Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program Integracji Społecznej Podstawowe informacje Poakcesyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program Integracji Społecznej Podstawowe informacje Poakcesyjny."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program Integracji Społecznej Podstawowe informacje Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

2 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program Integracji Społecznej - ogólne informacje Termin realizacji: maj 2007 – grudzień 2009, z możliwością przedłużenia. Cele projektu: Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i społecznego gmin w zakresie planowania strategicznego i realizowania polityki społecznej; Poprawa dostępu mieszkańców gmin do usług oraz nowych form współpracy i aktywności: 1.Zwiększenie oferty i standardu usług, 2.Rozwój sieci usługodawców, 3.Wzrost liczby inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalną. 4.Zwiększenie udziału mieszkańców w zorganizowanej aktywności.

3 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program Integracji Społecznej - główne etapy 1.Plan działania oraz analiza strategii 2. A) Rozpoczęcie realizacji usług (1/3 kwoty) B) Organizacja warsztatów 3. Aktualizacja planu działania 4. Realizacja usług (2/3 kwoty)

4 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program Integracji Społecznej analiza strategii Możliwe scenariusze I. Brak strategii gminnej : - rozpoczęcie warsztatów; - aktualizacja planu działania; - realizacja usług społecznych. II. Aktualizacja strategii: - rozpoczęcie warsztatów; - aktualizacja planu działania; - realizacja usług społecznych. III. Strategia przyjęta: – opracowanie planu działania; – realizacja usług społecznych.

5 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program Integracji Społecznej warsztaty wypracowujące strategię WARSZ T AT D Opracowanie projektów realizacyjnych Przygotowanie ramowego planu działania WARSZ T AT C Sformułowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych WARSZ T AT B Identyfikacja i kategoryzacja problemów społ.; Ocena zasobów społecznych gminy i instytucji działających na jej terenie; Ocena doświadczeń tych podmiotów w rozwiązywaniu problemów społecznych; Sformułowanie potrzeb społecznych WARSZ T AT A Przedstawienie procesu tworzenia strategii; Przeprowadzenie diagnozy sytuacji społecznej w gminie; Sformułowanie wizji rozwoju; Zidentyfikowanie potrzeb mieszkańców.

6 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program Integracji Społecznej - realizacja usług społecznych Kontraktowanie usług społecznych: w oparciu o zapisy Ustawy o działalności pożytku publicznego, Ustawy o pomocy społecznej oraz zapisy procedury CPP; Rodzaje usług finansowanych z PIS: dla osób starszych; dla rodzin; dla dzieci i młodzieży. Nie mogą być finansowane przedsięwzięcia tylko inwestycyjne (np.: zakup terenu, budowa obiektu, naprawa dachu, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie świadczeń finansowych (zasiłków) itp. Uprawnieni usługodawcy: organizacje pozarządowe, organizacje kościelne (w tym parafie), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, firmy prywatne, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne.

7 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program Integracji Społecznej - co chcemy osiągnąć? Podniesienie umiejętności planowania i wypracowywania strategii: - udział mieszkańców i przedstawicieli instytucji lokalnych w warsztatach roboczych; wsparcie eksperckie przez trenerów – moderatorów. Nabycie większego doświadczenia gmin w zakresie zlecania zadań własnych: - pomoc w stosowaniu ustaw i współpraca z organizacjami społecznymi. Lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie sieci usług: - wzrost liczby usług, organizowanie nowych usług lub poprawa ich jakości.

8 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program Integracji Społecznej co chcemy osiągnąć? Podniesienie standardów usług społecznych; szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne dla gmin i ich partnerów społecznych; upowszechnianie dobrych praktyk. Łatwo dostępna wiedza nt. wypracowywania strategii oraz najlepszych doświadczeń z obszaru polityki społecznej; podręczniki, baza dobrych praktyk. Zwiększenie lokalnej aktywności w obszarze rozwiązywania problemów społecznych; nowi usługodawcy, udział mieszkańców w tworzeniu strategii.

9 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program Integracji Społecznej w województwie zachodniopomorskim PowiatGminaAlokacja środków finansowych (EUR) choszczeńskiBierzwnik 64 700 choszczeńskiKrzęcin 53 700 choszczeńskiPełczyce 118 100 gryfickiBrojce 50 200 pyrzyckiKozielice 36 700 pyrzyckiPrzelewice 75 700 sławieńskiPostomino 98 800 sławieńskiSławno 130 600 stargardzkiDobrzany 74 500 stargardzkiDolice 121 800 świdwińskiBrzeżno 42 300 świdwińskiRąbino 52 300 świdwińskiŚwidwin 90 900

10 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program Integracji Społecznej w województwie zachodniopomorskim Podstawowe zasady kontraktowania: gminy ogłaszają konkursy na realizację usług społecznych, preferowane są lokalne inicjatywy, organizacje, wykonawcy gminy zamawiają usługi szkoleniowe i doradcze do 10% wartości alokacji Podstawowe zasady rozliczania: umowa o świadczenie usług faktura raz w miesiącu wysokość faktury uzależniona od liczby obsłużonych osób Terminy: pierwsze konkursy – kwiecień/maj 2008

11 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Kontakt: Krzysztof Musiatowicz Konsultant Regionalny Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej tel. kom. +48 508 285 572 e-mail: krzysztof.musiatowicz@ppwow.gov.plkrzysztof.musiatowicz@ppwow.gov.pl Sylwia Kaczmarek Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego tel. +48 91 485 45 91 e-mail: skaczmarek@wzp.pl


Pobierz ppt "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program Integracji Społecznej Podstawowe informacje Poakcesyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google