo rozwiązana jedna z dwóch zależności AB A

27 Diagram zależności funkcj i Przykład: naprawa pojazdu Lokalizacja pojazdu Badanie pojazdu Zlecenie naprawy innej firmie Naprawa pojazdu własnymi zasobami Diagnozowanie usterki

28 Diagram zależności funkcj i Przykład: rezerwacja miejsc Ustalenie wymagań pasażera Zgłoszenie zapotrzebowania na miejsce Sprawdzenie zajętości miejsc na wybrany lot Niezadowolony pasażer Rezerwacja miejsc na wybranych lotach lub umieszczenie pasażera na liście oczekujących Lista oczekujących Rezerwacja Określenie najbardziej odpowiednich lotów Ustalenie wymagań, które pasażer może zmienić

29 Diagram zależności funkcj i W procesie tym często może wystąpić konieczność dekompozycji wcześniej określonych funkcji A B C B X Y Z R A B C X Y Z R

30 Rezygnacja Włożenie karty do bankomatu Zablokowanie karty Wpisanie PIN-u Zaakceptowanie PIN-u Sprawdzenie liczby pomyłek Prośba o poprawny PIN Wybór języka Zatwierdzenie PIN-u Anulowanie PIN-u Zwrot karty Odbiór karty Odczyt stanu konta Odbiór wydruku Zaakceptowanie kwoty Zatwierdzenie kwoty Anulowanie kwoty Wybór usługi Wydrukowanie stanu konta Wyświetlenie stanu konta Wybór jednej z proponowanych kwot Prośba o podanie innej kwoty Rezygnacja Sprawdzenie stanu konta i limitu wypłat Wpisanie własnej kwoty Odbiór karty Zwrot karty Wydrukowanie paragonu Odbiór gotówki Odbiór paragonu Wypłacenie pieniędzy Diagram zależności funkcj i Przykład: obsługa bankomatu Proszę opisać funkcjonowanie bankomatu i w oparciu o ten opis stworzyć diagram zależności funkcji

31 Diagram zależności funkcj i FDD Weryfikacja diagramu FDD W tym celu weryfikacji powinno się postępować według kolejnych kroków: Dla funkcji: czy ta funkcja jest zawsze potrzebna do osiągnięcia żądanych rezultatów? jakie inne zdarzenie mogłoby wywoływać te funkcję? czy prawdą jest, że pokazane są tylko zdarzenia lub zależności potrzebne do wywołania tej funkcji? czy są jakieś zdarzenia lub zależności w tym procesie, które nie są koniecznie potrzebne? Dla każdej zależności: czy ta zależność musi być zawsze spełniona zanim może się rozpocząć następna funkcja? czy funkcje na obu końcach zależności mogą być kiedykolwiek wykonywane równocześnie lub w innej kolejności? czy po wykonaniu danej funkcji zależność ta jest zawsze rozwiązywana? Jeśli nie, to powinien istnieć łuk z inną zależnością lub rezultatem, wska­ zujący na wyłączność. Dla całego diagramu: czy są pokazane wszystkie kluczowe rezultaty, czy któregoś brakuje? czy każda pętla może być zakończona? czy są jakieś inne zdarzenia, które mogą powodować tworzenie tych rezultatów kluczowych?

32 Logika i formularze opisu wymagań dla funkcji Logikę funkcji stosuje się do szczegółowego opisu czynności wykonywanych przez funkcje. Określa ona krok po kroku stan procesu i może być konstruowana poprzez specyfikację wymaganych rezultatów i warunków ich osiągania. Z logiką funkcji związane są formularze opisu wymagań dla funkcji. Zawierają one: nazwę funkcji opis funkcji dane wejściowe źródło danych wejściowych wynik warunek wstępny dla funkcji warunek końcowy dla funkcji powód uwagi

33 Zobaczmy przykład formularza opisu wymagań dla funkcji: System kontroli realizacji planu produkcji 1. Systemu..................... 2. Systemu zarządzania produkcją 2.1 Ewidencja realizacji produkcji. 2.1.1 Dopisywanie raportów z produkcji. 2.1.2 Modyfikowanie raportów z produkcji. 2.1.3 Kasowanie raportów z produkcji. 2.2 Kontrola realizacji produkcji. 2.2.1 Kontrola i ocena przebiegu produkcji. 2.2.2 Kontrola i ocena opóźnień produkcji. 2.3 Administrowanie systemem. 2.3.1 Archiwacja bieżąca danych. 2.3.2 Zamknięcie miesiąca. 2.3.3 Porządkowanie danych. 3. Systemu.............................................................. Logika i formularze opisu wymagań dla funkcji

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Rozumienie obszaru merytorycznego wykładu proszę skonfrontować z z pozycją literatury: 1.Barczak. A., Florek J., Sydoruk T.: Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, Wyd. AP, Siedlce 2006 Rozdział 8. 2.Barker R., Longman C.: Modelowanie funkcji i procesów. WNT. Warszawa 1996 3.Źródłami internetowymi


Pobierz ppt "MODELOWANIE HIERARCHII I ZALEŻNOŚCI FUNKCJI Konsultacje: wtorek i środa w dziekanacie w godzinach przyjęć dr inż. Jacek Florek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google