Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 Opracowały: mgr Elżbieta Burasińska mgr Monika Hryceniak mgr Beata Pędziwiatr mgr Beata Szymańska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 Opracowały: mgr Elżbieta Burasińska mgr Monika Hryceniak mgr Beata Pędziwiatr mgr Beata Szymańska."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 Opracowały: mgr Elżbieta Burasińska mgr Monika Hryceniak mgr Beata Pędziwiatr mgr Beata Szymańska

2 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 FUNDUSZE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH

3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 FUNDUSZE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH r.2010 r.2011 r. FUNDUSZ ZASADNICZY , ,- 1/ ,- DYDAKTYKA98.780, , ,- DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ,- 3/ 834,157,- 4/ ,- 2/ BADANIA WŁASNE , ,-0 GRANTY (ZEWN. I WEWN.) ,-495,945, ,- SPRZEDAŻ – PRZEMYSŁ , ,-, ,- RAZEM , , ,- 1/ w tym ,- dofinansowanie do remontu laboratorium chemii 2/ w tym około 21% rezerwy Dziekana 3/ w tym około 51% rezerwy Dziekana 3/ w tym około 37% rezerwy Dziekana

4 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 FUNDUSZE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH

5 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

6 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantów , , , ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

7 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK Prof. H. Nowak Optymalizacja wielokryterialna aktywnych i pasywnych systemów wykorzystania energii słonecznej w energooszczędnych budynkach użyteczności publicznej pod kątem oszczędności energii i komfortu cieplnego ludzi. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu , ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

8 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK Prof. M. Kamiński Badania odkształceń reologicznych ściskanych elementów betonowych wzmocnionych zewnętrznym zbrojeniem kompozytowym CFRP. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu , ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

9 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK Prof. H. Nowak Wpływ przegród przezroczystych o różnych właściwościach radiacyjnych na bilans budynku. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu 1.560, ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

10 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK Dr inż. W. Lorenc Nośność zmęczeniowa ciągłych łączników otwartych. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu , , , ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

11 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK Prof. H. Nowak Termowizyjna identyfikacja cieplnych właściwości przegród budowlanych. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu , , ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK Prof. J. Hoła Nowy nieniszczący sposób oceny przyczepności i odrywanie warstw w posadzkach betonowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu , ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

13 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK Prof. B. Hoła System zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie budowlanym. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu , ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

14 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK Prof. J. Jasieńko Innowacyjne metody modyfikacji przekrojów dźwigarów z drewna klejonego warstwowo przy użyciu zbrojenia wewnętrznego. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu , ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

15 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK Prof. E. Hotała Badania prototypowych lekkich silosów metalowych do składowania biomasy w elektrowniach. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu , ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

16 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK Mgr inż. W. Misztal Efektywnosc wzmacniania zabytkowych murów kamiennych z zastosowaniem nowoczesnych technologii akceptowalnych z punktu widzenia konserwatorskiego. Środki na rok 2009 Środki na rok 2010 Środki na rok 2011 Ogółem wartość grantu , ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

17 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 GRANT EUROPEJSKI Dr inż. W. Lorenc Mosty zespolone z prefabrykowanymi płytami pomostu. Komisja Wspólnot Europejskich Komisja Wspólnot Europejskich Fundusz Badawczy Węgla i Stali Fundusz Badawczy Węgla i Stali Akronim ELEM Akronim ELEM Wartość ogółem ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

18 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 GRANT EUROPEJSKI Dr inż. W. Lorenc Wprowadzenie ekonomicznych rozwiązań w mostach opartych na innowacyjnym połączeniu ścinanym z ciągłych łączników otwartych oraz zintegrowanych przyczółkach. Komisja Wspólnot Europejskich Komisja Wspólnot Europejskich Fundusz Badawczy Węgla i Stali Fundusz Badawczy Węgla i Stali Akronim ECOBRIDGE Akronim ECOBRIDGE Wartość ogółem ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2009 – 2011

19 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 KOSZTY WYDZIAŁOWE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH

20 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 STRUKTURA KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH r.2010 r.2011 r. KOSZTY (ZŁ) % % % PŁACE (administracja + sprzątające) I I ,- I AC AC ,- AC ,- 37, ,- 41, ,- 43,4 ENERGIA ,- 22, ,- 25, ,- 23,7 AMORTYZACJA ,- 32, ,- 24, ,- 23,5 ROZMOWY TELEFONICZNE ,- 2, ,- 2, ,- 2,6 ŚRODKI CZYSTOŚCI 8.379,- 0, ,- 0, ,- 0,6 WYWÓZ ŚMIECI + TRANSPORT 9.316,- 0, ,- 0, ,- 1,3 WYDATKI I , ,- 4, ,- 4,9 OGÓŁEM WYDATKI , , ,- 100 LIMIT + ODPISY AMORTYZACYJNE ,- 71, ,- 63, ,- 62,8 ŚRODKI WYPRACOWANE ,- 29, ,- 30, ,9 BILANS7.479,-0, ,- 6, ,- 6,3

21 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 KOSZTY WYDZIAŁOWE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH BILANS = PRZYCHODY - WYDATKI (w zł )

22 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 STRUKTURA KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH

23 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 ROZLICZENIE WYDATKÓW I-2 Z KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH PONIESIONYCH W ROKU 2011 Lp.Rodzaj wydatkówKwota (zł) 1 Wyposażenie 10,237,- - Ekspres do kawy, drabina, fotele, wkrętarka itp. 2 Materiały ,- -materiały biurowe, tonery, -drukarnia PWr.( wizytówki, okładki, koperty z logo, papier z logo ) 3 Usługi zewnętrzne ,- - naprawy komputerów, montaż żaluzji, naprawy ksero, naprawy wózka widłowego, rozbudowa sieci komputerowej. 4 Drobne remonty i naprawy w ZKR PWr ,- 5Catering, art. spożywcze, woda mineralna8.118,- 6Szkolenia pracowników adm. i inż. techn.6.483,- 7Koszty audytu PCA7.231,- 8Pozostałe materiały i drobne zakupy1.027,- RAZEM:69.687,-

24 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 STRUKTURA WYDATKÓW I-2 PONIESIONYCH Z KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH W ROKU 2011 ( w zł )

25 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 KOSZTY DYDAKTYKI INSTYTUTU BUDOWNICTWA 2011

26 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 KOSZTY PONIESIONE ZE ŚRODKÓW NA BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ DYDAKTYKI W ROKU 2011 Lp.RODZAJ WYDATKÓW KOSZTY w zł 1 Opłaty członkowskie i akredytacyjne, licencyjne oraz koszty audytów ,- 2 Koszty związane z przewodami doktorskimi Materiały do laboratoriów dydaktycznych16.936,- ( kruszywa, cementy, piasek, materiały chemiczne itp.) 4Naprawy i konserwacje urządzeń laboratoryjnych oraz wzorcowanie urządzeń22.804,- 5Szkolenia pracowników7.193,- 6 Materiały biurowe i tusze do drukarek, części komputerowe, prenumerata czasopism, plakaty, ulotki, BHP 4.272,- 7 Wyposażenie – ( wanny do sezonowania próbek betonu, aparat Blainea, zestaw wibratora częstotliwościowego z przetwornicą ) ,- 8Usługi transportowe1.012,- 9Usługi wewnętrzne ( drukarnia PWr.)4.755,- 10Pozostałe drobne wydatki1450,- R A Z E M ,-

27 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 STRUKTURA WYDATKÓW I-2 PONIESIONYCH NA BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ DYDAKTYKI W ROKU 2011 ( w zł )

28 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 ROZLICZENIE FUNDUSZU ZASADNICZEGO INSTYTUTU BUDOWNICTWA 2011ORAZ REZERWY DYREKTORA

29 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 ROZLICZENIE FUNDUSZU ZASADNICZEGO 2011 Lp.Nazwa Kwota /zł/ 1Dofinansowanie dydaktyki I ,- R A Z E M3.626,- Ś R O D K I D O S T Ę P N E ,- B I L A N S ,-

30 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 Rozliczenie Rezerwy Dyrektora ( wyodrębnionej z działalności statutowej ) L.p Rodzaj kosztów Kwota (zł) 1 Usługi zewnętrzne ( naprawa maszyny wytrzymałościowej, naprawa zestawu pomiarowego) )7.139,- 2 Szkolenia i seminaria 9.863,- 3Aparatura ( wiertarka, monitor )1.490,- 4Materiały ( tonery, piasek, normy, tensometry. )3.638,- 5Delegacje ( np. na szkolenia)4.640,- 6RAZEM25.284,- Limit rezerwy ( 8% )37.600,- zł Wykorzystano brutto ,- zł ( kwota netto ,- + koszty pośrednie ,- )

31 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU BUDOWNICTWA ORAZ PRZEWODY DOKTORSKIE 2011

32 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 Publikacje pracowników Instytutu w roku 2011 W roku 2011 ukazało się ogółem 165 publikacji, w tym m.in. - 2 monografie, podręczniki - 16 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej w tym 10 w ACME - 9 artykułów w czasopismach zagranicznych - 62 artykułów w pozostałych czasopismach z listy MNiSW Struktura publikacji pracowników Instytutu Budownictwa PWr

33 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 LOKALIZACJA PUBLIKACJI PUNKTOWANYCH WEDŁUG LISTY MNiSW

34 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 PRZEWODY DOKTORSKIE OTWARTE/ZAMKNIĘTE W ROKU 2011 Imię i nazwiskoTemat pracy Dat Otwarcia /zamknięci a Promotor Ewelina KUSA Badania odkształceń długotrwałych belek żelbetowych wzmocnionych materiałami kompozytowymi CFRP Otwarcie Prof. dr hab. inż. Mieczysław KAMIŃSKI Konrad ŁUSZCZYK Analiza możliwości wykorzystania materiałów odpadowych, jako półprodukt do produkcji betonów kompozytowych Otwarcie Dr hab. inż. Andrzej UBYSZ, prof. nadzw. Małgorzata LASOŃ Analiza wpływu wybranych imperfekcji geometrycznych na sztywność i nośność śrubowych połączeń kołnierzowych Otwarcie Dr hab. inż. Eugeniusz HOTAŁA, prof. nadzw. Adelajda PALA Identyfikacja wilgotności murów ceglanych na podstawie badań nieniszczących z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych Otwarcie Prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA Mateusz PARZONKA Badania nośności i procesu kruchego pękania wybranych spoin pachwinowych w blachach węzłowych kratownic stalowych Otwarcie Dr hab. inż. Eugeniusz HOTAŁA, prof. nadzw. Maciej MORKA Metodyka oceny kosztów bezpieczeństwa pracy w realizacji robót budowlanych Otwarcie Dr hab. inż. Bożena HOŁA, prof. nadzw. Hydayatullah BAYAT Odkształcenia i naprężenia resztkowe w zginanych belkach żelbetowych wykonanych z betonu wysokiej wytrzymałości (BWW) Otwarcie Dr hab. inż. Andrzej UBYSZ, prof. nadzw. Bismellah NAZIRI Naprężenia i odkształcenia resztkowe w strefie przypodporowej belki żelbetowej wykonanej z betonu wysokiej wytrzymałości (BWW) Otwarcie Dr hab. inż. Andrzej UBYSZ,prof. nadzw. Paweł NIŻNIOWSKI Nośność stężonych, pełnościennych słupów metalowych ze skokową niesymetryczną zmianą przekroju Zamknięcie Prof. dr hab. inż. Bronisław GOSOWSKI

35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 PRZEWODY DOKTORSKIE OBRONIONE W ROKU 2011 Imię i nazwiskoTemat pracyData obronyPromotor Michał MUSIAŁ Drgania belek żelbetowych z uwzględnieniem dyskretnego modelu rysy Dr hab. inż. Andrzej UBYSZ, prof. nadzw. Łukasz NOWAK Analiza wpływu radiacyjnych właściwości przegród przezroczystych na bilans energetyczny budynku Dr hab. inż. Henryk NOWAK, prof. nadzw. Magdalena PIECHÓWKA- MIELNIK Wpływ dodatku wapienia na kształtowanie się właściwości cementów wieloskładnikowych Dr hab. inż. Zbigniew GIERGICZNY, prof. Pol. Śl. Wojciech PAWLAK Nośność elementów żelbetowych i sprężonych poddanych skręcaniu i ścinaniu Prof. dr hab. inż. Mieczysław KAMIŃSKI Łukasz SKOTNY Nośność graniczna użebrowanych cylindrycznych powłok płaszczy silosów stalowych w strefie podpór odcinkowych Dr hab. inż. Eugeniusz HOTAŁA, prof. nadzw.

36 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 KONFERENCJE INSTYTUTU BUDOWNICTWA 2011

37 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Metalowe – Wrocław 2011, czerwiec 2011r. Przewodniczący Komitetu Honorowego: Prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI, Przewodniczący Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. inż. Jerzy ZIÓŁKO, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Prof. dr hab. inż. Bronisław GOSOWSKI.

38 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 XXV Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska Wojanów 2011, maj 2011r. Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego: Dr hab. inż. Henryk NOWAK, prof. nadzw. PWr.

39 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 2011

40 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 Wyjazdy na Konferencje Międzynarodowe 6 osób, 13 referatów z tego w: z tego w: Republice Czeskiej- 4 referaty prof. dr hab. inż. Kamiński Mieczysław, mgr inż. Sadowski Łukasz, dr inż. Schabowicz Krzysztof w Hiszpanii - 3 referaty dr inż. Berkowski Piotr, dr inż. Piechówka - Mielnik Magdalena Niemczech - 2 referaty prof. dr hab. inż. Kamiński Mieczysław dr inż. Berkowski Piotr Portugalii - 2 referaty dr inż. Berkowski Piotr Rumunii - 1 referat dr inż. Berkowski Piotr w Rosji - 1 referat dr inż. Moczko Andrzej

41 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 Wyjazdy na zaproszenie partnerskich instytucji naukowych w celu wygłoszenia cyklu wykładów 4 wyjazdy DANIA Danish Construction and Building Institute dr inż. Moczko Andrzej WIETNAM Vietnam Concrete Association and Hanoi University of Technology dr inż. Moczko Andrzej ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE American University In Dubai dr inż. Moczko Andrzej

42 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 Udział w działalności międzynarodowych organizacji naukowych 4 wyjazdy European Cooperation in Science and Technology (COST) Bruksela - Belgia Bruksela - Belgia prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy, dr inż. Nowak Tomasz International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Paryż - Francja prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures (RILEM) Bordeaux, Francja dr inż. Moczko Andrzej

43 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 Udział w realizacji Projektów Międzynarodowych 6 projektów, 4 wyjazdy Europejski Projekt COST FP1004 Enhance mechanical properties of timber, engineered wood roducts and timber structures prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy, dr inż. Nowak Tomasz Europejski Projekt COST FP1101 Assessment, reinforcement and monitoring of timber Structures prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy, dr inż. Nowak Tomasz Europejski Program SIRUS Shaping Inclusive and Responsive University Strategies dr inż. Moczko Andrzej Europejski Program ERASMUS European Summer School on Construction History dr inż. Berkowski Piotr, prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy, dr inż. Moczko Andrzej

44 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 Grant Europejski z Funduszu Badawczego Węgla i Stali Grant Europejski z Funduszu Badawczego Węgla i Stali Mosty zespolone z prefabrykowanymi płytami pomostu dr inż. Lorenc Wojciech Grant Europejski z Funduszu Badawczego Węgla i Stali Grant Europejski z Funduszu Badawczego Węgla i Stali Wprowadzenie ekonomicznych rozwiązań w mostach opartych na innowacyjnym połączeniu ścinanym z ciągłych łączników otwartych oraz zintegrowanych przyczółkach dr inż. Lorenc Wojciech

45 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 Udział w organizacji Konferencji Zagranicznych Udział w organizacji Konferencji Zagranicznych 2 konferencje, 2 wyjazdy Międzynarodowa Konferencja SAHC12 – Structural Analysisof Historical Constructions, Padova University – Padwa, Włochy prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy Międzynarodowa Konferencja Domes in the World Romualdo del Bianco Foundation – Florencja, Włochy prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy

46 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 Udział w zagranicznych szkoleniach Udział w zagranicznych szkoleniach 8 wyjazdów w tym 4 wyjazdy do Norwegii 8 wyjazdów w tym 4 wyjazdy do Norwegii Inż. Borkowska Bożena, dr inż. Kapelko Aleksander, inż. Matros Zbigniew, dr inż. Michałek Jarosław 2 wyjazdy do Szwecji 2 wyjazdy do Szwecji mgr inż. Kożuch Maciej, dr inż. Nowak Tomasz 1 wyjazd do Finlandii 1 wyjazd do Finlandii mgr inż. Kożuch Maciej 1 wyjazd do Niemiec 1 wyjazd do Niemiec mgr inż. Kożuch Maciej mgr inż. Kożuch Maciej

47 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 Wizyty gości z zagranicy Wizyty gości z zagranicy łącznie 40 osób VIA University College, Horsens, Dania - 1 osoba Universidad de la Laguna, Hiszpania - 2 osoby Universidad de Granada, Hiszpania - 1 osoba Osaka Institute of Technology, Japonia - 3 osoby Instituto Politecnico Nacional (IPN), Mexico, Meksyk - 3 osoby National Taiwan University of Science and Techgnology, Tajwan - 3 osoby uczestnicy Międzynarodowej Konferencji ICMS osób Prezentacja Instytutu oraz organizacja zwiedzania Laboratorium dr inż. Kmita Andrzej, inż. Matros Zbigniew, dr inż. Moczko Andrzej

48 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 Międzynarodowe konferencje Międzynarodowe konferencje ICMS XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Metalowe Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. inż. Gosowski Bronisław W Konferencji uczestniczyło 27 gości z 13 krajów, w tym z: AustraliAustralii - 2 osoby Australi BelgiBelgii - 1 osoba Belgi BułgariBułgarii - 2 osoby Bułgari FinlandiFinlandii - 5 osób Finlandi GrecjGrecji - 2 osoby Grecj JaponiJaponii - 1 osoba Japoni NiemiecNiemiec - 3 osoby Niemiec Republiki CzeskRepubliki Czeskiej - 2 osoby Republiki Czesk Republiki Południowej AfrykiRepubliki Południowej Afryki - 1 osoba Republiki Południowej Afryki SłowacjSłowacji - 4 osoby Słowacj UkrainUkrainy - 1 osoba Ukrain Wielkiej BrytaniWielkiej Brytanii - 2 osoby Wielkiej Brytani WłochWłoch - 1 osoba Włoch

49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W LATACH

50 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM WARTOŚĆ ZLECEŃ Z PRZEMYSŁU OGÓŁEM W LATACH (w tys. zł) Sprzedaż w 2011r wartościowo zmniejszyła się o 3,5% w stosunku do roku 2010

51 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM WARTOŚĆ ZLECEŃ BADAWCZYCH ORAZ POZOSTAŁYCH Z PRZEMYSŁU W LATACH (w tys. zł)

52 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM LICZBA ZLECEŃ Z PRZEMYSŁU OGÓŁEM W LATACH (w szt.) Liczba zleceń zrealizowanych w 2011r. W porównaniu z rokiem 2010 zmniejszyła się o 9%

53 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM LICZBA ZLECEŃ BADAWCZYCH ORAZ POZOSTAŁYCH Z PRZEMYSŁU W LATACH (w szt.)

54 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM - STRUKTURA KOSZTÓW wszystkich zleceń realizowanych w 2011 roku

55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM - STRUKTURA KOSZTÓW ZLECEŃ BADANIA OBJĘTE AKREDYTACJĄ BADANIA OBJĘTE AKREDYTACJĄ

56 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2011r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM – KOSZTY 2011 Koszty 2011 Rodzaj kosztu Koszty ponoszone na rzecz laboratorium akredytowanego z różnych źródeł ( poza przemysłem ) Koszty w ramach zleceń z badaniami objętymi akredytacją Koszty poniesione w ramach zleceń z przemysłu ogółem usługi zewnętrzne konferencje materiały delegacje usługi wew aparatura+ oprogramowanie honoraria ( umowy o dzieło na prawach autorskich ) fundusz bezosobowy ( umowy o dzieło bez praw autorskich ) Zwiększone wynagrodzenia pracownicy naukowi Zwiększone wynagrodzenia pracownicy laboratorium w tym akredytowanego Zwiększone wynagrodzenie pozostali pracownicy ( administracja ) ZUS+ FP+ZFŚS kszty bezpośrednie koszty ogólne koszty wydziałowe zysk

57 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2011r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM PRZYCHODY 2011 PRZYCHODY 2011 Rodzaj Wpływy, przychody laboratorium akredytowanego z różnych źródeł ( poza przemysłem ) Wpływy, przychody w ramach zleceń z badaniami objętymi akredytacją Wpływy, przychody w ramach zleceń z przemysłu ogółem Sprzedaż ( kwota netto ) , ,- Przychód ( sprzedaż minus koszty ogólne ) , ,-

58 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2011r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM BILANS 2011 BILANS 2011 Rodzaj Wpływy, przychody laboratorium akredytowanego z różnych źródeł ( poza przemysłem )minus Koszty poniesione na rzecz laboratorium akredytowanego z różnych źródeł ( poza przemysłem ) Wpływy, przychody w ramach zleceń z badaniami objętymi akredytacjąminus Koszty w ramach zleceń z badaniami objętymi akredytacją Wpływy, przychody w ramach zleceń z przemysłu ogółemminus Koszty poniesione w ramach zleceń z przemysłu ogółem BILANS minus ( przychód minus koszty bezpośrednie ) ,-18948, ,-

59 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2011r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM BILANS AKREDYTACJI 2011 BILANS AKREDYTACJI 2011 Przychody uzyskane w ramach zleceń minus z badaniami objętymi akredytacją minus koszty poniesione na rzecz laboratorium akredytowanego z różnych źródeł ( poza przemysłem ) W kosztach nie ujęto - wydatków na utrzymanie bieżące, w tym: sprzątanie, ogrzewanie, oświetlenie, telefony ,- zł

60 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2011 Opracowały: mgr Elżbieta Burasińska mgr Monika Hryceniak mgr Beata Pędziwiatr mgr Beata Szymańska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google