Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTYTUTU BUDOWNICTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTYTUTU BUDOWNICTWA"— Zapis prezentacji:

1 INSTYTUTU BUDOWNICTWA
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK Opracowały: mgr Elżbieta Burasińska mgr Monika Hryceniak mgr Beata Pędziwiatr mgr Beata Szymańska

2 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
FUNDUSZE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH

3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
FUNDUSZE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH 2009 r. 2010 r. 2011 r. FUNDUSZ ZASADNICZY ,- ,- 1/ ,- DYDAKTYKA 98.780,- ,- ,- DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ,- 3/ 834,157,- 4/ ,- 2/ BADANIA WŁASNE ,- 52.230,- GRANTY (ZEWN. I WEWN.) ,- 495,945,- ,- SPRZEDAŻ – PRZEMYSŁ ,- ,-,- ,- RAZEM ,- ,- ,- 1/ w tym ,- dofinansowanie do remontu laboratorium chemii 2/ w tym około 21% rezerwy Dziekana 3/ w tym około 51% rezerwy Dziekana 3/ w tym około 37% rezerwy Dziekana

4 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
FUNDUSZE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH

5 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

6 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantów ,- ,- ,- ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

7 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
350266 Prof. H. Nowak „Optymalizacja wielokryterialna aktywnych i pasywnych systemów wykorzystania energii słonecznej w energooszczędnych budynkach użyteczności publicznej pod kątem oszczędności energii i komfortu cieplnego ludzi”. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu 18.720,- - ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

8 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
350273 Prof. M. Kamiński „Badania odkształceń reologicznych ściskanych elementów betonowych wzmocnionych zewnętrznym zbrojeniem kompozytowym CFRP”. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu 18.000,- - ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

9 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
350297 Prof. H. Nowak „Wpływ przegród przezroczystych o różnych właściwościach radiacyjnych na bilans budynku”. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu 1.560,- - 37.100,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

10 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
350303 Dr inż. W. Lorenc „Nośność zmęczeniowa ciągłych łączników otwartych”. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu ,- ,- ,- ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

11 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
350310 Prof. H. Nowak „Termowizyjna identyfikacja cieplnych właściwości przegród budowlanych”. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu - ,- ,- ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
350327 Prof. J. Hoła „Nowy nieniszczący sposób oceny przyczepności i odrywanie warstw w posadzkach betonowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych”. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu - 42.900,- 65.000,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

13 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
350334 Prof. B. Hoła „System zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie budowlanym”. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu - ,- ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

14 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
350341 Prof. J. Jasieńko „Innowacyjne metody modyfikacji przekrojów dźwigarów z drewna klejonego warstwowo przy użyciu zbrojenia wewnętrznego”. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu - ,- ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

15 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
350358 Prof. E. Hotała „Badania prototypowych lekkich silosów metalowych do składowania biomasy w elektrowniach”. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu - ,- ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

16 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
350365 Mgr inż. W. Misztal „Efektywnosc wzmacniania zabytkowych murów kamiennych z zastosowaniem nowoczesnych technologii akceptowalnych z punktu widzenia konserwatorskiego”. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu - 5.460,- 86.480,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

17 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
GRANT EUROPEJSKI Dr inż. W. Lorenc „Mosty zespolone z prefabrykowanymi płytami pomostu”. Komisja Wspólnot Europejskich Fundusz Badawczy Węgla i Stali Akronim ELEM Wartość ogółem ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

18 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
GRANT EUROPEJSKI Dr inż. W. Lorenc „Wprowadzenie ekonomicznych rozwiązań w mostach opartych na innowacyjnym połączeniu ścinanym z ciągłych łączników otwartych oraz zintegrowanych przyczółkach”. Komisja Wspólnot Europejskich Fundusz Badawczy Węgla i Stali Akronim ECOBRIDGE Wartość ogółem ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

19 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
KOSZTY WYDZIAŁOWE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH

20 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
STRUKTURA KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH 2009 r. 2010 r. 2011 r. KOSZTY (ZŁ) % KOSZTY (ZŁ) PŁACE (administracja + sprzątające) I2 I2 ,- I2 AC AC ,- AC ,- 37,1 ,- 41,4 ,- 43,4 ENERGIA ,- 22,9 ,- 25,2 ,- 23,7 AMORTYZACJA ,- 32,2 ,- 24,8 ,- 23,5 ROZMOWY TELEFONICZNE 41.533,- 2,7 32.825,- 2,2 36.351,- 2,6 ŚRODKI CZYSTOŚCI 8.379,- 0,5 11.866,- 0,8 9.258,- 0,6 WYWÓZ ŚMIECI + TRANSPORT 9.316,- 12.001,- 17.390,- 1,3 WYDATKI I-2 63.383,- 4 70.516,- 4,8 69.687,- 4,9 OGÓŁEM WYDATKI ,- 100 ,- ,- LIMIT + ODPISY AMORTYZACYJNE ,- 71,3 ,- 63,2 ,- 62,8 ŚRODKI WYPRACOWANE ,- 29,1 ,- 30,8 435821 30,9 BILANS 7.479,- 0,4 ,- 6,0 ,- 6,3

21 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
KOSZTY WYDZIAŁOWE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH BILANS = PRZYCHODY - WYDATKI (w zł )

22 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
STRUKTURA KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH

23 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
ROZLICZENIE WYDATKÓW I-2 Z KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH PONIESIONYCH W ROKU 2011 Lp. Rodzaj wydatków Kwota (zł) 1 Wyposażenie 10,237,- - Ekspres do kawy, drabina, fotele, wkrętarka itp. 2 Materiały 11.432,- materiały biurowe, tonery, drukarnia PWr.( wizytówki, okładki, koperty z logo, papier z logo ) 3 Usługi zewnętrzne 14.407,- - naprawy komputerów, montaż żaluzji, naprawy ksero, naprawy wózka widłowego, rozbudowa sieci komputerowej. 4 Drobne remonty i naprawy w ZKR PWr. 5.827,- 5 Catering, art. spożywcze, woda mineralna 8.118,- 6 Szkolenia pracowników adm. i inż. techn. 6.483,- 7 Koszty audytu PCA 7.231,- 8 Pozostałe materiały i drobne zakupy 1.027,- RAZEM: 69.687,-

24 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
STRUKTURA WYDATKÓW I-2 PONIESIONYCH Z KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH W ROKU 2011 ( w zł )

25 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
KOSZTY DYDAKTYKI INSTYTUTU BUDOWNICTWA 2011

26 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
KOSZTY PONIESIONE ZE ŚRODKÓW NA BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ DYDAKTYKI W ROKU 2011 Lp. RODZAJ WYDATKÓW KOSZTY w zł 1 Opłaty członkowskie i akredytacyjne, licencyjne oraz koszty audytów 10.077,- 2 Koszty związane z przewodami doktorskimi 18.437 3 Materiały do laboratoriów dydaktycznych 16.936,- ( kruszywa, cementy, piasek, materiały chemiczne itp.) 4 Naprawy i konserwacje urządzeń laboratoryjnych oraz wzorcowanie urządzeń 22.804,- 5 Szkolenia pracowników 7.193,- 6 Materiały biurowe i tusze do drukarek, części komputerowe, prenumerata czasopism, plakaty, ulotki, BHP 4.272,- 7 Wyposażenie – ( wanny do sezonowania próbek betonu, aparat Blaine‘a, zestaw wibratora częstotliwościowego z przetwornicą ) 21.454,- 8 Usługi transportowe 1.012,- 9 Usługi wewnętrzne ( drukarnia PWr.) 4.755,- 10 Pozostałe drobne wydatki 1450,- R A Z E M ,-

27 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
STRUKTURA WYDATKÓW I-2 PONIESIONYCH NA BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ DYDAKTYKI W ROKU 2011 ( w zł )

28 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
ROZLICZENIE FUNDUSZU ZASADNICZEGO INSTYTUTU BUDOWNICTWA 2011 ORAZ REZERWY DYREKTORA

29 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
ROZLICZENIE FUNDUSZU ZASADNICZEGO 2011 Lp. Nazwa Kwota /zł/ 1 Dofinansowanie dydaktyki I-2 3.626,- R A Z E M Ś R O D K I D O S T Ę P N E ,- B I L A N S ,-

30 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK Rozliczenie Rezerwy Dyrektora ( wyodrębnionej z działalności statutowej ) L.p Rodzaj kosztów Kwota (zł) 1 Usługi zewnętrzne ( naprawa maszyny wytrzymałościowej, naprawa zestawu pomiarowego) ) 7.139,- 2 Szkolenia i seminaria 9.863,- 3 Aparatura ( wiertarka, monitor ) 1.490,- 4 Materiały ( tonery, piasek, normy, tensometry. ) 3.638,- 5 Delegacje ( np. na szkolenia) 4.640,- 6 RAZEM 25.284,- Limit rezerwy ( 8% ) ,- zł Wykorzystano brutto ,- zł ( kwota netto ,- + koszty pośrednie ,- )

31 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU BUDOWNICTWA ORAZ PRZEWODY DOKTORSKIE 2011

32 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
Publikacje pracowników Instytutu w roku 2011 W roku ukazało się ogółem 165 publikacji, w tym m.in. - 2 monografie, podręczniki - 16 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej w tym 10 w ACME - 9 artykułów w czasopismach zagranicznych 62 artykułów w pozostałych czasopismach z listy MNiSW Struktura publikacji pracowników Instytutu Budownictwa PWr

33 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
LOKALIZACJA PUBLIKACJI PUNKTOWANYCH WEDŁUG LISTY MNiSW

34 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK PRZEWODY DOKTORSKIE OTWARTE/ZAMKNIĘTE W ROKU 2011 Imię i nazwisko Temat pracy Dat Otwarcia /zamknięcia Promotor Ewelina KUSA Badania odkształceń długotrwałych belek żelbetowych wzmocnionych materiałami kompozytowymi CFRP Otwarcie Prof. dr hab. inż. Mieczysław KAMIŃSKI Konrad ŁUSZCZYK Analiza możliwości wykorzystania materiałów odpadowych, jako półprodukt do produkcji betonów kompozytowych Dr hab. inż. Andrzej UBYSZ, prof. nadzw. Małgorzata LASOŃ Analiza wpływu wybranych imperfekcji geometrycznych na sztywność i nośność śrubowych połączeń kołnierzowych Eugeniusz HOTAŁA, prof. nadzw. Adelajda PALA Identyfikacja wilgotności murów ceglanych na podstawie badań nieniszczących z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych Jerzy HOŁA Mateusz PARZONKA Badania nośności i procesu kruchego pękania wybranych spoin pachwinowych w blachach węzłowych kratownic stalowych Maciej MORKA Metodyka oceny kosztów bezpieczeństwa pracy w realizacji robót budowlanych Bożena HOŁA, prof. nadzw. Hydayatullah BAYAT Odkształcenia i naprężenia resztkowe w zginanych belkach żelbetowych wykonanych z betonu wysokiej wytrzymałości (BWW) Bismellah NAZIRI Naprężenia i odkształcenia resztkowe w strefie przypodporowej belki żelbetowej wykonanej z betonu wysokiej wytrzymałości (BWW) Andrzej UBYSZ,prof. nadzw. Paweł NIŻNIOWSKI Nośność stężonych, pełnościennych słupów metalowych ze skokową niesymetryczną zmianą przekroju Zamknięcie Bronisław GOSOWSKI

35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK PRZEWODY DOKTORSKIE OBRONIONE W ROKU 2011 Imię i nazwisko Temat pracy Data obrony Promotor Michał MUSIAŁ Drgania belek żelbetowych z uwzględnieniem dyskretnego modelu rysy Dr hab. inż. Andrzej UBYSZ, prof. nadzw. Łukasz NOWAK Analiza wpływu radiacyjnych właściwości przegród przezroczystych na bilans energetyczny budynku Henryk NOWAK, prof. nadzw. Magdalena PIECHÓWKA-MIELNIK Wpływ dodatku wapienia na kształtowanie się właściwości cementów wieloskładnikowych Zbigniew GIERGICZNY, prof. Pol. Śl. Wojciech PAWLAK Nośność elementów żelbetowych i sprężonych poddanych skręcaniu i ścinaniu Prof. dr hab. inż. Mieczysław KAMIŃSKI Łukasz SKOTNY Nośność graniczna użebrowanych cylindrycznych powłok płaszczy silosów stalowych w strefie podpór odcinkowych Eugeniusz HOTAŁA, prof. nadzw.

36 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
KONFERENCJE INSTYTUTU BUDOWNICTWA 2011

37 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Konstrukcje Metalowe – Wrocław 2011”, 15-17 czerwiec 2011r. Przewodniczący Komitetu Honorowego: Prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI, Przewodniczący Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. inż. Jerzy ZIÓŁKO, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Prof. dr hab. inż. Bronisław GOSOWSKI.

38 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
XXV Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska „Wojanów 2011”, 10-13 maj 2011r. Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego: Dr hab. inż. Henryk NOWAK, prof. nadzw. PWr.

39 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 2011

40 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
Wyjazdy na Konferencje Międzynarodowe 6 osób, 13 referatów z tego w: Republice Czeskiej - 4 referaty prof. dr hab. inż. Kamiński Mieczysław, mgr inż. Sadowski Łukasz, dr inż. Schabowicz Krzysztof w Hiszpanii referaty dr inż. Berkowski Piotr, dr inż. Piechówka - Mielnik Magdalena Niemczech referaty prof. dr hab. inż. Kamiński Mieczysław dr inż. Berkowski Piotr Portugalii referaty Rumunii referat w Rosji referat dr inż. Moczko Andrzej

41 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
Wyjazdy na zaproszenie partnerskich instytucji naukowych w celu wygłoszenia cyklu wykładów 4 wyjazdy DANIA Danish Construction and Building Institute dr inż. Moczko Andrzej WIETNAM Vietnam Concrete Association and Hanoi University of Technology ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE American University In Dubai

42 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
Udział w działalności międzynarodowych organizacji naukowych 4 wyjazdy European Cooperation in Science and Technology (COST) Bruksela - Belgia prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy, dr inż. Nowak Tomasz International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Paryż - Francja prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures (RILEM) Bordeaux, Francja dr inż. Moczko Andrzej

43 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
Udział w realizacji Projektów Międzynarodowych 6 projektów, 4 wyjazdy Europejski Projekt COST FP1004 Enhance mechanical properties of timber, engineered wood roducts and timber structures prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy, dr inż. Nowak Tomasz Europejski Projekt COST FP1101 Assessment, reinforcement and monitoring of timber Structures Europejski Program SIRUS Shaping Inclusive and Responsive University Strategies dr inż. Moczko Andrzej Europejski Program ERASMUS European Summer School on Construction History dr inż. Berkowski Piotr, prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy, dr inż. Moczko Andrzej

44 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
Grant Europejski z Funduszu Badawczego Węgla i Stali Mosty zespolone z prefabrykowanymi płytami pomostu dr inż. Lorenc Wojciech Wprowadzenie ekonomicznych rozwiązań w mostach opartych na innowacyjnym połączeniu ścinanym z ciągłych łączników otwartych oraz zintegrowanych przyczółkach

45 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
Udział w organizacji Konferencji Zagranicznych 2 konferencje, 2 wyjazdy Międzynarodowa Konferencja SAHC’12 – „Structural Analysisof Historical Constructions”, Padova University – Padwa, Włochy prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy Międzynarodowa Konferencja „Domes in the World” Romualdo del Bianco Foundation – Florencja, Włochy

46 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
Udział w zagranicznych szkoleniach 8 wyjazdów w tym 4 wyjazdy do Norwegii Inż. Borkowska Bożena, dr inż. Kapelko Aleksander, inż. Matros Zbigniew, dr inż. Michałek Jarosław 2 wyjazdy do Szwecji mgr inż. Kożuch Maciej, dr inż. Nowak Tomasz 1 wyjazd do Finlandii mgr inż. Kożuch Maciej 1 wyjazd do Niemiec

47 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
Wizyty gości z zagranicy łącznie 40 osób VIA University College, Horsens, Dania osoba Universidad de la Laguna, Hiszpania osoby Universidad de Granada, Hiszpania osoba Osaka Institute of Technology, Japonia osoby Instituto Politecnico Nacional (IPN), Mexico, Meksyk - 3 osoby National Taiwan University of Science and Techgnology, Tajwan osoby uczestnicy Międzynarodowej Konferencji ICMS osób Prezentacja Instytutu oraz organizacja zwiedzania Laboratorium dr inż. Kmita Andrzej, inż. Matros Zbigniew, dr inż. Moczko Andrzej

48 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
Międzynarodowe konferencje ICMS XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Konstrukcje Metalowe” Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. inż. Gosowski Bronisław W Konferencji uczestniczyło 27 gości z 13 krajów, w tym z: Australii osoby Belgii osoba Bułgarii osoby Finlandii osób Grecji osoby Japonii osoba Niemiec osoby Republiki Czeskiej osoby Republiki Południowej Afryki osoba Słowacji osoby Ukrainy osoba Wielkiej Brytanii - 2 osoby Włoch osoba

49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W LATACH

50 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM WARTOŚĆ ZLECEŃ Z PRZEMYSŁU OGÓŁEM W LATACH (w tys. zł) Sprzedaż w 2011r wartościowo zmniejszyła się o 3,5% w stosunku do roku 2010

51 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM WARTOŚĆ ZLECEŃ BADAWCZYCH ORAZ POZOSTAŁYCH Z PRZEMYSŁU W LATACH (w tys. zł)

52 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM LICZBA ZLECEŃ Z PRZEMYSŁU OGÓŁEM W LATACH (w szt.) Liczba zleceń zrealizowanych w 2011r. W porównaniu z rokiem 2010 zmniejszyła się o 9%

53 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM LICZBA ZLECEŃ BADAWCZYCH ORAZ POZOSTAŁYCH Z PRZEMYSŁU W LATACH (w szt.)

54 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM - STRUKTURA KOSZTÓW wszystkich zleceń realizowanych w 2011 roku

55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM - STRUKTURA KOSZTÓW ZLECEŃ BADANIA OBJĘTE AKREDYTACJĄ

56 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2011r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM – KOSZTY 2011 Koszty 2011 Rodzaj kosztu Koszty ponoszone na rzecz laboratorium akredytowanego z różnych źródeł ( poza przemysłem ) Koszty w ramach zleceń z badaniami objętymi akredytacją Koszty poniesione w ramach zleceń z przemysłu ogółem usługi zewnętrzne 19 934 - 5 271 konferencje 13 662 materiały 6 507 788 3 227 delegacje 410 1 059 10 896 usługi wew. aparatura+ oprogramowanie 10 946 honoraria ( umowy o dzieło na prawach autorskich ) 18 718 fundusz bezosobowy ( umowy o dzieło bez praw autorskich ) 1 386 70 282 Zwiększone wynagrodzenia pracownicy naukowi 21 740 Zwiększone wynagrodzenia pracownicy laboratorium w tym akredytowanego 21 670 77 830 Zwiększone wynagrodzenie pozostali pracownicy ( administracja ) 1 640 11 080 ZUS+ FP+ZFŚS 11 162 kszty bezpośrednie 51 459 78 163 koszty ogólne 9 079 94 657 koszty wydziałowe 13 934 zysk 5 014 43 566

57 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2011r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM PRZYCHODY 2011 Rodzaj Wpływy, przychody laboratorium akredytowanego z różnych źródeł ( poza przemysłem ) Wpływy, przychody w ramach zleceń z badaniami objętymi akredytacją Wpływy, przychody w ramach zleceń z przemysłu ogółem Sprzedaż ( kwota netto ) ,- ,- Przychód ( sprzedaż minus koszty ogólne ) 97.111,- ,-

58 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2011r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM BILANS 2011 Rodzaj Wpływy, przychody laboratorium akredytowanego z różnych źródeł ( poza przemysłem ) minus Koszty poniesione na rzecz laboratorium akredytowanego Wpływy, przychody w ramach zleceń z badaniami objętymi akredytacją Koszty w ramach zleceń Wpływy, przychody w ramach zleceń z przemysłu ogółem Koszty poniesione w ramach zleceń z przemysłu ogółem BILANS ( przychód minus koszty bezpośrednie ) ,- 18948,- ,-

59 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2011r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM BILANS AKREDYTACJI 2011 Przychody uzyskane w ramach zleceń z badaniami objętymi akredytacją minus koszty poniesione na rzecz laboratorium akredytowanego z różnych źródeł ( poza przemysłem ) W kosztach nie ujęto - wydatków na utrzymanie bieżące, w tym: sprzątanie, ogrzewanie, oświetlenie, telefony. ,- zł

60 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011
Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "INSTYTUTU BUDOWNICTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google